Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Філософія права. Програма підвищення кваліфікації з філософії прав людини (укр., рос., англ.)

24.04.2010

Тема: Програма підвищення кваліфікації з викладачів за напрямком
«Філософія прав людини» / Программа повышения квалификации преподавателей по направлению «Философия прав человека»

Програма підвищення кваліфікації з викладачів за напрямком
«Філософія прав людини»

Оголошується конкурс на участь у трьохрічній (2010-2012) програмі підвищення кваліфікації вузівських викладачів за напрямком «Філософія прав людини».

Програма буде здійснюватися на базі українських (Львів, Київ) і російських (Москва, Новосибірськ) університетів в рамках регіональної ініціативи Інституту відкритого суспільства HESP (Regional Seminar for Excellence in Teaching, ReSET).

До участі у Програмі запрошуються викладачі й аспіранти вузів всіх країн СНД, які читають курси з історії, теорії та практики прав людини, теорії держави та права, філософії права, історії політико-правових вчень, політології, політичної філософії та з суміжних дисциплін.

Програма передбачає літні та зимові сесії (в Україні і Росії) для вивчення проблематики прав людини, пов'язаних з нею ключових питань соціально-політичної і правової теорії та сучасних методів їх викладання.

Для проведення занять запрошені провідні спеціалісти у галузі філософії прав людини з університетів України, США, Європи та Росії. Серед них: Петро Рабінович (Львівський національний університет, Україна), Аллан Б'юкенен (Університет Дьюк, США), Майкл Мур (Університет Іллінойсу, США), Рассел Шафер-Ландау (Університет Вісконсіна, США) Андреас Фоллесдал (Норвезький центр прав людини при Університеті Осло), Володимир Малахов (Інститут філософії РАН, Москва).

Крім очних сесій, передбачається заочне навчання та дистанційне спілкування між учасниками та викладачами, розробка нових навчальних курсів і науково-методичних матеріалів.

 • Учасникам оплачується проживання та дорожні витрати.
 • Робочими мовами проекту є англійська та російська.

Основні вимоги до учасників:

 • Проживання в одній з країн СНД (громадяни інших країн можуть брати участь у роботі семінару за свій рахунок)
 • Викладання філософських, політологічних чи правових дисциплін у вузі
 • Володіння англійською та російською мовами (достатньо для читання літератури й активної участі в роботі на семінарах і лекціях).

Програма надає пріоритет молодим викладачам (до 35 років).

Графік реалізації Програми:

 • Крайній термін подачі заявок: 30 квітня 2010р.
 • Відбір учасників: до 10 червня 2010
 • Перша літня школа-семінар: липень – серпень 2010

Як подати заявку.

Необхідно скерувати пакет документів (див. далі) електронною поштою на такі адреси: dukduk@rambler.ru, sergeimoiseev@gmail.com.

Всі документи повинні бути російською або англійською мовами.

Пакет документів включає:

 • Лист із зазначенням мотивації участі в даному проекті (до 1 сторінки).
 • Заповнений бланк заявки (розміщений, зокрема, на сайтах www.nsu.ru/classics, http://minerva.kiev.ua/?p=334).
 • Професійне резюме (з фотографією).
 • Зразок публікації на тему, близьку до тематики проекту.

З усіх питань звертайтеся до керівників програми – Сергія Моісеєва sergeimoiseev@gmail.com та Дмитра Кобринського dukduk@rambler.ru.

Информация на русском языке

Программа повышения квалификации преподавателей по направлению
«Философия прав человека»

Объявляется конкурс на участие в трехлетней (2010-2012) программе повышения квалификации вузовских преподавателей по направлению «Философия прав человека».

Программа будет осуществляться на базе украинских (Львов, Киев) и российских (Москва, Новосибирск) университетов в рамках региональной инициативы Института «Открытое общество» OSI – HESP (Regional Seminar for Excellence in Teaching, ReSET).

К участию в Программе приглашаются преподаватели и аспиранты вузов всех стран СНГ, читающие курсы по истории, теории и практике прав человека, теории государства и права, философии права, истории политико-правовых учений, политологии, политической философии и близким дисциплинам.

Программа предусматривает летние и зимние сессии (в Украине и России) для изучения проблематики прав человека, связанных с ней ключевых вопросов социально-политической и правовой теории и современных методов их преподавания.

Для проведения занятий приглашены ведущие специалисты в области философии прав человека из университетов Украины, США, Европы и России. В их числе: Петр Рабинович (Львовский национальный университет, Украина), Аллан Бьюкенен (Университет Дьюк, США), Майкл Мур (Университет Иллинойса, США), Рассел Шафер-Ландау (Университет Висконсина, США) Андреас Фоллесдал (Норвежский центр прав человека при Университете Осло), Владимир Малахов (Институт философии РАН, Москва).

Помимо очных сессий предполагается заочное обучение и дистанционное общение между участниками и преподавателями, разработка новых учебных курсов и научно-методических материалов.

Участникам оплачивается проживание и дорожные расходы.

Рабочими языками проекта являются английский и русский.

Основные требования к участникам:

 • Проживание в одной из стран СНГ (граждане других стран могут участвовать в работе семинара за свой счет)
 • Преподавание философских, политологических  или правовых дисциплин в вузе
 • Владение английским и русским языками, достаточное для чтения литературы и активного участия  в работе на семинарах и лекциях.

Программа отдает приоритет молодым преподавателям (до 35 лет).

График реализации Программы:

 • Крайний срок подачи заявок: 30 апреля 2010г.
 • Отбор участников: до 10 июня 2010 г.
 • Первая летняя школа-семинар: июль – август 2010 г. 

Как подать заявку:

 • Необходимо направить пакет документов (см. ниже) по электронной почте на оба адреса: dukduk@rambler.ru, sergeimoiseev@gmail.com.
 • Все документы должны быть на русском или английском языках.

Пакет документов включает:

 • Письмо с указанием мотивации участия в данном проекте (до 1 страницы)
 • Заполненный бланк заявки (он размещен, в частности, на сайтах www.nsu.ru/classics,   http://minerva.kiev.ua/?p=334)
 • Профессиональное резюме (с фотографией)
 • Образец публикации на тему, близкую к тематике проекта

По всем вопросам обращайтесь к руководителям программы – Сергею Моисееву sergeimoiseev@gmail.com и Дмитрию Кобринскому dukduk@rambler.ru.

 

PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS

DISCIPLINE Philosophy, Political Science, Law

PROJECT PERIOD July 2010 – July 2013

HOST INSTITUTION L’viv National University, Ukraine

WORKING LANGUAGES English, Russian

 

PROJECT DIRECTORS

Sergei Moiseev

Title, position, institution Lecturer in Ethics, Department of Humanities and Socioeconomic Sciences, Novosibirsk State Academy of Architecture and Arts; Lecturer in Sociology of

Politics, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

Dmitro Kobrinski

Title, position, institution Senior Lecturer, Department of Philosophy of Law, Kiev National University of Interior

CORE RESOURCE FACULTY

Allen Buchanan: James B. Duke Distinguished Professor of Philosophy and Public Policy at Duke University, USA

Christopher Wellman: Associate Professor of Philosophy, Washington University in St. Louis, USA

Michael Moore: Charles R. Walgreen, Jr., University Chair, Professor of Law, Professor of Philosophy, Professor in the Center for Advanced Study, and Co-Director of the College of Law Program in Law and Philosophy, University of Illinois College of Law, USA

Stephen de Wijze: Senior Lecturer in Political theory, Department of Politics, University of Manchester, UK

Vladimir Malakhov: Head of the Political Science Program, Moscow School of Social and Economic Sciences, Russia

Russ Shafer-Landau: Professor of Philosophy, University of Wisconsin, Madison, USA

 

PROJECT DESCRIPTION

The project addresses the need for rethinking and development of teaching human rights in post-Communist countries, as well as the coverage of Human Rights related topics and concepts in the university courses in philosophy, legal and political theory and others. This seminar program will strive to develop teaching and analytical skills of those involved in teaching legal subjects in the region, to deepen and broaden their understanding of philosophical, theoretical and methodological foundations of human rights. It will assist the young university teachers from the region in mastering research methodology, effective course design and interactive teaching methods, and in integrating research and teaching. By developing and maintaining an academic network of those involved in the project and other academics teaching human rights-related courses, the project will attempt to provide joint effort and mutual support for reform-minded university teachers and positively influence the existing academic practices in the field.

 

PARTICIPANTS ELIGIBILITY

Disciplines: Philosophy, History and Theory of Human Rights, Political Theory, Ethics, Philosophy of Law

Region/countries: NIS

Academic profile: Teaching human rights-related university courses

Other criteria: Good working knowledge of English and Russian

Application procedure: Application form, statement of purpose, interview

Deadline for applications April 30, 2010

CONTACT INFORMATION FOR APPLICANTS AND GENERAL INQUIRIES

Contact person Sergei Moiseev

Postal address Krasnyi prospekt 38, room 403, Novosibirsk State Academy of Architecture and Arts, 630099 Novosibirsk, Russia

Telephone/fax +7 383 222 03 82/ +7 383 222 29 05

E-mail sergeimoiseev@gmail.com

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign