Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

Перелік дисертацій з філософії права (з 1997 року)

Перелік дисертаційних досліджень зі спеціальності 12.00.12 – філософія права, захищених в Україні з 1997 року

Станом на: 10.4.2010

І. Докторські

 1. Бандура О. О.  Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз): Дис... д-ра філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 403 арк. — Бібліогр.: арк. 361-403.     
 2. Бандура О. О.  Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз): Автореф. дис... д-ра філос. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38 с.
 3. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософський аспект: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 415арк. — Бібліогр.: арк. 367-415.
 4. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософський аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 /  Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 36 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08govpfa.zip
 5. Гуренко М. М.  Розвиток філософсько-правової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 448 арк.
 6. Гуренко М. М.  Розвиток філософсько-правової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 36 с.
 7. Козловський А. А.  Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2000. — 464 арк. — Бібліогр.: арк. 389-464..
 8. Козловський А. А.  Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 40 с.
 9. Максимов С. І.  Правовая реальность как предмет философского осмысления: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 435 л. — Библиогр.: л. 407-435.
 10. Максимов С. І.  Правова реальність як предмет філософського осмислення: Автореф. дис... д- ра юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 40 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02msipfo.zip
 11. Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми методології права: філософсько- правовий дискурс / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 1998. — 416 с. — Бібліогр.: с. 407-413.
 12. Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми методології права (філософсько- правовий дискурс): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1998. — 36 с.
 13. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. — Л., 2002. — 405 арк. — Бібліогр.: арк. 369-405.
 14. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 32 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssspky.zip
 15. Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 515 арк. — Бібліогр.: арк. 378-436.
 16. Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 35 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08taskpp.zip
 17. Тихомиров О. Д. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 461арк. — Бібліогр.: арк. 409-461.
 18. Тихомиров О. Д. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12  / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 35 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06todfmz.zip
 19. Цимбалюк М. М. Онтологічні основи теорії правосвідомості : Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12  / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — арк.
 20. Цимбалюк М. М. Онтологічні основи теорії правосвідомості : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12  / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 34 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
 21. [Закрита тема] …Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12  / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.
 22. [Закрита тема] …Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12  / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К. 

II. Кандидатські

 

 1. Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 169 арк. — Бібліогр.: арк. 153-169.
 2. Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08ajlmseл.zip
 3. Андреєв Д. В.. Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 182 арк. — Бібліогр.: арк. 165-182.
 4. Андреєв Д. В. Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2003. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03advzss.zip
 5. Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз): дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 215 арк. — Бібліогр.: арк. 173-213.
 6. Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 18с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07aoafpa.zip
 7. Балинська О. М. Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько- правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 189 арк. — Бібліогр.: арк. 174-189.
 8. Балинська О. М. Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько- правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bomfpa.zip
 9. Бернюков А. М.  Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько- теоретичний аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — арк.
 10. Бернюков А. М.  Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько- теоретичний аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bamfta.zip
 11. Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 220арк. — Бібліогр.: арк. 201-220.
 12. Бігун В. С.  Людина в праві: аксіологічний підхід: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bvspap.zip
 13. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — …. арк. — Бібліогр.: … 
 14. Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
 15. Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — 212 арк.
 16. Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
 17. Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім'ї): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 192 арк. — Бібліогр.: арк. 169-192.
 18. Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім'ї): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05bvmgps.zip
 19. Вдовина Г. А.  Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 189 арк. — Бібліогр.: арк. 166-189.
 20. Вдовина Г. А. Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2002. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02vgaast.zip
 21. Войтенко Д. О. Історичний розвиток концепцій обгрунтування в логіці та філософії права (від античності до початку ХІХ сторіччя): дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 213 арк.
 22. Войтенко Д. О. Історичний розвиток концепцій обгрунтування у логіці та філософії права (від античності до початку ХІХ сторіччя): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05vdoaps.zip
 23. Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 288арк. — Бібліогр.: арк. 229-288.
 24. Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gdamzd.zip
 25. Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. —  223 арк. (захист 22.01.2010)
 26. Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — 18 с. (захист 22.01.2010) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
 27. Донченко О. П. Свобода як категорія права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — О., 2009. — …. арк. — Бібліогр.: …
 28. Донченко О. П. Свобода як категорія права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / О. П. Донченко; Одес. нац. юрид. акад.. — О., 2010. — 18 с.
 29. Дуфенюк О. М. Філософсько-правова спадщина С. Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 223арк. — Бібліогр.: арк. 181-212.
 30. Дуфенюк О. М. Філософсько-правова спадщина С.Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07domfpp.zip
 31. Жовтобрюх М. М. Звичаєве право: сутність, генеза, чинність: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 191-206.
 32. Жовтобрюх М. М. Звичаєве право: сутність, генеза, чинність: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2002. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02jjmmsgc.zip
 33. Заінчковський М. Л.  Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 186 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 163-186.
 34. Заінчковський М. Л. Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2003. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03zmlppf.zip
 35. Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський юридичний ін-т МВС України. — Л., 2006. — 178 арк. — Бібліогр.: арк. 163-178.
 36. Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06zymfpa.zip
 37. Зархина С. Э. Язык права как предмет философско-логического анализа (исторический аспект): Дис... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 205 л. — Библиогр.: л. 187-205.
 38. Зархіна С. Е. Мова права як предмет філософсько-логічного аналізу (історичний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zseaia.zip
 39. Івченко Ю. В. Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2009. — арк.
 40. Івченко Ю. В. Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2009. — 19 с.
 41. Кабальський Р. О. Нормативність права як предмет філософського аналізу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 197 арк. — Бібліогр.: арк. 181-197.
 42. Кабальський Р. О. Нормативність права як предмет філософського аналізу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08льropfa.zip
 43. Капустіна Н. Б. Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична академія. — О., 2005. — 205 арк. — Бібліогр.: арк. 191-205.
 44. Капустіна Н. Б. Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2005. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05nbdfv.zip
 45. Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалізму: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 184 арк. — Бібліогр.: арк. 169-184.
 46. Копоть В. О.  Концептуальні основи правового реалізму: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 15 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kvoopr.zip
 47. Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 179 арк. — Бібліогр.: арк. 159-174.
 48. Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvmfpd.zip
 49. Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філософії права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — арк.
 50. Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філософії права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kappfp.zip
 51. Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності суспільства: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 216 арк. — Бібліогр.: арк. 198-216.
 52. Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності суспільства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 17 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kypuss.zip
 53. Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 214 арк. — Бібліогр.: арк. 198-214.
 54. Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvmfpd.zip
 55. Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. — Луганськ, 2005. — 240 арк. — Бібліогр.: арк. 202-231.
 56. Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05lomksi.zip
 57. Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 208 арк. — Бібліогр.: арк. 193-208.
 58. Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2001. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01lippmz.zip
 59. Луцький І. М. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 192 арк. — Бібліогр.: арк. 176-192.
 60. Луцький І. М. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 17 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05limzud.zip
 61. Ляшенко В. М. Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 197 арк. — Бібліогр.: арк. 178-197.
 62. Ляшенко В. М. Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99lvmdod.zip
 63. Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 222 арк. — Бібліогр.: арк. 195-215.
 64. Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02mvmfpp.zip
 65. Микитчик О. В. Злочин як социальне явище: філософсько-правовий аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 202 арк. — Бібліогр.: арк. 185-199.
 66. Микитчик О. В. Злочин як социальне явище: філософсько-правовий аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02movfpa.zip
 67. Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / НАН України; Центр гуманітарної освіти. — К., 2003. — 176 арк. — Бібліогр.: арк. 164-176.
 68. Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національний ун-т внутрішніх справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03nvolpd.zip
 69. Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 218 арк. — Бібліогр.: арк. 201-218.
 70. Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04navdpo.zip
 71. Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 210 арк. — Бібліогр.: арк. 191-210.
 72. Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.
 73. Павлишин О. В. Філософсько-правовий аналіз розробки і використання електронних експертних систем у правозастосовчій діяльності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 204 арк. — Бібліогр.: арк. 175-204.
 74. Павлишин О. В. Філософсько-правовий аналіз розробки і використання електронних експертних систем у правозастосовчій діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05povspd.zip
 75. Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько- правовий вимір: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 195 арк. — Бібліогр.: арк. 176-191.
 76. Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько- правовий вимір: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pvmfpv.zip
 77. Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально- процесуального права України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 193 с. — Бібліогр.: с.170-183.
 78. Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 17 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05psgppu.zip
 79. Попадинець Г. О. Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — арк.
 80. Попадинець Г. О. Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури: автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07pgonpk.zip
 81. Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 184 арк. — Бібліогр.: арк. 170-182.
 82. Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rasfpa.zip
 83. Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних наук: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2002. — 228 арк. — Бібліогр.: арк. 186-225.
 84. Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних наук: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2002. — 18 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssvsyn.zip
 85. Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор розбудови правової держави: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 185арк. — Бібліогр.: арк. 163-185.
 86. Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор розбудови правової держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 15 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03srarpd.zip
 87. С'єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ України: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. — 178арк. — Бібліогр.: арк. 172-178.
 88. С'єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. — 16 с.
 89. Ситар І. М. Онтологічні функції права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 208арк. — Бібліогр.: арк. 184-208.
 90. Ситар І. М. Онтологічні функції права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08simofp.zip
 91. Скуратівський А. В. Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. — 213 арк. — Бібліогр.: арк. 192-213.
 92. Скуратівський А. В. Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04savfpa.zip
 93. Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з ним: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 192арк. — Бібліогр.: арк. 177-192.
 94. Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з ним: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 18 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07sistbn.zip
 95. Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 189 арк. — Бібліогр.: арк. 167-189.
 96. Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02svvpsd.zip
 97. Стовба А. В.  Правовая ситуация как онтологическая основа правовой реальности: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 188 л. — Библиогр.: л. 174-188.
 98. Стовба О. В. Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05sovopr.zip
 99. Строков І. В. Правові та моральні основи забезпечення справедливості й законності в слідчій діяльності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. — 215 арк. — Бібліогр.: арк. 195-215.
 100. Строков І. В. Правові та моральні основи забезпечення справедливості й законності в слідчій діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. — 16 с.
 101. Ткаченко Т. С. Етико-правові проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1997. — 157 с.
 102. Ткаченко Т. С. Етико-правові проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1997. — 16 с.
 103. Трофименко В. А. Разум и воля как антропологические основы права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 188 л. — Библиогр.: л. 171-188.
 104. Трофименко В. А. Розум та воля як антропологічні основи права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04tvaaop.zip
 105. Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — арк.
 106. Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 18 с.
 107. Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх юристів: філософсько-правове дослідження: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — ... арк. — Бібліогр.:

 108. Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх юристів: філософсько-правове дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — 19 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bihun.in.ua/yurhits/yurhit/article/841 [Захист 16.04.2010]
 109. Цимбалюк М. М. Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільства: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 187арк. — Бібліогр.: арк. 168-187.
 110. Цимбалюк М. М. Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 15 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04cmmrgs.zip
 111. Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму-важлива умова розбудови правової держави: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 150 л. — Бібліогр.: л.136-150.
 112. Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму-важлива умова розбудови правової держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 16 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99cvvrpd.zip
 113. Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / К. О. Шелестов; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2009. — … арк. 

 114. Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / К. О. Шелестов; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 22 с.

 115. Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — арк.
 116. Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с.
 117. Шишко В. В. Культурологічні проблеми правотворчості: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 202 арк. — Бібліогр.: арк.: 187-202.
 118. Шишко В. В. Культурологічні проблеми правотворчості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. — 17 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04svvkpp.zip
 119. Штангрет М. Й. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2006. — 240 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 176-200.
 120. Штангрет М. Й. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 18 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07smyomu.zip
 121. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2009. — арк.
 122. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2009. — 20 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09yomept.zip


 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign