Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЗвіт. Матеріали атестації Бігуна В. С. в Інституті Корецького за 2005-2009 рр.

21.03.2010

Тема: юридична наука | legal scholarship, В. С. Бігун | V. S. Bihun

Матеріали, представлені для атестації наукового співробітника Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, к. ю. н. Бігуна В’ячеслава Степановича

ЗМІСТ

 • Стислий звіт
 • Розгорнутий звіт
 • Перелік публікацій  

СТИСЛИЙ ЗВІТ

 • В Інституті  – 2000-2003 (аспірантура)
 • Працює в Інституті науковим співробітником – з травня 2005
 • Ставка 0,5
 • Публікацій – 350, з них
  • Індивідуальний монографій – 1
  • Колективних монографій – 3
  • Енциклопедичних, біографічних статей  – 9
  • Наукові статті, тези, повідомлення – 50 (з них з „Філософії правосуддя” (майбутня докторська дисертація) – 20)
  • Навчально-методичні праці – 3
  • Науково-практичні статті – 21
  • Рецензії – 9
  • Публіцистичні, журналістські статті – 162
  • Інтерв’ю – 82
  • Переклади – 9
  • Інше – 1
 • Участь у наукових заходах – 26
 • Науковий керівник – 2 осіб
 • Офіційний опонент 5 разів
 • Відп. секретар фахового часопису Інституту – з 2003
 • Науково-педагогічна робота – КУП НАН (з 2003), НаУКМА (2005-08)
 • Інше: „Почесний знак Мін’юсту” – 2008 („Всеукраїнський тиждень права”)

РОЗГОРНУТИЙ ЗВІТ

про наукову та науково-організаційну діяльність із 01.05.2005 до 31.12.2009 р. наукового співробітника (0,5 ставки) Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Бігуна В.С.

Стисла наукова біографія

 • Дата народження: 9.11.1974
 • Освіта: юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (1997; спеціаліст, референт-перекладач англійської мови; дипломна робота під керівництвом проф. П. М. Рабіновича); Школа права Коннектикутського університету, США (1998, магістр права; магістерська робота під керівництвом проф. Ф. Бламберга).
 • Аспірантура: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького (2000-2003; науковий керівник проф. В. Д. Бабкін); успішно завершив аспірантуру затвердження роботи на засіданні відділу.
 • Науковий фаховий журнал: відповідальний секретар журналу „Проблем філософії права” (“Philosophy of Law Issues”) від часу заснування (2003).
 • Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (з 2004 року), тема дисертації „Людина в праві: аксіологічний підхід” (спеціальність „Філософія права” (12.00.12); З 2005 року працюю над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня „доктор юридичних наук” за напрямом „філософія правосуддя”. Завершив цикл публікацій наукових статей, працюю над монографією, яка висвітлюватиме результати дослідження.
 • Наукове стажування: за рекомендацією проф. В. Д, Бабкіна та проф. В. Брюггера у 2004-2005 рр. пройшов річне стажування в Гейдельберзькому університеті за напрямами філософія права та конституційне право. 
 • На посаді наукового співробітника: з травня 2005 року за рішенням академіка Ю. С. Шемшученка зарахований до Відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права. Вирішується питання про переведення до відділу теорії держави і права.

Найважливіші наукові досягнення за звітній період

 • Відповідальний секретар міжнародного часопису на базі Інституту: наукова та науково-організаційна діяльність як відповідального секретаря, разом із членами редколегії, із видання фахового (ВАКівського) Міжнародного часопису «Проблеми філософії права» (далі – «ПФП»)
  • Часопис започатковано 2003 року (25 березня)
  • З 2005 до 2010 року видано 5 томів (3 три випуски), 1 монографію у рубриці Бібліотека  „ПФП”
  • Часопис визнано провідним із філософії права
  • Підготовлено електронну версії журналу, яку передано на зберігання до Бібліотеки Вернадського.
  • Рейтинг наукової інтегрованості 5, виводячи його в топ-10 кращих журналів із юридичних наук (дані Бібліотеки Вернадського)
 • Дисертаційне дослідження („докторська”): опублікував 20 наукових статей з результатами дослідження за напрямом „філософія правосуддя”. Працюю над монографією, яка висвітлюватиме результати дослідження.
 • Відповідальний редактор колективної монографії: організація видання, зокрема як відповідальний редактор, колективної монографії разом із колегами провідних центрів юридичної науки та освіти України (Філософія правосуддя як прикладна філософія права // Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К., 2009. — 310 с.
 • Науковий керівник: успішний початок наукового керівництва дисертаційними дослідженнями (аспірант з 2007 року, здобувач із 2009 року)
 • Юридичний журналіст: заняття «публіцистичною юриспруденцією», тобто регулярним висвітлення актуальних правових подій, зокрема, з позицій юридичної науки на сторінках «Юридичної газети» („ЮГ”) у 2006-2008 рр.

Науково-організаційна робота

 • Видання Міжнародного часопису «ПФП»: здійснював редагування, зокрема іноземномовне, листування з авторами і читачами, розробив  буклет Часопису; підготував і подав документи на перереєстрацію часопису до ВАК України
 • Організація заходів. Член оргкомітету (від Інституту) низки І-IV Всеукраїнського «круглого столу» «Антропологія права: філософський та юридичний виміри» (Львів, грудень 2005-2008) 
 • Професійна громадська наукова діяльність. Участь у діяльності «Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної філософії» (член Секретаріату).

Участь (зокрема і з виступами) у наукових заходах

 • Наукові заходи: участь у 26 наукових заходах.[1]
 • Навчальні сесії: Повторна (після 2006 р.) Участь у навчальній щорічній сесії з міжнародного захисту права людини Міжнародного інституту права людини ім. Р. Кассена, а також спеціальних курсах для викладачів; склав іспит на отримання сертифікату (Страсбург, липень 2007)

Наукові, науково-публіцистичні праці, надруковані у звітний період

 • Перелік. Дивіться окремий перелік за видами публікацій.

Участь у міжнародному науковому співробітництві

 • Наукове співробітництво: продовжено плідне наукове спілкування і співпрацю з рядом іноземних спеціалістів, зокрема в Німеччині, США та Росії. 
 • Зарубіжне стажування: окрім стажування в Гейдельберзькоу університеті (див. вище), участь у роботі навчальної сесії Міжнародного інституту прав людини (Страсбург, липень 2006, 2007)

Науково-педагогічна робота

 • Викладання в КУП НАН України (з 2003 р.) 
 • Викладання в НУ «Києво-Могилянській академії» (2005-2008)

Інше, професійна громадська діяльність

 • Експерт: як експерта запрошуюся до Мін’юсту для консультування з питань юридичної освіти та професії
 • Професійна громадська діяльність: голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; ініціатор і голова оргкомітету Всеукраїнського тижня права (Указом Президента визнано загальнодержавним заходом (2008)). Відзначений „Почесним знаком Міністерства юстиції України” за високий рівень організації.

Перспективи на наступний етап

 • Фаховий журнал: подальше видання „Проблем філософії права” (т. VІІІ – ХII) (за 2008), підняття рейтингу наукової інтегрованості видання до 7 балів
 • Науковий ступінь: захист докторської дисертації
 • Міжнародна наукова діяльність: підготовка та участь у Світовому конгресі Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії (2011, Франкфурт-на-Майні) 
 • Наукові дослідження: видання монографії «Філософія права в Україні (1990-2010 рр.)»
 • Спеціалізована рада: сприяння в організації спеціалізованої вченої Ради з захисту дисертацій зі спеціальності „Філософія права” (12.00.12) на базі Інституту.

В.С. Бігун, 09.03.2010

Публікації Бігуна В. С. за видом, видані З 1.05.2005 до 31.12.2010 рр.

Зміст

 • I.      Книги (монографії, рукописи)
 • II.      Енциклопедичні та біографічні статті
 • III.      Наукові статті, тези, повідомлення
 • IV.      Навчально-методичні праці
 • V.      Науково-практичні статті
 • VI.      Рецензії
 • VII.      Публіцистичні, журналістські статті
 • VIII.      Інтерв’ю
 • IX.      Переклади
 • X.      Інше

Книги (монографії, рукописи)

 

 • Бігун В. С. Філософія права та порівняльне правознавство // Кресін О. В., Луць Л. А., Мережко О. О., Лисенко О. М., Савчук С. В. та інші. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (ред.). — К., 2006. — 256 с. — (Серія наукових видань "Енциклопедія порівняльного правознавства"; Вип. 3). — С. 102—132.
 • Бігун В. С. Філософсько-правові аспекти євроінтеграції України // Горбатенко В. П., Луць Л. А., Бігун В. С., Кресін О. В., Копійка В. В. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / В. П. Горбатенко (ред.). — К. : Юридична думка, 2005. — 329 с. — С. 63—84.
 • Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. — К. : Юстініан, 2006. — 272 с. (Рецензія на книгу: Футей Богдан. Чудове джерело інформації // Юридична газета. — 2006. — № 17. — С. 25. — Лінк: www.yur-gazeta.com/article/296/) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя як прикладна філософія права // Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К., 2009. — 310 с. (Бібліотека Міжнародного часопису „Проблеми філософії права”). — С. 18–45. [ Читати ] [ Завантажити ]

 

Енциклопедичні та біографічні статті

 

 • Бігун В. С. Академіку НАН України Ю. С. Шемшученко – 70 років // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 390–393.
 • Бігун В. С. Антропо-етнічна парадигма // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / Національна академія внутрішніх справ України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Академія правових наук України; Академія підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Академія управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації / Ю. І. Римаренко (відп. ред.) — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. — Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2005 — 1224 с. — С. 28.
 • Бігун В. С. Антропологізація юридичної науки // Міжнародна поліцейська енциклопедія. — Т. 2. — К., 2005. — С. 28–29 (співавтор: Рабінович П. М.).
 • Бігун В. С. Антропологічний підхід // Міжнародна поліцейська енциклопедія. — Т. 2. — К., 2005. — С. 29.
 • Бігун В. С. Антропологія права // Міжнародна поліцейська енциклопедія. — Т. 2. — К., 2005. — С. 29—30.
 • Бігун В. С. Благородна мрія і кошмар юриста. До 100-річчя Герберта Харта // Юридична газета. — 2007. — № 31-32 (115-116) (9.08). — С.22-23. (З коментарями професорів Ніколи Лейсі та Сергія Івановича Максимова.)
 • Бігун В. С. Індивід, особа, особистість (людинорозуміння і право) // Міжнародна поліцейська енциклопедія. — Т. 2. — К., 2005. — С. 360—361.
 • Бігун В. С. Проблематика «людина в праві» у працях сучасних німецьких дослідників філософії права // Міжнародна поліцейська енциклопедія. — Т. 2. — К., 2005. — С. 915—917.
 • Бігун В. С. Ребіндеру Манфреду — 70 років // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 401—402.

 

Наукові статті, тези, повідомлення

 

 • Bihun V. S. Man and Law: are some Axioms regarding their Correlation possible and what are their Implications for the Conceptualization of Law? // Law and Justice in a Global Society. IVR 22nd World Congress (Granada, Spain, 24-29 May 2005). Programme. Special Workshops and Working Groups. Addenda. — Granada: University of Granada, 2005. — P. 165.
 • Бігун В. С. Антропологія права: предмет, система, методологія, статус та функції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). — Львів: СПОЛОМ, 2008. — С. 37-52. (Передрук статті: [в Збірнику статей учасників круглого столу на теме:] Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 43—58.)
 • Бігун В. С. Антропологічні аспекти праворозуміння // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ-ої історико-правовій конференції (м. Чернівці, 20–22 травня 2005 р.) / Міжнародна асоціація істориків права, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет внутрішніх справ. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 87–95.
 • Бігун В. С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння [Досвід та результати викладання навчальної дисципліни «Вступ до антропології, аксіології та соціології права»] // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 4. — С. 23–32. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Антропологія права: предмет, система, методологія, статус та функції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 43–58. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Антропологія права та порівняльне правознавство // Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2006. — С. 146–171.
 • Бігун В. С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку» // Часопис Київського університету права. — 2006. — № 3. — С. 176—179.
 • Бігун В. С. Євген Ерліх: життя і правознавча спадщина (актуальний наукознавчий нарис) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том ІІІ. — С. 105—126. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Європейський Союз та Україна: сучасні правові відносини та перспективи // Студентський науково-правничий бюлетень (Науковий журнал студентів юридичного факультету ЛДУ). — 1998. — № 1. — С. 13—23.
 • Бігун В. С. Людина в праві та науках про право: три загальнонаукові підходи до дефініції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 37—42. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Людський вимір права і політики: осмислення сучасного українського досвіду (тези) // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції (9-12 листопада 2005 р., м. Харків). — Харків: «Право», 2006. — С. 257—260.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: деякі антропологічні й аксіологічні виміри (нотатки до постановки проблеми) // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). — Львів: СПОЛОМ, 2008. — С. 53-64. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя (до постановки проблеми) // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том ІV-V. — С. 113—119. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: порівняльно-правові підходи та аспекти // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 1. — С. 23—32.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя як предмет філософсько-правового дослідження // Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 31 січня 2009 р.) / Ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький [та ін.]. — К.: Київський університет внутрішніх справ, 2009. — С. 23–24. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Ідея правосуддя: поняття та його здійснення (на прикладі розуміння правосуддя за Конституцією України) // Правові реформи в Україні. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції (31 березня 2009 р.). – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. – 312 с. – С. 6–9.
 • Бігун В. С. Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) // Університетські наукові записки [Хмельницького університету управління та права]. – 2009. – № 1 (29). – С. 38–41.
 • Бігун В. С. Правосуддя як мета (до питання про філософію правосуддя) // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародна науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. 1. – С. 13–14. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Здійснення ідеї правосуддя в правовій державі // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Всеукраїнська науково-практична конференція, 24 квітня 2009 р., Запоріжжя: матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2009. – Ч. І. – 226 с. – С. 12–15.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: порівняльно-правові аспекти // [Тези] Науковий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» та науковій конференції «Компаративістські читання». Київ, 8-9 квітня 2009 року.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя і позитивного права (колізія на прикладі тлумачення Конституційного Суду України) // Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в України: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2009. – С. 3-5. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Філософське осмислення правосуддя // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: 3бірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, Косів, 27-31 січня 2009 р. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І. Мацегорін, З. А. Тростюк, О. В. Чернецька. — К.: Видавництво Європейського університету, 2009. — 456 с. — С. 42-46.
 • Бігун В. С. Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять «судочинство» і «правосуддя») // [Наукова стаття] Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 21-27. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя Гегеля: від поняття правосуддя до його здійснення // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VІ-VІI. — С. 164–171. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Чи є судом орган держави, що не здійснює правосуддя? (Про філософсько-правове визначення суду) // Реформування сучасної правової системи: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 10-11 квітня 2008 року / Упоряд. А.О. Сошников, Н. М. Козопас, О.А. Кобець, А.Г.Скиба. – Донецьк: Друк-інфо, 2009. – Том 1. – 260 с. – С. 42-43. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти) // [Наукова стаття] Актуальні проблеми держави і права. – 2009.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя (щодо положень конституції України про правосуддя та судочинство) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2009.
 • Бігун В. С. Кримінальне правосуддя та судочинство. Філософсько-правовий аналіз щодо зв’язку і розмежування понять на прикладі практики Конституційного Суду України // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 року). Видання присвячене пам'яті професора А. Я. Дубинського. – К.: Атіка, 2009. – 832 с. – С. 61–66. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Одноособовість і колегіальність здійснення правосуддя (філософсько-правові аспекти процесуального права) // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 2. — С. 10-16.
 • Бігун В. С. Суд і його місце в громадянському суспільстві та правовій державі (на прикладі філософії правосуддя Гегеля) // Тези IV Міжнародної наукової конференції „Від громадянського суспільства – до правової держави” (для студентів та юристів – науковців і практиків) (24 квітня 2009 р.). – Х., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Юридичний факультет, 2009. — С. 11–14.
 • Бігун В. С. Філософсько-правові проблеми правосуддя в конституційному праві України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Другі конституційні читання», присвячена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана; Національна юридична академія України [29-30 травня 2009 р.]. – Х.: Права людини, 2009. — 376 с. — C. 6–9.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: окремі методологічні аспекти дослідження // Тези науково-практичної конференції «Правове життя сучасної України» (Одеська національна юридична академія, 5-6 червня 2009 р.). – Одеса: Фенікс, 2009. – 791 с. – С. 630–632.
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя як критерій розмежування неправового та правового законодавства (прикладна філософія права Г. Радбруха) // Юридична Україна. — 2009. — № 11–12. — С. 4–9.
 • Бігун В. С. Правосуддя і самосуд: філософсько-правовий аналіз понять // Юридична Україна. — 2009. — № 10. — С. 4-9.
 • Бігун В. С. Правосуддя як мова і мова правосуддя (філософські юридико-лінгвістичні аспекти) // Збірник V Міжвузівської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови “Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”, Київський національний університет внутрішніх справ, 6 листопада 2009 р. (виходить друком).
 • Бігун В. С. Судове праворозуміння у механізмі забезпечення прав людини // Права людини та механізм їх забезпечення: матеріали міжвузівській науково-теоретичної конференцій, 4 грудня 2009 року. — К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. — Ч. 1. — 136 с. — С. 17–19. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя як напрям філософії права // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 19–26.
 • Бігун В. С. Правосуддя як здійснення народовладдя. Присяжне анулювання закону // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Міжнародного „круглого столу”(м. Львів, 4-5 грудня 2009 року). — Л., 2009. — С. 17–30. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосуддя) // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 9–13.
 • Бігун В. С. Філософія права в Пекіні: XXIV Всесвітній конгрес IVR „Глобальна гармонія та верховенство права” (стислий огляд) // Правова держава. — 2009 (виходить друком).
 • Бігун В. С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., присвячена 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 р., Київ / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія» / Н. В. Артикуца (відп. ред.). — К. : Стилос, 2005. — С. 39—60.
 • Бігун В. С. Міжнародний науковий семінар та звітно-виборна конференція Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії (м. Київ) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 435—437 (Співавтор: Сергій Максимов). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Міжнародний науковий семінар «Європейські інтеграційні процеси і трансформація права на постсоціалістичному та пострадянському просторі» // Вісник Академії правових наук України. — 2006. — № 1 (44). — С. 248–252 (Співавтор: Сергій Іванович Максимов).
 • Бігун В. С. Олександр (Александр) Печенік (1937-2005). Людина з пристрастю до розуму // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 453—455. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Правова освіта населення — не лише знати, але й вміти. Чергове засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення // Юридична газета. — 2005. — № 1(37) (07.02). — С. 4. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Філософія права в Україні (1990-2005) // Журнал «Юридический вестник». — 2006. — № 1. — С. 56—63.
 • Бігун В. С. Філософія права в Україні (1990-2005): наукознавчий огляд здобутків і перспектив розвитку // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»: Юридичні науки. — 2006. — Т. 53. — С. 46-51. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том ІV-V. — С. 113—119 (Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності 12.00.12 - Філософія права) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія права в Україні: вихід часопису «Проблеми філософії права» // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 2. — С. 302–303. [Читати відповідні сторінки "Наукової хроніки"] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Человек и право в работах Б. О. Кистяковского: традиция и современность // Проблемы философии права: Сборник статей / Под. ред. А. Н. Литвинова. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2006. – С. 324–342.

 

Навчально-методичні праці

 

 • Бігун В. С. Колоквіум з практиками. Зустрічі з практиками - частина становлення майбутнього правника // Юридична газета. — 2007. — № 51-52 (134-135) (20.12). — С. 12. (Про досвід методики викладання частини курсу Європейське право з прав людини в Києво-Могилянській Академії) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Конкурси в формі навчальних судових і позасудових процесів (2008-2009) // Юридична газета. – 2008. – № 38 (09.09) – С. 5. (Таблиця із переліком більше 25 конкурсів) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Як ефективно викладати: 7 зауваг // Юридична газета. — 2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 12. [ Завантажити ]

 

 

Науково-практичні статті

 

 • Бігун В. С. Болонський процес у юросвіті – «за» і «проти» // Юридична газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 8. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Верховенство права чи панування людини? Про юридичний сервілізм чи друге значення поняття «правозахист» // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) (15.02). — С. 3. [Бігун Славік] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справа Інтерсплава або як підприємство своє право власності у Страсбурзі захистило // // Юридична газета. — 2007. — № 24 (108) (14.06). — С. 16-17. (Співавтор: Марина Белешко.) [Славік Бігун] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Злиття і поглинання юридичних фірм — як збільшити доходи або залишатися кращим на юридичному ринку // Юридична газета. — 2006. — № 12 (72) (29.06). — C. 12. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Конституційний лад у сучасній Україні: п'ять актуальних і проблемних правових підтекстів // Юридична газета. — 2006. — № 10 (70) (31.05). — С. 14—15. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Конституційне протистояння – праворозуміння, інтелекту та дотепності [Справа про конституційність Указу Президента № 264 про дострокове припинення повноважень ВРУ від 2.04.2007] // Юридична газета. — 2007. — № 17 (101) (26.04). — С. 2-3. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. ІМІТАЦІЯ ПРАВОСУДДЯ – образ сучасного українського судочинства? (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 1-2 (136-137) (22.01). — С. 3. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Правосуддя в Україні: п’ять вибраних науково-практичних проблем та аналітичних тез // Тези для повідомлення на парламентських слуханнях. "Про стан правосуддя в Україні". Верховна Рада України. 18 березня 2009 року.
 • Бігун В. С. Вибрані професійні заповіді. До 100-річчя професора Геннадія Матвєєва // Юридична газета. – 2008. – № 34 (166). – 26.08. – С. 14-15 (підготували Славік Бігун та Ярослав Барков за спогадами Василя Кисіля та Зорислави Ромовської). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Добір кандидатів і кваліфікація судді у Великій Британії. Як за п’ятьма критеріями і вимогами до особистих якостей добирають суддів у Великій Британії // Юридична газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). — С. 22. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Конкурс Корецького – український формат професійного зростання. Справу 2008 року про силу права перед умовним Євросудом судиме журі на чолі з В. Буткевичем // Юридична газета. — 2008. — № 49 (182). — 9.12. — С. 1, 14. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Осиротіла юриспруденція. Пам’яті Михайла Сироти (1956 – 2008) // Юридична газета. – 2008. – № 34. – 02.09. – С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Передумови конституційних криз у сучасній Україні // Юридична газета. — 2006. — № 19 (79) (12.10). — С. 4. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Правничий освітній та професійний досвід у Німеччині // Юридичний журнал. — 2005. — № 3. — С. 128—136. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Право адвоката на запит. Ефективність реалізації залежить від якості запиту та репутації // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 24-25. (Співавтор: Олександр Ніколайчик). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справа судді Монича: Сім спірних питань, Або як не треба звільняти суддю // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 9. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Статеві стосунки юриста з клієнтом як професійний ризик. Обмеження статевої свободи юриста заради професії // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 11 [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Судові слухання і дебати в ЄСПЛ: 20 положень з практики // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 10.
 • Бігун В. С. Філософія нагородного права як сфера правової політики та нагородної юстиції (на прикладі відзначення суддів державними нагородами України) // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VІ-VІI. — С. 187–203 (співавтор: Дмитрій Григорович Коритько). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична наука і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів ФРН та України: порівняльний аналіз принципових підходів // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 3. — С. 176—183.
 • Бігун В. С. Як унеможливити легітимації беззаконності // Юридична газета. — 2007. — № 23 (107) (7.06). — С. 8. [ Читати ]

 

Рецензії

 

 • Бігун В. С. Адвокату – почитати. 12 книг, вартих уваги // Юридична газета. — 2007 — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 18. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Життя Г. Л. А. Харта: Кошмар і благородна мрія (Рец. на: Lacey N. A life of H. L. A. Hart The Nightmare and the Noble Dream. Oxford University Press, 2004) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 403—405. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Елегантно про правосприйняття // Юридична газета. — 2008. — № 21 (156) (27.05). — С. 21 (публіцистична рецензія на книгу: Оніщенко Н. М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку. Проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко. — К., 2008. — 320 с.)
 • Бігун В. С. Скарби української правознавчої спадщини — «Антологія української юридичної думки» // Юридична газета. — 2006. — № 10 (70) (31.05). — С. 24. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Судді — почитати. 10 книг, вартих уваги судді Юридична газета. — 2007. — № 9 (93) (01.03). — С. 10. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Філософія права: проблеми та підходи (рец. на однойменну книгу за ред. проф. П. М. Рабіновича) // Право України. — 2006. — № 5. — С. 177—178 (Співавтор: Володимир Дмитрович Бабкін).
 • Бігун В. С. Філософія права: проблеми та підходи (рец. на однойменну книгу за ред. проф. П. М. Рабіновича) // Проблеми філософії права. — 2005. — Т. ІІІ. — С. 408—419. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична енциклопедія як джерело філософсько-правових знань (Рецензія і систематизація. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: «Українська енциклопедія», 1998-2004) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 426—430. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Як реалізувати права людини – наукова праця [огляд, рецензія колективної монографії: Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина. К. 2007.] // Юридична газета. — 2007. — № 18-19 (102-103) (10.05). — С. 25. [ Читати ]

 

Публіцистичні, журналістські статті

 

 • Бігун В. С. 1 квітня як День юридичних жартів і добрих починань (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 12 (147) (31.03). — С. 3.
 • Бігун В. С. 8 жовтня – День єдності українських юристів – колонка редактора // Юридична газета. — 2007. — № 42 (126) (18.10). — С. 3.
 • Бігун В. С. Freshfields: таланти, гроші й атмосфера // Юридична газета. — 2008. — № 33. — 19.08. — С. 4. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Juris Doctor або чи є юрист «доктором» // Юридична газета. — 2007. — № 35 (119) (30.08). — С. 7. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Американські юридичні фірми. Рейтинги визначають кращих із десятків тисяч // Юридична газета. — 2006. — № 9 (69) (18.05). — C. 26. [Бігун Славік] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Американські сторінки «справ Щербаня». Про імміграційну справу щодо видворення, заставу і шкоду кар’єрі прокурора // Юридична газета.— 2007 — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 22-23. [Бігун Славік] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Американські сторінки «справ Щербаня». Справи проти міністерств і відомств США // Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01). — С. 24. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Апокрифальні думки про судово-правову реформу в Україні (запис думок автора, що побажав залишитися невідомим) // Юридична газета. — 2006. — № 16 (76) (31.08). — C. 13. [Бігун Славік] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Британська спокуса Україною // Юридична газета. — 2007. — № 33 (117) (16.08). — С. 2. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Бейкер нокаутовано з вершини. Ді-Ел-Ей Пайпер – найчисленніша в світі ЮФ, жінок дедалі більшає в топових ЮФ // Юридична газета. — 2007. — № 47 (130) (22.11). — C. 1-4. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Великі справи – великі гроші [огляд великих судових спорів 2006 р.] // «Правничий олімп «Юргазети» 2007». Юридична газета. Спецвипуск. — 2007. — № 20-21 (104-105) (24.05). — С. 31-35. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Верховенство права – за судами (За матеріалами Симпозіуму та про зустріч з Сандрою Дей О’Kоннор) // Юридична газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 2. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Від Нюрнберга до Гааги: Кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії // Юридичний вісник України. — 1996. — № 36 (62) ( 5-11.09). — С. 6, № 38 (64) (19-25.09).
 • Бігун В. С. Вибори Голови Верховного Суду: хто прийде? // Юридична газета. — 2006. — № 17 (77) (14.09). — C. 22. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Вибори чи продовження контракту з керівником ВНЗ? Чи правомірне продовження перебування на виборній посаді шляхом підписання контракту? (Про ситуацію з обранням/призначенням ректора КНУ) // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) (15.02). — С. 10. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Високопосадовця Мін’юсту звинувачено в корупції. Що далі: відставка, «безвідповідальність» чи підвищення? // Юридична газета. — 2007. — № 41 (125) (11.10). — С. 1, 4. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Вплив закордонної банківської та фінансової сфери на розвиток юридичного ринку в Україні // Юридична газета. — 2006. — № 15 (75) (10.08). — C. 15. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. День юриста 2007 (як відзначати) (колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. — № 40 (124) (4.10). — С. 3. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. День юриста [2007] в особняку // Юридична газета. — 2007. — № 42 (126) (18.10). — С. 2. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. Досліджувалася і судова практика – «Правничий Олімп Юр.Газети 2007» // Юридична газета. — 2007. — № 22 (106) (22.05). — С. 3. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. Закон один для всіх – коли «Справедливість є» (колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. — № 41 (124) (11.10). — С. 3. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. Замах на демократичні засади чи данина традиції? За підсумками VI З’їзду Союзу юристів України // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — C. 2 (Співавтор: Ірина Пізик). [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Зміни в правовій регламентації банківської сфери в зв’язку з заходами з посилення захисту вкладників банків // Юридична газета. — 2006. — № 15 (76) (10.08). — С. 13. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Інститут Корецького презентує [Презентація видань Інституту, його співробітників, 17.05.2007 ] // Юридична газета. — 2007. — № 22 (106) (22.05). — С. 14. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Інформаційний образ сучасного юриста: 7 критичних рис // Юридична газета. — 2006. — № 13 (73) (14.07). — C. 13. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Інформаційне забезпечення юрбізнесу: автоматизація юридичної діяльності та її довідково-інформаційне забезпечення за допомогою програмного забезпечення і новітніх технології // Юридична газета. — 2006. — № 13 (73) (14.07). — С. 14—15. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Кожен день юриста – день свободи (колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. — № 47 (130) (22.11). — C. 3. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. Корупція в системі підготовки юристів: деякі типові прояви і шляхи подолання // Юридична газета. — 2007. — № 27 (111) (5.07). — С. 13. [Славік Бігун]
 • Бігун В. С. Людина президента чи людина права? Comeback Міністра юстиції Романа Зварича 2006 // Юридична газета. — 2006. — № 16 (76) (31.08). — С. 2. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Викладач права і майбутній юрист: дві тріади успіху [включно з інтерв’ю на тему улюблений викладач і що означає бути хорошим викладачем права; Крістофер Р. Келлі: «Юридичні фірми більше не виділяють часу для навчання нових юристів», Микола Оніщук: «Вимогливість має бути «помножена» на високопрофесійність знань»; Ігор Головань: «Викладач має бути цікавою людиною, особистістю»; Василь Кисіль: «Прийшовши непідготовленим до аудиторії в 100 чоловік, викладач викрадає, як мінімум, 200 годин робочого часу»; Олексій Резніков: «Професори спонукали симпатію до професії, зацікавлювали»; Тетяна Шмарьова: «Викладач юристів сам має бути правозахисником»] // // Юридична газета. — 2008. — № 31-32 (166-167). — 12.08. — С. 16-17 (співавтор: Ярослав Барков). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Десятий «міністр справедливості» України? (Хто стане міністром юстиції України) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — С. 1, 4-5. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Добрим буде чесний суддя. Суддям радять бути підзвітними // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 2. (Про результати роботи міжнародної конференції "Етика судді як засіб підвищення довіри суспільства" (1-2 листопада 2007 року, м. Київ) [ Читати ]
 • Бігун В. С. Європейський суд з прав людини: репортаж зі Страсбургу // Юридична газета. — 2006. — № 16 (76) (31.09). — С. 18. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Євросуд матиме нового «українського» суддю. Процес добору претендентів і виконання рекомендацій ПАРЄ // Юридична газета. — 2007. — № 12 (96) (22.03). — С. 1, 2. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Євроюристи зосереджуються на М&A. У Лондоні стурбовані рекомендаціями ВГСУ // Юридична газета. — 2008. — № 13-14 (148-149) (8.04). — С. 2. (Огляд форуму EuroLawyer 2008, Лондон 4-5 квітня)
 • Бігун В. С. Завдання суддів "не лестити людям і пресі" // Юридична газета. — 2008. — № 47 (180). — 25.11. — С. 5.
 • Бігун В. С. Кар'єрні можливості юриста в ЄСПЛ // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 13. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Кар’єрними стежками студента-правника. Кар’єрні оновлення ELSA Україна // Юридична газета. — 2008. — № 33. — 19.08. — С. 15 [включно: інтерв’ю: президенти ELSA Україна Юрій Мухін, Леонід Чернявський] (у співавторстві: Ярослав Барков). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Кількість справ із специфічними українсько-американськими питаннями буде тільки зростати (Інтерв'ю: Сергій Гошовський (Hoshovskyy)) // Юридична газета. — 2008. — № 39. — 30.09. — С. 6 (за результатами семінару ЮФ Magisters: Судовий процес у США, 23.09.2008). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Кількість багатомільйонних M&A угод в Україні стрімко зростає (Інтерв’ю: Олег Марченко, партнер, глава податкової практики ЮФ «Магістр & Партнери») // Юридична газета. — 2007. — № 13 (97) (29.03). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Корпоративний юрист: що в імені твоїм? // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 11 (Включно з бліц-інтерв’ю: Олександр Окунєв, Володимир Кравчук, Олена Кібенко, Інна Спасибо-Фатєєва) [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Крізь ребрендинг до зірок [про перейменування ЮФ "Шевченко Дідковський і Партнери" в "Астерс"] // Юридична газета. — 2008. — № 9 (144) (4.03). — С. 4.
 • Бігун В. С. Лабіринтами кар'єри і реформ. Проблеми організації державної влади // Юридична газета. — 2008. — № 13-14 (148-149) (8.04). — С. 20. (Огляд семінару "Проблеми організації державної влади в Україні в контексті політико-правової реформи, 2 квітня 2008 року) [ Читати ]
 • Бігун В. С. Ми чекаємо на український "Вотергейт", аби очиститися. В Україні діють писані й неписані норми поведінки юриста // Юридична газета. — 2008. — № 41 (174). — 14.10. — С. 6 (за результатами цифрової відео-конференції (DVC) на тему регламентації юридичної професії в Україні та США, 30 вересня 2008 року).
 • Бігун В. С. Міжнародне рандеву в Києві. Камеронці показали, як відкривати офіс міжнародної юридичної фірми // Юридична газета. — 2008. — № 10-11 (144-145) (25.03). — С. 2-3. ([про відкриття київського офісу "Сі-Ем-Ес Камерон Маккена" [CMS Cameron McKenna], прийняття 6 березня 2008 року, включно з інтерв'ю: Данкан Вестон [Duncan Weston] (керуючий партнер), Річард Прайс [Richard Price] (старший партнер), публічний діалог Олександра Мартиненка та Армена Хачатуряна)
 • Бігун В. С. Не-заслужений не-юрист не-України // Юридична газета. — 2008. — № 5 (140) (5.02). — С. 3. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Неправове та правове законодавство: філософсько-правові аспекти // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції (м. Косів, 24-29.01.2005). Випуск VI. — К.: Київський університет права НАН України, 2005. — С. 31—37.
 • Бігун В. С. Нова мода відкриття офісів зарубіжних ЮФ. «Лінклейтерс» відкриває український офіс – віртуально // Юридична газета. — 2008. — № 23 (158) (10.06). — С. 6-7. (Включно з інтерв'ю з партнером Френсісом Кучера (Kucera) та довідкою про фірму Linklaters.)
 • Бігун В. С. Нові юридичні ринки (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 3-4 (138-139) (29.01). — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Об’єднання студентів-правників: погляд зсередини // Юридична газета. — 2005. — № 3 (39) (28.02). — С. 3 (До 10-річчя Об’єднання студентів-правників юридичного факультету Львівського ун-ту, першим головою якого був автор.) [ Читати ]
 • Бігун В. С. Он-лайн поради юридичним фірмам // Юридична газета. — 2008. — № 6 (141) (12.02). — С. 5. (за матеріалами сайту Local-Attorneys.com) [ Читати ]
 • Бігун В. С. П’ятсот слів про роль права і правничої професії (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 41 (174). — 14.10. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Панове судді! Якби Ви знали, як хочеться, аби «люди всі шанобливо перед вами схиляли чоло»! Репортаж із засідання правничої секції IV Всесвітнього форуму українців// Юридична газета. — 2006. — № 17 (77) (14.09). — C. 19. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Парадокси «юридичної геніальності» (колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Патріотизм як категорія юридичного бізнесу. Патріотизм юридичної фірми визнається патріотизмом юристів (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 24 (159) (17.06). — С. 3.
 • Бігун В. С. Перезавантаження і розвантаження в Україні: Squire Sanders i The Silecky Firm. Розвал "Фірми Сілецького" обернувся підйомом "Сквайр Сандерс" [Включено коментарі: Гелен Кришталович (Kryshtalowych), Петро Телюк (Teluk), Маркіян Сілецький (Silecky)] // Юридична газета. — 2008. — № 22 (157) (3.06). — С. 2, 6.
 • Бігун В. С. Перетворіть один із ваших офісних кабінетів на кав'ярню // Юридична газета. — 2008. — № 6 (141) (12.02). — С. 5. (за матеріалами часопису The Legal Intelligencer) [ Читати ]
 • Бігун В. С. Перша справа України в Міжнародному суді ООН триває // Юридична газета. — 2006. — № 10 (70) (31.05). — С. 23. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Подвійне громадянство – подвійний обов’язок (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 34. — 26.08. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Правники – через політику. Як Президент Ющенко став доктором права // Юридична газета. — 2008. — № 24 (159) (17.06). — С. 6-7 (Включно: Коментар Роналда Бренда; довідки про відомих осіб почесних докторів права та почесний ступінь доктора права).
 • Бігун В. С. Право на кар’єру. У пошуках професійної гармонії // Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 1, 9. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Право на несправедливий суд - іменем України? (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 26 (161) (1.07) — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Право як релігія: ще про одну роль юристів (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 22 (157) (3.06). — С. 3.
 • Бігун В. С. Про відповідальність юридичного бізнесу за Батьківщину. Участь українських ЮФ у справі «Румунія проти України» (колонка редактора) // Юридична газета. – 2008. – № 39 (30.09). – С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Прокуратура звітує і заявляє про зменшення злочинності // Юридична газета. — 2006. — № 20 (80) (26.10). — С. 4.
 • Бігун В. С. Професійна відповідальність правника: чи страхуватися і як перестрахуватися (американський досвід) // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — C. 15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Процес над Хусейном. Про злочини проти людяності // Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01). — С. 26.
 • Бігун В. С. Реанімація юриста (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 31-32 (166-167). — 12.08. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Ринок юридичних послуг у динаміці. Від амбіцій до відповідальності [Огляд IV щорічного юридичного форуму Асоціації правників України "Розвиток ринку юридичних послуг в Україні-2008", м. Київ, 22 лютого 2008 року] // Юридична газета. — 2008. — № 9 (144) (4.03). — С. 1, 4-5.
 • Бігун В. С. Розмова п’яти подорожніх юристів про проблеми і радості здобуття юридичного фаху // Юридична газета. — 2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 14—15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Розумний примус як запобіжник беззаконності – Колонка редактора // Юридична газета. — 2007. — № 46 (129) (15.11). — C. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Сім закликів до українського правництва // Юридична газета. — 2007. — № 40 (124) (4.10). — С. 7.
 • Бігун В. С. Справа «Хамдана проти Рамсфельда» Колишній водій Осами бін-Ладена домагається визнання неправомірним запровадженого президентом Бушом військового трибуналу в Гуантаномо// Юридична газета. — 2006. — № 13 (73) (14.07). — С. 22. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): юридичний огляд // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 7, 14 (включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; інтерв'ю з суддею: Ірина Григор'єва; адвокатами: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв, потерпілою: Мирослава Гонгадзе, представником потерпілої: Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): вибрані хронологія, обставини та епізоди // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 7-9, 12-13 (включено: оглядова стаття; інтерв'ю: суддя Ірина Григор'єва; адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; потерпіла: Мирослава Гонгадзе, представник потерпілої: Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи).
 • Бігун В. С. Справа про вбивство Бубака, або Історія «ритуального вбивства» одного генпрокурора // Юридична газета. — 2007. — № 18-19 (102-103) (10.05). — С. 22. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справа про дискваліфікацію Барака Обами. Про роль суду і судових процесів у політичній боротьбі // Юридична газета. — 2008. — № 45 (178). — 11.11. — С. 1,5 (огляд справи «Берг проти Обами» (Berg v Obama) щодо виборчих кваліфікацій претендента на посаду президента США).
 • Бігун В. С. Справа про захист ресурсів Батьківщини. "Румунія проти України" у Міжнародному Суді ООН // Юридична газета. — 2008. — № 48 (181). — 2.12. — С. 9, 12.
 • Бігун В. С. Справа Сюрюджу, що сколихнула Німеччину в 2005-2006 рр. // Юридична газета. — 2006. — № 9 (69) (18.05). — С. 16. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справедливе відшкодування і витрати на правову допомогу в ЄСПЛ // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 12.
 • Бігун В. С. Страсбурзькі справи України. Секрети перемог і програшів // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 25. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Страсбурзькі справи України // Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01).
 • Бігун В. С. Стратегії розвитку юридичних фірм. Топ-менеджери провідних ЮФ СНД поділилися нововведеннями та історіями розвитку свого бізнесу // Юридична газета. — 2007. — № 51-52 (134-135) (20.12). — С. 1, 4-5. (Репортаж про міжнародну конференцію "Управление юридической фирмой: Cтратегии развития юридических фирм в России и странах СНГ", 4.12.2007, Москва; коментарі юристів: Олег Макаров, Армен Хачатурян, Олег Рябоконь, Сергій Шкляр) (Співавтор: Юрій Мухін)
 • Бігун В. С. Страти на майданах тривають // Юридична газета. — 2007. — № 33(117) (16.08). — С. 12.
 • Бігун В. С. Студенти-правники Донецького університету перемогли в V Всеукраїнських судових дебатах з цивільного права та процесу ім. С. Дністрянського // Юридична газета. — 2006. — № 22 (82) (23.11). — С. 22. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Судді в Україні занадто недоторканні? // Юридична газета. — 2006. — № 20 (80) (26.10). — С. 22. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Суддям кинули виклик політики // Юридична газета. — 2007. — № 9 (93) (01.03). — С. 09.
 • Бігун В. С. Судовий процес у США: відстань подолано. Magisters організували семінар за участю юристів України та США // Юридична газета. — 2008. — № 39. —30.09. — С. 6. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Судові слухання і дебати в ЄСПЛ: Репортаж зі Страсбургу // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 11.
 • Бігун В. С. Таємниці «камеронців». Чому так важливо бути амбіційним // Юридична газета. — 2008. — № 17 (152) (6.05). — С. 1, 6.
 • Бігун В. С. Тези до теми: адвокат // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 17. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: житлове право // Юридична газета. — 2006. — № 22 (82) (23.11). — С. 15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: злиття і поглинання (M&A) // Юридична газета. — 2007. — № 13 (97) (28.03).
 • Бігун В. С. Тези до теми: інтелектуальна власність // Юридична газета. — 2007. — № 11 (95) (15.03). — С. 9.
 • Бігун В. С. Тези до теми: комерційне право // Юридична газета. — 2007. — № 6 (90) (08.02). — С. 11.
 • Бігун В. С. Тези до теми: корпоративне право // Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01).
 • Бігун В. С. Тези до теми: оподаткування // Юридична газета. — 2006. — № 20 (80) (26.10). — С. 15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: претензії і права [претензійно-позовна робота] // Юридична газета. — 2007. — № 12 (96) (22.03). — С. 9. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: професійна відповідальність правника // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 11. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: страхування // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (09.11). — С. 15 [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: суддя // Юридична газета. — 2007. — № 9 (93) (01.03). — С. 10. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: трудове право // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) (15.02). — С. 11.
 • Бігун В. С. Тези до теми: цивільне право // Юридична газета. — 2006. — № 19 (79) (12.10). — С. 15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тези до теми: юрисконсульт // Юридична газета. — 2007. — № 5 (89) (01.02). — С. 11.
 • Бігун В. С. Тези до теми: юрбізнес // Юридична газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). — С. 17 [ Читати ]
 • Бігун В. С. Тиждень права: юридичні фірми активізують // Юридична газета. — 2008. — № 40 (173). — 07.10. — С. 9 (зростає інтерес юридичних фірм до участі в загальноукраїнському заході "Тиждень права" (8-12 грудня 2008 року).
 • Бігун В. С. Товариші по юридичному бізнесу. Партнерство в юридичних фірмах як товариство бізнес-юристів // Юридична газета. — 2008. — № 7 (142) (19.02). — С. 4-5 (включено коментарі: Джеймс Хітч (James Hitch), голова київського представництва ЮФ «Бейкер і Макензі»; Карл Герольд (Karl Herold), партнер та екс-глава представництва ЮФ «Джонс Дей» у м. Франкфурт-на-Майні, Джейсон Бружджінскі (Jason Bruzdzinski), виконавчий директор ЮФ «Магістр & Партнери»). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Третій форум ЮФ СНД: НЮФам дружити з НЮФами, а не ІЛФами // Юридична газета. – 2008. – № 26 (1.07). – С. 2. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. У пошуках успіху юриста: формула студента-правника (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 36. — 9.09. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Україні в Гаазі допомогли літігатори Eversheds. Завершилися слухання в справі «Румунія проти України» // Юридична газета. – 2008. – № 38. – С. 7 (спеціальний репортаж із Гааги; включно з витягом із заключного виступу Уповноваженого України Володимира Василенка). [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Українське укорінення Freshfields. Контроверсійні історії з «хепі-ендом» // Юридична газета. — 2008. — № 33. — 19.08. — С. 1, 4-5. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Уніфікація юридичної професії: мрія для довершення (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 40. — 08.10. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Факультет, приречений на успіх. Факультет правничих наук «Могилянки» відзначив 10-річчя, провівши День правничої кар’єри, конференцію і святковий гала-концерт // Юридична газета. — 2006. — № 19 (79) (12.10). — С. 2. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Форум зібрав корпоративних юристів // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 18 (Включно з бліц-інтерв’ю: Олександр Окунєв, Олена Кібенко, Інна Спасибо-Фатєєва) (Співавтор: Олександр Ніколайчик) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Чи має право український юрист практикувати в США? Мультиюрисдикційна практика американського юриста // Юридична газета. — 2008. — № 41 (174). — 14.10. — С. 7 (за матеріалами книги "Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі").
 • Бігун В. С. Чинник Тимошенко в українському юрбізнесі. Юристи виводять формулу критичної межі (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 23 (158) (10.06). — С. 3.
 • Бігун В. С. Чого хочуть жінки … в юридичному бізнесі (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 9 (144) (4.03). — С. 3.
 • Бігун В. С. Чому бізнес-юристи можуть розраховувати на фінансовий успіх (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 10-11 (144-145) (25.03). — С. 3.
 • Бігун В. С. Чотири принципи однієї юрпрофесії // Юридичний журнал. — 2007. —№ 15-16 (19.04). — С. 11. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Школа адвокатської майстерності підвищує кваліфікацію адвокатів // Юридична газета. — 2006. — № 18 (78) (28.09). — С. 20. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична освіта: хто і за що платить? // Юридичний журнал. — 2005. — № 5. — С. 130—135. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична освіта за кордоном: Німеччина — Гейдельберг // Юридична газета. — 2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 16 [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична професія та освіта. П’ять тез для української перспективи // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — C. 18 [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична практика в галузі прав людини. Щороку навчальна сесія Міжнародного інституту прав людини в Страсбурзі збирає сотні правозахисників // Юридична газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). — С. 25. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична сексапільність [як табу чи чинник успіху] (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 15 (150) (15.04). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юридичний рік України 2007: огляд // Юридична газета. — 2007. — № 51-52 (134-135) (20.12). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юридичний ринок за чесну гру, або як досліджувати ринок юрпослуг // Юридична газета. — 2007. — № 48 (131) (29.11). — С. 6-7. (Співавтор: Лідія Мандич)
 • Бігун В. С. Юридичний аутизм як характеристика поведінки юриста (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 21 (156) (27.05). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юридичний бізнес в Росії в паніці. "Поглиблення кооперації" як противага іноземній експансії в Росії (інтервю: Сергій Козьяков за результатами участі в IV щорічній конференції "Юридический бизнес в России" (15-16.04.2008)) // Юридична газета. — 2008. — № 16 (151) (22.04). — С. 2. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридичний «наркотик» Могилянки. Технологія та хитрощі успішної вступної кампанії // Юридична газета. — 2008. — № 29-30 (164-165) (29.07). — С. 18-19 (включно з інтерв'ю: Ярослав Лихно - кращий за рейтингом вступник на факультет правничих наук (ФПвН) НаУКМА, який однак вступив в Інститут міжнародних відносин; Ярослава Зволінська - перша студентка ФПвН НаУКМА 2008 року; Ірина Бурсук - студентка НаУКМА, яка, однак, обрала вступ за економічним фахом). (Співавтор матеріалу: Ярослав Барков) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридичний бізнес як частина великої політики. Юристи рятують міста, «ставлять» президентів і утверджують національне право (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 29-30 (164-165). — 29.07. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридичні таланти шукають на конкурсах. Роботодавці підбирають кадри, «могилянці» уперше перемагають на Джессапі // Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 9-10. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридичні форуми і блоги як середовища субкультури юристів // Юридична газета. — 2006. — № 13 (73) (14.07). — С. 16. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юрист і медик: 5 паралелей і перекосів // Юридична газета. — 2007. — № 35 (119) (30.08). — С. 5.
 • Бігун В. С. Юрист іnamorato, або як мати справу з «юридичним романом» (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 6 (141) (12.02). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юрист лояльний або як отримати роботу своєї мрії (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 7 (142) (19.02). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юрист як професійний друг. Про три види юридичної дружби та стосунків // Юридична газета. — 2008. — № 8 (143) (26.02). — С. 6. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юрист, фахівець у галузі права чи той, хто надає юридичні послуги // Юридична газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). — С. 15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юрист, як актор, помирає, сходячи з помосту. Смерть юриста провідної юрфірми пов’язують з погодинним навантаженням // Юридична газета. — 2007. — № 9 (93) (01.03). — С. 1, 17 [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юристи & гроші: функціональний портрет взаємодії (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 20 (154) (20.05). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юристи змінюють ролі, а репутація залишається в ціні. Віртуальні та реальні візити українських юристів до США // Юридична газета. — 2008. — № 41 (174). — 14.10. — С. 6-7 (за результатами цифрової відео-конференції (DVC) на тему регламентації юридичної професії в Україні та США, 30 вересня 2008 року). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юристи олігархів. Коли, як і для чого бізнесмени-олігархи наймають бізнес-юристів // Юридична газета. — 2008. — № 5 (140) (5.02). — С. 4. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юристи спонсорують політиків. Американські юристи спонсорують найбільше і ставлять на демократів // Юридична газета. — 2008. — № 6 (141) (12.02). — С. 4. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юристи-політики (колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. — № 50 (133) (13.12). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юристи! «Хто з нас не списував?» Студенти-правники дебатують про професійну етику та реформування адвокатури // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 13-14. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юристів за держзамовленням поменшає // Юридична газета. — 2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 8.
 • Бігун В. С. Юрпрактика українського юриста в США: шляхи та можливості // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 19. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як «підняти» ЮФ на акціях або коли юрист стає бізнесменом // Юридична газета. — 2007. — № 38 (122) (13.09). — С. 13. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як бізнес купує послуги юристів. Національні та міжнародні ЮФ, конкуруючи, шукають порозуміння та клієнтів // Юридична газета. — 2008. — № 23 (158) (10.06). — С. 7. (Репортаж з 1-ої практичної конференції "Как бизнес покупает услуги", 30 травня 2008 року, Москва)
 • Бігун В. С. Як до Євросуду кандидатів добирали. Нерозгадані таємниці відкритого конкурсу // Юридична газета. — 2007. — № 18-19 (102-103) (10.05). — С. 18. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як захистити юридичний ринок, або коли іноземці не практикують за кордоном (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 17 (152) (6.05). — С. 3.
 • Бігун В. С. Як і чому юристи збільшують гонорари // Юридична газета. — 2007. — № 43 (127) (25.10). — С. 1, 4. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як клієнт вибирає юриста [Репутація, компетентність і ціна послуг юриста як чинники вибору] (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 16 (151) (22.04). — С. 3.
 • Бігун В. С. Як отримати роботу на топовій фірмі (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 25 (160) (24.06) — С. 3.
 • Бігун В. С. Як партнер юрфірми втратив статус, професію і репутацію. Невдалий вибір партнера в житті та неналежні особисті якості зруйнували кар’єру партнера юрфірми // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 17 (Опубліковано під псевдонімом). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як провчити міністра і чому юриста малюють чортом (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 18 (153) (13.05). — С. 3.
 • Бігун В. С. Як удосконалити систему підготовки юристів. Державний кваліфікаційний іспит як виправданий досвідом спосіб допуску до юридичної професії // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 15 [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як Україна Європі суддю сватає (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 5 (140) (5.02). — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як юристу зняти стрес: 7 перевірених способів // Юридична газета. — 2007. — № 37 (121) (13.09). — С. 13. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Як юристу офіційно заробити на корупції. Siemens найняв елітарну ЮФ для антикорупційного юраудиту // Юридична газета. — 2008. — № 18-19 (153-154) (13.05). — С. 6. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Як юристу відпочити ефективно. Рецепти «no shoes, no news» та чорногорський (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 33. — 19.08. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Яллох проти Німеччини, або як двоє німецьких юристів більше 12 років доводили порушення Німеччиною прав людини у справі про примусове застосування медичного засобу // Юридична газета. — 2006. — № 14 (74) (27.07). — С. 19. [ Читати ]

 

Інтерв’ю

 

 • Bihun V. S. Make your own due diligence (Інтерв’ю: В’ячеслав Якимчук, юридичний радник компанії «Арчерс Деніелс Мідленд» про тонкощі юраудиту, очікування клієнта та пошук «власних скарбів) // Юридична газета. — 2007. — № 15-16 (19.04). — С. 14-15. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Bihun V. S. We worked hard and we partied hard (Інтерв’ю: Карл Герольд (Karl Herold), партнер і колишній глава представництва ЮФ «Джонс Дей» у м. Франкфурт-на-Майні, про кар’єру юриста в мега-юрфірмі, почуття мільйонера і стратегічний сенс) // Юридична газета. — 2007. — № 34 (118) (23.08). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Адвокатура мене не зробила, не робить і не зробить багатою (Інтерв’ю: адвокат Тетяна Шевченко про найвищі гонорари, радянську адвокатуру і захист Віктора Януковича) // Юридична газета. — 2008. — № 34. – 26.08. – С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Аргументи української сторони на нас не справили враження (інтерв'ю: Богдан Ауреску (Bogdan Aurescu), Уповноважений Румунії у справі "Румунія проти України" ) // Юридична газета. — 2008. — № 48 (181). — 2.12. — С. 12 (як частина оглядового матеріалу про cправу "Румунія проти України" у Міжнародному Суді ООН) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Адвокати з-поміж себе щось «булькають», сперечаються. Хай і клієнт теж скаже, який адвокат йому потрібен (Інтерв’ю: Ігор Головань, 18.12.2006) // Юридична газета.— 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 16. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Альтернатива судам – належить вам (Інтерв’ю: Віра Землянська, експерт у галузі позасудового вирішення спорів) // Юридична газета. — 2007. — № 17 (101) (26.04). — С. 10-11. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Байдужого правозахисника я собі не уявляю… (Інтерв’ю: Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи) // Юридична газета. — 2007. — № 34 (118) (23.08). — С. 13, 16. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Випускники привносять корупцію в правову систему (Інтерв’ю: Вінсент Джонсон (Vincent Johnson), професор Університету ім. Св. Марії) // Юридична газета. — 2007. — № 27 (111) (5.07). — С. 12-14. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Вона дає мені знати, коли треба пригальмувати (Інтерв’ю: Данило Федорчук, магістр права (США), к. ю. н., доцент економіко-правового факультету Донецького університету) // Юридична газета. — 2007. — № 43 (127) (25.10). — С. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Вони успадкують долю динозаврів (Інтерв’ю: Джейсон Бружджінскі (Jason E. Bruzdzinski), виконавчий директор ЮФ «Магістр & Партнери» про нові моделі управління ЮФ та українських жінок-юристів) // Юридична газета. — 2007. — № 42 (126) (18.10). — C. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Десять (10) запитань «Федеральному судді року» в США Роберту Генрі. Про незалежність заради упередженості, філософію правосуддя та найбільшу в історію США кримінальну справу // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — C. 19 (Інтерв’ю з суддею Р. Генрі, 19 жовтня 2006 р., м. Київ). [Славік Бігун] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Діяльність адвокатури могла би бути врегульована без втручання держави, закону (Інтерв’ю: Василь Кисіль, 18.12.2006) // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 17. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Для юриста не повинно існувати табу (Інтерв’ю: Ігор Пукшин, заступник глави Секретаріату Президента України про юристів на державній службі та «юристів Президента») // Юридична газета. — 2007. — № 23 (107) (7.06). — С. 11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Добре, коли правник є політиком (Інтерв’ю: Юрій Шемшученко, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України про юристів у політиці, правові висновки та розумний примус) // Юридична газета. — 2007. — № 46 (129) (15.11). — C. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Досвід нашої організації буде корисним і адвокатам … (Інтерв’ю: Людмила Павлова, президент Української нотаріальної палати про реформу нотаріату, несподівані кроки і відповідальність нотаріусів) // Юридична газета. — 2007. — № 22 (106) (22.05). — С. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Залиште свої квіти та цукерки при собі… (Інтерв'ю: Ярослава Джонсон, керуючий партнер київського офісу ЮФ «Чадборн енд Парк» про українських і американських юристок та секрети подвійного успіху в сім’ї та кар’єрі) // Юридична газета. — 2007. — № 14 (94) (8.03). — С. 6. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Звільняйте тих, хто не вірить у ваш успіх (Інтерв’ю: Фелікс Раквіц (Felix Rakwitz), голова представництва ЮФ «Байтен Буркхардт» у Києві, про маркетингову стратегію, конкуренцію та завоювання українського ринку юридичних послуг) // Юридична газета. — 2007. — № 48 (131) (29.11). — С. 10-11. (Співавтор: Юрій Мухін) [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Зовнішність секретаря не має особливого значення (Інтерв’ю: Світлана Бойко, заступник директора ЮПФ «Грищенко та партнери», про вимоги до набору персоналу, «Корпоративний кодекс» та юридичний офіс майбутнього) // Юридична газета. — 2007. — № 37 (121) (13.09). — С. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Зорислава Ромовська не продає свою наукову совість (Інтерв’ю: Зорислава Ромовська) // Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 16. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Інституту політології і права – 15 років (Інтерв’ю: директор Інституту Богдан Андрусишин, магістрант Інституту Оксана Зубач ) // Юридична газета. — 2007. — № 48 (131) (29.11). — С. 2, 18. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. І ми – адвокати «лікарі душі» (Інтерв’ю: Ірина Сенюта, адвокат, к. ю. н., доцент Львівського національного університету імені Івана Франка про медичне право і те, як не лишитися самотнім на вершині) // Юридична газета. — 2007. — № 35 (119) (30.08). — С. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Кадри, кадри і ще раз кадри… (Інтерв’ю: Олег Рябоконь, керуючий партнер ЮФ «Магістр & Партнери») // «Правничий олімп «Юргазети» 2007». Юридична газета. Спецвипуск. — 2007. — № 20-21 (104-105) (24.05). — С. 24-25. [Славік Бігун] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Лавринович Олександр – Інтерв’ю з Міністром юстиції України, к. ю. н., народним депутатом ВРУ ІІ-V скликань (Інтерв’ю в контексті претенденства на пост наступного Міністра юстиції України) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 7. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Магістром є кожен у нашій команді… (Інтерв’ю: Олег Рябоконь, керуючий партнер ЮФ «Магістр & Партнери, про секрети успішного менеджменту в правничому бізнесі) // Юридична газета. — 2007. — № 27 (111) (5.07). — С. 10-11. (Співавтор: Андрій Осмоловський). [Славік Бігун] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Мені як жінці довелося більше 5 років чекати призначення, - згадує Ярославна Шевченко (Інтерв’ю: професор Ярославна Миколаївна Шевченко) // Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 16. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Адвокат може піаритися, але без шкоди клієнтові (Інтерв’ю: Віктор Чевгуз про захист убивць, вдячність та оригінальні історії по суті) // Юридична газета. — 2008. — № 44 (177) (4.11). — С. 10-11. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Білий танець лідерів юридичного бізнесу. Юрфірми СНД представлять міжнародній спільноті у червні (Інтерв’ю: Ірина Паліашвілі) // Юридична газета. — 2008. — № 20 (154) (20.05). — С. 6-7 (Інтерв’ю присвячене Форуму юридичних фірм країн СНД (CIS Local Counsel Forum). [ Читати ]
 • Бігун В. С. В юридичній сфері не має авторитетів, є вчителі [Інтерв’ю: Олег Рябоконь; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 112-113.
 • Бігун В. С. Вибір клієнтом юриста здійснюється за допомогою «емоційного» або «раціонально-методичного» способів [Інтерв’ю: Костянтин Ситнюк; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 104-105.
 • Бігун В. С. Вища майстерність юриста – зробити так, щоб клієнт сприйняв аргументи правника та став його однодумцем [Інтерв’ю: Армен Хачатурян; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 94-95.
 • Бігун В. С. Відсутність чітко вираженого лідерства - перешкода для багатьох юридичних фірм [інтерв'ю: Джейсон Бружджінскі, виконавчий директор Magisters про стратегії розвитку юридичних фірм в умовах сучасного юридичного ринку] // Юридична газета. — 2008. — № 10-11 (144-145) (25.03). — С. 5.
 • Бігун В. С. Головна тенденція розвитку минулого року у сфері захисту ІВ – стабільний розвиток [Інтерв’ю: Михайло Дубинський; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 84-85.
 • Бігун В. С. Гроші - не єдиний критерій успіху (Інтерв’ю: Андрій Підгірський про останні тенденції юридичного бізнесу і чому варто думати про смерть) // Юридична газета. — 2008. — № 21 (156) (27.05). — С. 14-15. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Гроші відіграють другорядну роль (інтерв'ю: Ярослав Кривой, студент-магістр Правнича школа, Гарвардський університет) // Юридична газета. — 2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 18 (додаток до статті "Три кити правничого Гарварду" (Я. Кривой)). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Досвід цієї справи потрібен для захисту національних інтересів у майбутньому (інтерв'ю: Володимир Василенко) // Юридична газета. — 2008. — № 48 (181). — 2.12. — С. 10-11 (як частина оглядового матеріалу про cправу "Румунія проти України" у Міжнародному Суді ООН) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Залишайтеся людиною і ставайте особистістю (інтерв’ю з В’ячеславом Бігуном) // Студент-правник (www.s-p.org.ua/). – 2009. – 2-3 (3). – С. 16-17 (Автор: Яна Наконечна). [ Читати ]
 • Бігун В. С. І наші, і ваші // Всеукраїнська газета „Експрес”. – 2008. – 21-28 серпня. – С. 9 (актуальне інтерв'ю В’ячеслава Бігуна про правові аспекти подвійного громадянства (журналіст: Ірина Львова)). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Клас - це щось таке що важко описати об'єктивно // Юридична газета. — 2008. — № 12 (147) (31.03). — С. 10-11. (інтерв'ю: Карл Хепп де Севеланж [Karl Hepp de Sevelinges], керуючий партнер київського офісу юридичної фірми Gide Loyrette Nouel)
 • Бігун В. С. Криза як така юриста в принципі не лякає. Про сферу нерухомості, регресивну юридичну практику та формулу успіху юриста в умовах кризи (Інтерв'ю: Володимир Байбарза) // Юридична газета. — 2008. — № 49 (182). — 9.12. — С. 10-11.
 • Бігун В. С. Мене надихає конкуренція (Інтерв’ю: Михайло Ілляшев [рос. Ільяшев] про успішні справи та "вузьке місце" юридичного бізнесу) // Юридична газета. — 2008. — № 22 (157) (3.06). — С. 14-15.
 • Бігун В. С. Ми визначилися з основою команди, відкриємося в 4-му кварталі, маючи 20 юристів // Юридична газета. — 2008. — № 13-14 (148-149) (8.04). — С. 3. (Інтерв'ю: Нік Флетчер [Nick Fletcher], керуючий партнер київського офісу Кліффорд Чанс [Clifford Chance]) [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Ми зобов’язані мати більш досконалу Конституцію (Інтерв’ю: Микола Оніщук) // Юридична газета. — 2007. — № 26 (110) (28.06). — С. 10-11. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Ми не конкуруємо, а координуємо діяльність молодих юристів України (бліц-інтерв’ю В’ячеслава Бігуна) // Юридична газета. — 2009. — № 23-24. — 9 червня. — С. 23 (Інтерв’ю про діяльність Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України в зв’язку з проведенням Форуму молодих юристів України 29-30 травня 2009 року). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Німецька система підготовки юристів кидає виклик Болонському процесу (Інтерв’ю: Вінфрід Брюггер (Winfried Brugger), професор юридичного факультету Гейдельберзького університету) // Юридична газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 8. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Нотаріус знає формули людського блага (Інтерв’ю: Ірина Бережна, приватний нотаріус) // Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 18. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Оніщук Микола – Інтерв’ю з Головою Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, к. ю. н., народним депутатом ВРУ ІV-VI скликань (Інтерв’ю з претендентом на пост Міністра юстиції України) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 6 . [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Оніщук Микола – Інтерв’ю з Міністром юстиції України // Юридична газета. — 2008. — № 3-4 (138-139) (29.01). — С. 4-5. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Підготовка юриста подібна до підготовки актора… (Інтерв’ю: Василь Кисіль, д. ю. н., професор, старший партнер АО "ЮФ Василь Кісіль і Партнери" про кращі традиції формування юриста) // Юридична газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 10-11. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Пізнавати, щоб перемагати (Інтерв'ю: Юрій Бошицький, професор, ректор Київського університету права НАН України) // Юридична газета. — 2008. — № 47 (180). — 25.11. — С. 23. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Поєднання роботи з управління великою ЮФ з науковою діяльністю потребує виняткової самоорганізованості (Інтерв'ю: Олександр Поліводський, директор ПФ "Софія") // Юридична газета. — 2008. — № 42 (175). — 21.10. — С. 5 (про цінність наукових знань, наукового ступеня у юридичній діяльності, зокрема юридичному бізнесі). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Потенційний клієнт усвідомлює, що «хороше дешевим не буває» і що юриста не переторгуєш, бо в нього все застережено [Інтерв’ю: Вадим Самойленко; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С.52-53.
 • Бігун В. С. Права людини – це алгоритм свободи (Інтерв’ю: Юрій Зайцев, Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ про «виграні справа» в ЄСПЛ, сатисфакцію і джаз) // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 14-15. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Працюй так, ніби тобі не потрібні гроші (Інтерв’ю: Олександр Єфімов) // Юридична газета. — 2007. — № 24 (108) (14.06). — С. 10-11. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Світ врятує краса та відповідальність (Інтерв’ю: Анатолій Довгерт, д. ю. н., професор, завідувач кафедри Інституту міжнародних відносин КНУ, членом-кореспондентом АПрН) // Юридична газета. — 2007. — № 40 (124) (4.10). — С. 11. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): Реалізовано принцип невідворотності покарання (інтерв'ю з суддею Іриною Григор'євою) // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 12-13 (включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; потерпіла: Мирослава Гонгадзе, представник потерпілої: Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи).
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): Процес завершено, справа продовжується (інтерв'ю: Валентина Теличенко) // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 10-11 (включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; суддя: Ірина Григор'єва, адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; потерпіла: Мирослава Гонгадзе, тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи).
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): Якби я пішла на мирову, ми б не отримали це рішення суду як прецедент... (інтерв'ю з Мирославою Гонгадзе) // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 14 (включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; суддя Ірина Григор'єва; представник потерпілої: Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи).
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): Наступний крок - скарга в порядку нагляду (інтерв'ю з адвокатами: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв) // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 8-9 (включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; суддя Ірина Григор'єва; представник потерпілої: Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи).
 • Бігун В. С. Суди, але суди по правді! (Інтерв’ю: Сергій Демченко, голова Вищого господарського суду України, про пошук справедливого рішення, свою відставку та людину праці) // Юридична газета. — 2008. — № 27 (162) (8.07). — С. 14-15. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Ти ростеш – зростають і вимоги (Інтерв’ю: Ольга Бурлюк, студентка Києво-Могилянської академії про якість юридичної освіти, неприязнь і джерела юридичного натхнення) // Юридична газета. — 2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 10-11. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. У закоханих немає претензій до податкових органів (Інтерв’ю: начальник юридичного управління ДПА у м. Києві Наталія Карпенко) // Юридична газета. — 2007. — № 12 (96) (22.03). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. У Києві побільшає британського акценту. «Камеронців» в Україну привела чарівна австралійка (Інтерв'ю: Гелен Родвел (Helen Rodwell), партнер ЮФ СMS Cameron McKenna) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 9. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. У судовій практиці важливо мати в команді фахівців, яким повністю довіряєш [Інтерв’ю: Олег Макаров; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 64-65.
 • Бігун В. С. Україна – з-поміж пріоритетів для Freshfields (Інтерв’ю: Ноа Рубінс, ЮФ Freshfields, про «українську стратегію фірми» і локальних партнерів) // Юридична газета. — 2008. — № 33. — 19.08. — С. 5. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Український юридичний ринок: аналіз, тенденції, перспективи (Інтерв'ю: Юрій Кушнір) // Юридична газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Успіх клієнта - це знак визнання клієнта (Інтерв'ю: Олег Мальський, про фінансову кризу, зовнішнього М&A-радника та перевірені поради) // Юридична газета. — 2008. — № 42 (175). — 21.10. — С. 10-11 (Інша назва: Враховуючи наслідки кризи, перспективна галузь - сфера реструктуризації та оптимізації). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Успіх юриста прямо пропорційно залежить від успіху клієнта. [Інтерв’ю: Наталія Доценко-Білоус; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 74-75.
 • Бігун В. С. Успішною є та справа, де ви не допустили суду (Інтерв’ю: Андрій Федур, судовий адвокат про судову адвокатуру, імідж судді та резонансні процеси) // Юридична газета. — 2007. — № 41 (125) (11.10). (Співавтор: Лідія Мандич) [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Це творча насолода – вирішувати юридичні головоломки (Інтерв’ю: Сергій Войтович, партнери ЮФ «Грищенко та Партнери» про вищий пілотаж юридичної практики та поради молодим юристам) // Юридична газета. — 2007. — № 6 (90) (6.02). — С. 8. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична наука без виходу на практику є безперспективною (Інтерв’ю: Микола Козюбра, д. ю. н., професор, завідувач кафедри факультету правничих наук Києво-Могилянської Академії – про успіх юриста, професійне зростання та поєднання теорії та практики) // Юридична газета. — 2007. — № 49 (132) (6.12). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична професія не має перетворитися лише на заробляння грошей (Інтерв’ю: Володимир Байбарза, міжнародний партнер ЮФ «Чадборн енд Парк ЛЛП» – про професіоналізм, відповідальність і західні стандарти в українських юрфірмах) // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 8. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична практика стала більш зрадницькою і менш коректною (Інтерв'ю: Ярослава Джонсон, керуючий партнер київського офісу ЮФ «Чадборн енд Парк» про тенденцію юридичного бізнесу та особисту кар'єру) // Юридична газета. — 2008. — № 25 (160) (24.06). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридичний ринок – наче регата (Інтерв’ю: Армен Хачатурян, партнер і глава банківської та фінансової практики ЮФ «Шевченко Дідковський та Партнери» – про сек`юритизацію, мобільність і регату юридичного бізнесу) // Юридична газета. — 2007. — № 38 (122) (13.09). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юрисконсульти не мають ніяких привілеїв (Інтерв’ю: Олександр Кіфак, голова правління ЮФ «АНК») // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) (16.02). — С. 9. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юрисконсульт виконує подвійну функцію (Інтерв’ю: Ричард Крайндлер (Richard Kreindler), партнер ЮФ «Шерман енд Стерлінг» (Shearman & Sterling) про міжнародний комерційний арбітраж, задоволеність клієнта і цінність публікацій) // Юридична газета. — 2008. — № 18-19 (153-154) (13.05). — С. 14-15.
 • Бігун В. С. Юриспруденція - це партнерство з бізнесом (Інтерв’ю: Мирон Рабій (Myron Rabij) про цінність юриста і про те, що спонукає його приходити додому якнайшвидше) // Юридична газета. — 2008. — № 26 (161) (1.07). — С. 14-15. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юрист може бути фантастичним і при цьому насолоджуватися життям (Інтерв’ю: Адам Мицик, партнер київського офісу «Сі-Ем-Ес Камерон Маккена») // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 14-15. (Співавтор: Юрій Мухін). [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юрист, який хоче бути успішним, ставить кар'єру вище за все інше... (інтерв'ю: Девід Чайлдс (David Childs), керуючий партнер ЮФ "Кліффорд Чанс (Clifford Chance) про бренд фірми, високі вимоги та справжнє розуміння глобалізації юридичного бізнесу) // Юридична газета. — 2008. — № 16 (151) (22.04). — С. 14-15.
 • Бігун В. С. Я проти вирішення правових проблем за допомогою не правових інструментів (Інтерв’ю: Орест Данилевич, корпоративний юрист «Бритіш Американ Тобакко Україна» про судові процеси, вибір юрфірм і юрисконсульта як слугу шефа чи права) // Юридична газета. — 2007. — № 5 (89) (01.02). — С. 8, 11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Якщо клієнт вам довіряє, він довіряє і вашим рахункам (Інтерв'ю: Джеймс Хітч (James Hitch), голова киїївського представництва про мистецтво юрбіізнесу, біізнес-поради дияволу та очікування від майбутніх партнерів) // Юридична газета. — 2007. — № 14 (98) (5.04). — С. 10-11. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Якщо хочеш заробляти гроші цією професією, маєш стати адвокатом (Інтерв’ю: Ігор Шевченко, 18.12.2006) // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 18. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Яллох проти Німеччини: справа про недопущення примусового застосування токсичних сумішей з метою отримання доказів з тіла та використання отриманих доказів у суді (Інтерв’ю з юристами заявника про справу та наслідки рішення для Європи і, зокрема України) // Юридична газета. — 2006. — № 15 (75) (10.08). — C. 22. [ Читати ] [ Завантажити ]

 

 

Переклади

 

 • Бігун В. С. Антропологія [автор: Мойєр Дейвід. Переклад з англ. В. С. Бігуна] // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.) — Львів: Край, 2006. — С. 309–314. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Вшанування Євгена Ерліха [Автор: Роско Паунд. Переклад з англ. В. С. Бігуна] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том ІІІ. — С. 160. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Демократія та верховенство права [Автор: Богдан Футей. Переклад з англ. В. С. Бігуна] // Юридична газета. — 2006. — № 16 (76) (31.08). — C. 12. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. [переклад] Євген Ерліх: деякі останні сторінки життя та творчості [Автор: Ребіндер Манфред. Переклад статті з німецької В. С. Бігуна] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 127—134. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Підняття корпоративної вуалі в "правничій трясовині" // Юридична газета. — 2008. — № 39. — 30.09. — С. 7 (переклад з англійської за матеріалами виступу Деніеля Ротштайна під час семінару ЮФ Magisters: Судовий процес у США, 23.09.2008).
 • Бігун В. С. Про живе право [Автор: Євген Ерліх. Мовна адаптація В. С. Бігуна] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 194—210. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Професіоналізм. Це — не жарт! [Автор: Чарльз МакКаллам. Переклад з англ. В. С. Бігуна: Charles E. McCallum. Professionalism: It’s no Joke! in Business Law Today 2007 Volume 16, Number 3] // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 10. Мовою оригіналу: www.abanet.org/buslaw/blt/2007-01-02/mccallum.shtml [ Читати ]
 • Бігун В. С. Соціологія і юриспруденція [Автор: Євген Ерліх. Переклад з нім. В. С. Бігуна] // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 185—193. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Соціологія права [Автор: Євген Ерліх. Переклад з англ. В. С. Бігуна]// Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 161—167. [ Завантажити ]

 

Інше

 

 • Бігун В. С. Календар юриста. Юридичний календар В’ячеслава Бігуна 2007 року (січень-лютий) // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 31. [Бігун Славік]

 

<hr"33%" size="1"></hr"33%">

[1] Міжвузівська наукова конференція „Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” (Косів, 2005); Міжнародна наукова конференція „Трансформація політики в право: різні традиції та досвід” (Харків, 2005); Міжнародна науково-методична конференція, присвячена 390-річчю з дня заснування Київської братської школи „Інноваційні технології у вищій юридичній освіті” (Київ, 2005); Перший всеукраїнський круглий стіл „Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)” (Львів, 2005); ХХІІ Світовий конгрес Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії на тему „Право і справедливість у глобальному суспільстві” (Гранада, Іспанія, 2005); Перший, Другий, Третій, Четвертий та П’ятий Всеукраїнські (міжнародні) круглі столи „Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)”(Львів, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009); Семінар із викладання права прав людини (Буча, 2007); Міжнародний методологічний семінар «Філософія права як академічна дисципліна» (Київ, 2008); Міжнародна науково-практична конференція „Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” (Косів, 2009); ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція „Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: матеріали” (Київ, 2009); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в України” (Тернопіль, 2009);  Науково-теоретична конференція „Правові реформи в Україні” (Київ, 2009); Семінар «Вступ до права Європейської Конвенції про захист прав людини» (Київ, 2009);  Науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора А. Я. Дубинського „Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності” (Київ, 2009); Міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства» (IV щорічний міжнародний науковий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» та наукова конференція «Компаративістські читання») (Київ, 2009); Міжнародна українсько-американська відео-конференція на тему „Корупція в Україні: її прояви та методи протидії” (Київ, 2009); Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Реформування сучасної правової системи» (Донецьк, 2009); Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених” (Київ, 2009);  Науково-практична конференція „Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні” (Запоріжжя, 2009); V Міжнародна наукова конференція „Від громадянського суспільства – до правової держави” (для студентів та юристів – науковців і практиків) (Харків, 2009);  Науково-практична конференція „Правове життя сучасної України» (Одеса, 2009); Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Другі конституційні читання», присвяченої пам’яті академіка Ю. М. Тодики (Харків, 2009); Семінар і Літня школа Університету Абердину на тему „Громадянство, громадянське суспільство і верховенство права” (Абердин, Шотландія, 2009); ХХIV Світовий конгрес Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії на тему „Глобальна гармонія та верховенство права” (Пекін, 2009); Тячівський міжнародний семінар із філософії та права „Теорія та практика права: інтегративний дискурс” (Тячів, 2009);  V Міжвузівська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови “Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”, присвячену Дню української писемності та мови (Київ, 2009); Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні  проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова (Львів, 2009).

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign