Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрКонференція. «Харківські студентські кримінально-правові читання» (10-11 грудня 2009 року, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

01.11.2009

Тема: студентська наукова правнича конференція / law student scholarship conference

Оголошено запрошення до участі в Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Харківські студентські кримінально-правові читання», яка відбудеться 10-11 грудня 2009 року у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Робота конференції здійснюватиметься у наступних секціях:

 • 1. Проблеми вчення про кримінальне право та кримінальний закон;
 • 2. Проблеми вчення про злочин;
 • 3. Проблеми вчення про кримінальну відповідальність;
 • 4. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особи;
 • 5. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти суспільства;
 • 6. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти держави та міжнародного правопорядку;
 • 7. Проблеми міжнародного та зарубіжного кримінального права.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада надіслати до оргкомітету одночасно:

 • заявку на участь у конференції (див. зразок);
 • відредаговані тези доповіді (див. вимоги до оформлення та зразок);
 • засвідчену рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри, якими обов’язково має підтверджуватися самостійність їх виконання автором.

Вказані матеріали необхідно надіслати одним з двох способів:

1) на поштову адресу: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, кафедра кримінального права (у цьому разі електронний варіант тез додається на CD – диску);

2) на електроні адреси: chytannya2009@ukr.net, chytannya2009@mail.ru (у цьому разі рецензія наукового керівника (рекомендація кафедри) надсилається у відсканованому виді).

Телефони для довідок: 80939221844 Катерина Бордюгова.

Фінансові питання

Видання програми, збірника конференції та проживання у студентських гуртожитках іногородніх учасників здійснюється за рахунок Академії. Один екземпляр збірника тез буде видано безкоштовно кожному учаснику конференції, який візьме участь у її роботі. Учасники, які не зможуть взяти особисту участь у конференції, матимуть можливість купити збірник тез за встановлену плату. Всі інші витрати, у тому числі проїзд іногородніх учасників та їх відрядження, Академією не відшкодовуються.

Реєстрація учасників розпочнеться 10 грудня о 9.00 у Головному корпусі Академії за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Робота конференції триватиме 10 грудня з 10 до 17 години і 11 грудня з 9 до 17 години.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • Мова – українська;
 • текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;
 • обсяг – до 4000 знаків включаючи пробіли (приблизно до 2,5 аркушів А4);
 • посилання та список джерел не подаються;
 • не допускаються схеми та малюнки;
 • шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові студента (шрифт напівжирний);
 • другий (за необхідності – й третій) рядок – курс, факультет, ВУЗ (шрифт звичайний);
 • нижче великими літерами по центру назва доповіді (шрифт напівжирний);
 • В кінці тексту вказати дані про наукового керівника (П.І.Б., науковий ступінь, посада).

Не приймаються тези доповіді:

 • не з кримінального права;
 • які містять плагіат;
 • написані без дотримання встановлених вище параметрів;
 • подані після встановленого строку.

Оргкомітет залишає за собою право редагування і відхилення тез доповідей.

Зразок оформлення тез доповіді:

Іванчук Микола Петрович

студент ІІ курсу факультету юридичного факультету

Полтавського державного університету

КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Головним завданням правової науки, у тому числі і науки кримінального права, є розробка та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення законодавства…

Науковий керівник: к.ю.н, доцент Петренко Василь Іванович.

Зразок заявки

ЗАЯВКА

на участь у  Всеукраїнській студентській науковій конференції

«Харківські студентські кримінально-правові читання»

Відомості про автора:

Прізвище, ім’я, по-батькові: Іванчук Микола Петрович;

Навчальний заклад: Полтавський державний університет;

Факультет, курс навчання: юридичний факультет, 2 курс;

Тема доповіді: Конфіскація майна за кримінальним правом України;

Секція: Проблеми вчення про кримінальну відповідальність;

Дом. адреса, тел., e-mail: м. Полтава, вул. Головна, 5, кв. 7, тел. 80001234567, ivanchuk@poltava.ua;

Відомості про наукового керівника:

Прізвище, ім’я, по-батькові: Петренко Василь Іванович;

Посада: доцент кафедри кримінального права Полтавського державного університету;

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук;

Вчене звання: доцент;

Відомості про участь: Особиста участь.

* * *

Джерело інформації: Катерина Бордюгова.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign