Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Інститут Корецького – добір до аспірантури 2009

02.08.2009

Тема: юридична наука / legal science, аспірантура / PhD studies in Law

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України оголошує прийом до аспірантури на 2009 рік з таких спеціальностей

за рахунок бюджету

 • історія держави і права
 • аграрне право
 • міжнародне право
 • правова політологія

на умовах контракту

 • теорія держави і права
 • конституційне право
 • цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право; 
 • трудове право; право соціального забезпечення;
 • земельне право; екологічне право;
 • адміністративне право і процес, фінансове право
 • кримінальне право і кримінологія; кримінально-процесуальне право
 • філософія права

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються до 10 вересня ц. р. за адресою: 61001, Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4, кімн. 228 (тел. 278-81-27)

До заяви на ім'я директора Інституту про прийом до аспірантури додаються такі документи:

 1. Копія диплому про закінчення вищого навчального юридичного закладу та залікові відомості про наявність кваліфікації спеціаліста, магістра;
 2. Список опублікованих наукових праць. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають доповіді (реферати) з обраної спеціальності;
 3. Листок по обліку кадрів та автобіографію;
 4. 4 фотокартки розміром 3x4;
 5. Медичну довідку.

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови.

Термін навчання в аспірантурі — очне відділення — 3 роки та заочне відділення — 4 роки.

Додаткова інформація: джерело

Аспірантура і докторантура

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з таких спеціальностей:

 • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень;
 • 12.00.02 Конституційне право;
 • 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право;
 • 12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право;
 • 12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення;
 • 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • 12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право;
 • 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
 • 12.00.10 Судоустрій, прокуратура та адвокатура;
 • 12.00.11 Міжнародне право;
 • 12.00.12 Філософія права;
 • 23.00.02 Політичні інститути та процеси;
 • 23.00.03 Політична культура та ідеологія;
 • 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство.

Прийом до аспірантури відбувається з 1 липня по 1 листопада кожного року. Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови. Крім того подається реферат з спеціальності.

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:
61001, Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4, кімн.228 (тел. 278-81-27)

До заяви на ім'я директора Інституту про прийом до аспірантури додаються такі документи:

 1. Копія диплому про закінчення вищого навчального юридичного закладу та залікові відомості про наявність кваліфікації спеціаліста, магістра;
 2. Список опублікованих наукових праць. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають доповіді (реферати) з обраної спеціальності;
 3. Листок по обліку кадрів та автобіографію;
 4. 4 фотокартки розміром 3x4;
 5. Медичну довідку.

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок бюджету і на контрактній основі.

Термін навчання в аспірантурі — очне відділення — 3 роки та заочне відділення — 4 роки.

Захист підготовлених кандидатських робіт відбувається у 3-х спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

Д 26.236.03

 • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • 12.00.02 Конституційне право;
 • 12.00.07 Теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право
 • 2.00.11 Міжнародне право

Д 26.236.02

 • 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право
 • 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право

Д 26.236.01

 • 23.00.02 Політичні інститути та процеси
 • 23.00.03 Політична культура та ідеологія
 • 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство.
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign