Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрОсвіта. Вступна кампанія. Де отримати юридичну освіту, стати юристом? Перелік юридичних навчальних закладів із лінками і деталями щодо вступу

01.07.2009

Теми: юридична освіта, вступна кампанія 2009 » Галузі знань і напрями підготовки у ВНЗ III-IV рівня акредитації » 0304 Право

Клікніть на назву навчально закладу, аби дізнатися: напрям підготовки, ліцензований обсяг прийому, обсяг державного замовлення, перелік предметів вступного тестування, форми навчання, вартість навчання (за рік)

Джерело: МОН України, дані уточнюються і постійно оновлюються

Напрям - 0304 Право

6.030401 право

1.             ПВНЗ «Буковинський університет»

2.             Донецький державний університет управління

3.             ПВНЗ «Європейський університет»

4.             Закарпатський державний університет

5.             ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет»

6.             ПВНЗ Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті

7.             Національний університет «Києво-Могилянська академія»

8.             Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

9.             Київський університет ринкових відносин

10.         Київський національний лінгвістичний університет

11.         Київський національний торговельно-економічний університет

12.         Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.         Київський університет права НАН України
Класичний приватний університет

14.         Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

15.         Львівський національний університет імені Івана Франка

16.         Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

17.         Міжнародний Соломонів університет

18.         Міжрегіональна Академія управління персоналом

19.         ВНЗ «Національна академія управління»

20.         Національний університет біоресурсів і природокористування України (Національний аграрний університет)

21.         Національний гірничий університет

22.         Національний університет державної податкової служби України

23.         Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

24.         Одеський національний морський університет

25.         Сумський національний аграрний університет

26.         Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

27.         Тернопільський національний економічний університет

28.         Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

29.         Університет економіки та права «КРОК»

30.         Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

31.         Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

32.         Хмельницький університет управління та права

33.         Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

34.         Одеська національна юридична академія

35.         Сумський державний університет

36.         Академія адвокатури України

37.         Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

38.         Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола

39.         Львівська комерційна академія

40.         Національний транспортний університет

41.         Національний університет «Острозька академія»

42.         Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

43.         Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці

44.         Херсонський державний університет

45.         ПВНЗ «Київський міжнародний університет»

46.         Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

47.         Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені В.Даля

48.         ПВНЗ «Донецький університет економіки та права»

49.         Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

50.         Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

51.         Університет сучасних знань

52.         ПВНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет»

6.030402 правознавство

53.         Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

54.         Академія муніципального управління

55.         Бердянський університет менеджменту і бізнесу

56.         Волинський національний університет імені Лесі Українки

57.         Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

58.         Дніпропетровський університет економіки та права

59.         Донецький національний університет

60.         Запорізький національний технічний університет

61.         Запорізький національний університет

62.         Ізмаїльський інститут водного транспорту

63.         Карпатський університет імені Августина Волошина

64.         ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

65.         Київський національний університет внутрішніх справ

66.         Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

67.         Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний інститут імені Вадима Гетьмана»

68.         Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

69.         Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола

70.         Маріупольський державний гуманітарний університет

71.         Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

72.         Національний університет державної податкової служби України

73.         ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

74.         ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

75.         ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

76.         Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

77.         Ужгородський національний університет

78.         ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

79.         Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

80.         Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

81.         Чернігівський державний інститут економіки і управління

82.         Білоцерківський національний аграрний університет

83.         Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

84.         Національний авіаційний університет

85.         Київський університет туризму, економіки і права

86.         Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

87.         Львівський державний університет внутрішніх справ

88.         Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

89.         Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ

90.         Академія митної служби України

91.         Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

92.         ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»

93.         ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького»

94.         ПВНЗ «Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин»

95.         Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

96.         Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

97.         Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

98.         Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

99.         Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха Класичного приватного університету

100.    Мелітопольський інститут державного і муніципального управління Класичного приватного університету

101.    ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем'янчука»

102.    Одеський інститут підприємництва та права

103.    Одеський державний університет внутрішніх справ

104.    Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

105.    Університет сучасних знань

106.    Міжгалузевий інститут управління

107.    Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

108.    Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

109.    Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

110.    Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

111.    Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

112.    Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

5.030402 правознавство

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст)

 

113.    Вінницький фінансово-економічний університет

114.    Житомирський національний агроекологічний університет (Державний агроекологічний університет)

115.    Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Перелік ЮНЗ (за абеткою):

 Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Академія муніципального управління Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом Донецький державний університет управління Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Дніпропетровський університет економіки та права «Економіко-правничий інститут, м.Чернівці» ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет» ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет» Інститут екології економіки і права Київський національний університет внутрішніх справ Київський університет права НАН України Університет економіки та права «КРОК» Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола Львівський державний університет внутрішніх справ ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького» Київський університет туризму, економіки і права Кримський інститут економіки та господарського права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» Міжрегіональна Академія управління персоналом ВНЗ «Національна академія управління» ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» ВНЗ «Університет економіки і управління» Університет банківської справи Національного банку України Харківський економіко-правовий університет ПВНЗ «Харківський інститут кадрів управління» Хмельницький університет управління та права Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ Чернігівський державний інститут економіки і управління Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ Кримський інститут бізнесу Університету економіки і управління Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ ПВНЗ «Донецький університет економіки та права» Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха Класичного приватного університету Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Мелітопольський інститут державного і муніципального управління Класичного приватного університету Харківський національний університет внутрішніх справ Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» Одеський інститут підприємництва та права Одеський державний університет внутрішніх справ Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управліня при Президентові України Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Міжгалузевий інститут управління Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права ПВНЗ «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки» Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ Харкiвський iнститут управлiння у формі ТОВ Криворізький інститут ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління (у формі ЗАТ) Вугледарський академічний коледж Донецького державного університету управління Маріупольський навчально-науковий центр Донецького державного університету управління Торезький коледж Донецького державного університету управління Ясинуватський коледж Донецького державного університету управління Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Карпатський факультет Академії муніципального управління Національна академія державного управління при Президентові України Правничий коледж і Природничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign