Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Пріоритети десятого Міністра юстиції України

18.12.2007

 

- Шановний пане Оніщук, якими є три Ваші пріоритети і як Ви їх реалізовуватимете на посаді Міністра юстиції України?

- Мої три пріоритети є такими: по-перше, забезпечення безумовного виконання судових рішень, по-друге, вирішення проблеми вихолощення змісту законів через недопустимість реєстрації актів, що їм не відповідає, по-третє, законопроектна робота, спрямована на реформу кримінальної юстиції, адвокатури та правосуддя.

Щодо першого пріоритету, наголошу: виконання судових рішень, невідворотність виконання цих рішень, є одним із найбільш очікуваних і бажаних у суспільстві явищ. Має бути суттєво підвищена роль Міністерства юстиції в забезпеченні функції виконання судових рішень. Мені видається, що саме ця функція залишається найменш вдало реалізованою. Оскільки, як відомо, кожна судова справа закінчується рішенням суду, але таке рішення, якщо воно навіть іде на користь певної із сторін забезпечує реальний правовий захист лише, коли воно виконується. І хоча ситуація в цій сфері за останні роки поліпшувалася, позитивна тенденція є відчутною, але, мені здається, що існує багато законодавчих обмежень на виконання судових рішень, які були сформовані ще за часів пострадянського типу правління.

Не секрет, що сьогодні державну виконавчу службу досить часто буває включено в систему рейдерських механізмів. Новий міністр має проаналізувати всі випадки, які мали місце і через систему управлінських рішень сформувати відповідні механізми, які би унеможливили використання ДВС в системі рейдерських механізмів.

Другий пріоритет – це вирішення проблеми вихолощення змісту законів через недопустимість реєстрації актів, що їм не відповідають. Потрібно провести ревізію та інвентаризацію всього підзаконного матеріалу. Я знаю, що така робота проводилася і проводиться нинішнім Міністром. Разом із тим, можливо, тут потрібно діяти більш рішуче і бути більш категоричним. Добре відомо, що на Мін’юст покладена функція реєстрації підзаконних актів міністерств, відомств на предмет їх відповідності законам України, і лише з моменту реєстрації цей акт набуває чинності. Це дуже важливий механізм, який має бути активно задіяний задля недопущення, щоб підзаконний нормативний масив розростався до такої чисельної і змістовної межі, коли він, по-суті, починає випереджає законодавчий масив, тиснучи на нього… Кожен Міністр, кожен, хто ухвалює рішення нормативного характеру має бути свідомий того, що його намагання діяти в режимі розширення функцій конкуруючих законів через їх тлумачення будуть зупинені Міністерством юстиції.

Третім пріоритетом є законопроектна робота, спрямована на реформу кримінальної юстиції, адвокатури та правосуддя. Через низку причин, у тому числі через політичні причини, активність щодо цієї сфери Міністерства виглядає непереконливо. Це при тому, що Мін’юст наділений достатньо широкими повноваженнями саме в галузі законопроектної роботи: створені відповідні центри, забезпечені відповідними кадрами ресурси. Проте, сьогодні представляючи Національну комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, я констатую, що резерви Міністерства використовуються в цій сфері недостатньо. Природно, що Мін’юст має брати більше участі у визначенні як напрямків законопроектної роботи в правовій сфері, так і безпосередньої законодавчої ініціативи. Я маю на увазі, передовсім, реформу досудового слідства, новий Кримінально-процесуальний кодекс, реформу кримінального процесу як такого, навіть кримінального права. У кінці кінців ідеться також про впорядкування відносин, які сьогодні існують у сфері адвокатури, тобто недержавних форм захисту інтересів громадян.

- Чи стане пріоритетом Міністерства юстиції вдосконалення системи підготовки юристів в Україні? Якщо так, які зміни пропонуватиметься у цьому зв'язку?

- Так, стане. Зараз система підготовки юридичних кадрів фактично кинута на самоплив. І це проявляється не тільки в тому, що існує більше 200 навчальних закладів, які готують юристів. Коли я виступаю на якихось урочистостях в юридичних закладах держави, пов’язаних чи то з Днем знань чи то з врученням дипломів, я часто наголошую на тому, що цей ринок перенасичений. До того ж пропозиції на ринку праці є недостатньо якісними, особливо, коли йдеться про регіональний рівень.

Необхідно переглянути умови ліцензування та вимоги до навчальних закладів, які займаються підготовкою юристів. Загальна кількість цих закладів, за таких умов, буде суттєво скорочена.

Я думаю, що має бути істотно збільшена кількість спільних наказів та рішень колегій Мін’юсту та Міністерства освіти. Мають бути підготовлені відповідні  проекти та постанови, які закріплять механізми контролю за відповідністю цих вимог. Адже не секрет, що деякі вузи для того, щоб отримати ліцензію, лише на декілька днів вносять у списки викладачів кандидатів юридичних наук, а реальний процес здійснюється всупереч державним вимогам.

Я вбачаю необхідність у тому, щоб забезпечити відповідність критеріям, і щоб ці критерії були однаковими як для відомчої науки, так і для загальноосвітніх закладів.

Які повноваження Міністерства юстиції України слід звузити чи розширити?

- Є традиційним, коли кожний новий Міністр ставить питання про розширення своїх повноважень задля належного забезпечення виконання функцій. Я, можливо, зміню цю традицію, якщо мені доведеться цим займатися.  Вважаю, що проблема – не в повноваженнях, а в здатності забезпечити ефективне виконання вже існуючих сфер відповідальності. Разом із тим, якщо ми будемо вбачати, що використання цього ресурсу – я маю на увазі професійного, кадрового, контрольного – буде недостатнім, тоді таке питання може виникнути. Розширення функцій можливе лише як наслідок вичерпання можливостей реалізації завдань на основі вже існуючих повноважень. 

Водночас сьогодні певною деструктивною проблемою є незавершеність, не до кінця врегульоване законодавство. Зокрема, я маю на увазі паспортну систему – те, що стосується усіх видів реєстрації громадян – та систему виконання покарань: відповідний департамент сьогодні перебуває в прямому управлінні. Це вже не МВС, але це ще не Міністерство юстиції. Хоча і задекларовано, що Департамент із виконання покарань відноситься до сфери координації Мін’юсту, але інструментів для такої координації Міністерство не має. Тож, у даному випадку я не вважаю це розширенням повноважень. Це радше етапна зміна функціонального ряду. Мені здається, що цей департамент дуже зацікавлений у тому, щоби його інтереси в уряді представляв саме міністр. До певної міри не сприяє ефективності в управлінні, якщо орган не перебуває в чіткій сфері підпорядкування тому чи іншому міністерству… причому його керівник не є членом уряду. Важливо, щоб система виконання рішень суду була сконцентрована в системі одного органу, яким є Міністерство юстиції. Власне, це є ті два напрямки, про які варто говорити в контексті розширення відповідальності Міністерства.

- Міністр юстиції. Це людина президента, глави уряду, своєї політичної сили чи це «людина права»?

- Безумовно – людина права. Це єдина, можливо, посада, де цей критерій є визначальним.

Але якщо нормопроектні ініціативи усіх, включаючи главу Уряду, Президента, інших суб’єктів будуть виходити за межі права, а не тільки закону (бо право – це дещо ширша категорія) треба чітко, без страху втратити посаду, про це говорити. Тому посаду Міністра мають займати люди, які вже відбулися, які мають політичну вагу, політичний і життєвий досвід, авторитет, професійну впевненість і необхідний рівень знань. Коли ці якості є, я думаю, проблема залежності зникає сама собою.

Що стосується питання про те, чиєю людиною є Міністр юстиції, то я буду відкрито говорити, про те, що у питаннях забезпечення конституційних гарантій прав і свобод громадян його діяльність має бути найбільш дотичною до повноважень Президента України. І у цьому відношенні я буду вважатися людиною Президента. Аби, зокрема, право робити мірилом поведінки усіх. А я переконаний, що Президент буде проводити і проводить саме таку лінію. Завдання Міністра, як члена Уряду, бути юридичним проводирем у політичній команді, тобто діяти в такий спосіб, щоб ця Уряд не робив юридичних помилок, щоб вона здійснювала свої функції, приймала рішення, які приймаються, приймалися в інтересах усього суспільства і конкретного громадянина.  

- Професійне табу Міністра юстиції.

- Не порушувати принцип "Закон понад усе".

У яких випадках Міністр юстиції України повинен подати у відставку (не лише у тих, які передбачені законодавчо)?

- У випадку, коли не відчуває здатність виконати завдання, що на нього покладені; коли має місце факт конфлікту приватних і публічних інтересів і, при цьому, перевага надана приватним; коли діяльність Міністра стає політично вмотивованою.

- Які зміни в регулювання юридичної діяльності (права на зайняття юридичною практикою) ініціюватиме Міністерство юстиції України найближчим часом?

- Буде поставлено питання щодо уніфікації приватної юридичної практики через інститут адвокатської діяльності.

Не бачу великої проблеми, аби діяльність практикуючих юристів була би унормована на тих само засадах, як і адвокатів. Паралельно можуть існувати два великих цехи, але навіщо якщо на 99% їхня діяльність однотипна. У будь-якому разі діяльність і тих, і інших має бути чітко врегульована.

- Ваше праворозуміння? Як Ви визначаєте поняття "право" і поняття "верховенство права"?

- Я визначаю право, як систему норм, механізмів їх реалізації та правовідносин. Верховенство права я визначаю, як справедливість, яка забезпечується визнанням найвищою цінністю природних та конституційно закріплених прав і свобод людини, підпорядкування усіх публічно-владних інститутів цій меті.

Природно, що Україна відходить від позитивістського розуміння права, коли воно зводилося лише до визначення права як системи правових норм та ієрархії цих норм. Тобто виникає більш комплексне розуміння права, яке не зводиться лише до позитивістського, схемного розуміння.

Що стосується верховенства права, то, як відомо, ця доктрина виникла після Першої чи другої світової війни, коли необхідно було віднайти таке праворозуміння, яке би дозволило притягнути до відповідальності тих людей, які формально діючи в межах законів Німеччини, скоїли злочин. Ця доктрина виникла як така, що дозволяє розглядати закон, правову систему, лише як складову загального поняття верховенства права, що є сукупністю природних прав людини, принципів справедливості й гуманності. До речі, навіть серед науковців не існує однозначного понятійного визначення верховенства права. Тому незалежно від дефініцій, нам важливо забезпечити рівність у взаєминах усіх суб’єктів права, незалежно від їх майнового стану, посади і т.і., дотримання усіма суб’єктами владних повноважень принципів поділу влади – йдеться про систему стримування і противаг, верховенство основоположних конституційних прав, які гарантують людині право, насамперед політичні права і свободи, хоча не тільки ці, а й соціально-економічні права. Іншими словами, коли ми говоримо про верховенство права, ми розуміємо, що йдеться насамперед про верховенство загальнолюдських цінностей, які мають захищатися правовою системою у практичній діяльності всіх публічних інститутів.

                                                                         Спілкувався Славік Бігун

 

 

Опубліковано (скорочено):

  • Оніщук Микола – Інтерв’ю з Головою Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, к. ю. н., народним депутатом ВРУ ІV-VI скликань (Інтерв’ю з претендентом на пост Міністра юстиції України) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 6.

Читайте також:

  • Ми зобов’язані мати більш досконалу Конституцію (Інтерв’ю: Микола Оніщук) // Юридична газета. — 2007. — № 26 (110) (28.06). — С. 10-11.
  • Десятий «міністр справедливості» України? (Хто стане міністром юстиції України) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — С. 1, 4-5. [ Читати ]
  • Лавринович Олександр – Інтерв’ю з Міністром юстиції України, к. ю. н., народним депутатом ВРУ ІІ-V скликань (Інтерв’ю в контексті претенденства на пост наступного Міністра юстиції України) // Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 7 . [ Читати ]
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign