Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЮвілей. Інституту Корецького - 60 років

06.05.2009

Тема: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

6 травня 2009 року виповнилося 60 років із часу започаткування Інституту Корецького урядом тогочасної України. Традиційно день Інституту відзначається 13 травня у день затвердження відповідної постанови Президії АН УРСР.

Урочисте засідання з нагоди 60-річного ювілею Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку» відбудеться 13 травня ц.р. у приміщенні Великого конференц-залу НАН України (м. Київ, вул. В владимирська, 55).

Початок роботи конференції о 10 год. Початок Урочистого засідання о 15 год.

Далі - енциклопедична інформація про Інститут.

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ — провідна юрид. н.-д. установа в країні. Утв. 1969 на базі Сектора держави і права АН УРСР, заснованого 1949. Першим директором І. д. і п. був відомий правознавець, академік АН УРСР В. М. Корецький. У 1974–88 ін-т очолював академік АН УРСР Б. М. Бабій. 1990 ін-тові присвоєно ім’я В. М. Корецького. В І. д. і п. працює понад 70 наук. співробітників, у т. ч. 1 академік і 3 члени-кореспонденти НАН України, 4 академіки та 10 членів-кореспондентів Академії правових наук України, бл. 60 докторів і кандидатів юрид. наук.

У структурі ін-ту — 8 н.-д. відділів, міжнар. центр космічного права, центр банківського права, юрид. консалтинговий центр, служба правової інформації, наук. б-ка. Працює вчена рада і 3 спеціаліз. ради по захисту докт. дисертацій. При І. д. і п. діють докторантура та аспірантура, Наукова рада з правової експертизи проектів нормат. актів. Ін-т є базовою наук. установою Ради з координації фундам. правових досліджень НАН України.

Гол. напрям наук. діяльності І. д. і п. — теор. проблеми розбудови України як незалежної, демократичної і правової д-ви. Важливе місце посідають дослідження історії д-ви і права України, її сучас. правової системи, ролі закону і права в регулюванні сусп. відносин, ефективності реалізації чинного зак-ва, держ.-правового будівництва, прав і свобод людини та гр-нина, організації держ. управління, правових засад господарювання, актуальних питань цив., труд., екол. та аграр. права. Досліджуються також проблеми суд. і адм. реформ в країні, боротьби з організованою злочинністю та ін. правопорушеннями, питання міжнар. права і зовнішньополіт. правосуб’єктності України як повноправного члена міжнар. співтовариства держав.

Наук. продукцією І. д. і п. є монографії, наук.-популярні книги, юрид. словники і довідники, брошури і статті тощо. З часу заснування ін-ту його науковцями видано бл. 400 монографій, понад 100 підручників, збірників, довідників і словників, 350 брошур, майже 8000 наук. статей юрид. тематики. Ін-т видає щорічник наук. праць «йравова держава» і збірник праць молодих вчених «Держава і право», співвидавець журналів «йраво України» та «йідприємництво, господарство і право». За постановами КМ України та йрезидії НАН України здійснює покладені на нього обов’язки гол. юрид. наукової установи по виданню багатотомної Юридичної енциклопедії. Науковці ін-ту беруть участь у підготовці проектів законод. актів, здійснюють їх наук. експертизу, розробляють наук. концепції та альтернат. варіанти законопроектів. Ін-т співробітничає із зарубіж. юридичними наук. центрами і навч. закладами (Росія, Білорусь, Казахстан, Німеччина, йольща, США, Франція та ін.), систематично проводить нац. та міжнар. наукові конференції. З 1996 при ін-ті працює Вища школа права як навч. заклад для підготовки юристів. Від жовтня 1988 І. д. і п. очолює академік НАН України, академік АйНУ Ю. С. Шемшученко. Постановою КМ України від 11.V 1999 за активну участь у законотв. роботі, забезпечення розвитку юрид. науки в Україні, підготовки наук. кадрів та з нагоди 50-річчя від дня заснування І. д. і п. нагороджений йочесною грамотою КМ України з врученням пам’ятного знака.       В. П. Нагребельний.

 

СЕКТОР ДЕРЖАВИ І ПРАВА АН УРСР – н.-д. юрид. установа, що діяла у складі АН УРСР упродовж 1949–69. Утв. відповідно до постанови РМ УРСР від 6.V 1949 і постанови Президії АН УРСР від 13.V 1949. Президія АН УРСР 16.V 1949 затв. положення про Сектор. Ним установлювалося, що Сектор є самостійною н.-д. одиницею у системі Відділення сусп. наук АН УРСР. Осн. завданнями Сектора визначено всебіч. розвиток прав. науки в УРСР і теор. узагальнення діяльності державних органів республіки.

Завідувачем Сектора було призначено В. М. Корецького, а вченим секретарем – Б. М. Бабія. 1949 сформувався поч. склад наук. колективу з 7 осіб. Крім В. М. Корецького та Б. М. Бабія, до Сектора увійшли п’ять молодших наук. співробітників – Л. В. Бичкова, М. П. Діденко, М. К. Михайловський, Л. Л. Потарикіна, Є. А. Тихонова.

У 1952 почала діяти вчена рада Сектора. Згодом зросла кількість наук. співробітників, розширилася тематика досліджень. 1965 у складі Сектора утв. перші н.-д. відділи: а) теор. і конст. проблем Рад. д-ви (завідувач Б. М. Бабій); б) проблем держ. і госп. управління (А. П. Таранов); в) дослідження причин і розробка заходів щодо запобігання злочинності (І. П.  Лановенко); г) проблем міжнар.-правової діяльності УРСР і порівняльного державознавства (В. М. Корецький).

Наприкінці 1968 у С. д. і п. АН УРСР працювало понад 40 наук. співробітників. За майже 20 років діяльності науковці Сектора підготували і видали бл. 100 моногр. праць і багато ін. наук. продукції з питань держ.-прав. будівництва. Серед монографій – великі колект. праці «Політична організація суспільства» (за ред. В. М. Корецького) та «Історія держави і права Української РСР (1917–1967)» (за ред. Б. М. Бабія).

Сектор налагодив зв’язки з правоохор. та ін. держ. органами, провів ряд наук. конференцій, виступав координатором юрид. досліджень у республіці. Як за обсягом, так і за характером н.-д. роботи Сектор наприкінці 60-х рр. наблизився до статусу академ. НДІ. Зважаючи на це, РМ УРСР 12.VІ 1969 ухвалила пост. «Про створення Інституту держави і права Академії наук УРСР». На підставі цього акта 24.VІ 1969 Президія АН прийняла відповідну постанову. Базовою установою для утворення Ін-ту став С. д. і п. АН УРСР.

Див. також Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Літ.: Юрид. наука і освіта на Україні. К., 1992; Ін-т д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949– 1999. К., 1999.                                          Ю. С. Шемшученко.

 

Джерело: Юридична енциклопедія.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign