Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрКонференція. IІ-а конференція молодих вчених "Логіка та право" (11.12.2009, Харків)

04.05.2009

IІ-а  науково-практична конференція  молодих вчених "Логіка та право"

Інформація, поширена НЮАУ.

Шановні колеги!

Запрошуємо студентів і аспірантів взяти участь у роботі 1-й науково-практичної конференції молодих вчених "Логіка та право", що відбудеться 11 грудня 2009 року на базі кафедри логіки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Історичний взаємозв'язок логіки і права
 • Логіка і мова права
 • Логічні методи в теоретичній і практичній діяльності юриста
 • Логічний аналіз понять права
 • Логічне моделювання норм права
 • Модальності в логіці права
 • Доказ і аргументація в юридичній практиці
 • Попередження логічних помилок і парадоксів у правовому полі
 • Особливості судової риторики
 • Практична логіка юриста (теорія прийняття судових рішень, логіка юридичної комунікації, логіка вирішення судових конфліктів і т.д.)
 • Логічні підстави юридичної герменевтики
 • Юридична логіка в системі філософії права
 • Логічний аналіз українського законодавства

У період роботи конференції передбачається проведення круглого столу "Правове регулювання релігійного життя в Україні: історія, сучасність, перспективи". Тематичні напрямки роботи:

 • соціально-філософські виміри релігії в історії і правовій дійсності України і світу
 • актуальні питання правового регулювання свободи совісті і віросповідання в Україні
 • основні пріоритети державної політики України щодо релігії і церкви

Для участі в конференції та круглому столі просимо надіслати до 1 листопада 2009 р. заявку (додаток 1), тези доповіді та рецензію наукового керівника в електронному виді (обсяг тез – 2-3 друковані сторінки, у форматі RTF, шрифт Tіmes New Roman, формули - з використанням шрифту Symbol, розмір шрифту 14, поля - 20 мм, інтервал 1,5, абзац – 1) і роздрукованому виді (простим листом на зазначену поштову адресу). Тези, виконані з порушенням стандарту, розглядатися не будуть.

Робочі мови: українська, російська.

Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування матеріалів. Матеріали, що не задовольняють тематиці, науковому рівню, технічним вимогам (зразок оформлення тексту – додаток 2) або надіслані пізніше встановленого строку, не розглядаються і не повертаються.

Видання збірника матеріалів планується до початку конференції.

Іногороднім учасникам надається місце в студентському гуртожитку (кількість місць обмежена). Витрати на проїзд, харчування та проживання не відшкодовуються.

Організаційний внесок - 40 грн. Для  іногородніх учасників організаційний внесок просимо оформити поштовим переказом за адресою оргкомітету на ім'я Коваленко Ганни Вікторівни.

Оргкомітет також проводить конкурс доповідей.

Контактна інформація: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кафедра логіки (к.236).

Тел.: (057) 704-92-69, e-maіl: kafedralogіc@rambler.ru

Голова оргкомітету конференції, проректор з наукової роботи НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор А.П. Гетьман

ЗАЯВКА

на участь в ІІ-й  науково-практичній конференції молодих вчених «Логіка та право».

Прізвище, ім'я, по батькові: _______________________________________________________.

Назва доповіді:  _________________________________________________________________.

Науковий керівник: ______________________________________________________________.

Місце навчання: _________________________________________________________________.

Факультет, курс, група: ___________________________________________________________.

Домашня адреса: _________________________________________________________________.

Телефон деканату: ________________________;  Дом./моб. телефон: _____________________.

E-maіl: __________________________________________________________________________.

Потреба в наданні місця в гуртожитку _______________________________________________.

 

Додаток 2 Приклад оформлення тексту

Петров С.В.,

студент господарсько-правового факультету

Національної юридичної академії України їм. Ярослава Мудрого (м. Харків)

 

Класифікація фактичних презумпцій у правовій науці

 Однією з важливих і складних проблем у науці теорії права є питання сутності і класифікації

фактичних презумпцій. Тому проблема фактичних презумпцій у праві стає цікавою для дослідників ...

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного права Національної юридичної

академії України їм. Ярослава Мудрого - Васильєв С.В.

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign