Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Методики викладання права: 7 порівняльних аспектів

09.04.2009

В’ячеслав Бігун, к. ю. н., науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доцент Київського університету права НАН України, голова Координаційної Ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

Тези доповіді на науковому семінарі «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» 9 квітня 2009 року

Доповідь на запрошення Американської асоціації юристів / Ініціативи з верховенства права (АBA/ROLI) в Україні

1.     Роль права і правників у суспільстві

Україна: верховенство політики (доцільності, влади, держави) над правом (справедливістю, індивідуальною свободою, індивідом/особистістю)

США:      верховенство права: rule of law not the rule of men (панування правових норм як загальної волі понад панування індивідуальної волі, сваволі)

Відповідно:        другорядне значення права і правників у суспільстві. Правники поважаються не за приналежність до правової сфери, а особистий вплив, індивідуальні досягнення

Методика:         немає першочергового значення

 

2.     Що? Право як навчальна дисципліна і наука

Україна:  право- і державознавство (юридична наука) – система знань про об’єктивні закономірності виникнення, розвитку та функціонування право і держави, їх місце і роль у суспільному житті

Німецький вплив / Пошук істини

США:      право як інструментальна юриспруденція (як вирішувати правові проблеми, „як мислити як юрист”)

Методика:         акцент на науковому чи практичному підході

 

3.     Хто? Кого? (Модель юриста)

Україна:  „універсальний юрист”

США:      адвокат

ФРН:       суддя

Методика: модель також зумовлює зміст навчальної програми, спрямованість  чи „розмитість” методики

 

4.     Де? Специфіка правової системи і методика

Україна:  вагома роль закону як джерела права

США:      істотна роль прецедентного права

Методика:         законознавство чи “кейс-система” (аналіз справ) викладення “предмета”

 

5.     Як? Загальний методичний підхід

Україна:  навчання (інструктивний підхід)

США:      вивчення (акцент на самостійному вивченні)

Методика:         наставництво понад вільне оволодіння

Як? Підходи до викладання (загалом)

1.      Текстуальний підхід          вивчення права як законодавчих і підзаконних пр. текстів як самостійного предмету

2.      Соціо-правовий підхід    полягає у вивчення права як соціального явища.  Основа: соціологічні та інші дослідження про соціальну зумовленість та ефект правових явищ у суспільстві

3.      Критичний підхід

a.      оціночне вивчення права з певних позицій

b.      детальний аналіз права, пр. норм чи явищ, з певних підходів

c.      критична оцінка чинного права з позицій «ідеального» права

 

6.     Як? Методика викладання юридичних дисциплін (у класах)

Україна:  лекція як домінуюча методика навчання потрібному

США:      метод Сократа як спосіб діалогічного пошук / “народження” знань

Методика:         роль викладача: авторитет (-тарист) чи повивальна бабка; інтерактивність; дослідницький характер

 

7.     Контроль і результат

Україна:  сукупність знань / іспит на знаєш/не знаєш („що”)

США:      цінності (знати цінності професії), навички („як”), знання (що?)

Методика:         навчання знанням чи оволодіння навичками / знати й вміти. Професіоналізм (США) як характеристика особистості, сформована професійними знаннями, „етичним” характером та „спроможністю” (fitness) бути юристом

 

Дякую за увагу!

 

•Детальніше в монографії: Бігун В. С. Юридична професія та освіта: досвід США у порівняльному правознавстві. – К.: Юстініан, 2006.

•Інші публікації: ЮрСлава: www.bihun.info/publications

•Адреса для спілкування:vsbihun@hotmail.com

© В’ячеслав Бігун, ЮрСлава, 2009

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign