Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПодія. Початок нової справи – про дату виборів Президента України

01.04.2009

Теми: вибори Президента, спір, 25 жовтня 2009 року, юридичне обгрунтування.

1 квітня 2009 року ВР України прийняла постанову про призначення чергових виборів Президента України на неділю, 25 жовтня 2009 року.

„Рішення ВР про призначення виборів президента на 25 жовтня є неконституційним і політично вмотивованим”, - сказав Президент України Віктор Ющенко.

«Це рішення незаконне, це рішення неконституційне, це рішення політичне”, - відзначив Ющенко і додав, що „… я як Президент хочу сказати твердо і ясно: вибори в Україні будуть проведені у строки, передбачені Конституцією України».

Представник Президента в КСУ М. Ставнійчук заявила про підготовку звернення до КСУ.

Рішення ВР є не лише політично, але й юридично вмотивованим. У пояснювальних записках до проекту постанови її ініціатора депутата Г. Москаля (подані нижче, їх дві й остання краще юридично доопрацьована) головний аргумент зводиться до наступного: положення нині діючої, схваленої в грудні 2004 року редакції змін до Конституції, поширюються на „не на чергові, а на наступні після чергових вибори Президента України”, тому керуватися треба положеннями попередньої редакції Конституції, за якими „наступні вибори” – 25 жовтня 2009 року.

Залишимо обабіч термінологію „наступних і чергових” (цікаво як перекласти ці терміни на англійську, аби дати зрозуміти ідею аргументу?)

Цікаво інше. Наступний аргумент є не те, що слабким, а, даруйте на не юридичному слові, „самовбивчим”: „закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі”, але саме це власне і є юридичним обґрунтуванням дати в постанові.

З тим, що нині діючою є редакція Конституції 2004 року змирилися навіть ті, хто вважає її юридично не чинною (через порушення процедури її прийняття).

КСУ розсудить.

Нещодавно спілкувався з одним із суддів КСУ і той відзначив, що в суді мало цікавих, дійсно юридично складних справ. Ось ця можливо й стане такою. Й не тому, що вона складна юридично (зовсім ні), а тому, що доведеться визначитися, яка правова цінність є важливішою – правова (політична?) доцільність чи правова певність.

А це вже філософія права - вищий пілотаж.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

[від 31 березня 2009 року]

до проекту постанови Верховної Ради України

„Про призначення чергових виборів Президента України”

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради належить призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією України.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України „Про вибори Президента України” вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України приймає постанову.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України „Про вибори Президента України” чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України. Частиною другою статті 17 зазначеного Закону передбачено, що Верховна Рада України зобов’язана призначити чергові вибори Президента України не пізніш як за 130 днів до дня виборів.

Частина п’ята статті 103 Конституції України 1996 року у редакції, що була чинною на день обрання Президентом України особи, що нині займає цей пост,  передбачала, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України.

1 січня 2006 р. набрала чинності нова редакція частини п’ятої статті 103 Конституції України відповідно до Закону України № 2222-IV від
8 грудня 2004 року. Ця редакція передбачає, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України. А відтак ці положення поширюються не на чергові, а на наступні після чергових вибори Президента України.

Таким чином, Конституція України пов’язує визначення дати проведення чергових виборів Президента України залежно від строку повноважень Президента України, який перебуває на цій посаді.

Зазначена норма набрала чинності після виборів Президента України, які відбулися 26 грудня 2004 р. та після вступу 23 січня 2005 р. на пост Президента України особи, обраної Президентом України на згаданих виборах.

Отже, на день вступу Президента України на пост діяла норма частини п’ятої статті 103 Конституції України в редакції від 28 червня
1996 р., згідно з якою чергові  вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року його повноважень.

Внесені до частини п’ятої статті 103 Конституції України зміни фактично збільшують строк повноважень Президента України, оскільки має місце перенесення дати виборів з останньої неділі жовтня на останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України.

У разі застосування Верховною Радою України конституційних положень  щодо строків призначення виборів Президента України виходячи із змін,  внесених до частини п’ятої статті 103 Основного Закону України, слід розглядати як надання таким положення зворотної дії в часі, що не узгоджується з базовим принципом Основного Закону України.    

Так, відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

У Рішенні Конституційного Суду України від 13 травня 1997 р. № 1-рп (справа щодо несумісності депутатського мандата) зазначається, що  стаття 58 Конституції України 1996 року закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, тобто їх дія поширюється лише на ті відносини, які виникли після набрання законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності. Принцип незворотності також поширюється і на норми Конституції України.

У своєму Рішенні від 9 лютого 1999 р. № 1-рп (справа по зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) Конституційний Суд України висловив правову позицію, згідно з якою закріплений у частині першій статті 58 Конституції України принцип треба розуміти так, що дія нормативно-правового акта в часі починається з моменту набрання ним чинності і припиняється з втратою таким актом чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Закріплення згаданого принципу на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, що сприяє впевненості громадян у тому, що їх становище не погіршиться з прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду  України від 25 грудня                 2003 р. № 22-рп (справа щодо строків перебування на посту Президента України) частина третя статті 103 Конституції України не містить будь-яких винятків щодо дії передбаченого нею обмеження у часі. В інших нормах Конституції України також немає застережень стосовно надання зворотної дії положенню зазначеної статті. Дія цього положення поширюється на правовідносини, які виникли  після набрання чинності Конституцією України.

Зазначена правова позиція стосується також і положень частини п’ятої статті 103 Конституції України. 

Відсутність в нормах Конституції України застережень щодо надання зворотної дії відповідним її положенням обумовлює поширення дії положень в новій редакції лише на правовідносини, які виникли після набрання чинності такими положеннями.

Передбачені пунктом 7 частини першої статті 85 Конституції України повноваження Верховної Ради України щодо призначення виборів Президента України у строки, визначені Конституцією, слід розглядати у їх системному зв’язку не тільки з частиною п’ятою статті 103 Основного Закону України, але і частиною першою згаданої статті, що визначає п’ятирічний строк повноважень Президента України, у межах якого повинні проводитися чергові вибори.

Ці строки згідно з попередньою редакцією частини п’ятої статті 103 обумовлювалися чітко встановленим днем – остання неділя жовтня останнього року повноважень Президента України.    

Оскільки на момент (день) вступу на пост Президента України особи, обраної на виборах, які відбулися 26 грудня 2004 р., діяла норма частини п’ятої статті 103 Конституції України (в редакції Основного Закону України від 28 червня 1996 р.), її положення повинні враховуватися під час визначення дати проведення чергових виборів Президента України.

 Як зазначалося вище, зміни до частини п’ятої статті 103 Конституції України, що набрали чинності 1 січня 2006 р., за своїм змістом змінюють строк перебування особи на посту Президента України, визначений первинною редакцією Основного Закону. Відповідно до світової практики (з останніх прикладів – Франція, Росія), зміни до Конституції, що стосуються строку перебування особи на посту Глави держави, набирають чинності для особи, що обрана після набрання чинності такими змінами.

Отже, чинна частина перша статті 17 Закону України „Про вибори Президента України”, яка відповідає частині п’ятій статті 103 Конституції України, чинній на момент обрання Глави держави, повинна бути застосована Верховною Радою України пі час призначення чергових виборів Президента України.

З огляду на викладене пропонується призначити чергові вибори Президента України на неділю 25 жовтня 2009 року.

         Виконання постанови Верховної Ради України „Про призначення чергових виборів Президента України” не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету, внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

Народний депутат України                                 Г. Г. МОСКАЛЬ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

[від 28 березня 2009 року]

до проекту Постанови Верховної Ради України

«Про призначення чергових виборів Президента України»

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить “призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією”.

Згідно частини першої статті 16 Закону України «Про вибори Президента України» вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України приймає постанову.

Нині чинна стаття 17 Закону України «Про вибори Президента України» визначає, що чергові вибори Президента України відбуваються в  станню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Верховна  Рада України зобов’язана призначити чергові вибори Президента України не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.

В результаті внесення змін до Конституції Законом України № 2222-ІV від 08.12.2004 року виникла деяка колізія відносно дати проведення чергових виборів голови держави, що викликає окремі дискусії та суперечки у політичних колах, серед експертів, журналістів тощо.

Так, діючу на час обрання Президента редакцію частини п’ятої статті 103 Конституції України: ”чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України”, яка чітко визначала строк проведення чергових виборів Президента України, було змінено на норму: “чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України”.

При цьому, зазначена норма набула чинності з 1 січня 2006 року, тобто, вже після виборів Президента України і після обрання Президентом нинішнього голови держави Віктора Ющенка.

З цього приводу відзначимо, що в регулюванні суспільних відносин застосовуються різні  способи дії в часі нормативно-правових актів. Перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія), шляхом перехідного періоду (ультраактивна форма) і шляхом зворотної дії (ретроактивна форма).

За загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип  закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (Рішення Конституційного суду України від 9 лютого 1999 року N 1-рп/99).

Конституція України, закріпивши частиною першою статті 58 положення щодо неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну відповідальність особи, що є загальновизнаним принципом права. Тобто щодо юридичної відповідальності застосовується новий закон чи інший нормативно-правовий акт, що пом'якшує або скасовує відповідальність особи за вчинене правопорушення під час дії нормативно-правового акта, яким визначались поняття правопорушення і відповідальність за нього.

 

Змінювати строки чергових наступних виборів або трактувати відповідні норми Конституції вже після отримання вотуму довіри народу є характеристикою недемократичності та авторитаризму Глави будь-якої держави, що торкається іміджу всієї країни.

 

Навіть в Російській Федерації, після прийняття рішення про збільшення строків конституційних повноважень Президента та парламенту, особливо наголошується на не розповсюдження нових, більш тривалих строків перебування при владі на чинних Главу держави і депутатів Федеральних зборів.

 

Отже, діюча на момент обрання В.Ющенка Президентом України норма, згідно якої вибори Президента проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року його повноважень, є тією датою, у яку може бути проведено вибори Президента України на основі верховенства права та демократії.

 

Враховуючи викладене проектом постанови пропонується призначити чергові вибори Президента України на неділю, 25 жовтня 2009 року.

Для реалізації запропонованого проекту Постанови Верховної Ради України не потрібно вносити змін до інших нормативно-правових актів. У разі її прийняття немає потреби у виділенні додаткових фінансових ресурсів з Державного та місцевих бюджетів.

 

Народний депутат України                                      Г.Г.МОСКАЛЬ

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign