Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

2009 01 30. ЮрНаука. Перелік фахових видань з юридичних наук (найповніший перелік)

30.01.2009

Теми: юридична наука, перелік фахових видань, дисертації (дисертаційні дослідження), публікації.

 

Де надрукувати результати свого наукового дослідження? В Україні нараховується більше 100 так званих "фахових видань" з юридичних наук (визнаних рішенням ВАК України) - журналів і збірників наукових праць, можуть друкуватися результати дисертаційних досліджень (див. далі). Для зручності завантажте (тут) компактно укладений перелік (на одному аркуші).

                                     ЮРИДИЧНІ НАУКИ: ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ

(Укладач: В’ячеслав Бігун – www.bihun.info. Джерело: ВАК України – www.vak.gov.ua) Актуальність: станом на 30 січня 2009 р.

 

 

 

№ загалом

за видом  Після назви: дата схвалення як фахового ВАК

 

 

 

 

 

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

 1.  

1.     Актуальні питання держави та права. (Одеська державна юридична академія), 09.06.99.      

 

 1.  

2.     Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти і науки України), 11.10.00.

 

 1.  

3.     Актуальні проблеми державного управління. (Українська академія державного управління при Президентові України), 09.06.99.

 

 1.  

4.     Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), 09.06.99.

 

 1.  

5.     Актуальні проблеми політики. (Одеська державна юридична академія), 09.06.99.

 

 1.  

6.     Актуальні проблеми права: теорія і практика (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля МОН України), 12.06.02.

 

 1.  

7.     Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених (Національний університет внутрішніх справ МВС України), 08.06.05.

 

 1.  

8.     Вісник Академії правових наук України. (м. Харків), 09.06.99.

 

 1.  

9.     Вісник Запорізького юридичного  інституту МВС України, 08.09.99.

 

 1.  

10. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Між­народ­ні відносини”, 09.06.99.

 

 1.  

11. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, 09.02.00.-2006.

 

 1.  

12. Вісник Львівського університету. Серія “Міжнародні відносини”, 09.06.99.

 

 1.  

13. Вісник Львівського університету. Серія юридична, 09.06.99.

 

 1.  

14. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, 09.06.99.

 

 1.  

15. Вісник університету внутрішніх справ МВС України, 09.06.99.

 

 1.  

16. Вісник Харківського національного університету. Серія “Право”. 13.02.08.

 

 1.  

17. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 15.01.03.

 

 1.  

18. Держава і право. (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України), 09.06.99.

 

 1.  

19. Державне будівництво та місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України), 12.06.02.

 

 1.  

20. Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України, 09.02.00.

 

 1.  

21. Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України, 09.06.99.

 

22. 

 

22. Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Право, 30.06.04.

 

 1.  

23. Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України), 10.12.03.

 

 1.  

24. Криминалистика и судебная экспертиза. (Міністерство юстиції України), 09.06.99.

 

 1.  

25. Криміналістичний вісник (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ України), 08.06.05.

 

 1.  

26. Науковий вісник (Академія державної податкової служби України), 11.06.03.

 

 1.  

27. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 09.06.99.

 

28. 

 

28. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 18.01.07.

 

 1.  

29. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ МВС України, 04.07.06.

 

 1.  

30. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична, 14.06.2007.

 

 1.  

31. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 09.06.99.

 

32. 

 

32. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право), 30.06.04 – 13.02.08.

 

33. 

 

33. Науковий вісник Національного університету  державної податкової служби України 13.02.08.

 

 1.  

34. Науковий  вісник  Українського фінансово-економічного інституту ДПА України, 08.09.99.

 

 1.  

35. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 08.06.05.

 

 1.  

36. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: правознавство, 11.10.00.

 

 1.  

37. Науковий вісник Юридичної академії МВС України, 15.01.03.

 

 1.  

38. Наукові записки НаУКМА. Серія: Юридичні науки, 08.06.05.

 

 1.  

39. Наукові праці Одеської національної юридичної академії, 10.12.03.

 

 1.  

40. Питання боротьби зі злочинністю. (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України), 09.06.99.

 

 1.  

41. Правова держава. (Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України), 09.06.99.

 

 1.  

42. Правове регулювання економіки (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.

 

43. 

 

43. Приватне право і підприємництво (НДІ приватного права і підприємництва АпрН України), 15.12.04.

 

 1.  

44. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. (Київський інститут внутрішніх справ), 09.06.99.

 

 1.  

45. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності (Донецький юридичний інститут МС при Донець­кому національному університеті, Донець­кий національний університет МОН України), 08.06.05.

 

 1.  

46. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. (Донець­кий національний університет), 09.06.99.

 

 1.  

47. Проблемы законности. (Національна юридична академія ім. Ярос­лава Мудрого), 09.06.99.

 

48. 

 

48. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України), 30.06.04.

 

 1.  

49. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики ( Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого МОН України), 08.06.05.

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛИ

 

 1.  

1.     Адвокат (ТОВ "Редакція журналу "Адвокат"), 11.10.00.

 

51. 

 

2.     Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) (Міжвідомчий НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю), 15.12.04.

 

 1.  

3.     Бюлетень Міністерства юстиції України, 11.06.03.

 

 1.  

4.     Вісник Академії адвокатури України, 08.06.05.

 

 1.  

5.     Вісник Академії правових наук України, 09.06.99.

 

 1.  

6.     Вісник Верховного Суду України (м.Київ), 09.02.00.

 

 1.  

7.     Вісник Вищого арбітражного суду України, 09.06.99.

 

 1.  

8.     Вісник господарського судочинства (Вищий арбітражний суд України), 14.11.01.

 

 1.  

9.     Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право, 10.11.99.

 

 1.  

10. Вісник Конституційного суду України, 09.06.99.

 

 1.  

11. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, 08.09.99.

 

 1.  

12. Вісник Одеського державного  університету. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право, 10.11.99.

 

62. 

 

13. Вісник Одеського національного університету. Правознавство (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова).09.04.08

 

 1.  

14. Вісник прокуратури (Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого), 13.12.00.

 

 1.  

15. Держава і право, 09.06.99.

 

 1.  

16. Економіка та право (НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний технічний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.

 

66. 

 

17. Життя і право (Львівський інститут внутрішніх справ України, Львівський регіональний центр суддівських студій), 30.06.04.

 

67. 

 

18. Іменем Закону. Науковий вісник (Редакція щотижневої газети МВС України „Іменем Закону”, Київський національний університет внутрішніх справ), 14.06.2007.

 

68. 

 

19. Інтелектуальний капітал (НДІ інтелектуальної власності АпрН України), 15.12.04.

 

 1.  

20. Малий і середній бізнес (НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України,  Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи), 13.12.00.

 

 1.  

21. Митна справа (Одеська національна юридична академія, ТОВ "Митна газета"), 11.04.01.

 

 1.  

22. Міліція України  (Міністерство внутрішніх справ України), 10.11.99.

 

 1.  

23. Наше право (Національний університет внутрішніх справ МВС України), 11.06.03.

 

 1.  

24. Правничий часопис Донецького державного університету, 09.06.99.

 

 1.  

25. Правничий часопис Донецького університету, 08.09.99.

 

 1.  

26. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України), 11.06.03.

 

76. 

 

27. Право і суспільство (Київський національний університет внутрішніх справ МВС України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, “Фонд юридичної науки Академіка права В.В. Сташиса”, ТОВ “Фонд Юрнауки АПС”), 15.02.07.

 

 1.  

28. Право України, 09.06.99.

 

 1.  

29. Правова держава (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова), 08.09.99.

 

 1.  

30. Правова інформатика (НДЦ правової інформатики АПрН України, Інститут законодавства Верховної Ради України), 08.06.05.

 

 1.  

31. Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України), 10.11.99.

 

81. 

 

32. Проблеми філософії права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України), 30.06.04.

 

82. 

 

33. Теорія і практика інтелектуальної власності (НДІ інтелектуальної власності АПрН України), 04.07.06.

 

83. 

 

34. Українське право (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, НУ “Києво-Могилянська  академія”, Українська правнича фундація, ТОВ “Юстініан”), 30.06.04.

 

 1.  

35. Українське право. (Українська правнича фундація), 09.06.99.

 

 1.  

36. Український часопис міжнародного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 15.01.03.

 

 1.  

37. Університетські наукові записки (Хмельницький університет управління та права), 08.06.05.

 

87. 

 

38. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Юридические науки, 04.07.06.

 

 1.  

39. Часопис Київського університету права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України), 12.06.02.

 

89. 

 

40. Юридична Україна (Київський регіональний центр АПрН України, СП “ЮРІНКОМ Інтер”), 30.06.04.

 

 1.  

41. Юридичний вісник. (Одеська національна юридична академія), 09.06.99.

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 

 1.  

1.     Вісник Центральної виборчої комісії, 14.06.2007.

 

 1.  

2.     Вибори та демократія (НУ “Києво-Могилянська академія”, Інститут виборчого права), 18.01.07.

 

 1.  

3.     Вісник Академії прокуратури України, 18.01.07.

 

 1.  

4.     Віче (Верховна Рада України), 04.07.06.

 

 1.  

5.     Держава та регіони (Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"), 12.06.02.

 

 1.  

6.     Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України), 11.06.03.

 

 1.  

7.     Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України (рубрика “Наукові дослідження”) (Антимонопольний комітет України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, “Міжнародний економічний комітет”), 15.12.04.

 

 1.  

8.     Міжнародне право і національне законодавство (Київський міжнародний університет), 15.01.03.

 

99. 

 

9.     Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право, 04.07.06.

 

100.                      

 

10. Порівняльно-правові дослідження (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет, Каракостас І.К., Калаврос К.Ф.), 18.01.07.

 

101.                      

 

11. Санація та банкрутство  (Вищий господарський суд України), 18.01.07.

 

102.                      

 

12. Судова апеляція  (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Апеляційний суд м. Києва), 04.07.06.

 

 1.  

13. Юридична Україна (Київський регіональний центр АПрН України, СП “ЮРІНКОМ Інтер”), 10.12.03.

 

104.                      

 

14. Юриспруденція: теорія і практика (“Центр правових досліджень “Фурси”), 19.01.06.

 

 

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign