Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрОгляд. Що зробив Мінюст у 2008 році? Головне - по пріоритетам

19.01.2009

Міністерство юстиції оприлюднило інформації про стан реалізації пріоритетів діяльності протягом 2008 року

Міністерством розроблено програму дій на 2008 рік: визначено пріоритети діяльності Мін’юсту на 2008 рік, які схвалено Кабінетом Міністрів (пункт 20 додатку до розпорядження Кабінету Міністрів від 22 лютого 2008 року № 366-р); затверджено План заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Міністерства юстиції на 2008 рік (наказ Мін’юсту від 11 березня 2008 року №284/7); затверджені Міністром юстиції пріоритети діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України на 2008 рік (надіслані Кабінету Міністрів листом від 25 лютого 2008 року № 15-9/24); затверджені Міністром юстиції заходи щодо реалізації пріоритетів діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України на 2008 рік (надіслані Кабінету Міністрів листом від 14 березня 2008 року № 728-0-4-08-27); визначено пріоритети діяльності територіальних органів юстиції на 2008 рік (доручення Міністра юстиції від 9 січня 2008 року №27-5/1); визначено пріоритети діяльності Державного департаменту з питань адаптації законодавства, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції на 2008 рік та заходи щодо їх реалізації (доручення Міністра юстиції від 12 березня 2008 року №27-38/2); затверджено заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, що мають місце у діяльності Міністерства юстиції та його територіальних органів (наказ Мін’юсту від 18 липня 2008 року № 1044/7).

На постійній основі здійснюється моніторинг результативності виконання визначених заходів і завдань та оцінка впливу діяльності Мін’юсту на всебічне сприяння правовому забезпеченню проведення політичних і соціально-економічних реформ у державі. На розширеному засіданні колегії Мін’юсту 11 квітня детально проаналізовано роботу органів юстиції за 2007 рік і І квартал 2008 року і, зокрема, зосереджено увагу на стані виконання пріоритетів діяльності Міністерства юстиції на 2008 рік та прийнято рішення колегії, в якому визначено конкретні завдання на найближчу перспективу. Щоквартально інформація про стан реалізації пріоритетів діяльності Міністерства юстиції, а також про основні підсумки роботи Мін’юсту з інших напрямів діяльності, не охоплених пріоритетами подається до Мінекономіки. Крім того, Міністерство юстиції листом від 12 серпня 2008 року № 5619-0-4-08-27 надало Секретаріатові Кабінету Міністрів розширений звіт про діяльність Міністерства та Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань реалізації покладених на них повноважень та, зокрема, пріоритетів їх діяльності на 2008 рік.

На виконання пріоритету 1 «Реформування системи правосуддя з метою забезпечення доступності судочинства, справедливості судової процедури та ефективності судового захисту» Міністерство юстиції приділяє значну увагу проведенню судової реформи в Україні та у межах своєї компетенції готує низку актів законодавства, спрямованих на подальше удосконалення системи судового устрою. Так, Міністерством разом з фахівцями Центру комерційного права доопрацьовано положення проекту Кодексу комерційного судочинства України, метою якого є удосконалення правового регулювання господарського судочинства з урахуванням європейських стандартів щодо судового захисту порушених прав та інтересів осіб, а також уніфікація з нормами інших процесуальних кодексів у частині основних засад здійснення судочинства; підготовлено пакет документів для подання проекту Кодексу Президенту України для його внесення на розгляд Верховної Ради.

Проекти законів «Про судоустрій» та «Про статус суддів» (нові редакції)» прийняті парламентом у першому читанні та підготовлені до другого читання у вигляді об’єднаного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів». Цим проектом пропонується реформування системи правосуддя, зокрема, удосконалюється система побудови судів, порядок добору суддів та допуску до суддівської посади, посилюється ефективність механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, переглядається система та повноваження кваліфікаційних комісій суддів, а також вирішуються інші важливі питання задля належного функціонування судової системи України.

Кабінетом Міністрів внесено на розгляд Верховної Ради розроблений Міністерством юстиції проект Закону про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо удосконалення діяльності третейських судів» (р. № 1433-1). Даний законопроект спрямований на подолання існуючих проблем, пов’язаних з переглядом рішень третейських судів компетентними судами і видачею по них виконавчих документів, а також забезпечення охорони права власності при розгляді третейськими судами спорів. Положення цього проекту Закону (р. № 1433-1) повністю враховано Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя під час підготовки до другого читання проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо виконання рішень третейських судів» (р. № 1399), внесеного народним депутатом України Лавриновичем О.В. і прийнятого у першому читанні; 17 грудня 2008 року Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект р. № 1399 у другому читанні і в цілому як закон.

Задля удосконалення механізмів примирення сторін у кримінальних, цивільних та господарських справах, забезпечення розв’язання проблем щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди Міністерством юстиції розроблено проекти законів «Про медіацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо медіації». На засіданні Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права 10 грудня 2008 року прийнято рішення затвердити зазначені законопроекти та подати їх на розгляд Президентові України для подальшого внесення до Верховної Ради.

Забезпечується супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про судовий збір», який готується Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до розгляду парламентом у другому читанні. Прийняття цього законопроекту забезпечить визначення правових засад справляння судового збору та сприятиме виконанню обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства у Раді Європі, забезпеченню справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів.

Проводиться значна робота у межах заходів загального характеру, спрямованих на подолання недоліків системного характеру, що лежать в основі виявлених Європейським судом порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї. Так, розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права особи на досудове провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку», який після декількох внесень на розгляд Уряду, повернень для доопрацювання й узгодження позицій із зацікавленими органами 21 листопада 2008 року подано до Кабінету Міністрів.

Упродовж 2008 року до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини надійшло 132 справи. Секретаріатом Урядового уповноваженого направлено до Суду 259 зауважень та інших матеріалів у справах, які надійшли на комунікацію з Урядом України. Європейським судом винесено 98 рішень щодо суті у справах проти України за скаргами про порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Підготовлено 118 позицій Уряду України щодо суті скарг на порушення Конвенції, направлених Європейським судом на розгляд Урядовому уповноваженому, та 155 позицій стосовно вимог заявників щодо справедливої сатисфакції та інших матеріалів у справах. Здійснено правову експертизу 2237 проектів нормативно-правових актів на їх відповідність Конвенції. Секретаріатом Урядового уповноваженого підготовлено та надано 258 відповідей на звернення громадян щодо роз’яснень положень Конвенції, процедури та порядку звернення до Європейського суду.

Щодо пріоритету 2 «Створення правових засад для запобігання та протидії корупції», то Міністерством доопрацьовано та 19 грудня 2008 року подано на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації)», спрямований на удосконалення процедури конфіскації майна, яке використовувалося з метою вчинення злочину або під час вчинення злочину, а також майна, отриманого внаслідок вчинення злочину.

Міністерство юстиції і надалі продовжує супроводження у Верховній Раді «антикорупційного пакету» законопроектів: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», прийнятих у першому читанні. Вказані законопроекти прийняті у першому читанні та підготовлені Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією до другого читання. Прийняття цих законів, якими будуть окреслені основні засади боротьби з корупцією, у тому числі й відповідальність за корупційні діяння, дасть можливість органам протидії корупції, які мають запобігати цьому суспільному злу, відповідні інструменти впливу на ситуацію.

Урядом прийнято розроблену Міністерством юстиції постанову Кабінету Міністрів від 4 червня 2008 року № 532 «Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики», якою запроваджено інститут Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та започатковано проведення антикорупційної експертизи як проектів, так і діючих нормативно-правових актів.

Міністерством юстиції розроблено та подано до Кабінету Міністрів проект урядового розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 657», яким передбачається нова редакція Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

У вересні 2008 року Міністерством юстиції підготовлено звіт України щодо виконання рекомендацій GRECO, який погоджено Секретаріатом Кабінету Міністрів та направлено до МЗС з метою надсилання вказаного звіту до секретаріату GRECO.

Також досягнуто домовленості з Американською асоціацією юристів/Ініціативи з верховенства права в Україні (АВА-Україна) щодо спільного адміністрування та подальшої передачі в управління до Міністерства юстиції Антикорупційного ресурсного центру, який заснувала та підтримує АВА-Україна.

3-6 жовтня 2008 року Міністерство юстиції забезпечило організацію та успішне проведення Третьої щорічної конференції Міжнародної асоціації антикорупційних органів (МААКО).

Забезпечується реалізація пріоритету 3 «Реформування кримінальної юстиції та кримінально-виконавчої системи». Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 затверджено Концепцію реформування кримінальної юстиції України, яка визначає комплексне реформування сфери кримінального процесу, кримінального права та органів системи юстиції і органів правопорядку у відповідності до міжнародних стандартів. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 року № 1153-р затверджено План заходів щодо реалізації цієї Концепції, а Міністерство юстиції визначено органом, який координуватиме виконання заходів, передбачених Планом. Наразі, Міністерством юстиції разом із Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права завершується розробка нової редакції Кримінального процесуального кодексу з урахуванням засад реформування кримінальної юстиції, визначених у вказаній Концепції.

11 вересня 2008 року на засіданні Комітету з реформи кримінальної юстиції Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права схвалено проект нового Кримінального кодексу України, який розроблено з урахуванням положень Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України 8 квітня 2008 року № 311. 10 грудня 2008 року проведено засідання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права та прийнято рішення про схвалення проекту Закону та направлення його у березні 2009 року Президенту України для подальшого його внесення на розгляд Верховної Ради як невідкладного.

Указом Президента України від 25 квітня 2008 року № 401 затверджено Концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Відповідно до зазначеного Указу Кабінет Міністрів визначив Міністерство юстиції відповідальним за підготовку проекту Комплексної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Міністерством разом з Державним департаментом з питань виконання покарань (далі – Департамент) розроблено проект Концепції Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2017 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів № 1511-р від 26 листопада 2008 року.

Розроблено проект Закону «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України» (р. № 2783 від 17 липня 2008 року), яким передбачається внести зміни до 40 законодавчих актів України та 8 визнати такими, що втратили чинність, що пов’язано з необхідністю приведення законодавства у відповідність до Закону «Про Державну кримінально-виконавчу службу України». 3 вересня 2008 року Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у першому читанні.

Взято активну участь у підготовці законопроектів щодо створення служби пробації. Розроблені робочою групою на чолі з Головою підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мойсиком В.Р. проекти законів «Про пробацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)» зареєстровані у Верховній Раді (р. № 3412 та р. № 3413 від 26 листопада 2008 року).

Розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку трудової діяльності засуджених)» (р. № 3400 від 20 листопада 2008 року), метою якого є зниження гостроти проблеми трудової зайнятості засуджених та залучення підприємств установ виконання покарань до задоволення потреб регіонів у продукції промислового призначення.

11 червня 2008 року проведено засідання міжвідомчої робочої групи щодо вирішення питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту, хворим на активну форму туберкульозу, за результатами якого прийнято рішення доручити МОЗ спільно з МВС та Департаментом підготувати та подати відповідні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавчих та відомчих нормативно-правових актів, що стосуються лікування вказаної категорії осіб. Підготовлений МВС проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» надійшов до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи та погоджений із зауваженнями.

19 червня 2008 року направлено до Кабінету Міністрів листа щодо утворення міжвідомчої робочої групи для підготовки пропозицій стосовно визначення нормативно-правових та організаційних засад перенесення слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України за межі населених пунктів. Пропозиції Міністерства юстиції Урядом були підтримані, у зв’язку з чим надано відповідне доручення Департаменту.

Розроблено та 15 грудня 2008 року подано до Кабінету Міністрів проект урядової постанови «Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань».

Забезпечення прозорості та ефективності системи примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) – наступний надзвичайно важливий пріоритет Міністерства (пріоритет 4).

Міністерство юстиції підготувало законопроекти, які доктринально змінюють і філософію, і ідеологію, і реалізаційні засади виконання судових рішень.

Підготовлено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень» (р. № 2782 від 17 липня 2008 року); 24 грудня 2008 року Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у першому читанні. Метою проекту є вдосконалення законодавства, що регулює діяльність органів державної виконавчої служби та процедуру виконавчого провадження, покращення стану примусового виконання рішень судів та інших органів, посадових осіб.

З метою надання державним виконавцям права стягнення коштів з підприємств паливно-енергетичного комплексу у випадку виконання судових рішень про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами, розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження дії мораторіїв на примусову реалізацію майна»; на засіданні Кабінету Міністрів 17 вересня 2008 року розгляд законопроекту відкладено.

Наказом Міністерства юстиції від 1 лютого 2008 року № 95/7 утворено робочу групу з підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження недержавних форм виконання рішень. З метою обговорення питання створення інституту приватних виконавців 29 лютого 2008 року Міністерством юстиції за участю Центру комерційного права в рамках виконання Порогової програми «Виклики Тисячоліття», передбаченої Угодою між Урядом України та Урядом США про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному секторі, проведено засідання круглого столу на тему: «Запровадження в Україні недержавних форм виконання судових рішень». Під час засідання, на яке було запрошено народних депутатів України, суддів, представників органів державної виконавчої влади, Національного банку України, провідних науковців та практиків, обговорено перспективи вдосконалення механізмів виконання рішень шляхом запровадження недержавних форм виконання рішень. Міністерством юстиції підготовлено та 29 грудня подано на погодження до центральних органів виконавчої влади проект Закону «Про присяжних виконавців».

З метою посилення соціального статусу державних виконавців підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268», якою передбачено підвищення посадових окладів державних виконавців на 30%. Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 23 липня 2008 року № 663 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268», яка набрала чинності з 1 січня 2009 року.

Посилено взаємодію з органами прокуратури, міліції, митниці та податковими органами.

Мін’юстом та МВС підписано спільний лист від 6 червня 2008 року «Про запровадження доступу державних виконавців до автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Автомобіль», що дозволить оперативно вирішувати питання щодо розшуку майна боржника, накладення на нього арешту та звернення на нього стягнення. На даний час здійснюються заходи щодо визначення технічних параметрів забезпечення доступу до зазначеної системи.

Узгоджуються технічні параметри обміну інформацією між органами ДВС та податковими органами відповідно до затвердженого спільним наказом Порядку надання інформації органами державної податкової служби на запити органів державної виконавчої служби.

Підписано спільний лист Міністерства юстиції та Державної прикордонної служби від 27 травня 2008 року щодо запровадження єдиного порядку застосування державними виконавцями деяких норм чинного законодавства.

На адресу регіональних органів ДВС та до МВС направлено листи від 13 березня 2008 року щодо вдосконалення порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та внутрішніх справ при примусовому виконанні рішень.

Створено веб-сайт реалізації арештованого майна інформаційного спрямування. Триває укладення договорів зі спеціалізованими торговельними організаціями, визначеними Міністерством юстиції на тендерній (конкурсній) основі. Тендер з визначення спеціалізованих організацій – реалізаторів арештованого державними виконавцями майна відбувся 27 листопада 2008 року.

Розроблено та запроваджено у робочу експлуатацію веб-сайт для надання безоплатного та цілодобового доступу сторонам виконавчого провадження до відомостей Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Вжиті заходи сприяли поліпшенню стану виконання державними виконавцями рішень судів, інших органів (посадових осіб).

Згідно з оперативними даними, на 1 січня 2009 року фактично підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 7 915 114 виконавчих документів на загальну суму 59 927 585 235 грн., що на 661 053 документи та на 8 134 722 616 грн. більше порівняно з 2007 роком.

Державними виконавцями завершено 5 002 841 виконавчий документ на суму 18 209 088 441 грн., що на 654 809 документів або на 15,1 % та на 899 204 010 грн. або на 5,2 % більше, ніж за 2007 рік.

Фактично виконано 2 715 852 виконавчих документи та стягнуто 5 607 719 415 грн., що на 357 521 документ або на 15,2 % та на 1 450 141 964 грн. або на 34,9 % більше, ніж за 2007 рік.

Залишок виконавчих документів на кінець вказаного періоду становить 2 912 273 документи на суму 41 810 094 651 грн., що на 6 244 документи або на 0,2 % та на 7 678 399 462 грн. або на 22,5 % більше у порівнянні з 2007 роком.

Понад строки, встановлені законодавством, на виконанні перебуває 326 679 виконавчих документів, що становить 11,2 % від кількості документів, що перебувають в залишку на кінець звітного періоду. Протягом цього ж періоду 2007 року на виконанні перебувало 536 130 виконавчих документів з порушеними термінами виконання або 18,4 %.

Фактична чисельність державних виконавців становить 6 455 осіб, тобто штат укомплектовано на 91,7 %. Середнє фактичне навантаження на кожного державного виконавця становить 111 виконавчих документів.

Державними виконавцями стягнуто виконавчого збору на суму 122 834 381 грн., що на 20 330 517 грн. або на 19,8 % більше, ніж за 2007 рік.

Щодо пріоритету 5 «Формування системи безоплатної правової допомоги», то Міністерством вживаються заходи для поліпшення ситуації з наданням безоплатної правової допомоги, особливо на селі. Організовано систематичне інформування населення державними засобами масової інформації про національне законодавство, діяльність органів юстиції на безоплатній основі. Для забезпечення прав малозабезпечених громадян на правову допомогу в регіонах створена розгалужена мережа громадських приймалень. На сьогодні при органах юстиції функціонує 726 таких приймалень. Крім того, працівники органів юстиції беруть участь у роботі 1039 громадських приймалень, створених при райдержадміністраціях, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад тощо. Для надання правової допомоги громадянам віддалених районів сільської місцевості в регіонах діє 1814 виїзних консультаційних пунктів, якими надано 28 507 консультацій під час 5 255 виїздів.

Протягом 2008 року у громадських приймальнях правову допомогу надано понад 120 тисячам малозабезпечених громадян.

Забезпечено проведення загальноукраїнського «Тижня права» (8-12 грудня 2008 року). Так, під час проведення виставки-форуму, яку протягом 3-х днів відвідали більше 12 тисяч осіб, надано безкоштовні правові консультації понад 2500 громадянам. Протягом тижня органами юстиції надано громадянам 3576 безоплатних консультацій та роз’яснень через правові громадські приймальні, 984 – через виїзні консультаційні пункти, 776 – у ході «гарячих телефонних ліній».

З метою удосконалення цієї діяльності на законодавчому рівні продовжується робота зі сприяння проведенню експерименту щодо створення центрів з надання безоплатної правової допомоги та доопрацюванню проекту Закону «Про безоплатну правову допомогу». Завершено остаточне доопрацювання зазначеного законопроекту. 9 грудня 2008 року проведено зустріч з експертами Ради Європи з питань обговорення положень цього проекту Закону, який у листопаді 2008 року було передано на експертизу до Ради Європи. 29 грудня 2008 року законопроект «Про безоплатну правову допомогу» подано до Кабінету Міністрів.

У проекті Закону пропонується визначити зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, суб`єктів надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання такої допомоги, повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги та інше.

З прийняттям Закону має бути створено механізм повного або часткового фінансування правової допомоги за рахунок коштів державного бюджету.

Упродовж 2006-2008 років утворені та розпочали діяльність експериментальні центри з надання безоплатної правової допомоги в містах Харкові (з 2006 року), Білій Церкві (з лютого та жовтня 2007 року - 2 центри ), Хмельницькому (з жовтня 2007 року та березня 2008 року - 2 центри).

Зокрема, з урахуванням розділу III Концепції формування системи безоплатної правової допомоги, затвердженої Указом Президента України від 9 червня 2006 року № 509, з метою створення взаємопов’язаних складових системи первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, створено окремо центри з надання безоплатної первинної правової допомоги та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Основною метою діяльності центрів з надання безоплатної первинної правової допомоги є надання правових послуг, консультацій та роз’яснень з питань цивільно-правового характеру, соцільного забезпечення, захисту інших прав і свобод громадян, тощо.

Найпоширенішою категорією осіб, які звертаються за правовою допомогою, є пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи, тобто вразливі категорії осіб.

Що стосується центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, то основною метою їх створення є забезпечення доступу особи до правосуддя.

Діяльність цих центрів спрямована на надання правової допомоги особам, які затримані органами внутрішніх справ, а також є підозрюваними чи обвинуваченими у вчиненні злочину.

Аналіз діяльності еспериментальних центрів з надання безоплатної правової допомоги було враховано під час доопрацювання проекту Закону «Про безоплатну правову допомогу».

Міністерство юстиції 29 грудня 2008 року проінформувало Кабінет Міністрів про діяльність вищезазначених експериментальних центрів.

Принагідно зазначаємо, що розділом V Концепції формування системи безоплатної правової допомоги визначено три етапи формування системи безоплатної правової допомоги.

При цьому підготовчий етап формування системи передбачає проведення експериментів з метою апробації різних організаційних форм надання безоплатної правової допомоги.

На розгляді парламенту знаходяться законопроекти «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу» (р. № 2141), «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України» (р. № 2213).

Важливе значення має постанова Кабінету Міністрів від 11 червня 2008 року № 539 «Про внесення змін до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави», проект якої розроблено Мін’юстом. Адже цією постановою, яка набрала чинності з 1 січня 2009 року, збільшено розмір оплати праці адвоката, який встановлено на рівні 2,5 % мінімальної заробітної плати за годину роботи адвоката при провадженні дізнання, досудового слідства чи розгляді кримінальної справи судом.

Для виконання пріоритету 6 «Удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України» Міністерством розроблено та внесено на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів «Про заходи щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України», прийнятий 18 червня 2008 за №582.

Певні кроки з виконання урядової постанови вже зроблено.

Вживаються заходи щодо створення Реєстру судових проваджень, де одним із учасників справ є держава в особі Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Відповідно до пункту 4 постанови Мін’юстом 30 липня 2008 року внесено Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» стосовно коштів, необхідних для створення Реєстру. Вказані пропозиції Мін’юсту враховані при формуванні проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Створення Реєстру стане можливим після відкриття бюджетного фінансування.

Також на виконання вказаної постанови Міністерством юстиції внесено на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів про затвердження в новій редакції Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, за результатами якого внесений проект схвалено та 26 листопада 2008 року прийнято постанову № 1040.

Міністерство юстиції забезпечує представництво інтересів держави в судах України. За 2008 рік: кількість позовів, що надійшли до Мін’юсту – 1426, у тому числі: забезпечено представництво інтересів Кабінету Міністрів в судах України – 1157, з них: взято участь працівниками Мін’юсту – 291, з них: задоволено – 20, відмовлено – 86, знаходиться на стадії розгляду – 185; надано доручення головним управлінням юстиції – 878, з них: задоволено – 48, відмовлено – 272, знаходиться на стадії розгляду – 558; забезпечено представництво інтересів Міністерства юстиції – 269, з них: взято участь працівниками Мін’юсту – 120, задоволено – 4, відмовлено – 60, знаходиться на стадії розгляду – 56; надано доручення головним управлінням юстиції – 149, з них: задоволено – 3, відмовлено – 83, знаходиться на стадії розгляду – 63; підготовлено позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини – 44, з них: задоволено – 22, відмовлено – 16, знаходиться на стадії розгляду – 7; підготовлено позовів на захист інтересів іноземних осіб в Україні відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей – 10, з них: відмовлено – 3, знаходиться на стадії розгляду – 6, закрито провадження у справі - 1; кількість судових засідань, в яких взяли участь фахівці Мін’юсту – 1523; здійснено представництво інтересів держави з виїздом в місцеві суди інших областей – 56; підготовлено апеляційних та касаційних скарг на рішення, які прийняті судами не на користь держави, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції – 54.

Функціонує ефективна система захисту інтересів держави у закордонних юрисдикційних органах. Досягнуто позитивних показників у справах:

 1. За позовом єгипетської компанії «Алім Ейрлайнз» проти Кабінету Міністрів, Мінтрансу, Мінфіну, ВАТ «Авіалінії України» суд Південного Каїру виніс рішення на користь української сторони в особі Кабінету Міністрів, Мінтрансу, Мінфіну, яким зобов’язав Позивача відшкодувати витрати на ведення справи та сплатити державне мито, яке буде нараховане судом. 3 квітня 2008 року компанія «Алім Ейрлайнз» подала апеляцію на рішення суду Південного Каїру. 27 жовтня 2008 року відбулося слухання в Апеляційному суді. За повідомленням юридичного радника, Апеляційним судом призначено винесення рішення по справі на 27 січня 2009 року.
 2. За позовом ТОВ «АМТО» до держави Україна 26 березня 2008 року Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма винесено арбітражне рішення на користь держави Україна, відповідно до якого Арбітражний трибунал повністю відмовив ТОВ «АМТО» у задоволенні його позовних вимог, які складали 20 млн. євро.
 3. За позовом норвезької компанії «Норск Гідро АСА» Апеляційним судом Швеції винесено рішення на користь держави Україна в особі Фонду державного майна. Крім того, відповідно до рішення Апеляційного суду компанія «Норск Гідро АСА» повинна компенсувати державі Україна витрати, пов’язані із судовими провадженнями в Окружному та Апеляційному судах, у розмірі близько 1,5 млн. дол. США, включаючи відсотки, починаючи з дня винесення рішення. 26 червня 2008 року до Державного бюджету повернуті зазначені кошти.
 4. За позовом компанії «Gаter Assets Limited» до НАК «Нафтогаз України» 17 жовтня 2008 року укладено мирову угоду.

Сьомий пріоритет - реформування нотаріату.

1 жовтня 2008 року Верховна Рада ухвалила розроблений Міністерством юстиції Закон «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат». Метою цього Закону є зрівняння у повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій державних та приватних нотаріусів, тим самим, зменшення завантаженості державних контор і створення умов для реалізації законних прав нотаріусів. Законом передбачено ряд заходів, спрямованих на покращення доступу громадян до нотаріальних послуг, а також щодо запобігання фальсифікації нотаріальних документів. Законом передбачено розширення кола заходів для забезпечення таємниці вчинення нотаріальної дії, гарантії нотаріальної діяльності, форми контролю за нотаріальною діяльністю, єдиний перелік видів нотаріальних дій тощо. З метою закріплення кадрів у державних нотаріальних конторах Законом внесено до статті 13 Закону «Про нотаріат» вимоги щодо обов’язку особи, яка проходила стажування в державній нотаріальній конторі і отримала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, протягом року після отримання такого свідоцтва працювати на посаді державного нотаріуса. Для належного захисту майнових прав громадян та юридичних осіб у разі заподіяння шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса збільшено розмір страхової суми, що гарантуватиме відшкодування заподіяної шкоди ним у повному обсязі. Законом приведено у відповідність до Цивільного кодексу України повноваження щодо вчинення нотаріальних дій посадовими, службовими особами органів місцевого самоврядування та дій іншими посадовими, службовими особами (заповітів, довіреностей), прирівнюваних до нотаріально посвідчених.

Для забезпечення реалізації цього Закону Першим віце-прем’єр-міністром України О.Турчиновим затверджено план організації підготовки проектів необхідних актів. На виконання зазначеного плану видано наказ Міністерства юстиції від 7 грудня 2008 року № 1759/7 «Про затвердження плану заходів Міністерства юстиції щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат». На виконання плану заходів завершується підготовка узагальнення нотаріальної практики і рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя. Розробляються та опрацьовуються більше 30 нормативних актів, що регулюють діяльність нотаріату, з метою узгодження їх із Законом.

Наступним кроком має бути завершення підготовки і забезпечення ухвалення проекту Закону «Про нотаріат» у новій редакції з метою створення єдиного нотаріату. Враховуючи те, що всі норми Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» наберуть чинності 1 червня 2009 року і з цього часу приватні нотаріуси будуть вчиняти нотаріальні дії з оформлення спадкових прав, розробку нової редакції Закону «Про нотаріат» доцільно здійснити у ІV кварталі 2009 року.

Міністерство юстиції розробило концептуальні напрямки покращення нотаріального обслуговування населення у сільській місцевості та віддалених населених пунктах. Відповідний наказ підписано Міністром юстиції у червні 2008 року.

За ініціативою Міністерства юстиції для запобігання відтоку кадрів з державних нотаріальних контор, а також державних нотаріальних архівів прийнято рішення Уряду, яким з 1 січня 2008 року у 2,5 рази підвищено заробітну плату працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів. З 19 березня 2008 року посадові оклади працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів рішенням Уряду збільшилися ще на 20%.

Продовжується робота щодо перегляду системи вартості нотаріальних послуг, зокрема, коли йдеться про їх доступність, знову ж таки, для малозабезпеченого населення, але це потребує законодавчого регулювання.

Міністерство збільшило граничну чисельність нотаріусів, завдяки чому зникли підстави для корупції у питаннях видачі дозволів на право заняття нотаріальною діяльністю.

Для підвищення відповідальності нотаріусів за якість вчинюваних ними нотаріальних дій листом Мін’юсту від 17 березня 2008 року № 31-32/74 зобов’язано по кожному факту надходження обґрунтованої скарги проводити перевірку діяльності такого нотаріуса та направлення, за наявності підстав, подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, видані на ім’я такого нотаріуса.

З метою посилення контролю за діяльністю нотаріусів, їх відповідальності Держінформ’юстом внесено додаткові зміни до програмного забезпечення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, які дозволяють вносити та перевіряти за даними реєстру інформацію про втрачені нотаріусами спеціальні бланки нотаріальних документів.

Крім того, з метою забезпечення дотримання нотаріусами вимог земельного законодавства видано наказ Міністерства юстиції від 27 березня 2008 року № 469/5 «Про проведення перевірки посвідчення нотаріусами правочинів щодо розпорядження земельної ділянки, земельними частками (паями), що підпадають під дію мораторію».

Розроблено Порядок підвищення рівня кваліфікації приватних нотаріусів із спадкового права та затверджено Перелік тем, за яким проводиться навчання приватних нотаріусів із спадкового права (наказ Міністерства юстиції від 12 грудня 2008 року № 2152/5).

Видано низку наказів Міністерства юстиції, якими передбачено введення до складу кваліфікаційних комісій нотаріату, утворених при головних управліннях юстиції, представника Міністерства юстиції, чітко визначені підстави для відводу та самовідводу членів кваліфікаційних комісій та удосконалено процедуру складання кваліфікаційного іспиту, зокрема, запроваджено анонімну систему тестових іспитів, чим забезпечено об’єктивний та неупереджений відбір осіб, які можуть бути допущені до заняття нотаріальною діяльністю.

На 1 січня 2009 року кваліфікаційними комісіями нотаріату, утвореними при головних управліннях юстиції, проведено 30 кваліфікаційних іспитів для осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою. На підставі рішень цих комісій Міністерством юстиції видано 577 свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Важливий напрям діяльності Міністерства - удосконалення національного законодавства та національної правової системи.

Упродовж 2008 року Міністерством розроблено і подано до Кабінету Міністрів 53 законопроекти, до Секретаріату Президента України – 11. На розгляд Верховної Ради внесено 36 законопроектів, розроблених Міністерством юстиції.

Довідково: упродовж 2007 року Міністерство розробило і подало до Кабінету Міністрів 34 законопроекти, до Секретаріату Президента України – 4, до МЗС - 1. Таким чином, всього протягом 2007 року розроблено 39 законопроектів, з яких базових – 14. У 2007 році до парламенту внесено 30 законопроектів, підготовлених Міністерством юстиції.

 

Крім уже названих вище проектів законів можна назвати ще цілу низку важливих законопроектів, розроблених Міністерством юстиції.

Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів проект Адміністративно-процедурного кодексу України, який 18 липня внесено на розгляд Верховної Ради (р. № 2789).

У серпні 2008 року завершено розробку проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (щодо внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»). 1 жовтня 2008 року законопроект передано на розгляд Кабінету Міністрів. 24 листопада 2008 року законопроект розглянуто Урядовим комітетом з питань гуманітарної та соціальної політики та прийнято рішення щодо необхідності його доопрацювання з урахуванням зауважень Мінрегіонбуду та експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів. Доопрацьований законопроект 12 грудня 2008 року подано до Кабінету Міністрів.

Розроблено проект Закону «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади». 29 грудня 2008 року відбулося чергове засідання робочої групи з обговорення положень законопроекту. Розроблено також проекти постанов Кабінету Міністрів «Про внесення змін до положень про центральні органи виконавчої влади» та «Про систему центральних органів виконавчої влади»; опрацьовуються зауваження і пропозиції заінтересованих органів.

На розгляді Верховної Ради знаходяться проекти законів «Про порядок організації і проведення мирних заходів» (р. № 2450 від 6 травня 2008 року), «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб» (р. № 2447 від 5 травня 2008 року); 24 грудня Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендовано Верховній Раді прийняти законопроект у першому читанні.

25 червня 2008 року за № 866 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 910», проект якого розроблено Мін’юстом з метою відновлення розгляду Кабінетом Міністрів питань присвоєння імен щодо об’єктів, яким присвоєння імен провадилося Урядом.

Розроблено проект Закону «Про встановлення та відзначення в Україні професійних свят і пам’ятних дат». 9 жовтня 2008 року законопроект подано на розгляд до Кабінету Міністрів. 29 жовтня 2008 року проект Закону відкликано для доопрацювання. 27 листопада 2008 року доопрацьований проект Закону надіслано на повторне погодження до центральних органів виконавчої влади. Оскльки Мінфін не погодив законопроект, Мін’юстом 30 грудня 2008 року надіслано інформаційний лист Першому віце-прем’єр-міністру України О.В. Турчинову з проханням визначитися з необхідністю внесення законопроекту на розгляд Уряду.

На розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект «Про Концепцію державної міграційної політики на період до 2018 року» (р. №3506 від 19 грудня 2008 року).

Доопрацьовуються законопроекти «Про всеукраїнський референдум» та «Про місцевий референдум та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади», які будуть подані до Кабінету Міністрів у березні 2009 року.

Пунктом 1.1. «Громадянське суспільство» Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків» передбачено приведення законодавства в інформаційній сфері у відповідність із стандартами Ради Європи, зокрема розроблення проекту закону щодо забезпечення права кожного на доступ до інформації. Одночасно пунктом 118 Плану заходів на Мін’юст покладено розроблення проекту Концепції проекту Закону «Про доступ до інформації». На сьогодні Концепція проекту Закону «Про доступ до інформації» схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів від 23 липня 2008 року № 990-р. Пунктом 2 зазначеного розпорядження Мін’юсту разом з Держкомтелерадіо, Мінекономіки, Мінфіном, Мінтрансзв’язку, МЗС, МВС, Держкомархівом, Держспецзв’язку та СБУ доручено розробити та до 1 грудня 2008 року подати на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону «Про доступ до інформації». Зазначений проект подано до Кабінету Міністрів 1 грудня 2008 року.

Розроблено проект Закону «Про визначення статусу осіб, примусово виселених (депортованих) з території Польщі у 1944-1951 роках». 17 жовтня 2008 року законопроект передано на розгляд Кабінету Міністрів. 24 листопада законопроект схвалено на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики. Мін’юсту доручено доопрацювати його з урахуванням результатів обговорення, зауважень Мінфіну і пропозицій Секретаріату Кабінету Міністрів, а також додатково погодити з Мінфіном. Доопрацьований законопроект подано до Кабінету Міністрів 25 грудня 2008 року.

Розроблено Міністерством юстиції та 5 червня 2008 року Кабінетом Міністрів внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного та надзвичайного стану» (р. №2608). 17 вересня 2008 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (профільний Комітет) прийнято рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу зазначений законопроект, а 19 листопада 2008 року таке ж рішення прийнято на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

11 вересня 2008 року подано на розгляд Уряду проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про господарські товариства», який Кабінетом Міністрів внесено на розгляд до Верховної Ради 10 жовтня 2008 року (р. № 3285). 2 грудня 2008 року законопроект розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та рекомендовано парламенту прийняти його за основу.

Мін’юстом розроблено та у серпні ц.р. Урядом внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про основні засади господарської діяльності» (р. № 3060 від 19 серпня 2008 року). 17 вересня 2008 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики прийнято рішення рекомендувати парламенту направити зазначений законопроект на доопрацювання.

5 листопада 2008 року прийнято постанову Уряду № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», проект якої розроблено Мін’юстом.

На виконання підпункту 2 пункту 2 «Про проект Державного бюджету України на 2009 рік» Протоколу наради у Прем’єр-міністра України Ю.В. Тимошенко від 15 грудня 2008 року підготовлено та листом від 17 грудня 2008 року №12173-0-4-08-27 подано до Міністерства фінансів перелік проектів законів, розробником яких є Міністерство юстиції, прийняття яких сприятиме наповненню державного бюджету або скороченню його видаткової частини.

Міністерство успішно реалізує повноваження щодо координації законопроектної роботи центральних органів виконавчої влади. За пропозиціями центральних органів виконавчої влади, Сторони профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб’єктами Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 - 2009 роки, Міністерство юстиції підготувало та 2 грудня 2008 року подало на розгляд Кабінету Міністрів проект орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік. Відповідно до проекту центральними органами виконавчої влади передбачається розробити 187 проектів нормативно-правових актів, з них проектів: законів – 172; кодексів – 2; державних програм – 13. Міністерство юстиції пропонується визначити головним розробником 13 законопроектів.

Міністерство в установленому порядку щомісячно інформує Кабінет Міністрів про перелік законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра України після затвердження щорічного орієнтовного плану законопроектних робіт.

Міністерство юстиції вдосконалило існуючу нормативно-методичну базу з питань державної реєстрації нормативно-правових актів.

Так, постановою Кабінету Міністрів від 26 березня 2008 року №248 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731» уніфіковано коло суб’єктів нормотворення, акти яких підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції, та перелік ознак актів, за наявності яких функція державної реєстрації не здійснюється, а також вдосконалено процедуру прийняття органами юстиції рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У зв’язку з цим наказом Міністерства юстиції від 25 червня 2008 року № 1055/5 внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів Міністерства юстиції з питань державної реєстрації нормативно-правових актів та надано доручення головним управлінням юстиції привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цих змін. На сьогодні зазначену вимогу виконали всі головні управління юстиції.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про доповнення Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади» (10 грудня 2008 року прийнято відповідну постанову за №1068).

З метою створення єдиного правового поля в Україні та захисту конституційних прав і свобод громадян Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який 12 травня 2008 року надіслано на розгляд до Кабінету Міністрів.

Зазначене питання також вирішено у проекті Закону «Про нормативно-правові акти», який прийнято 1 жовтня 2008 року в цілому (р. №1343-1 Д). 28 жовтня 2008 року Закон повернуто до Верховної Ради з пропозиціями Президента України.

Враховуючи, що Законом «Про нормативно-правові акти» встановлено порядок проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів, а також передбачено відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів, Міністерством юстиції направлено до Кабінету Міністрів пропозиції щодо внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів після набрання чинності цим Законом.

Протягом 2008 року Міністерством юстиції зареєстровано 1325 актів (за 2007 рік - 1424) із 1719 актів, поданих на державну реєстрацію (1653), головними управліннями юстиції - 1729 із 1992 поданих (відповідно 1534 із 1777), районними 5191 із 5864 поданих (відповідно 6352 із 7056).

Якість нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення, що подаються на державну реєстрацію, залишається низькою. Так, протягом 2008 року Міністерством юстиції відмовлено в державній реєстрації 30 нормативно-правових актів, що становить 2% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (33 акти, 2 %), головними управліннями юстиції - 39 актів, що становить 2% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (48 актів, 3 %).

За результатами проведення правової експертизи нормативно-правових актів Міністерством юстиції, головними та районними управліннями юстиції щороку попереджується прийняття більше тисячі незаконних правових норм.

До Міністерства юстиції подано 20 актів персонального, оперативно-розпорядчого характеру, а також спрямованих на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень, що не містять нових правових норм і які не підлягають державній реєстрації, а до головних управлінь юстиції - 51 акт.

Майже вдвічі зріс показник повернення нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до Міністерства юстиції, без державної реєстрації для доопрацювання: протягом 2008 року Міністерством юстиції повернуто на доопрацювання 310 нормативно-правових актів, що становить 18 % від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (191, 10%). Враховуючи це, Мін’юстом внесено зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та проведення їх державної реєстрації в частині надання суб’єктом нормотворення інформації Міністерству юстиції про факт звернення цього суб’єкта до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини для отримання висновку щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини.

Крім того, з метою забезпечення отримання суб’єктами нормотворення зазначеного висновку у встановлений законодавством строк Міністерством юстиції розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення зміни до пункту 7 до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», яким передбачається збільшення строку, встановленого законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів, для подання суб’єктами нормотворення нормативно-правових актів на державну реєстрацію. Зазначений проект узгоджено з Мінфіном, Мінекономіки, Держкомпідприємництва та 29 вересня 2008 року надіслано на розгляд до Кабінету Міністрів. Згідно з протоколом засідання Кабінету Міністрів від 7 жовтня 2008 року № 30 прийняття проекту постанови відхилено.

Головними управліннями юстиції протягом 2008 року повернуто на доопрацювання 145 нормативно-правових актів, що становить 7% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (за 2007 рік – 134; 8%).

На постійному контролі органів юстиції залишається питання перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Конституції та чинного законодавства України. Зазначена робота побудована суб’єктами нормотворення не на належному рівні. Міністерством юстиції за результатами перегляду нормативно-правових актів 16 центральних органів виконавчої влади виявлено 327 нормативно-правових актів, у тому числі, які прийнято спільно з іншими органами, що підлягали приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України. У порядку контролю направлено суб’єктам нормотворення 120 листів щодо приведення більше 400 нормативно-правових актів у відповідність до законодавства. Унаслідок невиконання суб’єктами нормотворення вимог щодо приведення у відповідність до Конституції та законодавства зареєстрованих нормативно-правових актів за звітний період Міністерство юстиції скасувало рішення про державну реєстрацію 5 нормативно-правових актів (4), головні управління юстиції - 5 (8).

До цього часу існує проблема застосування суб’єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів.

Продовжує існувати незаконна практика встановлення листами нових правових норм.

Залишається стабільним показник нормативно-правових актів (11 % від загальної кількості нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до органів юстиції), що не подаються суб’єктами нормотворення на державну реєстрацію до відповідних органів юстиції та спрямовуються до виконання без державної реєстрації. Так, Міністерством юстиції за результатами проведення 24 перевірок виявлено 251 незареєстрований нормативно-правовий акт, який підлягав державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавався, та 44 листи, якими встановлено нові правові норми, що повинні бути викладені виключно в нормативно-правовому акті (за 2007 рік – 124 акти та 3 листи). Головними управліннями юстиції за 2008 рік проведено 542 перевірки, за результатами яких виявлено 339 незареєстрованих нормативно-правових актів (493).

Отже, одним із найбільш суттєвих порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів є спрямування до виконання суб’єктами нормотворення незареєстрованих актів, тобто нечинних. Тому актуальним є питання встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, проте це питання має бути вирішено одночасно з прийняття закону про нормативно-правові акти, що має комплексно врегулювати суспільні відносини, пов’язані з державною реєстрацією органами юстиції підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі органів та посадових осіб місцевого самоврядування, враховуючи наступне.

Міністерством юстиції підготовлено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», що прийнятий Верховною Радою 19 квітня 2007 року № 957-V та підтверджено результати голосування щодо нього 29 травня 2007 року. Президент України 13 червня 2007 року повернув зазначений Закон до Верховної Ради з пропозиціями його відхилення, що пов’язано з необхідністю розробки і прийняття закону про нормативно-правові акти, який має комплексно врегулювати питання державної реєстрації нормативно-правових актів.

На законодавчому рівні необхідно також уніфікувати коло суб’єктів нормотворення, види та форми актів, що підлягають державній реєстрації, порядок її здійснення та набрання ними чинності, а також закріпити на законодавчому рівні питання здійснення органами юстиції контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів як однієї з форм здійснення державного управління у цій сфері, та види юридичної відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Одночасно потребує вирішення питання обліку та офіційного оприлюднення нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема шляхом їх включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

З метою організації експертного забезпечення правосуддя та ефективної діяльності НДУСЕ і їх відділень здійснювався постійний контроль за якістю і своєчасним виконанням судових експертиз та проведенням науково-дослідних робіт, формувались проекти обсягів наукових робіт та розрахунки витрат на їх фінансування, готувались розрахунки з утримання працівників НДУСЕ. Також здійснювався аналіз чинного законодавства з питань судової експертизи та вносились пропозиції щодо його удосконалення.

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» (прийнято постанову від 2 липня 2008 року № 595).

Наказом Міністерства юстиції від 2 жовтня 2008 року № 1666/5 затверджено Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, наказом від 24 квітня 2008 року № 672/5 - внесено зміни до Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян. Підготовлено проект нової редакції Положення про кваліфікаційні класи судових експертів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, яке затверджено наказом Міністерства юстиції від 9 липня 2008 року № 1163/5.

З метою удосконалення порядку проведення судових експертиз та підвищення їх обґрунтованості під час складання експертних висновків підготовлено наказ Міністерства юстиції від 15 липня 2008 року № 1198/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 08.10.1998 року № 53/5» (яким затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз).

Згідно з тематичним планом наукових робіт на 2008 рік установами Мін’юсту виконувалося 70 наукових робіт.

За звітний період експертними установами Мін’юсту проведено 367 повторних експертиз після установ Мін’юсту, МВС, СБУ, Міноборони, приватних судових експертів. Із загальної кількості повторних експертиз 131 проведено після установ системи Мін’юсту, і з яких не підтверджено 22 висновки.

Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції присвоєно та підтверджено кваліфікацію судового експерта 299 фахівцям, відмовлено у присвоєнні та підтвердженні кваліфікації 43 фахівцям, 9 судових експертів притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Проводиться системна робота з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2005 року №1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів пакет матеріалів, необхідних для розгляду на п’ятому засіданні Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Зокрема, підготовлено аналітичну довідку про проведену у 2008 році роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та звіт про реалізацію плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 червня 2008 року №821.

Відповідно до Плану заходів розроблено: проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо транскордонної неплатоспроможності), який 17 листопада 2008 року направлено до Кабінету Міністрів; проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», який внесено до Верховної Ради (р. №2599 від 4 червня 2008 року), схвалено на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї та молодіжної політики і 3 грудня 2008 року розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції; 24 грудня 2008 року проект повторно розглядався на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї та молодіжної політики і прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у першому читанні.

Підготовлено також проект Закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю», остаточна робота над яким може бути завершена після набрання чинності Законом «Про акціонерні товариства», що прийнятий Верховною Радою 17 вересня 2008 року (набирає чинності з 29 квітня 2009 року).

Підготовлено проект Закону «Про внесення змін до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (р. № 2640 від 12 червня 2008 року). Законопроектом передбачено продовжити перший етап Загальнодержавної програми до завершення дії УПС. 2 липня 2008 року проект розглянуто на засіданні Комітету з питань європейської інтеграції та рекомендовано до розгляду у першому читанні на засіданні Верховної Ради. 15 вересня 2008 року проект Закону повторно розглянуто на засіданні Комітету та рекомендовано Верховній Раді прийняти його в цілому.

З метою завершення процесу ратифікації Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних Міністерством юстиції розроблено пропозиції щодо ратифікації Україною Конвенції та Додаткового протоколу, у тому числі проект Закону «Про захист персональних даних». У ході погодження законопроекту заінтересованими органами висловлена позиція щодо недоцільності подання законопроекту у зв’язку з тим, що у Верховній Раді України вже зареєстровано альтернативний проект Закону «Про захист персональних даних» (р.№2273 від 25 березня 2008 року). 26 грудня 2008 року ратифікаційний пакет документів направлено до МЗС з метою його подальшого подання Президентові України. У листі Міністерство юстиції також запропонувало МЗС поінформувати Президента України про особливу позицію органів державної влади щодо проекту Закону «Про захист персональних даних» для прийняття остаточного рішення, з огляду на те, що суб’єктом законодавчої ініціативи у даному випадку виступає саме Президент України.

11 червня 2008 року Кабінетом Міністрів прийнято постанову №540 «Про внесення зміни у параграф 72 Регламенту Кабінету Міністрів України», проект якої розроблено Мін’юстом, щодо обов’язкового розгляду проектів нормативно-правових актів, що не відповідають acquis communautaire, на засіданнях Урядового комітету, до компетенції якого відносяться питання європейської інтеграції).

Організовано роботу щодо підготовки плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на 2009 рік. Розроблено Методичні настанови щодо проведення аналізу наслідків впровадження рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність до acquis communautaire. На підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади сформовано проект Плану заходів з виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Підготовлено методику оцінки результативності роботи центральних органів виконавчої влади з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Протягом року Державним департаментом з питань адаптації законодавства надано 705 експертних висновків щодо відповідності acquis communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які надійшли до Міністерства юстиції від Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, центральних та інших органів державної влади.

Забезпечено участь представників Мін’юсту у переговорному процесі щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС протягом 2008 року, а також у роботі робочих груп з питань зовнішньої і безпекової політики; юстиції, свободи та безпеки; секторального співробітництва; зони вільної торгівлі. Останній 10-й раунд переговорів відбувся 21 листопада 2008 року (м.Брюссель).

Забезпечується організація роботи щодо перекладу на українську мову актів acquis communautaire в пріоритетних сферах адаптації. Здійснено переклад: акти законодавства ЄС, замовлені центральними органами виконавчої влади та необхідні для проведення комплексних порівняльно-правових досліджень законодавства України до законодавства ЄС (на 15 грудня 2008 року), а також акти, що змінюють, доповнюють чи замінюють акти законодавства ЄС, перекладені у минулі роки - 480 актів загальним обсягом 11 349 сторінок; акти законодавства України, а також їх проекти та інші інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані із виконанням Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (переклад на англійську) - 50 актів загальним обсягом 1 067 сторінок; документи, необхідні для реалізації функцій Міністерства юстиції - перекладено 135 документів загальним обсягом 2 121сторінка.

Важливий напрям діяльності Міністерства юстиції - міжнародне співробітництво.

Розроблено 11 законопроектів, 10 проектів актів Президента України, 1інструкція, 3 накази, зокрема: проекти законів: «Про ратифікацію Протоколу між Україною та Чеською Республікою про внесення змін до Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах» (Закон про ратифікацію від 4 червня 2008 року за №318-VI); «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми», який з листом Мін’юсту від 31 березня 2008 року №26-28/79 направлено до МЗС та з листом МЗС від 3 квітня 2008 року №413/11-119-625 передано на розгляд Президентові України з метою внесення на розгляд Верховної Ради України; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми», який з листом Мін’юсту від 31 березня 2008 року №26-28/79 направлено до МЗС та з листом МЗС від 3 квітня 2008 року №413/11-119-625 передано на розгляд Президентові України з метою внесення на розгляд Верховної Ради України; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей» (р. № 2409 від 18 квітня 2008 року); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (з метою приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про міжнародне приватне право») (р. № 2438 від 24 квітня 2008 року); «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» (р. № 0112 від 24 грудня 2008 року); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» (р. № 3550 від 24 грудня 2008 року); «Про внесення змін до статті 124 Конституції України», який з листом від 8 травня 2008 року №26-6/120 направлено Секретарю Національної конституційної ради М.Ставнійчук для врахування під час розробки змін до Конституції України щодо системи правосуддя у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду; «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом» (р. № 0093 від 27 серпня 2008 року); «Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах», який погоджено із заінтересованими органами державної влади, окрім Мінфіну. Після погодження з Мінфіном законопроект буде внесений Президентові України в установленому порядку; «Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про передачу засуджених осіб», який погоджено із заінтересованими органами державної влади, окрім Мінфіну. Після погодження з Мінфіном законопроект буде внесений Президентові України в установленому порядку.

Забезпечено супровід законопроектів у Верховній Раді: «Про ратифікацію Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів» (прийнято Верховною Радою 6 березня 2008 року за №130-VI); «Про ратифікацію Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми» (прийнято Верховною Радою 6 березня 2008 року за № 135-VI); «Про ратифікацію Протоколу між Україною та Чеською Республікою про внесення змін до Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах» (прийнято Верховною Радою 4 червня 2008 року за №318-VI); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей» (р. № 2409 від 18 квітня 2008 року); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (з метою приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про міжнародне приватне право») (р. № 2438 від 24 квітня 2008 року).

У звітному періоді підписано 4 міжнародні договори про правову допомогу: 8 квітня - Угоду між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах; 8 квітня - Угоду між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про передачу засуджених осіб; 17 квітня - Договір між Україною та Антигуа і Барбудою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах; 9 жовтня - Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах.

Організовано та проведено 4 засідання Експертної групи з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах щодо опрацювання: проекту Угоди між Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки та Урядом України про правову допомогу у цивільних та комерційних справах; проекту Угоди між Урядом Ісламської Республіки Пакистан та Урядом України про передачу злочинців; проекту Угоди між Урядом Республіки Кіпр та Урядом України про розподіл конфіскованих активів; проекту Угоди між Урядом Антигуа та Барбуда та Урядом України про розподіл конфіскованого майна або його грошового еквіваленту; пропозицій про внесення змін та доповнень до Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах 1996 року; проекту Закону «Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 року».

Забезпечено участь делегацій України у 3 міжнародних переговорах: українсько-сирійські переговори щодо підготовки проекту Договору між Україною та Сирійською Арабською Республікою про взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах (12-14 червня у м.Дамаску) , за результатами яких 14 червня парафовано проект Договору; українсько-алжирські переговори щодо підготовки проекту Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у цивільних справах (17-20 червня у м.Києві), за результатами яких 20 червня парафовано проект Договору; 1-13 вересня у м. Женеві - у Дипломатичній конференції Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА).

У частині реалізації функцій Міністерства юстиції як Центрального органу з виконання міжнародних договорів України у сферах цивільного та кримінального судочинства та Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права забезпечено опрацювання документів, у т.ч. доручень/запитів/клопотань, на виконання міжнародних договорів України про правову допомогу

з питань цивільного судочинства:

 • на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. - 4230;
 • на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах 1965 р. – 335;
 • на підставі Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах 1970 р. – 307;
 • на підставі Конвенції з питань цивільного процесу 1954 р. – 2;
 • на підставі Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей - 38 заяв про забезпечення повернення дитини до держави її постійного місця проживання та про реалізацію права доступу до дитини;
 • на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 1956 р. – 37;
 • на підставі двосторонніх договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах – 2500.

з питань кримінального судочинства:

 • на підставі положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. – 1566;
 • на підставі положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. - 2686;
 • на підставі положень Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. - 15;
 • на підставі положень Європейської конвенції про передачу засуджених осіб 1983 р. - 661;
 • на підставі Конвенції про пошук, арешт, конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом 1990 р. - 3 ;
 • на підставі Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 р. – 9;
 • на підставі Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими та умовно звільненими правопорушниками 1964 р. – 6.

Поглиблюється співробітництво з міжнародними організаціями. Зокрема, успішно виконувалися заходи в рамках реалізації проекту технічної допомоги «Міжнародне співробітництво у кримінальних справах в Україні (UPIC)». Зазначений проект започаткований у 2006 році Радою Європи за фінансової підтримки Європейської Комісії з метою посилення можливостей України у здійсненні міжнародного співробітництва в рамках європейських конвенцій та інших міжнародних договорів у сфері кримінального судочинства. 30 жовтня 2008 року проведено урочисте закриття спільного проекту UPIC.

Проведено та взято участь у низці інших міжнародних заходів.

Забезпечуючи право громадян на свободу об’єднання, Міністерство упродовж 2008 року легалізувало 237 громадських організацій, а також зареєструвало (взяло до відома) зміни, внесені до статутних документів 322 громадських формувань, зареєструвало символіку 28 громадських формувань, зареєструвало 10 постійно діючих третейських судів, 52 благодійні організації, 20 політичних партій. Перевірено додержання статутних положень 65 громадськими організаціями, легалізованими у 1995-1996 роках.

28-29 вересня 2008 року проведено Першу Всеукраїнську Конференцію «Розвиток громадянського суспільства. Духовність і право». На Конференції розглянуто питання реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, духовності і права як невід’ємних складових громадянського суспільства тощо.

З метою удосконалення законодавства у сфері забезпечення реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання у громадські організації розроблено проект Закону «Про громадські організації» (р. № 3371 від 14 листопада 2008 року).

Наказом Міністерства юстиції від 19 грудня 2008 року № 2226/5 затверджено Єдиний реєстр громадських формувань, який повинен стати одним з ефективних засобів впорядкування інформації про політичні утворення (та інші громадські формування).

18-20 грудня 2008 року відбувся робочий семінар, на якому обговорено та схвалено проект концепції змін до законодавства для посилення прозорості системи фінансування діяльності політичних партій та проведення виборів, напрацьованої групою українських експертів з Лабораторії Законодавчих Ініціатив. За результатами роботи над концепцією Мін’юстом будуть розроблені відповідні зміни до законодавства України, у тому числі до законів «Про політичні партії в Україні» та «Про вибори народних депутатів України».

Міністерство та органи юстиції сприяють формуванню й інших інститутів громадянського суспільства - преси. Міністерство юстиції упродовж 2008 року зареєструвало (перереєструвало) 1115 друкованих засобів масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою розповсюдження та 14 інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Відповідно до пункту 14 Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів від 15 серпня 2007 року №653-р, Міністерство юстиції визначено головним розробником проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в України». 25 листопада 2008 року проведено «круглий стіл» з метою обговорення проблем у сфері реєстрації та діяльності друкованих ЗМІ, а також створення робочої групи для підготовки зазначеного законопроекту.

Підготовлено наказ Міністерства юстиції від 21 листопада 2008 року № 2018/5 «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності» з метою зняття обмежень доступу громадянам до інформації з Реєстру. Доступ до Реєстру відкрито з 10 грудня 2008 року.

Міністерство юстиції здійснює функції органу ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

В Україні здійснюють діяльність 5 Бюро кредитних історій, яким Мін’юст видав ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із збором та використанням інформації, що складає кредитну історію (4 ліцензії видано у 2007 році і 1 - у 2008 році). На сьогодні користувачами Бюро є 103 банки, 63 кредитних спілки, 9 страхових та 6 лізингових компаній. Загальна кількість кредитних історій, що сформовані та знаходяться в обігу у Бюро, становить більше ніж 10 мільйонів.

Мін’юст протягом минулого року здійснив у чотирьох бюро кредитних історій, тобто в усіх, що мали ліцензії на початок року (ТОВ «Українське бюро кредитних історій»; ЗАТ «Міжнародне бюро кредитних історій»; ТОВ «Бюро кредитних історій «Русский стандарт», ЗАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»), планові заходи контролю за додержанням Ліцензійних умов та надав їм правову допомогу.

Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», який знаходиться у Верховній Раді (р. № 2316 від 3 квітня 2008 року). 21 травня 2008 року проект Закону розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності і рекомендовано прийняти його у першому читанні та в цілому. Законопроект вирішить проблему виконання Міністерством юстиції функцій уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій, які не передбачені Положенням про нього, та непритаманні йому, як органу, основним завданням якого є реалізація державної правової політики. Так, проектом передбачається визначити уповноваженим органом з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій спеціально уповноважений орган державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, тобто Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.

З метою вдосконалення врегулювання правовідносин, пов’язаних зі здійсненням державної реєстрації актів цивільного стану громадян, Кабінетом Міністрів внесено на розгляд Верховної Ради розроблений Міністерством юстиції проект Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (р. № 2673 від 19 червня 2008 року).

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України» наказом Міністерства юстиції № 643/5 від 22 квітня 2008 року затверджена нова редакція Типового положення про відділ реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

Наказом Міністерства від 25 червня № 1064/5 внесено зміни до Інструкції з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні.

Наказом Міністерства юстиції від 16 жовтня 2008 року № 1761/5 «Про тимчасове врегулювання питання реєстрації розірвання шлюбу осіб, засуджених до позбавлення волі» тимчасово до законодавчого врегулювання вирішено проблемні питання щодо реєстрації розірвання шлюбу засуджених до позбавлення волі осіб. Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами реєстрації актів цивільного стану».

У зв’язку з приведенням нормативно-правових актів Міністерства юстиції у відповідність з постановою Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» підготовлено наказ Міністерства юстиції від 26 грудня 2008 року № 2286/5 «Про внесення змін до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні».

Вжиті заходи щодо створення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян, порядок ведення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів від 22 серпня 2007 року № 1064 (зі змінами).

З урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів від 12 березня 2008 року № 186 до постанови від 22 серпня 2007 року № 1064, наказом Міністерства юстиції від 24 липня 2008 року № 1269/5 затверджено Інструкцію з ведення Державного реєстру актів цивільного стану.

Підготовлено наказ Міністерства юстиції від 1 вересня 2008 року № 1464/5 «Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства юстиції з питань реєстрації актів цивільного стану», яким врегульовано порядок видачі відділами реєстрації актів цивільного стану витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження та смерть для отримання допомоги і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад відповідних довідок з даного питання.

З метою впровадження у підпорядкованих відділах реєстрації актів цивільного стану Державного реєстру актів цивільного стану громадян підготовлено наказ Міністерства юстиції від 10 листопада 2008 року № 1773/7 «Про здійснення контролю за впровадженням Державного реєстру актів цивільного стану громадян» та від 28 листопада 2008 року № 2051/5 «Про внесення змін до наказу від 24.07.2008 № 1269/5 «Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» щодо впровадження Реєстру з 20 грудня 2008 року.

Проведено відповідну роботу щодо покращення організації діяльності Міністерства юстиції з питання проставлення апостиля. Переглянуто графік прийому фізичних і юридичних осіб та підготовлено наказ Міністерства юстиції від 10 вересня 2008 року № 1352/7 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26.06.2007 № 880/7 «Про затвердження графіку організації роботи по оформленню документів для їх подальшої консульської легалізації та проставлення апостиля на документах, призначених для використання на території інших держав». Підготовлено наказ Міністерства юстиції від 10 вересня 2008 року № 1536/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11 вересня 2007 року № 757/5 «Про організацію роботи з питань проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав».

За 2008 рік проставлено апостиль на 43 169 документах про реєстрацію актів цивільного стану. Плата за проставлення апостиля становить 2 199 732 грн.

Міністерство юстиції згідно з покладеними на нього завданнями надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів цивільного стану; проведено 35 співбесід з працівниками МЗС.

Головними управліннями юстиції вживались заходи щодо забезпечення приміщень підпорядкованих відділів РАЦС належною охороною. У результаті проведеної роботи кількість приміщень, що не охороняються, зменшилась і становить 24 (3,6%) (було 135; 17,5%).

Згідно з оперативними даними, за 2008 рік органами реєстрації актів цивільного стану України зареєстровано 1 646 803 актів цивільного стану (за 2007 рік - 1 853 264), у тому числі:

 • про народження - 474 423 (475 725);
 • про смерть - 697 935 (762 877);
 • про шлюб - 300 659 (416 427);
 • про розірвання шлюбу – 157 027 (178 364);
 • про зміну імені – 18 015 (19 871).

Державного мита стягнуто на суму 2 572 873 (3 001 8487) грн.

Крім того, органами РАЦС отримано 44 369 655 (45 828 557) грн. за надання додаткових платних послуг правового і технічного характеру.

Відділами реєстрації актів цивільного стану складено 9 926 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасну реєстрацію народження дитини (11 630).

Міністерство юстиції здійснювало заходи щодо удосконалення роботи з кадрами.

Вносилися зміни до структури центрального апарату, заходи по реорганізації Департаменту державної виконавчої служби. З метою запобіганню проявів корупції у складі Департаменту державної виконавчої служби утворено відділ внутрішньої безпеки.

До структури центрального апарату входять 17 департаментів, 7 управлінь, 3 самостійні відділи, Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Крім того, у складі Міністерства функціонує один урядовий орган державного управління - Державний департамент з питань адаптації законодавства.

Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства разом з апаратом урядового органу державного управління складає 892 одиниці.

Укомплектованість кадрів центрального апарату Міністерства юстиції складає 93 % від загальної кількості посад. Не заміщено 58 посад державних службовців. Порівняно з 2007 роком укомплектованість кадрів збільшилася на 4,5 %.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 працівників центрального апарату Міністерства юстиції.

Активізовано роботу з кадрами територіальних органів юстиції.

За звітний період призначено 7 начальників головних управлінь юстиції, 30 заступників начальників головних управлінь юстиції в областях, 58 начальників районних, районних у містах, міських, міськрайонних управлінь юстиції.

Звільнено 7 начальників головних управлінь юстиції в областях та 1 - припинено державну службу; 29 заступників начальників головних управлінь юстиції; 59 начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Вакантними є посада начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 10 посад заступників начальників головних управлінь юстиції в областях, 34 посади начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

До дисциплінарної відповідальності у вигляді догани притягнуто 7 осіб та до 1 особи застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.

Проводиться робота щодо попередження та профілактики корупційних діянь.

Узагальнено та подано до Секретаріату Кабінету Міністрів щоквартальну інформацію про виконанню антикорупційного законодавства для розміщення у рубриці «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Секретаріату Кабінету Міністрів.

Підготовлено звіти про виконання вимог Закону «Про боротьбу з корупцією» за II півріччя 2007 року та за I півріччя 2008 року.

Сформовано базу даних (починаючи з 2004 року по теперішній час) про працівників органів юстиції, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

З метою контролю за виконанням антикорупційного законодавства та надання практичної допомоги з цього питання здійснено перевірки Головного управління юстиції у Харківській області, Харківського міського управління юстиції та Головного управління юстиції у м. Києві.

Належна увага приділяється питанням підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів юстиції.

З метою виконання умов угод з вищими навчальними закладами про співробітництво щодо підготовки фахівців-правознавців у квітні сформовано план прийому-добору у 2008 році до вищих навчальних закладів. Для вступу на навчання органами юстиції рекомендовано 813 осіб, фактично зараховано на навчання 384 (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Одеська національна юридична академія, Львівський національний університет ім. І.Франка, Волинський державний університет ім. Лесі Українки). Крім того, Міністерством здійснено відбір кандидатур для вступу на навчання: до Київського національного університету внутрішніх справ (відібрано 10 осіб); до магістратур Національної академії державного управління при Президентові України (4 особи); Дипломатичної академії України при МЗС України (3 особи); до магістратур інших вищих навчальних закладів за спеціальністю «Державна служба» (8 осіб), а також організовано відповідну роботу в територіальних управліннях юстиції.

Здійснено організаційні заходи щодо працевлаштування випускників 2008 року, які навчались у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Правознавство» за направленнями Міністерства, територіальних органів юстиції. Зокрема, відповідно до державного розподілу у 2008 році для роботи в органах юстиції направлені 245 випускників: 194 випускники Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого та 44 - Одеської національної юридичної академії. Підготовлені відповідні направлення на роботу та доручення щодо працевлаштування. З них в органах юстиції працевлаштовані 149 випускників, до інших органів державної влади перерозподілено 7 випускників. Відмов з боку органів юстиції у працевлаштуванні молодих фахівців, які прибули за державним розподілом, не виявлено.

Забезпечено проходження практики 723 студентами вищих навчальних закладів в центральному апараті Міністерства та територіальних органах юстиції та стажування 27 працівників територіальних управлінь юстиції.

Відповідно до Положення про стипендію Міністерства юстиції України студентам факультету юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого наказом Міністерства юстиції від 18 березня 2008 року №348/7 та від 16 вересня 2008 року №1403/7 затверджено та направлено для розгляду Міністерству освіти і науки списки кандидатів з числа студентів факультету підготовки кадрів для органів юстиції академії на здобуття стипендії.

Підвищення кваліфікації працівників територіальних управлінь юстиції здійснюється, в основному, на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції на підставі затверджених Міністерством юстиції щорічних планів-графіків. Розроблено та наказом Міністерства юстиції від 17 січня 2008 року №37/7 затверджено План-графік підвищення кваліфікації працівників органів юстиції на 2008 рік і Порядок організації та проведення навчання у Центрі у 2008 році, яким передбачено порядок розробки та погодження навчальних планів і програм підвищення кваліфікації, порядок перенесення запланованого навчання, звітність Центру. Упродовж 2008 року у Центрі проведено 57 семінарів для 1840 осіб (у 2007 році 54 семінари для 1699 осіб).

Протягом 2008 року до Міністерства юстиції надійшло 36 826 звернень громадян (2007 рік – 29 408), з них: 7 555 скарг (9 574), 29 220 заяв (19 790), 51 пропозиція (44).

На особистому прийомі в Управлінні розгляду звернень та прийому громадян прийнято 3 487 (3 903) громадян.

Керівництвом Міністерства прийнято у Мін’юсті 155 (89) громадян, у Кабінеті Міністрів - 215 (118) громадян.

За належністю до інших органів державної влади направлено 3720 (4019) звернень.

У межах компетенції надано роз’яснення на 639 (720) звернень громадян.

З метою унормування можливості громадян надсилати звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та отримувати відповідь на них електронною поштою розроблено та 30 травня 2008 року передано на розгляд Уряду проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян», який 21 серпня 2008 року зареєстровано у Верховній Раді (р. № 3064).

Кабінетом Міністрів прийнято постанову № 858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян», проект якої розроблено Мін’юстом.

Документообіг Міністерства юстиції був значним. На 1 січня 2009 року зареєстровано: вхідної кореспонденції (міністерства, відомства, організації, іноземні кореспонденти) – 54 334; вхідної кореспонденції (листи-відповіді) – 74 302; ініціативних листів – 1 271; вихідної кореспонденції (зареєстровано і відправлено) – 159 717 (129 803); наказів з основної діяльності – 2 391.

Протягом 2008 року до Міністерства юстиції надійшло 20 016 актів та доручень вищих органів державної влади, що на 4% більше, ніж у 2007 році (19 276). Спостерігається значне зростання кількості документів, що надходять за скликанням Міністерства. Із загальної кількості отриманих документів до виконання за скликанням Міністерства надійшло 3 659 документів (понад 18% проти 12% за 2007 рік).

У 2008 році до Мін’юсту надійшло 16 запитів та 920 звернень народних депутатів України (проти 1 запиту та 557 звернень протягом 2007 року). Найбільша кількість звернень надійшла від фракції блоку Ю.Тимошенко – 369, що становить понад 40 % від загальної кількості звернень, від блоків «НУ-НС» – 223 (24%) та «Партія регіонів» – 200 (22%).

Частіше інших у зверненнях піднімалися питання щодо невиконання рішень судів, неправомірних дій посадових осіб державної виконавчої служби (близько 52% звернень), надання роз’яснень чинного законодавства (понад 9%) та діяльності приватних нотаріусів (понад 6%).

Одним із основних завдань Міністерства юстиції є розвиток правової інформатизації та формування у громадян правового світогляду.

Протягом 2008 року у бюлетені «Офіційний вісник України» офіційно оприлюднено 3308 актів законодавства.

За звітний період здійснено видання 12 томів «Систематичного зібрання чинного законодавства України».

У жовтні випущено у світ друкований збірник нормативно-правових актів «Практичне законодавство для сільської ради» у двох томах.

Також видано 13 чинних кодексів України.

Для зручності використання до кодексів виготовлено алфавітно-предметні покажчики. Зазначені видання виходять у теках з роз’ємними замками з можливістю підтримання актів у контрольному стані.

Із другого півріччя 1999 року щоквартально, а з січня 2003 року щомісячно видається «Бюлетень Міністерства юстиції України» - наукове фахове видання Мін’юсту.

Для забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до правової інформації здійснюється ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства України. На 1 січня 2009 року до Реєстру включено 45 982 нормативно-правових акти, які підтримуються у контрольному стані. За звітний період отримано, здійснено облік та опрацьовано правових актів щодо визначення нормативності – 7 463, включено до Реєстру нормативно-правових актів – 3513, не включено до Реєстру (актів не нормативного характеру) – 3950, до еталонного фонду Реєстру занесено – 3185 (інші знаходяться на перевірці на автентичність контрольним примірникам).

Здійснюється робота із систематизації законодавства України.

Упродовж 2008 року до Міністерства юстиції надійшло та опрацьовано 6783 акти законодавства України. Приведено у контрольний стан 1322 нормативно-правових акти міністерств, інших органів виконавчої влади, що зареєстровані у Міністерстві юстиції у 2008 році.

З метою забезпечення прав громадян на доступ до правової інформації Міністерством юстиції підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про скасування обмеження доступу до деяких актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991-2005 роках» (прийнято Кабінетом Міністрів 19 березня 2008 року за № 490-р). Цим розпорядженням із 1008 актів Кабінету Міністрів знято позначку «Не для друку», із 7 актів – позначку «Опублікуванню не підлягає», із 286 актів знято зазначені позначки та надано гриф «Для службового користування». З метою опрацювання зазначеного розпорядження розроблено відповідний план заходів. Здійснено роботу щодо приведення у контрольний стан актів Кабінету Міністрів, з яких знято позначки «Не для друку», «Опублікуванню не підлягає» на паперових носіях та включенню їх до еталонного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, їх опублікуванню в «Офіційному віснику України».

Передбачені Державним бюджетом України Міністерству юстиції видатки загального фонду на 2008 рік в сумі  950 873,9 тис. грн., профінансовані на 97,1 % від плану (за відповідний період 2007 року – 626 608,7 тис. грн. – 96,1 %).

За 2008 рік надходження виконавчого збору до спеціального фонду держбюджету склали 62 321,2 тис. грн., що становить 124,6 % від планових показників, та профінансовано в обсязі 76 910,8 тис. грн. (у тому числі 29 926,3 тис. грн. за рахунок повернення залишків минулих років). За 2007 рік надходження виконавчого збору становили 52 454,0 тис. грн. (110,4 % від планових показників), профінансовано в обсязі 52 120,2 тис. грн. (у тому числі 4 620,2 тис. грн. за рахунок повернення залишків минулих років) Фінансування цих видатків дозволило вирішити ряд проблем, пов’язаних із недостатнім обсягом планових показників, передбачених загальним фондом державного бюджету.

Незначне зменшення фінансування у 2008 році по деяким бюджетним програмам пов’язане з економією бюджетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади внаслідок світової фінансової кризи.

Міністерством юстиції постійно проводиться робота, спрямована на скорочення видатків державного бюджету та економію бюджетних коштів. Установами Мін’юсту розроблені та направлені ліміти на споживання комунальних послуг та енергоносіїв до організацій – постачальників. Підвідомчими установами здійснюються заходи щодо скорочення представницьких видатків, видатків на утримання легкового автотранспорту, мобільних телефонів, придбання меблів, побутової техніки та інші не першочергові потреби. Щоквартально проводиться робота щодо своєчасного списання дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Питання щодо зниження обсягів заборгованості перебуває на постійному контролі, систематично здійснюється аналіз стану обсягів проведення касових витрат, наявних залишків коштів та обсягів заборгованості. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign