Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ПЛ. «Права людини в кіно» – семінар і публікація В. Бігуна в Італії / "Human Rights in Cinema" – V. Bihun’s seminar and publication in Italy

23.02.2012

Тема: права людини в кіно / human rights in cinema

В. Бігун в Італії провів семінар і презентував публікацію про права людини в кіно.

21 лютого 2012 року В’ячеслав Бігун провів семінар «Права людини в кіно: гід у пошуках справедливості та натхнення» (Human Rights in Cinema: A Guide in Search of Justice and Inspiration"). Семінар проведено на запрошення Міжнародного університетського коледжу Турину (International University College of Turin).

Під час семінару В. Бігун презентував однойменну брошуру, видану англійською мовою.

Семінар, як і брошура присвячено кінематографічному образу прав людини, що розглядається в світлі категорій філософії права. Стисло відображається історія та сучасність, інфраструктура кінематографу, присвяченого проблематиці прав людини. Окреслено філософсько-правову проблематику в фільмах, як-от: людина і влада; злочини проти людяності; право і закон; справедливість і прав людини; універсалізм або партикуляризм прав людини; судовий захист прав людини; право на життя та евтаназія як право на смерть. Представлену проблематику відображено в фільмографії прав людини, що доповнює виклад. Матеріал може бути використаний як посібник для навчальних, наукових та правопросвітніх цілей.

Відеозапис семінару буде доступним на сайті Університету, брошура (в електронній формі) – у Бібліотеці Європейського суду з прав людини (ключове слово – Bihun).

Нагадаємо, що В. Бігун у 2011 році видав монографію «Юридические фильмы. Учебный киногид о праве и юристах» та брошуру «Человек в праве: кинематографический образ прав человека», а також провів відео-презентацію останньої під час Всеукраїнського тижня права 2011 в Києві.

В’ячеслав Бігун – кандидат юридичних наук, науковий співробітник (на громадських засадах) Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини.

+++

В'ячеслав Бігун хотів би подякувати Університету за запрошення провести семінар перед викладачами, студентами та гостями. Зокрема, подякувати за теплий прийом Уго Маттеї, Сакі Бейлі, Джузеппе Маструццо, Маргариті Балдареллі, Ульріху Стеге, Антоніо Маркізіо, Петру Залізняку та Лілії Леоновій.

 

HR. "Human Rights in Cinema" – V. Bihun’s seminar and publication in Italy

Topic: Human Rights in Cinema

V. Bihun in Italy held a seminar and presented a publication on human rights in cinema.

On 21 February 2012 Dr Vyacheslav Bihun, LL.M. held a seminar on "Human Rights in Cinema: A Guide in Search of Justice and Inspiration". The Seminar was held at the invitation of the International University College of Turin (International University College of Turin).

During the seminar V. Bihun presented an English language brochure under the same title.

The seminar as well as the brochure is devoted to the cinematic image of human rights considered in light of legal philosophy categories. A history and modernity, infrastructure of human rights cinema are briefly noted. Legal philosophy issues in human rights films are outlined, such as man and power dichotomy, crimes against humanity, state law and right, justice and human rights, universalism or particularism of human rights, judicial protection of human rights, the right to life and euthanasia as a right to death. These issues are reflected in a list of human rights films which accompanies the brochure. The material can be used for teaching, research and educational purposes.

Video of the seminar will be available at the University’s web-site, the brochure (in its electronic form) - in the Library of the European Court of Human Rights (by the keyword Bihun).

It is worth mentioning that in 2011 Dr Bihun published a monograph "Legal Films. УA Study Guide to Law and Lawyers” and the Russian language brochure “Man in Law: A Cinematic Image of Human Rights (A Legal Philosophy Essay” («Человек в праве: кинематографический образ прав человека»), as well as held a video presentation during the Ukraine’s Week of Law in 2011 in Kyiv.

Dr Bihun is a research fellow (on volunteer basis) at V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine and a lawyer of the Secretariat of the European Court of Human Rights.

+++

Vyacheslav Bihun would like to thank the University for the invitation to present the Seminar before its faculty, students and guests. In particular, the appreciation for the warm welcome is to due to Ugo Mattei, Saki Bailey, Giuseppe Mastruzzo, Margherita Baldarelli, Ulrich Stege, Antonio Marchisio, Petro Zalizniak and Liliya Leonova.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign