Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

Юридична енциклопедія: терміни, статті

Термінологічний апарат (терміни)

УВАГА! Подано без гарантії точності. Включено лише частину статей про персоналії. Для інформативних цілей. Уточнюватиметься.

 

 

Щодо придбання «Юридичної енциклопедії» звертатися до Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

 

 

 

= П =

 

 

ПРАВО

 

ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

 

ПРАВО ВЕТО - див. у ст. Вето.

 

ПРАВО ВІЙНИ - див. у ст. Війна.

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ - див. у ст. Право на інформацію.

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

 

ПРАВО ВОЛОДІННЯ - див. у ст. Володіння.

 

ПРАВО ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ

 

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ

 

ПРАВО ГРУНТУ

 

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ

 

ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН

 

«ПРАВО І БЕЗПЕКА»

 

«ПРАВО И ЖИЗНЬ»

 

«ПРАВО И ПРАКТИКА»

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ

 

ПРАВО КРОВІ

 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

 

ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ

 

ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК

 

ПРАВО НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ

 

ПРАВО НА ДОСТУП ДО МОРЯ ВНУТРІКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ДЕРЖАВ

 

ПРАВО НА ЖИТЛО

 

ПРАВО НА ЖИТТЯ

 

ПРАВО НА ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

 

ПРАВО НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЗВЕРНЕННЯ

 

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ

 

ПРАВО НА НЕВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ

 

ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА

 

ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ - див. у ст. Профе¬сійні спілки.

 

ПРАВО НА ОСВІТУ

 

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

 

ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПРАВО НА ПОВАГУ ГІДНОСТІ

 

ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

 

ПРАВО НА ПРАЦЮ

 

ПРАВО НА САМООБОРОНУ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА, НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ, НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ — див. у ст. Право інтелектуальної власності.

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ І ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

 

ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

ПРАВО НА СТРАЙК

 

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

 

ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

 

ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА - див. Екологічне право.

 

ПРАВО ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ

 

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

«ПРАВО УКРАЇНИ»

 

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА

 

ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ

 

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 

«ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

 

ПРАВОВА ДОПОМОГА — див. у ст. Право на правову допомогу.

 

ПРАВОВА ДОПОМОГА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 

ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА

 

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ - див. Інформація правова.

 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

 

ПРАВОВА НОРМА - див. Норма права.

 

ПРАВОВА ОСВІТА

 

ПРАВОВА ПОЛІТИКА

 

ПРАВОВД ПОМИЛКА - див. Помилка у праві.

 

ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА

 

ПРАВОВА СИСТЕМА

 

ПРАВОВА СІМ'Я

 

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

 

ПРАВОВЕ ВІДНОШЕННЯ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

ПРАВОВИЙ АКТ — див. Нормативно-правовий акт.

 

ПРАВОВИЙ ЕКОНОМІЗМ

 

ПРАВОВИЙ НАТУРАЛІЗМ

 

 

 

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ

 

ПРАВОВИЙ ПОЗИТИВІЗМ

 

ПРАВОВИЙ ПРИПИС - див. Припис правовий.

 

ПРАВОВИЙ ПРОСТІР

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

ПРАВОЗАХИСНЙЙ РУХ

 

ПРАВОЗДАТНІСТЬ

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА

 

ПРАВОМІРНІСТЬ — див. у ст. Правомірна поведінка.

 

ПРАВОМОЧНІСТЬ

 

ПРАВОНАСТУПНИК - див. у ст. Правонаступництво.

 

ПРАВОНАСТУПНИІГГВО

 

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНЕ

 

ПРАВОПОРУШНИК

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

ПРАВОРОЗУМІННЯ

 

ПРАВОСВІДОМІСТЬ

 

ПРАВОСЛАВ'Я

 

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ

 

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНА

 

ПРАВОСУДДЯ

 

«ПРАВОСУДДЯ МИТРОПОЛИЧЕ»

 

ПРАВОТВОРЧІСТЬ

 

ПРАВОЧЙН

 

ПРАГМАТИЗМ ПРАВОВИЙ

 

ПРАГМАТИЧНА САНКЦІЯ

 

ПРАЙВЕСІ

 

ПРАЙМЕРІ

 

«ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 3 ПРАВ ЛЮДИНИ»

 

ПРАПОР

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

 

«ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

 

«ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА»

 

ПРАЦІВНИК

 

ПРАЦЯ

 

ПРАЦЯ ЖІНОК

 

ПРЕАМБУЛА

 

ПРЕВЕНЦІЯ

 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ

 

ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ

 

ПРЕДМЕТ ПРАВА

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ ТА ВРУЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ

 

ПРЕДСТАВНИК ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 

ПРЕДСТАВНИК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

ПРЕДСТАВНИК У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

 

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ

 

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ - диву ст. Впізнання.

 

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПРЕЗИДЕНТ

 

ПРЕЗИДЕНТ СРСР

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

 

ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ПРАВЛІННЯ

 

ПРЕЗИДІЯ

 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДІЯ ВУЦВК

 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР

 

ПРЕЗИДІЯ СУДУ

 

ПРЕЗИДІЯ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДІЯ ЦК КПРС

 

ПРЕЗУМПЦІЇ У ПРАВІ

 

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ

 

ПРЕЗУМПЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я - див. у ст. Принцип презумпції психічного здоров 'я.

 

ПРЕЙСКУРАНТ

 

ПРЕКАРІЙ

 

ПРЕКЛЮЗЙВНИЙ СТРОК - див. Присікальний строк.

 

ПРЕКУРСОРИ — див. у ст. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх ана¬логи і прекурсори.

 

ПРЕЛАТ

 

ПРЕЛІМІНАРНИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР

 

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР - див. Глава уряду.

 

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

 

ПРЕМІЇ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ

 

ПРЕМІЯ

 

ПРЕРОГАТИВА

 

ПРЙСА — див. у ст. Засоби масової інформації.

 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

ПРЕСКРЙПЩЯ

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

ПРЕС-СЛУЖБА

 

ПРЕСТОЛ

 

ПРЕСТОЛОНАСЛІДУВАННЯ

 

ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК

 

ПРЕТЕНЗІЯ

 

ПРЕТОР

 

ПРЕТОРСЬКЕ ПРАВО

 

ПРЕФЕКТ

 

ПРЕФЕКТУРА

 

ПРЕФЕРЕНЦІЇ

 

ПРЕЦЕДЕНТ ПРАВОВИЙ

 

ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО

 

ПРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ

 

ПРЄСНЯКОВ Олександр Євгенович

 

ПРИБЕРЕЖНА ЗАХИСНА СМУГА

 

ПРИБЕРЕЖНА (МОРСЬКА) СМУГА

 

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК 3 ГРОМАДИН

 

ПРИБУТОК

 

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ - див. у ст. Право приватної власності.

 

ПРИВАТНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

ПРИВАТНЕ ПРАВО

 

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

ПРИВАТНИЙ ПОВІРЕНИЙ

 

ПРИВАТНО-ПУБЛЇЧНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПРИВІД

 

ПРИВІЛЕЇ

 

ПРИВІЛЕЙ

 

ПРИВЛАСНЕННЯ

 

ПРИГАРА Андрій Петрович

 

ПРИДБАНИЙ АБО ЗБУТ МАЙНА, ЗАВІДОМО ЗДОБУТОГО ЗЛОЧИН¬НИМ ШЛЯХОМ

 

ПРИЄДНАННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М'ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ                                                             і

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ.ВЙРОКІВ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ

 

ПРИЗОВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

 

ПРИЗОВЕ ПРАВО

 

ПРИЗОВИЙ СУД - див. у ст. Призове право.

 

ПРИЗОВНИК

 

ПРИЗОВНІ КОМІСІЇ

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДЇЛЬНИК

 

ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЙНСТВА УКРАЇНИ

 

ПРИЙНЯТІЙ НА РОБОТУ

 

ПРИЙОМ ГРОМАДИН

 

ПРИЙОМНА СІМ'Й

 

ПРИКАЗИ

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРИКОРДОННА ЗОНА

 

ПРИКОРДОННА СМУГА

 

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

 

ПРИКОРДОННИЙ ПРЕДСТАВНИК

 

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ

 

ПРИКОРДОННІ ЗНАКИ

 

ПРИКОРДОННІ РІЧКЙ

 

ПРИЛЕГЛА ЗОНА

 

ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК

 

ПРИЛЮДНІ ТОРГИ, аукціони

 

ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО 3 ПОТЕРПІЛИМ

 

ПРИМИРНА КОМІСІЯ

 

ПРИМИРНА ПРОЦЕДУРА — див. у ст. Національна служба посередництва і примирення.

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА (СПІЛКИ)

 

ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ

 

ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

 

ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ЗА СТАТУТОМ ООН - див. у ст. Рада Безпеки ООН.

 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 

ПРИНЦ

 

ПРЙНЦЕПС - див. у ст. Принципат.

 

ПРИНЦИП

 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

ПРИНЦИП ЗАБОРОНИ ВИСЛАНИЙ ТА ВИДАЧІ

 

ПРИНЦИП НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ

 

ПРИНЦИП НЕЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ АБО ЗАГРОЗИ СИЛОЮ

 

ПРИНЦИП ОБОВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВ СПІВРОБІТНИЧАТИ ОДНА 3

 

Одною відповідно до СТАТУТУ оон

 

ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦІЇ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

 

ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТУ І ПРЯМОЇ ДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ПРИНЦИП РІВНОПРАВНОСТІ Й САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ

 

ПРИНЦИП РОЗВ'ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ МИРНИМИ ЗАСОБАМИ

 

ПРИНЦИП СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ

 

ПРИНЦИП ТАЛІОНА

 

ПРИНЦИП УТІ ПОСІДЕТІС

 

ПРИНЦИПАЛ

 

ПРИНЦИПАТ

 

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ПРИНЦИПИ ПРАВА

 

ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА

 

ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

 

ПРИПИС ПРАВОВИЙ

 

ПРИПИС ПРОКУРОРА

 

ПРИПИСКИ ТА ІНШІ ПЕРЕКРУЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ

 

ПРИРОДА

 

ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ

 

ПРИРОДНА СПАДЩИНА — див. у ст. Всесвітня культурна і природна спа¬дщина.

 

ПРИРОДНЕ ПРАВО

 

ПРИРОДНЕ СЕРВДОВИЩЕ - див. Навколишнє природне середовище.

 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

 

ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

ПРИРОДООХОРОННЕ ПРАВО — див. Екологічне право.

 

ПРИРОДОРЕСУРСОВЕ ПРАВО

 

ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА

 

ПРИСВОЄННЯ ІМЕН

 

ПРИСІКАЛЬНИЙ СТРОК

 

ПРИСТАЙКО Володимир Ілліч

 

ПРИСУТСТВІЄ

 

ПРИСЯГА

 

ПРИСЯЖНИЙ ПОВІРЕНИЙ

 

ПРИСЯЖНІ

 

ПРИТИКА Дмитро Микитович

 

ПРИТРЙМАННЯ РЕЧІ

 

ПРИТУЛОК

 

ПРИТУЛОК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

ПРИТИШЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО

 

ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ

 

ПРИХОД - див. Парафія.

 

ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ

 

ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ

 

ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК

 

ПРІЗВИЩЕ

 

ПРІОРИТЕТ ЗАЯВКИ

 

ПРІОРИТЕТ І ПРЯМА ДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - див. у ст. Принцип пріоритету і прямої дії міжнародного права.

 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

«ПРО БУТТЙ В МАЛОРОСІЇ ГЕТЬМАНОВІ ЗА КОЛИШНІМИ НОРОВАМИ І ЗВИЧАЯМИ»

 

ПРОБАЦІЯ

 

«ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ»

 

«ПРОБЛЕМИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

 

«ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА»

 

ПРОВІНЦІЯ

 

ПРОВОКАЦІЯ

 

ПРОГАЛИНИ У ПРАВІ

 

ПРОГНОЗ

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЮРИДИЧНЕ

 

ПРОГРАМА

 

ПРОГРАМА ООН 3 НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 3 МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

 

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СФЕРІ ЗАПОБІ¬ГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН

 

ПРОГРАМА ТАСІС

 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

ПРОГРЕСИВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА - див. у ст. Пенітенціарні системи.

 

ПРОГУЛ

 

ПРОГУЛ ВИМУШЕНИЙ

 

ПРОДОВЖУВАНИЙ ЗЛОЧИН

 

ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ

 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ ПОДАТОК - див. Натуральний податок.

 

ПРОДРОЗВЕРСТКА

 

ПРОЕДРІЯ

 

ПРОЕКТ

 

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

ПРОЖИТКОВИЙ МЇНІМУМ

 

ПРОЗОРОВА Наталія Сергіївна

 

ПРОКАТ

 

ПРОКЛАМАЦІЯ

 

ПРОКОНСУЛ

 

ПРОКОПЕНКО Володимир Іванович

 

ПРОКОПІЙ КЕСАРІЙСЬКИЙ

 

ПРОКОПОВИЧ В'ячеслав Костянтинович

 

ПРОКОПОВИЧ Феофан

 

ПРОКСЕНІЯ

 

ПРОКУЛ

 

ПРОКУРАТОР

 

ПРОКУРАТУРА

 

ПРОКУРАТУРА СРСР

 

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 

ПРОКУРАТУРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

 

ПРОКУРОР

 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

 

ПРОЛОНГАЦІЯ

 

ПРОМИСЕЛ

 

ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

 

ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ — див. Виробниче об'єднання, Господарське об'єднання, Комбінат.

 

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

 

ПРОМИСЛОВО-ФШАНСОВА ГРУПА

 

ПРОМУЛЬГАЦІЯ ЗАКОНУ

 

ПРОНСЬКА Граціелла Василівна

 

ПРОПАГАНДА

 

ПРОПАГАНДА ВІЙНИ

 

ПРОПИСКА

 

ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА

 

ПРОРОГАЦІЯ

 

ПРОСКРИПЦІЇ

 

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

 

ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО

 

ПРОСТИТУЦІЯ

 

ПРОСТІЙ ВИРОБНИЧИЙ

 

ПРОСТРОЧЕННЯ БОРЖНИКА І КРЕДИТОРА

 

ПРОТЕКТОРАТ

 

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

 

ПРОТЕСТ

 

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ

 

ПРОТЕСТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ

 

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА

 

ПРОТЕСТАНТИЗМ

 

ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА

 

ПРОТОКИ МІЖНАРОДНІ

 

ПРОТОКОЛ

 

ПРОТОКОЛ ДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТ¬РАЦІЮ ЗНАКІВ

 

ПРОТОКОЛ ДОГОВІРНИЙ

 

ПРОТОКОЛ І ЦЕРЕМОНІАЛ УКРАЇНИ

 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

ПРОТОКОЛ СЛІДЧИХ ДІЙ

 

ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

 

ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОї ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ

 

ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА

 

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

 

ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ

 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

 

ПРОФЕСІЯ

 

ПРОФЕСОР

 

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

 

ПРОФСПІЛКОВИЙ ОРГАН

 

 ПРОХІРОН

 

ПРОЦЕВСЬКИЙ Олександр Іванович

 

ПРОЦЕДУРА

 

ПРОЦЕНТИ

 

«ПРОЦЕС КОРОТКИЙ ПРИКАЗНЙЙ, ВИДАНИЙ ПРИ РЕЗИДЕНЦІЇ ГЕТЬМАНСЬКІЙ», «Процес короткий, приказний, або Акцес»

 

ПРОЦЕС У ПРАВІ

 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

 

ПРУДОН П'єр Жозеф

 

ПРУТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1711

 

ПРЯМА ДІЯ ЗАКОНУ

 

ПРЯМЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО

 

ПРЯМЕ НАРОДОВЛАДДЯ

 

ПРЯМІ ВИБОРИ

 

ПРЯМІ ДОКАЗИ

 

ПРЯМЇ ПОДАТКИ

 

ПСЕВДОНІМ

 

ПСЕФІКСЕСЙДІЯ

 

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА

 

ПСИХІАТРІЯ СУДОВА

 

ПСИХІЧНА ХВОРОБА

 

ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС

 

ПСИХОЗ — див. у ст. Психічна хвороба.

 

ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРЙЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 

ПСИХОПАТІЯ

 

ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ - див. у ст. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори.

 

ПСКОВСЬКА СУДНА ГРАМОТА

 

ПТАШЙНСЬКИЙ Олександр Борисович

 

ПУБЛІЧНА ВЛАДА

 

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ

 

ПУБЛІЧНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

 

ПУБЛІЧНІСТЬ СУДОЧИНСТВА

 

ПУЕРТО-РЙКО

 

ПУЛ

 

ПУНКТ ОБМІНУ ВАЛІОТ

 

ПУНКТ ПРОПУСКУ

 

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович

 

ПУТІН Володимир Володимирович

 

ПУТЧ

 

ПУФЕНДОРФ Самуель фон

 

ПУХТА Георг Фрідріх

 

ПУШКАР Євген Георгійович

 

ПУШКІН Олександр Анатолійович

 

ПШЕНИЧНИЙ Валерій Григорович

 

П'ЯТАКОВ Георгій (Юрій) Леонідович

 

УВАГА! Подано без гарантії точності. Включено лише частину статей про персоналії. Для інформативних цілей. Уточнюватиметься.

 

 

Щодо придбання «Юридичної енциклопедії» звертатися до Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

 

 

 

= П =

 

 

ПРАВО

 

ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

 

ПРАВО ВЕТО - див. у ст. Вето.

 

ПРАВО ВІЙНИ - див. у ст. Війна.

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ - див. у ст. Право на інформацію.

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

 

ПРАВО ВОЛОДІННЯ - див. у ст. Володіння.

 

ПРАВО ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ

 

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ

 

ПРАВО ГРУНТУ

 

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ

 

ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН

 

«ПРАВО І БЕЗПЕКА»

 

«ПРАВО И ЖИЗНЬ»

 

«ПРАВО И ПРАКТИКА»

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ

 

ПРАВО КРОВІ

 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

 

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

 

ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ

 

ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК

 

ПРАВО НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ

 

ПРАВО НА ДОСТУП ДО МОРЯ ВНУТРІКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ДЕРЖАВ

 

ПРАВО НА ЖИТЛО

 

ПРАВО НА ЖИТТЯ

 

ПРАВО НА ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

 

ПРАВО НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЗВЕРНЕННЯ

 

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ

 

ПРАВО НА НЕВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ

 

ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА

 

ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ - див. у ст. Профе¬сійні спілки.

 

ПРАВО НА ОСВІТУ

 

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

 

ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПРАВО НА ПОВАГУ ГІДНОСТІ

 

ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

 

ПРАВО НА ПРАЦЮ

 

ПРАВО НА САМООБОРОНУ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА, НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ, НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ — див. у ст. Право інтелектуальної власності.

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ І ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

 

ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

ПРАВО НА СТРАЙК

 

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

 

ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

 

ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА - див. Екологічне право.

 

ПРАВО ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ

 

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

«ПРАВО УКРАЇНИ»

 

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА

 

ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ

 

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 

«ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

 

ПРАВОВА ДОПОМОГА — див. у ст. Право на правову допомогу.

 

ПРАВОВА ДОПОМОГА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 

ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА

 

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ - див. Інформація правова.

 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

 

ПРАВОВА НОРМА - див. Норма права.

 

ПРАВОВА ОСВІТА

 

ПРАВОВА ПОЛІТИКА

 

ПРАВОВД ПОМИЛКА - див. Помилка у праві.

 

ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА

 

ПРАВОВА СИСТЕМА

 

ПРАВОВА СІМ'Я

 

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

 

ПРАВОВЕ ВІДНОШЕННЯ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

ПРАВОВИЙ АКТ — див. Нормативно-правовий акт.

 

ПРАВОВИЙ ЕКОНОМІЗМ

 

ПРАВОВИЙ НАТУРАЛІЗМ

 

 

 

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ

 

ПРАВОВИЙ ПОЗИТИВІЗМ

 

ПРАВОВИЙ ПРИПИС - див. Припис правовий.

 

ПРАВОВИЙ ПРОСТІР

 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

ПРАВОЗАХИСНЙЙ РУХ

 

ПРАВОЗДАТНІСТЬ

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА

 

ПРАВОМІРНІСТЬ — див. у ст. Правомірна поведінка.

 

ПРАВОМОЧНІСТЬ

 

ПРАВОНАСТУПНИК - див. у ст. Правонаступництво.

 

ПРАВОНАСТУПНИІГГВО

 

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНЕ

 

ПРАВОПОРУШНИК

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

ПРАВОРОЗУМІННЯ

 

ПРАВОСВІДОМІСТЬ

 

ПРАВОСЛАВ'Я

 

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ

 

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНА

 

ПРАВОСУДДЯ

 

«ПРАВОСУДДЯ МИТРОПОЛИЧЕ»

 

ПРАВОТВОРЧІСТЬ

 

ПРАВОЧЙН

 

ПРАГМАТИЗМ ПРАВОВИЙ

 

ПРАГМАТИЧНА САНКЦІЯ

 

ПРАЙВЕСІ

 

ПРАЙМЕРІ

 

«ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 3 ПРАВ ЛЮДИНИ»

 

ПРАПОР

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

 

«ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

 

«ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА»

 

ПРАЦІВНИК

 

ПРАЦЯ

 

ПРАЦЯ ЖІНОК

 

ПРЕАМБУЛА

 

ПРЕВЕНЦІЯ

 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ

 

ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ

 

ПРЕДМЕТ ПРАВА

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ ТА ВРУЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ

 

ПРЕДСТАВНИК ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 

ПРЕДСТАВНИК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

ПРЕДСТАВНИК У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

 

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ

 

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ - диву ст. Впізнання.

 

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПРЕЗИДЕНТ

 

ПРЕЗИДЕНТ СРСР

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

 

ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ПРАВЛІННЯ

 

ПРЕЗИДІЯ

 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДІЯ ВУЦВК

 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР

 

ПРЕЗИДІЯ СУДУ

 

ПРЕЗИДІЯ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДІЯ ЦК КПРС

 

ПРЕЗУМПЦІЇ У ПРАВІ

 

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ

 

ПРЕЗУМПЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я - див. у ст. Принцип презумпції психічного здоров 'я.

 

ПРЕЙСКУРАНТ

 

ПРЕКАРІЙ

 

ПРЕКЛЮЗЙВНИЙ СТРОК - див. Присікальний строк.

 

ПРЕКУРСОРИ — див. у ст. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх ана¬логи і прекурсори.

 

ПРЕЛАТ

 

ПРЕЛІМІНАРНИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР

 

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР - див. Глава уряду.

 

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

 

ПРЕМІЇ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ

 

ПРЕМІЯ

 

ПРЕРОГАТИВА

 

ПРЙСА — див. у ст. Засоби масової інформації.

 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

ПРЕСКРЙПЩЯ

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

ПРЕС-СЛУЖБА

 

ПРЕСТОЛ

 

ПРЕСТОЛОНАСЛІДУВАННЯ

 

ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК

 

ПРЕТЕНЗІЯ

 

ПРЕТОР

 

ПРЕТОРСЬКЕ ПРАВО

 

ПРЕФЕКТ

 

ПРЕФЕКТУРА

 

ПРЕФЕРЕНЦІЇ

 

ПРЕЦЕДЕНТ ПРАВОВИЙ

 

ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО

 

ПРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ

 

ПРЄСНЯКОВ Олександр Євгенович

 

ПРИБЕРЕЖНА ЗАХИСНА СМУГА

 

ПРИБЕРЕЖНА (МОРСЬКА) СМУГА

 

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК 3 ГРОМАДИН

 

ПРИБУТОК

 

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ - див. у ст. Право приватної власності.

 

ПРИВАТНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

ПРИВАТНЕ ПРАВО

 

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

ПРИВАТНИЙ ПОВІРЕНИЙ

 

ПРИВАТНО-ПУБЛЇЧНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПРИВІД

 

ПРИВІЛЕЇ

 

ПРИВІЛЕЙ

 

ПРИВЛАСНЕННЯ

 

ПРИГАРА Андрій Петрович

 

ПРИДБАНИЙ АБО ЗБУТ МАЙНА, ЗАВІДОМО ЗДОБУТОГО ЗЛОЧИН¬НИМ ШЛЯХОМ

 

ПРИЄДНАННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М'ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ                                                             і

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ.ВЙРОКІВ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ

 

ПРИЗОВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

 

ПРИЗОВЕ ПРАВО

 

ПРИЗОВИЙ СУД - див. у ст. Призове право.

 

ПРИЗОВНИК

 

ПРИЗОВНІ КОМІСІЇ

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДЇЛЬНИК

 

ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЙНСТВА УКРАЇНИ

 

ПРИЙНЯТІЙ НА РОБОТУ

 

ПРИЙОМ ГРОМАДИН

 

ПРИЙОМНА СІМ'Й

 

ПРИКАЗИ

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРИКОРДОННА ЗОНА

 

ПРИКОРДОННА СМУГА

 

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

 

ПРИКОРДОННИЙ ПРЕДСТАВНИК

 

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ

 

ПРИКОРДОННІ ЗНАКИ

 

ПРИКОРДОННІ РІЧКЙ

 

ПРИЛЕГЛА ЗОНА

 

ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК

 

ПРИЛЮДНІ ТОРГИ, аукціони

 

ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО 3 ПОТЕРПІЛИМ

 

ПРИМИРНА КОМІСІЯ

 

ПРИМИРНА ПРОЦЕДУРА — див. у ст. Національна служба посередництва і примирення.

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ

 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА (СПІЛКИ)

 

ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ

 

ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

 

ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ЗА СТАТУТОМ ООН - див. у ст. Рада Безпеки ООН.

 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 

ПРИНЦ

 

ПРЙНЦЕПС - див. у ст. Принципат.

 

ПРИНЦИП

 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

ПРИНЦИП ЗАБОРОНИ ВИСЛАНИЙ ТА ВИДАЧІ

 

ПРИНЦИП НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ

 

ПРИНЦИП НЕЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ АБО ЗАГРОЗИ СИЛОЮ

 

ПРИНЦИП ОБОВ'ЯЗКУ ДЕРЖАВ СПІВРОБІТНИЧАТИ ОДНА 3

 

Одною відповідно до СТАТУТУ оон

 

ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦІЇ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

 

ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТУ І ПРЯМОЇ ДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ПРИНЦИП РІВНОПРАВНОСТІ Й САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ

 

ПРИНЦИП РОЗВ'ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ МИРНИМИ ЗАСОБАМИ

 

ПРИНЦИП СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ

 

ПРИНЦИП ТАЛІОНА

 

ПРИНЦИП УТІ ПОСІДЕТІС

 

ПРИНЦИПАЛ

 

ПРИНЦИПАТ

 

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ПРИНЦИПИ ПРАВА

 

ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА

 

ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

 

ПРИПИС ПРАВОВИЙ

 

ПРИПИС ПРОКУРОРА

 

ПРИПИСКИ ТА ІНШІ ПЕРЕКРУЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ

 

ПРИРОДА

 

ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ

 

ПРИРОДНА СПАДЩИНА — див. у ст. Всесвітня культурна і природна спа¬дщина.

 

ПРИРОДНЕ ПРАВО

 

ПРИРОДНЕ СЕРВДОВИЩЕ - див. Навколишнє природне середовище.

 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

 

ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

ПРИРОДООХОРОННЕ ПРАВО — див. Екологічне право.

 

ПРИРОДОРЕСУРСОВЕ ПРАВО

 

ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА

 

ПРИСВОЄННЯ ІМЕН

 

ПРИСІКАЛЬНИЙ СТРОК

 

ПРИСТАЙКО Володимир Ілліч

 

ПРИСУТСТВІЄ

 

ПРИСЯГА

 

ПРИСЯЖНИЙ ПОВІРЕНИЙ

 

ПРИСЯЖНІ

 

ПРИТИКА Дмитро Микитович

 

ПРИТРЙМАННЯ РЕЧІ

 

ПРИТУЛОК

 

ПРИТУЛОК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

ПРИТИШЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО

 

ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ

 

ПРИХОД - див. Парафія.

 

ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ

 

ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ

 

ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК

 

ПРІЗВИЩЕ

 

ПРІОРИТЕТ ЗАЯВКИ

 

ПРІОРИТЕТ І ПРЯМА ДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - див. у ст. Принцип пріоритету і прямої дії міжнародного права.

 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

«ПРО БУТТЙ В МАЛОРОСІЇ ГЕТЬМАНОВІ ЗА КОЛИШНІМИ НОРОВАМИ І ЗВИЧАЯМИ»

 

ПРОБАЦІЯ

 

«ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ»

 

«ПРОБЛЕМИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

 

«ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА»

 

ПРОВІНЦІЯ

 

ПРОВОКАЦІЯ

 

ПРОГАЛИНИ У ПРАВІ

 

ПРОГНОЗ

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЮРИДИЧНЕ

 

ПРОГРАМА

 

ПРОГРАМА ООН 3 НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 3 МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

 

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СФЕРІ ЗАПОБІ¬ГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН

 

ПРОГРАМА ТАСІС

 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

ПРОГРЕСИВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА - див. у ст. Пенітенціарні системи.

 

ПРОГУЛ

 

ПРОГУЛ ВИМУШЕНИЙ

 

ПРОДОВЖУВАНИЙ ЗЛОЧИН

 

ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ

 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ ПОДАТОК - див. Натуральний податок.

 

ПРОДРОЗВЕРСТКА

 

ПРОЕДРІЯ

 

ПРОЕКТ

 

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

ПРОЖИТКОВИЙ МЇНІМУМ

 

ПРОЗОРОВА Наталія Сергіївна

 

ПРОКАТ

 

ПРОКЛАМАЦІЯ

 

ПРОКОНСУЛ

 

ПРОКОПЕНКО Володимир Іванович

 

ПРОКОПІЙ КЕСАРІЙСЬКИЙ

 

ПРОКОПОВИЧ В'ячеслав Костянтинович

 

ПРОКОПОВИЧ Феофан

 

ПРОКСЕНІЯ

 

ПРОКУЛ

 

ПРОКУРАТОР

 

ПРОКУРАТУРА

 

ПРОКУРАТУРА СРСР

 

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 

ПРОКУРАТУРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

 

ПРОКУРОР

 

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

 

ПРОЛОНГАЦІЯ

 

ПРОМИСЕЛ

 

ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

 

ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ — див. Виробниче об'єднання, Господарське об'єднання, Комбінат.

 

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

 

ПРОМИСЛОВО-ФШАНСОВА ГРУПА

 

ПРОМУЛЬГАЦІЯ ЗАКОНУ

 

ПРОНСЬКА Граціелла Василівна

 

ПРОПАГАНДА

 

ПРОПАГАНДА ВІЙНИ

 

ПРОПИСКА

 

ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА

 

ПРОРОГАЦІЯ

 

ПРОСКРИПЦІЇ

 

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

 

ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО

 

ПРОСТИТУЦІЯ

 

ПРОСТІЙ ВИРОБНИЧИЙ

 

ПРОСТРОЧЕННЯ БОРЖНИКА І КРЕДИТОРА

 

ПРОТЕКТОРАТ

 

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

 

ПРОТЕСТ

 

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ

 

ПРОТЕСТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ

 

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА

 

ПРОТЕСТАНТИЗМ

 

ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА

 

ПРОТОКИ МІЖНАРОДНІ

 

ПРОТОКОЛ

 

ПРОТОКОЛ ДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТ¬РАЦІЮ ЗНАКІВ

 

ПРОТОКОЛ ДОГОВІРНИЙ

 

ПРОТОКОЛ І ЦЕРЕМОНІАЛ УКРАЇНИ

 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

ПРОТОКОЛ СЛІДЧИХ ДІЙ

 

ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

 

ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОї ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ

 

ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ

 

ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА

 

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

 

ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ

 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

 

ПРОФЕСІЯ

 

ПРОФЕСОР

 

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

 

ПРОФСПІЛКОВИЙ ОРГАН

 

 ПРОХІРОН

 

ПРОЦЕВСЬКИЙ Олександр Іванович

 

ПРОЦЕДУРА

 

ПРОЦЕНТИ

 

«ПРОЦЕС КОРОТКИЙ ПРИКАЗНЙЙ, ВИДАНИЙ ПРИ РЕЗИДЕНЦІЇ ГЕТЬМАНСЬКІЙ», «Процес короткий, приказний, або Акцес»

 

ПРОЦЕС У ПРАВІ

 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

 

ПРУДОН П'єр Жозеф

 

ПРУТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1711

 

ПРЯМА ДІЯ ЗАКОНУ

 

ПРЯМЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО

 

ПРЯМЕ НАРОДОВЛАДДЯ

 

ПРЯМІ ВИБОРИ

 

ПРЯМІ ДОКАЗИ

 

ПРЯМЇ ПОДАТКИ

 

ПСЕВДОНІМ

 

ПСЕФІКСЕСЙДІЯ

 

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА

 

ПСИХІАТРІЯ СУДОВА

 

ПСИХІЧНА ХВОРОБА

 

ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС

 

ПСИХОЗ — див. у ст. Психічна хвороба.

 

ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРЙЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 

ПСИХОПАТІЯ

 

ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ - див. у ст. Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори.

 

ПСКОВСЬКА СУДНА ГРАМОТА

 

ПТАШЙНСЬКИЙ Олександр Борисович

 

ПУБЛІЧНА ВЛАДА

 

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ

 

ПУБЛІЧНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

 

ПУБЛІЧНІСТЬ СУДОЧИНСТВА

 

ПУЕРТО-РЙКО

 

ПУЛ

 

ПУНКТ ОБМІНУ ВАЛІОТ

 

ПУНКТ ПРОПУСКУ

 

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович

 

ПУТІН Володимир Володимирович

 

ПУТЧ

 

ПУФЕНДОРФ Самуель фон

 

ПУХТА Георг Фрідріх

 

ПУШКАР Євген Георгійович

 

ПУШКІН Олександр Анатолійович

 

ПШЕНИЧНИЙ Валерій Григорович

 

П'ЯТАКОВ Георгій (Юрій) Леонідович 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign