Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

Кращі (вибрані)

Славік Бігун: кращі (вибрані) публікації

 • Бигун В. С. Юридические фильмы. Учебный киногид о праве и юристах. 1 изд. / Вячеслав Степанович Бигун. — К., 2011. — 316 с., иллюст. (Серия «Подарок юристу»). [Огляд: Юридичні фільми в світлі філософії права (огляд книги В. Бігуна «Юридичні фільми. Навчальний кіногід про право і юристів») // Філософія права і загальна теорія права. — 2012. — № 2. — С. 402-403.]
 • Бигун В. С. Человек в праве: кинематографический образ прав человека (философско-правовой очерк и фильмография) / Вячеслав Степанович Бигун. — К., 2011. — 32 с. (Серия «Подарок — юристу») (Представлено 7 грудня 2011 року під час однойменного дискурсу в Юридичному інституті Національного авіаційного університету (м. Київ), проведенного під час Всеукраїнського тижня права 2011.)
 • Бігун В. С. Американські сторінки «справ Щербаня». Про імміграційну справу щодо видворення, заставу і шкоду кар’єрі прокурора // Юридична газета.— 2007 — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 22-23. [Бігун Славік] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Американські сторінки «справ Щербаня». Справи проти міністерств і відомств США // Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01). — С. 24. [Бігун Славік]
 • Бігун В. С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння [Досвід та результати викладання навчальної дисципліни «Вступ до антропології, аксіології та соціології права»] // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 4. — С. 23–32. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Бабкіну Володимиру Дмитровичу — 80 років // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 215—217 [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Благородна мрія і кошмар юриста. До 100-річчя Герберта Харта // Юридична газета. — 2007. — № 31-32 (115-116) (9.08). — С.22-23. (З коментарями професорів Ніколи Лейсі та Сергія Івановича Максимова.) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Болонський процес у юросвіті – «за» і «проти» // Юридична газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 8. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Верховенство права чи панування людини? Про юридичний сервілізм чи друге значення поняття «правозахист» // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) (15.02). — С. 3. [Бігун Славік] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Добре, коли правник є політиком (Інтерв’ю: Юрій Шемшученко, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України про юристів у політиці, правові висновки та розумний примус) // Юридична газета. — 2007. — № 46 (129) (15.11). — C. 10-11. [Славік Бігун] [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Філософія права» (12.00.12). — К.: Національна академія внутрішніх справ України МВС України, 2004. — 19 с. (Дисертацію підготовлено в 2000-2003 рр. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; захищено 18.06.2004 на засіданні спец. вченої ради Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ України; ступінь кандидата юридичних наук присвоєно Постановою Президії ВАК України 10.11.2004.) [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (ч. 1, ч. 2) // Юридичний журнал. — 2004. — № 2. — С. 15—46. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Неправове та правове законодавство: філософсько-правові аспекти // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції (м. Косів, 24-29.01.2005). Випуск VI. — К.: Київський університет права НАН України, 2005. — С. 31—37.
 • Бігун В. С. Об’єднання студентів-правників: погляд зсередини // Юридична газета. — 2005. — № 3 (39) (28.02). — С. 3 (До 10-річчя Об’єднання студентів-правників юридичного факультету Львівського ун-ту, першим головою якого був автор.) [ Читати ]
 • Бігун В. С. Передумови конституційних криз у сучасній Україні // Юридична газета. — 2006. — № 19 (79) (12.10). — С. 4. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Правничий освітній та професійний досвід у Німеччині // Юридичний журнал. — 2005. — № 3. — С. 128—136. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Професіоналізм. Це — не жарт! [Автор: Чарльз МакКаллам. Переклад з англ. В. С. Бігуна: Charles E. McCallum. Professionalism: It’s no Joke! in Business Law Today 2007 Volume 16, Number 3] // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 10. Мовою оригіналу: http://www.abanet.org/buslaw/blt/2007-01-02/mccallum.shtml [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Розумний примус як запобіжник беззаконності – Колонка редактора // Юридична газета. — 2007. — № 46 (129) (15.11). — C. 3. [Славік Бігун] [ Читати ]
 • Бігун В. С. Густав Радбрух — видатний німецький філософ права // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 33—48. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Розмова п’яти подорожніх юристів про проблеми і радості здобуття юридичного фаху // Юридична газета. — 2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 1, 14–15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Європейський суд з прав людини: репортаж зі Страсбургу // Юридична газета. — 2006. — № 16 (76) (31.09). — С. 18 (Славік Бігун). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справа судді Монича: Сім спірних питань, Або як не треба звільняти суддю // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 9. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Статеві стосунки юриста з клієнтом як професійний ризик. Обмеження статевої свободи юриста заради професії // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія права та порівняльне правознавство // Кресін О. В., Луць Л. А., Мережко О. О., Лисенко О. М., Савчук С. В. та інші. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (ред.). — К., 2006. — 256 с. — (Серія наукових видань "Енциклопедія порівняльного правознавства"; Вип. 3). — С. 102—132.
 • Бігун В. С. Філософсько-правові аспекти євроінтеграції України // Горбатенко В. П., Луць Л. А., Бігун В. С., Кресін О. В., Копійка В. В. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / В. П. Горбатенко (ред.). — К. : Юридична думка, 2005. — 329 с. — С. 63—84.
 • Бігун В. С. Юридичний рік України 2007: огляд // Юридична газета. — 2007. — № 51-52 (134-135) (20.12). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юридична наука без виходу на практику є безперспективною (Інтерв’ю: Микола Козюбра, д. ю. н., професор, завідувач кафедри факультету правничих наук Києво-Могилянської Академії – про успіх юриста, професійне зростання та поєднання теорії та практики) // Юридична газета. — 2007. — № 49 (132) (6.12). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична наука і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів ФРН та України: порівняльний аналіз принципових підходів // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 3. — С. 176—183. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична професія не має перетворитися лише на заробляння грошей (Інтерв’ю: Володимир Байбарза, міжнародний партнер ЮФ «Чадборн енд Парк ЛЛП» – про професіоналізм, відповідальність і західні стандарти в українських юрфірмах) // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 8. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. — К. : Юстініан, 2006. — 272 с. (Рецензія на книгу: Футей Богдан. Чудове джерело інформації // Юридична газета. — 2006. — № 17. — С. 25. — Лінк: http://www.yur-gazeta.com/article/296/) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридична професія та освіта. П’ять тез для української перспективи // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — C. 18. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридичний ринок за чесну гру, або як досліджувати ринок юрпослуг // Юридична газета. — 2007. — № 48 (131) (29.11). — С. 6-7. (Співавтор: Лідія Мандич)
 • Бігун В. С. Юрист, як актор, помирає, сходячи з помосту. Смерть юриста провідної юрфірми пов’язують з погодинним навантаженням // Юридична газета. — 2007. — № 9 (93) (01.03). — С. 1, 17. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юристи-політики (колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. — № 50 (133) (13.12). — С. 3.
 • Бігун В. С. Як ефективно викладати: 7 зауваг // Юридична газета. — 2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 12. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Як юристу зняти стрес: 7 перевірених способів // Юридична газета. — 2007. — № 37 (121) (13.09). — С. 13. [Славік Бігун] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Як удосконалити систему підготовки юристів. Державний кваліфікаційний іспит як виправданий досвідом спосіб допуску до юридичної професії // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 15. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Juris Doctor або чи є юрист «доктором» // Юридична газета. — 2007. — № 35 (119) (30.08). — С. 7. [Славік Бігун] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. We worked hard and we partied hard (Інтерв’ю: Карл Герольд (Karl Herold), партнер і колишній глава представництва ЮФ «Джонс Дей» у м. Франкфурт-на-Майні, про кар’єру юриста в мега-юрфірмі, почуття мільйонера і стратегічний сенс) // Юридична газета. — 2007. — № 34 (118) (23.08). — С. 10-11. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Сім закликів до українського правництва // Юридична газета. — 2007. — № 40 (124) (4.10). — С. 7.
 • Бігун В. С. Товариші по юридичному бізнесу. Партнерство в юридичних фірмах як товариство бізнес-юристів // Юридична газета. — 2008. — № 7 (142) (19.02). — С. 4-5 (включено коментарі: Джеймс Хітч (James Hitch), голова київського представництва ЮФ «Бейкер і Макензі»; Карл Герольд (Karl Herold), партнер та екс-глава представництва ЮФ «Джонс Дей» у м. Франкфурт-на-Майні, Джейсон Бружджінскі (Jason Bruzdzinski), виконавчий директор ЮФ «Магістр & Партнери»). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Оніщук Микола – Інтерв’ю з Міністром юстиції України // Юридична газета. — 2008. — № 3-4 (138-139) (29.01). — С. 4-5. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Якщо клієнт вам довіряє, він довіряє і вашим рахункам (Інтерв'ю: Джеймс Хітч (James Hitch), голова київського представництва про мистецтво юрбізнесу, бізнес-поради дияволу та очікування від майбутніх партнерів) // Юридична газета. — 2007. — № 14 (98) (5.04). — С. 10–11. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Юридична сексапільність [як табу чи чинник успіху] (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 15 (150) (15.04). — С. 3.
 • Бігун В. С. Юрист, який хоче бути успішним, ставить кар'єру вище за все інше... (інтерв'ю: Девід Чайлдс (David Childs), керуючий партнер ЮФ "Кліффорд Чанс (Clifford Chance) про бренд фірми, високі вимоги та справжнє розуміння глобалізації юридичного бізнесу) // Юридична газета. — 2008. — № 16 (151) (22.04). — С. 14-15.
 • Бігун В. С. Головна тенденція розвитку минулого року у сфері захисту ІВ – стабільний розвиток [Інтерв’ю: Михайло Дубинський; спілкувався Славік Бігун] // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» [спеціальний щорічний проект дослідження юридичного ринку України, що проводиться редакцією «Юридичної газети»]. – К., 2008. – С. 84-85.
 • Бігун В. С. Право на несправедливий суд - іменем України? (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 26 (161) (1.07) — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Суди, але суди по правді! (Інтерв’ю: Сергій Демченко, голова Вищого господарського суду України, про пошук справедливого рішення, свою відставку та людину праці) // Юридична газета. — 2008. — № 27 (162) (8.07). — С. 14-15. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Кар'єрні можливості юриста в ЄСПЛ // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 13. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Юридичний «наркотик» Могилянки. Технологія та хитрощі успішної вступної кампанії // Юридична газета. — 2008. — № 29-30 (164-165) (29.07). — С. 18-19 (включно з інтерв'ю: Ярослав Лихно - кращий за рейтингом вступник на факультет правничих наук (ФПвН) НаУКМА, який однак вступив в Інститут міжнародних відносин; Ярослава Зволінська - перша студентка ФПвН НаУКМА 2008 року; Ірина Бурсук - студентка НаУКМА, яка, однак, обрала вступ за економічним фахом). (Співавтор матеріалу: Ярослав Барков) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Викладач права і майбутній юрист: дві тріади успіху [включно з інтерв’ю на тему улюблений викладач і що означає бути хорошим викладачем права; Крістофер Р. Келлі: «Юридичні фірми більше не виділяють часу для навчання нових юристів», Микола Оніщук: «Вимогливість має бути «помножена» на високопрофесійність знань»; Ігор Головань: «Викладач має бути цікавою людиною, особистістю»; Василь Кисіль: «Прийшовши непідготовленим до аудиторії в 100 чоловік, викладач викрадає, як мінімум, 200 годин робочого часу»; Олексій Резніков: «Професори спонукали симпатію до професії, зацікавлювали»; Тетяна Шмарьова: «Викладач юристів сам має бути правозахисником»] // Юридична газета. — 2008. — № 31-32 (166-167). — 12.08. — С. 16-17 (співавтор: Ярослав Барков). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. (укл.) та ін. Вибрані професійні заповіді. До 100-річчя професора Геннадія Матвєєва // Юридична газета. – 2008. – № 34 (166). – 26.08. – С. 14-15 (підготували Славік Бігун та Ярослав Барков за спогадами Василя Кисіля та Зорислави Ромовської). [ Читати ]
 • Бігун В. С. Справа Ґонґадзе (2000-2008): юридичний огляд // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 02.09. – С. 7, 14 (включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; інтерв'ю з суддею: Ірина Григор'єва; адвокатами: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв, потерпілою: Мирослава Гонгадзе, представником потерпілої: Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юристи). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Україні в Гаазі допомогли літігатори Eversheds. Завершилися слухання в справі «Румунія проти України» // Юридична газета. – 2008. – № 38. – С. 7 (спеціальний репортаж із Гааги; включно з витягом із заключного виступу Уповноваженого України Володимира Василенка). [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. П′ятсот слів про роль права і правничої професії (колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 41 (174). — 14.10. — С. 3. [ Читати ]
 • Бігун В. С. Адвокат може піаритися, але без шкоди клієнтові (Інтерв’ю: Віктор Чевгуз про захист убивць, вдячність та оригінальні історії по суті) // Юридична газета. — 2008. — № 44 (177) (4.11). — С. 10-11. [Бігун Славік] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Справа про дискваліфікацію Барака Обами. Про роль суду і судових процесів у політичній боротьбі // Юридична газета. — 2008. — № 45 (178). — 11.11. — С. 1,5 (огляд справи «Берг проти Обами» (Berg v Obama) щодо виборчих кваліфікацій претендента на посаду президента США).
 • Бігун В. С. Справа про захист ресурсів Батьківщини. "Румунія проти України" у Міжнародному Суді ООН // Юридична газета. — 2008. — № 48 (181). — 2.12. — С. 9, 12.
 • Бігун В. С. Досвід цієї справи потрібен для захисту національних інтересів у майбутньому (інтерв'ю: Володимир Василенко) // Юридична газета. — 2008. — № 48 (181). — 2.12. — С. 10-11 (як частина оглядового матеріалу про cправу "Румунія проти України" у Міжнародному Суді ООН) [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: деякі антропологічні й аксіологічні виміри (нотатки до постановки проблеми) // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). — Львів: СПОЛОМ, 2008. — С. 53-64. [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя як прикладна філософія права // Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К., 2009. — 310 с. (Бібліотека Міжнародного часопису „Проблеми філософії права”). — С. 18–45. [ Читати ] [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Правники – суспільству, або одна історія про утвердження поваги до права через довіру до правників // Юридичний журнал. — 2010. — №4. — С. 134–136 (стаття про Київський Форум «Правники – суспільству» (15-17 квітня 2010 року), який провела Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України). [ Завантажити ]
 • Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. — К., 2011. — 303 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») [Справедливий розсуд... (рецензія Д. Бочарова на монографію В. Бігуна «Філософія правосуддя: ідея та здійснення») // Філософія права і загальна теорія права. — 2012. — № 2. — С. 394-396.] [ Читати ]
 • Не-заслужений не-юрист не-України // Юридична газета. — 2008. — № 5 (140) (5.02). — С. 3. [ Завантажити ]


 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign