Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрІніціатива. «Заслужених юристів України» не буде? Почесні звання пропонують скасувати

20.11.2010

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про зміни до нагородного законодавства України. Проект закону №7345 зареєстровано в Раді 8 листопада, 16 листопада 2010 року його вручено для ознайомлення профільному комітету.

Автор законопроекту народний депутат, адвокат С. Власенко зокрема пропонує

  • заборонити нагороджувати державними нагородами державних службовців;
  • заборонити нагороджувати державними нагородами з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, тощо;
  • скасувати «почесні звання» як вид державних нагород;
  • закріпити права нагороджених осіб на відмову від державної нагороди.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2010 року С. Власенко звернувся публічно до глави держави з проханням скасувати Указ про присвоєння йому державної нагороди «Заслужений юрист України». Коментуючи своє рішення він зазначив: «після того, що сьогодні відбулося у Конституційному Суді, я розумію, що в цій країні юриспруденція закінчилася», повідомляла прес-служба БЮТ. «Враховуючи, що ця правова вакханалія відбулася напередодні Дня юриста, я роблю висновок, що юристи тут нікому не потрібні – ані пересічні, ані заслужені», – вказав адвокат.

Почесні звання, як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, це «атавізм» і «найбільший чинник дисбалансу» у системі державних нагород.

Текст законопроекту та супровідні документи:

 

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України

ВЛАСЕНКОМ С.В. (посв. № 470)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення переліку державних нагород, розширення обсягу прав нагороджених осіб, встановлення обмежень у нагородженні державними нагородами певних суб’єктів)

 

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів:

 

1.                 У Законі України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000, N  21 (26.05.2000), ст..  162):

 

1) абзац шостий частини першої статті 3 виключити;

 

          2) абзаці сьомий, восьмий частини першої статті 3 вважати абзацами шостим, сьомим відповідно;

 

     3) статтю 5 доповнити частинами п’ятою, шостою такого змісту:

 

             «Державні службовці не можуть бути нагороджені державними нагородами, що відзначають таких державних службовців за належне та (або) сумлінне виконання ними своїх службових обов’язків.

              Забороняється провадити нагородження державними нагородами з нагоди державних свят, ювілеїв, річниць, пам’ятних дат,  особистих подій особи, що нагороджується»;

 

        4) статтю 10 виключити;

 

        5) у назві статті 15 слова «на пільги» виключити;

 

        6) статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:

 

             «Особи, нагороджені державними нагородами, а також особи, щодо яких ухвалено рішення про нагородження державними  нагородами, мають право відмовитись від них, письмово повідомивши про це Президента України та (або) орган, що за статутом (положенням) є уповноваженим на безпосереднє проведення нагородження».

 

 

         2. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993, N  52 (28.12.93), ст.  490):

 

частину другу статті 34 виключити.

 

         3. У Законі України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002, N   5 (01.02.2002), ст.   29):

 

            частину третю статті 33 виключити.

 

 

          4. У Законі України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005, N  42 (21.10.2005), ст.  467):

 

            абзац другий пункту 13 Додатку виключити.

 

 

         5. У Законі України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2006, N  29 (21.07.2006), ст.  245):

 

            1) частину третю статті 9 Додатку виключити;

            

            2) частини четверту, п’яту статті 11 Додатку виключити;

 

              3) у частині шостій статті 18 Додатку слова: «нагороджено державною нагородою або відзнакою Президента України» виключити.

 

 

        6. У Законі України «Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2009, N   9 (27.02.2009), ст.  114):

 

           1) частину четверту статті 10 Додатку виключити;

 

           2) частини четверту, п’яту статті 12 виключити;

 

           3) частини шосту, сьому вважати частинами четвертою, п’ятою відповідно.

 

       7. У Законі України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2009, N  29 (17.07.2009), ст.  398):

 

          1) пункт 37 Додатку виключити.

 

          2) підпункт десятий пункту 38 Додатку виключити.

 

     8. У Законі України «Про судоустрій та статус суддів» (Офіційний вісник України, 2010, N  55/1 (30.07.2010), ст. 1900):

 

         частину сьому статті 54 викласти в такій редакції:

 

           «Суддя до виходу у відставку або на пенсію не може бути нагороджений державними нагородами за належне та (або) сумлінне виконання ним свої службових обов’язків, а також відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, пов'язаними із здійсненням ним правосуддя».

          

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1) Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування;

 

2) Особи, яким були присвоєні почесні звання, а також державні службовці та прирівнювані до них особи, що були нагороджені державними нагородами за виконання ними своїх службових обов’язків до набрання чинності цим Законом, зберігають за собою ці почесні звання та державні нагороди.

 

3) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

 

Голова Верховної Ради

               України                                                                                      ЛИТВИН В.М.

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення переліку державних нагород, розширення обсягу прав нагороджених осіб, встановлення обмежень у нагородженні державними нагородами певних суб’єктів)

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

 

На сьогоднішній день система державних нагород України перебуває в незбалансованому та розхитаному вигляді. Обсяг і зміст відзнак Української держави, що визначаються як державні нагороди України, внаслідок доповнень Закону, істотно збільшився.

З приводу ситуації, що склалася, можливі два її можливих визначення.

Перша. Тепер державні нагороди України, в силу їх величезного масиву, не втілюють у собі вищу форму відзначення громадян за видатні заслуги перед країною та Українським народом, а слугують лише способом вирішення суто практичних питань.

Друга. Державні нагороди України продовжують являти собою вищу форму відзначення громадян, але сама ця «вища форма» істотно подрібнішала (і це доводиться арифметично через зворотну пропорцію).

Будь-яка тенденція з визначених вище не додає авторитету Українській державі, як усередині країни, серед громадян, так і зовні, на світовій арені.

Найбільшим чинником дисбалансу вдається такий різновид державних нагород, як почесне звання. Цей атавізм радянської адміністративно-командної системи, що мав здебільшого ідеологічне навантаження, не лише не знищено у сучасній Україні, але істотно роздуто. Тридцять вісім почесних звань має Україна!

Окрім того, що значимість таких державних нагород зменшується зворотно пропорційно їх кількості, ситуація, що склалася з почесними званнями, вдається просто несправедливою. Наприклад, наявність такого почесного звання, як «Заслужений працівник ветеринарної медицини», об’єктивно викликає нагальну потребу у встановленні аналогічних почесних звань у суміжних галузях народного господарства. Зокрема, шляхом такого ж відзначення високопрофесійних зоотехніків або фахівців племінної справи у тваринництві.

Таким чином, слід або відзначати титулом «Почесний» представників всіх сфер діяльності, галузей народного господарства, тощо (і це остаточно знецінить самий факт безпосереднього нагородження та державної нагороди як феномену відзначення), або повністю скасувати цей архаїчний та ганебний інститут ідеологічного впливу на маси.

На окрему увагу заслуговує суперечлива з приводу справедливості можливість нагородження державними нагородами державних службовців. Будь-який державний службовець є в певному розумінні представником держави або особою, що виконує функції держави. Таке тлумачення терміну «державний службовець» є цілком обґрунтованим та законним. Але, виходячи з наведеного, однозначно випливає, що в певному сенсі кожен державний службовець сам себе нагороджує державною нагородою. Це є неприпустимим. Таким чином, справедливим та чесним буде виключити державних службовців зі складу суб’єктів, що можуть бути нагороджені державними нагородами.

У той же час слід відзначити, що державна нагорода не є клеймом, якого неможливо позбутись. Наразі в чинному вигляді Закон іншого не передбачає, оскільки нагороджені особи не мають жодних прав щодо відмови від державної нагороди. А у разі фактичної відмови це не матиме ніякого юридичного значення. Отже Закон потребує вдосконалення, а саме - розширення обсягу прав, зокрема, закріплення права нагородженої особи на відмову від державної нагороди.

 

2. Мета і цілі прийняття законопроекту

 

Метою законопроекту є:

-          відновлення особливої цінності державних нагород України та їхньої значимості у суспільстві;

-          досягнення справедливості при нагородженні державними нагородами;

-          усунення невиправданих переваг та дискримінацій представників різних професій при нагородженні їх державними нагородами;

-          подолання дисбалансу у системі державних нагород України;

-          закріплення невідчужуваного права громадян на відмову від державної нагороди.

 

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

 

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про державні  нагороди України», а саме:

-          заборону нагороджувати державними нагородами державних службовців; відповідно, виключено норму про державні нагороди державних службовців з Законів України «Про державну службу», «Про дипломатичну службу», «Про затвердження Дисциплінарного статуту Митної служби України», «Про затвердження Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України», «Про затвердження Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про затвердження Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту», «Про судоустрій і статус суддів»;

-          заборону нагороджувати державними нагородами з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, тощо;

-          виключення такого виду державних нагород як «почесні звання» (виключено статтю 10 Закону);

-          закріплення права нагороджених осіб на відмову від державної нагороди.

 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

 

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Закони України «Про державні нагороди України», «Про державну службу», «Про дипломатичну службу», «Про затвердження Дисциплінарного статуту Митної служби України», «Про затвердження Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України», «Про затвердження Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про затвердження Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту», «Про судоустрій і статус суддів».

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація законопроекту не впливає на доходну та видаткову частини Державного бюджету України.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

 

Прийняття даного законопроекту відновить величезну значимість та  соціальну цінність державних нагород в Україні. Буде усунена  несправедливість з приводу можливості відзначення почесними званнями лише представників окремих галузей народного господарства, буде подолано  дисбаланс та надмірну ідеологічну завантаженість певних видів державних нагород.

Скасування почесних звань дозволить усунути постійний брак державного фінансування системи державних нагород України на користь інших відзнак, встановлених законом, за рахунок відміни процедур, пов’язаних з нагородженням почесними званнями.

 

 

Народний депутат України                                                                              Власенко С.В.

(посв. № 470)

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign