Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення і розвитку правової системи України» (м. Харків, 27-28.11.2010, реєтрація до 22.11)

12.11.2010

"Асоціація аспірантів-юристів запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення і розвитку правової системи України», яка відбудеться 27-28 листопада 2010 року в м. Харків.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

 1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
 2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.
 3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право.
 4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
 5. Кримінальне право та кримінологія.
 6. Кримінальний процес та криміналістика.
 7. Трудове право та право соціального забезпечення.
 8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Місце проведення конференції: м. Харків, вул. Киргизька 19-б

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

 1. Заявку на участь в конференції за формою, що вказана нижче;
 2. Електронний варіант тез доповіді;
 3. Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23.00 год. 22 листопада 2010 року на наступну адресу: aau.kh_conference@i.ua.

Документи повинні бути підписані за наступним прикладом:

Семененко_Тези, Семененко_Заявка, Семененко_Квитанція

Примітка:

 1. Про одержання заявки на участь у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.
 2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг наукових тез - до 5 сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання - праворуч)
 • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Третій – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
 • Четвертий  – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання.
 • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках — [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

Фінансові аспекти

Витрати учасників, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Розмір організаційного внеску становить 50 грн.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

 • Поточний рахунок одержувача: 26203286849900
 • ОКПО: 2946903559
 • МФО банка одержувача: 351005
 • П.І.Б. : Зайцев В’ячеслав Олексійович
 • Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Зайцева В.О.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

У разі заочної участі у конференції збірник буде надісланий до 9 грудня 2010 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

Приклад оформлення заявки

 1. Прізвище, ім’я, по батькові     
 2. Назва секції
 3. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник
 4. Назва факультету, курс (рік навчання)
 5. Тема доповіді           
 6. Домашня адреса, індекс
 7. Контактний телефон 
 8. Електронна адреса   
 9. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні)

Контакти організаційного комітету:

 • Асоціація аспірантів-юристів
 • 61052, Харків-52 , а/с 10664
 • Телефон: 0997027487 -  Зайцев В’ячеслав Олексійович
 • Електронна пошта: aau.kh_conference@i.ua
 • www.lawgraduate.org.ua"

Джерело: лист-розсилка від 12.11.2010

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign