Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПублікації. Дослідження В. С. Бігуна: найновіші публікації перелік оновлено

03.06.2010

У рубриці сайту ЮрСлава "найновіші публікації" оновлено перелік  

  • Бігун В. С. Юридична слава Перемоги Інституту Корецького. З нагоди 65 річчя Перемоги вшанували ветеранів // Юридичний журнал. — 2010. — № 5. — С. 11–12 (Стаття зі світлинами автора про вшанування ветеранів в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 6 травня 2010 року). [ Завантажити ]
  • Бігун В. С. Конституційне правосуддя – здійснення конституційного права за допомогою домінуючого праворозуміння // Треті Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. М. Тодики / За ред. проф. А. П. Гетьман. Нац. юрид. акад. України -- Харків: Права людини, 2010. — 492 с. — C. 321–323. [ Читати ]
  • Бігун В. С. Прокуратура у здійсненні правосуддя (філософсько-правові нариси актуальних питань) // Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до формування кримінальної юстиції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 28 травня 2010 року). — Львів: Видавництво «Галицький друкар», 2010. — 252 с. — С. 15–20. (Організатори конференції Центр громадської адвокатури спільно з Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.) [Слухати vkontakte.ru/audio.php] [ Читати ]
  • Бігун В. С. Суд і самосуд: діалектика понять у контексті здійснення правосуддя // IX Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 14-16 травня 2010 року. Тези доповідей. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. — С. 8–9. [ Читати ]
  • Бігун В. С. Правники – суспільству, або одна історія про утвердження поваги до права через довіру до правників // Юридичний журнал. — 2010. — №4. — С. 134–136 (стаття про Київський Форум «Правники – суспільству» (15-17 квітня 2010 року), який провела Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України). [ Завантажити ]
  • Бігун В. С. Вирішальний (резолютивний) смисл правосуддя як судового вирішення формалізованого конфлікту // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). — К., 2010. — Ч І. — 524 с. — С. 12–13. [ Читати ]
  • Бігун В. С. Філософія правосуддя як судове здійснення права // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 23 квітня 2010 р.) [Текст] / ред. кол.: В. В. Коваленко, М. В. Костицький, О. М. Джужа та ін. — К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. — 260 с. — C. 11–12. [ Читати ]
  • Бігун В. С. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних // Держава і право. — 2010. — Вип. 47. — С. 26–33.
  • Бігун В. С. Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова аристократія, судова олігархія та судова демократія // Юридична Україна. — 2010. — № 3. — С. 25–31.
  • Бігун В. С. Правозахисний смисл правосуддя (філософсько-правове осмислення ідеї правосуддя) // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — Серія Юридична. — 2009. — Випуск 4. — С. 354—362.
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign