Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Філософія права в Україні. Е-вісник елегантної юриспруденції (2010 №1)

29.04.2010

Е-вісник елегантної юриспруденції "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В УКРАЇНІ"  | Філософія права – актуально в Україні та закордоном

ЗМІСТ

 • Кар’єра
 • ПФП
 • Проект
 • Заходи
 • Джерела
 • Персоналії

КАР’ЄРА

 • Програма підвищення кваліфікації викладачів за напрямком «Філософія прав людини». Візьміть участь у конкурсі по трьохрічній (2010-2012) програмі підвищення кваліфікації вузівських викладачів за напрямком «Філософія прав людини». Програма буде здійснюватися на базі українських (Львів, Київ) і російських (Москва, Новосибірськ) університетів в рамках регіональної ініціативи Інституту відкритого суспільства HESP (Regional Seminar for Excellence in Teaching, ReSET). Передбачаються літні та зимові сесії (в Україні і Росії) для вивчення проблематики прав людини, пов'язаних з нею ключових питань соціально-політичної і правової теорії та сучасних методів їх викладання. Для проведення занять запрошені провідні спеціалісти у галузі філософії прав людини з університетів України, США, Європи та Росії. Серед них: Петро Рабінович, Аллан Б'юкенен, Майкл Мур, Рассел Шафер-Ландау, Андреас Фоллесдал, Володимир Малахов.
 •  Учасникам оплачується проживання та дорожні витрати. Робочими мовами проекту є англійська та російська. Графік реалізації Програми:>останній строк подачі заявок: 30 квітня 2010; відбір учасників: до 10 червня 2010; перша літня школа-семінар: липень – серпень 2010.
 •  Як подати заявку.>Необхідно скерувати пакет документів (див. далі) електронною поштою на адреси контактних (відповідальних) осіб. Всі документи повинні бути російською або англійською мовами. Пакет документів включає:>(1)>лист із зазначенням мотивації участі в даному проекті (до 1 сторінки); (2) заповнений бланк заявки (розміщений, зокрема, на сайтах www.nsu.ru/classics, http://minerva.kiev.ua/?p=334); (3) професійне резюме (з фотографією); (4) зразок публікації на тему, близьку до тематики проекту. Контактні особи (керівники програми) – Сергій Моісеєв (sergeimoiseev@gmail.com), Дмитро Кобринський (dukduk@rambler.ru).
 •  Деталі: за лінком http://bihun.in.ua/yurhits/yurhit/article/863/

ПФП

 • Перереєстрація ПФП. Постановою президії ВАК України №1-05/03 від 14.04.2010 прийнято рішення про внесення (перереєстрацію) журналу «Проблеми філософії права» до переліку наукових фахових видань України (юридичні науки, філософські науки) у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
 • Рейтинг. Міжнародний фаховий часопис «Проблеми філософії права» отримав підвищення індексу інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій – від 4 до 5 балів. Таким чином видання увійшло до першої десятки провідних юридичних видань, поряд із такими журналами, як «Вісник АПрНУ», «Право України», «Правова держава». Цікаво, що абсолютна більшість наукових «юридичних» мала середній рейтинг 2-3 бали. Очікується, що за даних критерії до 2013 року журнал «ПФП» матиме рейтинг 7-8 балів, тим самим увійде до 5-ки кращих наукових «юридичних» видань.
 • Реферативна база даних: уперше розроблено реферативну базу даних публікацій журналу з 2003 року. Зокрема, завдяки аспіранту Д. Г. Корітько, тепер простіше буде зорієнтуватися в змісті публікацій журналу. Наразі база розміщена за лінками http://bihun.in.ua/phillaw/pli/ та http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/868/ Невдовзі її планується внести до реферативних баз даних, розміщених у «Бібліотеці Вернадського».
 • Набір матеріалів 2010. Продовжується>набір матеріалів на том VIIІ 2010 року, зокрема його другий випуск (номер). Матеріали (наукові статті, есе, рецензії, наукові повідомлення) до №2 приймаються до 1.10.2010. Потенційним авторам, окрім того, що рекомендовано подавати свої кращі матеріали, дотримуватися традиційних вимог ВАК України (якщо йдеться про наукові статті) слід ретельно виконувати оновлені вимоги до фахових публікацій (надавати анотацій та перелік ключових слів українською, російською та англійською мовами), а також дані про авторів, згадуваних у матеріалі, дані про яких відсутні в іменних покажчиках попередніх томів журналу. Матеріли приймаються на е-адресу головного співредактора журналу – проф. А. А. Козловського (kanant1@rambler.ru) або відповідального секретаря В. Бігуна (vsbihun@hotmail.com).

ПРОЕКТ

 • Проект «Сповіді про право. Моя філософія права». 16 квітня 2010 року під час Київського Форуму «Правники – суспільство» оголошено про проект книги-антології «Сповіді про право. Моя філософія права». Автори проекту – В. Бігун та Б. Малишев. Мета антології - відображення оригінальної (автентичної) думки про право українських теоретиків і практиків (мислителів і діячів). Завдання - увіковічнити авторизовану думку про право сучасних українських теоретиків і практиків права; активізувати наукову дискусію про право, підняти її рівень наукової та практичної значущості; узагальнити матеріал для включення в збірку «Український внесок у філософію та теорію права» (робоча назва), яку планується видати й презентувати до Всесвітньому Конгресі Міжнародної асоціації філософії та соціології права (2011, Німеччина).
 • Автори антології, які запрошуються: Відомі українські теоретики та практики права. Добір: умовно кажучи, «перша десятка» правознавців, вибраних укладачами, рекомендують 5 потенційних авторів за значущістю та/чи оригінальністю поглядів на право. Автори визначаються за рейтингом рекомендацій. Укладачі мають привілей запропонувати зробити внесок ще п’яти авторам, зважаючи на значущість чи оригінальність їхньої правової думки.
 •  «Перша десятка»: Бабкін В. Д., Кисіль В. І., Козловський А.А., Козюбра М. І., Костенко О.Б., Максимов С. І., Мережко О. О., Орзіх М. П., Рабінович П. М., Тацій В. І., Цвік М. В., Шаповал В. М., Шемшученко Ю. С.
 •  Рубрики (питання) книги: Як сформувалося та трансформувалося ваше уявлення про право (праворозуміння); Що таке право? - ваше праворозуміння; Природне і позитивне право: антиномія чи конвергенція? Ваше розуміння співвідношення справедливості та права; Верховенство права (Ваше розуміння); Якою є філософія права України (сучасної та загалом); Яким буде майбутнє права – ваше бачення;
 • Спосіб подання – методика:  Матеріал друкується «як є», без редакції та доповнень, посилань (від себе). Суб’єктивний підхід (погляди і переконання)
 • Докладніше: bihun.in.ua/en/jushits/jurhit/article/851/

ДЖЕРЕЛА 

 • «Проблеми філософії права» – електронна постатейна версія всіх томів (2003-2009 рр.) міжнародного фахового (ВАКіського) журналу «Проблеми філософії права» за лінком у рубриці Наукова періодика - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pfp/index.html).
 • Розширено перелік дисертацій з філософії права (12.00.12), який узагальнено та розміщено в відкритому доступі (за лінком).
 • XXIV Конгрес IVR. Вийшов друком стислий огляд В. Бігуна [див. е-версію за лінком bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/742] про ключові пленарні доповіді XXIV Світового конгресу IVR «Глобальна гармонія і верховенство права» (Пекін, 15-20 вересня 2009 року). (Бігун В. С. Філософія права в Пекіні: XXIV Всесвітній конгрес IVR „Глобальна гармонія та верховенство права” (стислий огляд) // Правова держава. — 2009. — Випуск 21. — С. 580–591.) Детальніший науковий огляд читайте в наступному томі журналу «Проблеми філософії права» в викладі проф. С. Максимова та В. Бігуна.
 • Паспорт спеціальності 12.00.12 (Філософія права), затверджений ВАК України доступний за лінком www.bihun.info/jushits/jurhit/article/413/

ЗАХОДИ

 • XXV Конгрес IVR 2011. Наступний конгрес відбудеться в 2011 році в Німеччині – місті Франкфурт-на-Майні на тему «Право, наука, технологія». Сайт Конгресу  – http://www.ivr2011.org/.
 • КНУВС: традиційна конференція. 23 квітня 2010 року відбулася Третя Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Філософські, методологічні і психологічні проблеми права» у Київському національному університеті внутрішніх справ. На пленарному засіданні акад. М. В. Костицький виголосив наукову доповідь на тему «Натурфілософія чи матеріалістична діалектика (до питання про методологію юриспруденції». Відтак, з-поміж інших, під головуванням Б. Ф. Чміля та О. О. Бандури працювала секція «Філософські проблеми права», в очній чи заочній роботі якої свої доповіді представила значна частина представників сучасної української філософії права. Опубліковано збірку доповідей: Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 23 квітня 2010 р.) [Текст] / ред. кол.: В. В. Коваленко, М. В. Костицький, О. М. Джужа та ін. — К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. — 260 с. Запрошення підготувати огляд роботи для «ПФП» прийняв В. М. Кравець.
 • КНУ: 23 квітня 2010 року пройшла традиційна Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні правові питання очима молодих вчених», у якій взяли участь низка молодих теоретиків і філософів права. Конференція пройшла на базі юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Опубліковано збірник тез [зокрема в частині роботи відповідних секцій]: Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). — К., 2010. — Ч І. — 524 с.
 • Нерсесянівські читання.  В Інституті держави і права РАН України (Москва) на початку жовтня плануються чергові П’яті філософсько-правові читання пам’яті В. С. Нерсесянца (Пятые философско-правовые чтения памяти В. С. Нерсесянца). Нагадаю, що українські філософи права отримали запрошення взяти участь у наступних читаннях від проф. В. Г. Графського. (Детальніше про минулі читання – http://www.igpran.ru/nlive/detail.php?ID=2235)

ПЕРСОНАЛІЇ

Знаємо, пам’ятаємо, вітаємо

Березень

 • Ґудхарт Артур (Arthur L. Goodhart) (1.03.1891)
 • Ліст Франц фон (Franz von Liszt) (02.03.1851)
 • Остін Джон (John Austin) (03.03.1790)
 • Графський Володимир Георгійович (06.03.1938)
 • Олівер Венделл Холмс (Oliver Wendell Holmes, Jr.) (08.03.1841)
 • Чефранов Вадим Олександрович (8.03.1929)
 • Гарнік Олександр Васильович (11.03.1957)
 • Тард Габріель де (Gabriel de Tarde) (12.03.1843)
 • Новгороцев Павло Іванович (12.03.1866)
 • Шевченко Ольга Миколаївна (12.03.1969)
 • Бандура Олег Олександрович (14.03.1942)
 • Литвинов Олександр Миколайович (15.03.1954)
 • Ільїн Іван Олександрович (16 (28).03.1883)
 • Неновскі Нено (Neno Nenovski) (16.03.1934)
 • Скакун Ольга Федорівна (16.03.1937)
 • Сурилов Олексій Васильович (17.03.1928)
 • Бердяєв Микола Олександрович (18.03.1874)
 • Раз Джозеф (Josef Raz) (21.03.1939)
 • Ребіндер Манфред (Manfred Rehbinder) (22.03.1936)
 • Миронова Галина Анатоліївна (22.03.1961)

Квітень

 • Андрусяк Тарас Григорович (1.04.1967)
 • Дідич Тарас Олегович (2.04.1981)
 • Усенко Ігор Борисович (4.04.1957)
 • Гоббс Томас (Hobbes, Thomas) (5.04.1588)
 • Погребняк Станіслав Петрович (5.04.1976)
 • Марчук Віталій Петрович (7.04.1939)
 • Луць Людмила Андріївна (8.04.1957)
 • Гроцій Гуго (Grotius, Hugo) (10.04.1583)
 • Козловський Антон Антонович (10.04.1959)
 • Оксамитний Віталій Васильович (11.04.1946)
 • Бобровник Світлана Василівна (11.04.1957)
 • Попович Мирослав Володимирович (12.04.1930)
 • Петражицький Лев Йосипович (13 (25).04.1867)
 • Коркунов Микола Михайлович (14(26).04.1853)
 • Сливка Степан Степанович (14.04.1951)
 • Савчук Сергій Вікторович (14.04.1977)
 • Боровська Галина Стахівна (17.04.1957)
 • Скрипнюк Олександр Васильович (17.04.1960)
 • Карбоньє Жан (Carbonnier, Jean) (20.04.1908)
 • Соловйов Еріх Юрійович (20.04.1934)
 • Макс Вебер (21.04.1864)
 • Кант Іммануїл (Kant, Immanuel) (22.04.1724)
 • Бернюков Анатолій Миколайович (23.04.1981)
 • Анохін Юрій Ігорович (25.04.1985)
 • Вітгенштейн Людвіг (Wittgenstein, Ludwig) (26.04.1889)
 • Юм Давід (Дейвід) (Hume, David) (26.04.(5.05) 1711)
 • Трутень Віктор Володимирович (29. 04.1966)
 • Петришин Олександр Віталійович (30.04.1960)
 • Неліп Михайло Іванович (30.04.1956)

Травень

 • Алексєєв Микола Миколайович (01 (13).05.1879)
 • Вовк Вікторія Миколаївна (01.05.1970)
 • Коритько Дмитро Григорович (01.05.1985)
 • Макіавеллі Нікколо [Machiavelli, Niccollo] (03.05.1469)
 • Лодій Петро Дмитрович  (04.05.1764)
 • Костомаров Микола Іванович (04 (16).05.1817)
 • К’єркегор Сьорен [Kierkegaard, Soren] (05.05.1813)
 • Маркс Карл [Marx, Karl] (05.05.1818)
 • Ортега-і-Гассет Xосе [Orrega y Gasset, José] (06.05.1883)
 • Хайєк Фридрих Август фон [Hayek, Friedrich August von] ( 8.05.1899)
 • Лівшиц Роман Зіновійович (08.05.1929)
 • Журавський Віталій Станіславович (08.05.1955)
 • Римаренко Юрій Іванович (9.05.1929)
 • Бисага Юрій Михайлович (9.05.1957)
 • Кауфман Артур [Kaufmann, Arthur] (10.05.1923)
 • Віндельбанд Вільгельм [Windelband, Wilhelm] (11.05.1848)
 • Смородинський Віктор Семенович (11.05.1965)
 • Тарановський Федір Васильович (12 (24).05.1875)
 • Андрос Євген Івановч (13.05.1950)
 • Аарніо Ауліс [Aarnio, Aulis] (14.05.1937)
 • Георгица Аурел Зиновійович (15.05.1940)
 • Полсон Стенлі (Paulson Stanley L.) (16.05.1941)
 • Бакунін Михайло Олександрович (18 (30).05.1814)
 • Рассел Бертран [Russell, Bertrand] (18.05.1872)
 • Мілль Джон Стюарт [Mill, John Stewart] (20.05.1806)
 • Кірюхін Денис Ігорович (20.05.1977)
 • Ллевіллін (Ллеуллін) Карл Нікерсон [Llewellyn, Karl N.] (22.05.1893)
 • Кузнєцов Володимир Іванович (23.05.1946)
 • Лабанд Пауль [Laband, Paul ] (24.05.1838)
 • Кардозо Бенджамін Натан [Cardozo, Benjamin Nathan] (24.05.1870)
 • Лейст Олег Ернестович (24.05.1925)
 • Ріккерт Генріх [Rickert, Heinrich] (25.05.1863)
 • Шаповал Володимир Миколайович (25.05.1948)
 • Юм Давід (Дейвід) [Hume, David] (26.04. (05 .05.) 1711)
 • Андрузький Георгій (Юрій) Львович (26.05.(7 06) 1827)
 • Чичерін Борис Миколайович (26.05.(07.06) 1828)
 • Чаадаєв Петро Якович (27.05.1794)
 • Забігайло Володимир Костянтинович (27.05.1944)
 • Залігер Франк [Saliger, Frank] (28.05.1964)
 • Головатий Сергій Петрович (29.05.1954)
 • Тимошенко Віра Іванівна (30.05.1960)

(Джерело: іменний покажчик «ПФП»)

Е-вісник елегантної юриспруденції "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В УКРАЇНІ"  № 1 (4) 2010, 29 квітня 2010 року

 • Засновник і редактор В'ячеслав Бігун, Інститут держави і права ім. В. М. Корецього НАН України, Міжнародний фаховий часопис «Проблеми філософії права»
 • Започатковано 1 березня 2009 року
 • Цікавить філософія права? Завітайте за лінком
  www.bihun.info/phillaw
 • © В'ячеслав Бігун, 2010
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign