Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Пішов 35 рік вченому-юристові Станіславу Петровичу Погребняку

06.04.2010

ПОГРЕБНЯК Станіслав Петрович

Дата народження: 05.04.1976

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (юрист-спеціаліст, 1997; аспірантура, 2000; докторантура, 2007).

Наукова кваліфікація: к. ю. н. (2001) (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Тема дисертації: «Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення», науковий керівник: академік АПрНУ, д. ю. н., проф. М. В. Цвік); доцент кафедри теорії держави і права (2004, МОН України)).

Посада, місце роботи: доцент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Дослідницькі інтереси: теорія права, філософія права, порівняльне правознавство.

Доробок: більше 60 наукових праць, співавтор 4 підручників (теорія держави і права, історія вчень про державу і право, порівняльне правознавство, юридична деонтологія).

Контакти: e-mail: s.pogrebnyak@buhgalter.factor.ua

 

Dr iur Stanislav POHREBNYAK

DOB: April 5, 1976.

Education: Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine (Kharkiv) (Lawyer, Specialist in Law, 1997), PhD in Law Program, 2000; LLD Program, 2007).

Scholarly Qualification: Dr iur (PhD in Law) in Theory of State and Law (2001); Thesis Topic: «Conflicts of laws in the legislation of Ukraine and the ways of their elimination». Supervisor: Academician of ALSU Prof. Dr. М. V. Tsvik), Docent (Associate Professor) (2004, Ministry of Education of Ukraine)).

Position / Institution: Associate Professor at chair of the theory of state and law at the Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine (Kharkiv).

Research Interests: theory of law, philosophy of law, comparative law.

Publications: more than 60 scholarly articles, coauthored four student manuals (theory of state and law, history of state and law studies, comparative law, legal deontology).

Contacts: e-mail to s.pogrebnyak@buhgalter.factor.ua

Джерело: Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К., 2009. — 310 с. — С. 296. (Бібліотека Міжнародного часопису „Проблеми філософії права”)

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign