Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрКар’єра. Як 39 відомих юристів втратили посади – кінець Комісії з верховенства права

05.04.2010

39 відомих юристів України втратили свої посади. Указом Президента України В. Януковича № 478/2010 від 2 квітня 2010 року ліквідовано Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Головою Комісії був колишній Міністр юстиції України М. Оніщук. Комісію було створено Указом Президента В. Ющенко 5 липня 2005 року.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 478/2010

Про ліквідацію Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Ліквідувати Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 5 липня 2005 року № 1049 «Про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права»;
Указ Президента України від 31 жовтня 2006 року № 915 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 5 липня 2005 року № 1049»;
Указ Президента України від 20 серпня 2007 року № 719 «Питання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права»;
Указ Президента України від 24 серпня 2007 року № 914 «Про новий склад Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права»;
Указ Президента України від 21 травня 2008 року № 464 «Питання складу Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права»;
Указ Президента України від 13 квітня 2009 року № 238 «Питання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права»;
Указ Президента України від 13 жовтня 2009 року № 822 «Про зміни у складі Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

2 квітня 2010 року

Джерело: Сайт ПУ (http://www.president.gov.ua/documents/10783.html)

Склад Комісії, зі змінами:

 • ОНІЩУК              - Міністр юстиції України, кандидат
  Микола Васильович          юридичних наук, Голова Комісії
 • СТАВНІЙЧУК          - заступник Глави Секретаріату
  Марина Іванівна            Президента України - Представник                            Президента України у Конституційному                            Суді України,                            заступник Голови Комісії
 • КУРДЕЛЬЧУК          - президент Української іноземної
  Данило Маркович            юридичної колегії, адвокат,                            відповідальний секретар Комісії                            (за згодою) 
 • АВЕР'ЯНОВ           - завідувач відділу проблем державного
  Вадим Борисович            управління та адміністративного права                            Інституту держави і права імені                            В.М. Корецького НАН України,                            член-кореспондент Академії правових                            наук України, доктор юридичних наук                            (за згодою) 
 • АНДРЕЙЦЕВ           - президент Євразійської асоціації
  Володимир Іванович         правничих шкіл та правників, академік                            Академії правових наук України, доктор                            юридичних наук (за згодою) 
 • БАЛАКЛИЦЬКИЙ        - Голова Державної судової адміністрації Іван Ілліч                 України (за згодою)
 • БОЙКО               - декан юридичного факультету Львівського Андрій Михайлович          національного університету імені Івана                            Франка, кандидат юридичних наук                            (за згодою) 
 • БОЙКО               - колишній Голова Верховного Суду
  Віталій Федорович          України, суддя Верховного Суду України                            у відставці, кандидат юридичних наук                            (за згодою)
 • ВАРФОЛОМЕЄВА        - ректор Академії адвокатури України,
  Тетяна Вікторівна          член-кореспондент Академії правових                            наук України, доктор юридичних наук                            (за згодою)
 • ВАСИЛЕНКО           - представник України у Комісії ООН
  Володимир Андрійович       з прав людини, радник відділу                            оперативного реагування Департаменту                            секретаріату Міністра закордонних                            справ України, доктор юридичних наук
 • ВЕРБЕНСЬКИЙ         - заступник Міністра внутрішніх справ
  Михайло Георгійович        України - начальник Головного штабу,                            кандидат юридичних наук
 • ВОЗНЮК              - перший заступник начальника Управління Володимир Денисович        правового забезпечення Секретаріату                            Кабінету Міністрів України, суддя                            Конституційного Суду України у                            відставці 
 • ВОЙТЮК              - ректор Академії суддів України,
  Ірина Анатоліївна          кандидат юридичних наук (за згодою)
 • ГНАТЕНКО            - голова Судової палати у цивільних
  Андрій Васильович          справах Верховного Суду України                            (за згодою) 
 • ДОВГЕРТ             - завідувач кафедри міжнародного
  Анатолій Степанович        приватного та митного права Інституту                            міжнародних відносин Київського                            національного університету імені Тараса                            Шевченка, член-кореспондент Академії                            правових наук України, доктор юридичних                            наук (за згодою)
 • ЄВДОКИМОВ           - голова Союзу юристів України, президент Валерій Олександрович      Світового Конгресу українських юристів,                            президент Всесвітньої асоціації                            юристів, кандидат юридичних наук                            (за згодою)
 • ЗАХАРОВ             - співголова Харківської правозахисної
  Євген Юхимович             групи (за згодою)
 • КИСІЛЬ              - старший партнер Адвокатського
  Василь Іванович            об'єднання "Юридична фірма "Василь                            Кісіль і Партнери", адвокат, доктор                            юридичних наук (за згодою)
 • КОЗЮБРА             - завідувач кафедри державно-правових
  Микола Іванович            наук Національного університету                            "Києво-Могилянська академія", суддя                            Конституційного Суду України у                            відставці, член-кореспондент Академії                            правових наук України, доктор юридичних                            наук (за згодою)
 • КОЛІУШКО            - голова правління Центру
  Ігор Борисович             політико-правових реформ (за згодою)
 • КОНДИК              - заступник Міністра Кабінету Міністрів Павло Михайлович           України - начальник Управління                            правового забезпечення Секретаріату                            Кабінету Міністрів України (за згодою)
 • КОННОВ              - президент Всеукраїнської громадської
  Сергій Володимирович       організації "Асоціація правників                            України", старший партнер Адвокатської                            контори "Коннов і Созановський"                            (за згодою)
 • КРИВЕНКО            - голова Судової палати в
  Віктор Васильович          адміністративних правах Верховного                            Суду України, кандидат юридичних наук                            (за згодою) 
 • МАРТИНЕНКО          - декан юридичного факультету
  Петро Федорович            Міжнародного Соломонового університету,                            суддя Конституційного Суду України у                            відставці, кандидат юридичних наук                            (за згодою)
 • МЕДВЕДЬКО           - Генеральний прокурор України
  Олександр Іванович         (за згодою)
 • МЕЛЬНИК             - керівник служби Голови Верховного
  Микола Іванович            Суду України, доктор юридичних наук                            (за згодою)
 • НАЛИВАЙЧЕНКО        - Голова Служби безпеки України
  Валентин Олександрович
 • ОСЕТИНСЬКИЙ         - заступник Голови Вищого
  Анатолій Йосипович         господарського суду України, кандидат                            юридичних наук (за згодою)
 • ПАСЕНЮК             - Голова Вищого адміністративного суду
  Олександр Михайлович       України (за згодою)
 • ПИЛИПЧУК            - голова Ради суддів України, Перший
  Петро Пилипович            заступник Голови Верховного Суду                            України (за згодою)
 • ПОЛУДЬОННИЙ         - заступник Міністра фінансів України
  Микола Миколайович
 • РАФАЛЬСЬКА          - голова Київської міської
  Інна Владиславівна         кваліфікаційно-дисциплінарної комісії                            адвокатури (за згодою)
 • РОМАНОВ             - директор програми "Верховенство права" Роман Валерійович          Міжнародного фонду "Відродження"                            (за згодою)
 • САМОХВАЛОВ          - член Президії Третейської палати
  Віктор Панасович           України, кандидат юридичних наук,                            адвокат (за згодою)
 • ТАЦІЙ               - президент Академії правових наук
  Василь Якович              України, ректор Національної юридичної                            академії України імені Ярослава                            Мудрого, академік Національної академії                            наук України (за згодою)
 • ТКАЧУК              - заступник Міністра регіонального
  Анатолій Федорович         розвитку та будівництва України
 • ФУТЕЙ Богдан        - суддя Федерального Суду Претензій                            Сполучених Штатів Америки (США), доктор                            права (за згодою)
 • ШЕВЧУК              - професор Міжнародного Соломонового
  Станіслав Володимирович    університету, доктор юридичних наук                            (за згодою)
 • ШИЦЬКИЙ             - суддя Верховного Суду України,
  Іван Богданович            кандидат юридичних наук (за згодою).

{   Склад  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Указами  Президента N  464/2008  (  464/2008 ) від 21.05.2008, N 238/2009 ( 238/2009 ) від 13.04.2009, N 822/2009 ( 822/2009 ) від 13.10.2009 } 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign