Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЮвілей. Вячеславу Комарову – 50 років

01.01.2010

Тема: українські правознавці | Ukrainian legal scholars, ювілеї | jubilee

Вячеслав Комаров – український правознавець, кандидат юридичних наук з 1980, професор з 1990, член-кореспондент АПрНУ з 1993, Заслужений юрист України з 1998.

Вячеслав Васильович Комаров народився 1 січня 1950 року в місті Комсомольськ Донецької області.

Закінчив 1976 Харківський юридичний інститут. Відтоді працює у цьому вузі (тепер Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого): аспірант, з 1979 – викладач, з 1982 – завідувач кафедри цивільного процесу, з 1988 – проректор з навчальної роботи.

Досліджує проблеми цивільного і арбітражного процесу, нотаріату, міжнародного приватного права та міжнародного комерційного арбітражу.

У низці наукових праць розкриває актуальні питання функціонування судової влади в правовій державі, правового регулювання цивільно-процесуальних відносин, цивільної процесуальної правосуб’єктності та інші.

Основні дослідження: «Міжнародний комерційний арбітраж» (1995), «Цивільне процесуальне право України» (1999), «Нотаріат і нотаріальний процес» (1999).                                 

Праці останніх років:

  • Комаров В'ячеслав Васильович, Тертишніков Володимир Іванович, Луспеник Дмитро Дмитрович, Баранкова Вікторія Валеріївна, Бігун Віктор Анатолійович, Васильєв Сергій Володимирович. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: [монографія] / В'ячеслав Васильович Комаров (заг.ред.). — Х. : Харків юридичний, 2008. — 925с.
  • Комаров В'ячеслав Васильович, Баранкова Вікторія Валеріївна. Нотаріат: перспективи унормування, законодавство, судова практика. — Х. : Право, 2008. — 536c.
  • Комаров В'ячеслав Васильович, Сакара Наталія Юріївна. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч. посібник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. — 41с.
  • Комаров В. В., Баранкова В. В., Малюга Л. В., Федорченко Н. В. Нотаріат в Україні: Підручник / В.В. Комаров (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 320с.
  • Комаров Вячеслав Васильевич, Бигун Виктор Анатольевич, Баранкова Виктория Валерьевна, Тертышников В. И., Радченко П. И. Проблемы науки гражданского процессуального права / Академия правовых наук Украины; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого / Вячеслав Васильевич Комаров (ред.). — Х. : Право, 2002. — 440с.
  • Комаров В. В., Баранкова В. В., Тертишніков В. І., Пушкар Є. Г., Бігун В. А. Цивільне процесуальне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів / Академія правових наук України; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.В. Комаров (ред.). — Х. : Право, 1999. — 592с.

Джерела: інформація статті в „Юридичній енциклопедії” (автор: М. М. Сибільов), дані бі-ки Вернадського, В. С. Бігуна

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign