Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНовели. 50 нормативно-правових новел 2010 року

01.01.2010

Тема: нове законодавство, новели 2010 | new legislation, novelty 2010

З 1 січня 2010 року в Україні набирають чинності 35 законів, 2 укази Президента України та 23 акти Кабінету Міністрів України, повідомляють в Мінюсті.

Загалом у перший день нового року набувають чинності 5 базових законів та 30 законів, якими вносяться зміни до чинного законодавства. З них 12 законів у соціальній сфері, 18 – у фінансово-економічній, 3 – у правовій сфері, 1 – в інформаційній сфері та 1 у сфері екології.

Так, серед базових законів, які набувають чинності в перший день нового року, Закон України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Зазначеним Законом затверджено Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об´єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Крім того, набуває чинності Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ». Зазначеним Законом визначено правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу та внесено зміни до пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманих ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, тимчасово, до 1 січня 2020 року.

Також, набуває чинності Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин». Зазначений акт визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів´я тварин щодо статі, віку, породи та їх місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні.

Ще один базовий закон - «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції». Зазначений Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Також, з 1 січня набуває чинності Закон України «Про наукові парки». Зазначеним Законом врегульовані правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Рештою законів, що набирають сили в перший день нового року, за словами Міністра юстиції, вносяться зміни до чинного законодавчого масиву.

З НИХ, У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ З 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО НАСТУПНИХ ЗАКОНІВ:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення структури та функціонування податкової міліції та соціального захисту її працівників». Зазначений Закон спрямований на впорядкування діяльності органів податкової міліції державної податкової служби України і посилення ефективності протидії корупції та злочинності у сфері оподаткування. Цим Законом вносяться зміни до законів "Про державну податкову службу в Україні" та "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей». Зазначеним Законом запроваджено комплекс додаткових норм щодо посилення державної підтримки багатодітних сімей. Зокрема, багатодітним сім´ям надається право на отримання у позачерговому порядку квартир, 50% знижки плати за користування житло-комунальними послугами, дітям - безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, проїзд транспортом загального користування, навчання у вищих навчальних закладах, батькам - додаткові відпустки та надбавку до пенсії.

Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля». Зазначеним Законом внесено зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» щодо маркування назви лікарського засобу, дози діючої речовини та лікарської форми.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Зазначеним Законом вдосконалено правове регулювання суспільних відносин у сфері бібліотечної справи. Зокрема, внесено зміни до статті 30 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, згідно з якими працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та внесено зміни до підпункту 5.1.23 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо надання бібліотеками державної та комунальної форм власності платних послуг.

Закон України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту осіб, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років». Зазначеним Законом надано статус інвалідів війни особам, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років і стали інвалідами внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань.

Закон України «Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про охорону праці». Зазначеним Законом внесено зміни до статей 21 та 33 Закону України «Про охорону праці» щодо надання центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальними органами дозволу роботодавцю на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян». Зазначеним законом внесені зміни до ряду законів України, зокрема до «Житлового кодексу Української РСР», до законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; «Про податок з доходів фізичних осіб». Законом передбачено право військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей за їх бажанням отримувати грошову компенсацію замість жилих приміщень для постійного проживання.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці». Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо сфери його поширення, умов оплати праці шахтарів, соціального захисту та оподаткування.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами». Зазначений Закон спрямований на підвищення соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств по видобуванню уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. З цією метою внесено зміни до законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про електроенергетику", "Про систему оподаткування".

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих». З метою спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру зазначеним Законом внесено зміни та доповнення до Цивільного, Цивільного процесуального кодексів та до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито”.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати праці». Законодавчим актом внесено зміни до Закону України "Про оплату праці", Кодексу законів про працю України та Бюджетного кодексу України щодо запровадження погодинної заробітної плати

Закон України «Про внесення змін до Закону України» Про музеї та музейну справу». Цим Законом врегульовано суспільні відносини у сфері музейної справи та внесено зміни, зокрема, до статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо надання працівникам музеїв допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, а також матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та доплати за вислугу років у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ З 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ В УКРАЇНІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО НАСТУПНИХ ЗАКОНІВ:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву». Зазначеним Законом внесені зміни до статті 7 Закону України "Про плату за землю", якими визначено ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам, установам і організаціям для спорудження об’єктів містобудування

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Зазначеним Законом вносяться зміни до Закону "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", що спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності та забезпечення державного контролю у цій сфері.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства». Зазначений Закон спрямований на удосконалення правових засад розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства в Україні, посилення державної підтримки вітчизняних товаровиробників, забезпечення підвищення їх конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень». Зазначеним Законом доповнено підпункт 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" новим підпуктом, яким передбачено, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) суми грошової компенсації за витрату часу, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, яку отримують фізичні особи за ведення записів та подання відомостей відповідно до програм державних вибіркових обстежень, що проводяться органами державної статистики.

Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину». Зазначеним Законом встановлено ставку державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину в розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо операції з цінними паперами». Зазначеним Законом встановлено державне мито за реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій державних та місцевих позик) у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п´ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року; реєстрацію деривативів - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності». Зазначеним Законом відновлено на період до 1 січня 2015 року певні податкові пільги для підприємств космічної галузі України, передбачені Законом "Про державну підтримку космічної діяльності", які було скасовано прийнятим 25 березня 2005 року Законом "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України".

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива». Зазначеним Законом визначено правові засади регулювання виробництва і споживання біологічних видів твердого, рідкого та газового палива в Україні та внесено відповідні зміни до низки законів України, зокрема до законів „Про Єдиний митний тариф”, „Про альтернативні види палива”, „Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”, „Про податок на додану вартість”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”, „Про податок з доходів фізичних осіб”, „Про Митний тариф України”.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності використання меліорованих земель». Законодавчим актом внесено зміни до низки законів: "Про концесії", "Про меліорацію земель", "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" щодо удосконалення фінансового забезпечення будівництва, реконструкції та експлуатації меліоративних систем.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції». Зазначеним законом, зокрема, передбачено створення Державного інтервенційного фонду, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій і заставних закупівель та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки». Зазначеним Законом внесено зміни до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів». Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» щодо розвитку територій.

Закон України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні». Зазначеним Законом врегульовано питання встановлення розміру збору за видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю». Зазначеним Законом спрощено порядок набуття фізичними і юридичними особами права власності та користування на земельні ділянки із земель державної й комунальної власності, а також розширюються права землевласників та землекористувачів щодо користування ними та внесено зміни до низки законів України, зокрема до Закону України „Про оренду землі” щодо права на оренду земельної ділянки та припинення договору оренди землі.

В ПРАВОІЙ СФЕРІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНІВ:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Зазначеним Законом внесені зміни до ряду законів України, зокрема до Закону України "Про дорожній рух" щодо реєстрації та обліку транспортних засобів.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах». Закон передбачає запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах з метою установлення об´єктивного та неупередженого розподілу справ між суддями, надання відповідним особам інформації про стан розгляду справ щодо них, централізованого зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів, реєстрації вхідної кореспонденції, підготовки статистичних даних тощо.

Закон України «Про внесення змін до статей 167 і 186 Кодексу адміністративного судочинства України щодо направлення судового рішення та обчислення строків подання заяви про апеляційне оскарження». Зазначений Закон забезпечує право апеляційного оскарження рішень адміністративного суду особами, які беруть участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час оголошення рішення.

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО НАСТУПНИХ ЗАКОНІВ:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами». Зазначеним Законом внесено зміни та доповнення до Закону України "Про рекламу" щодо заборони в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань) реклами тютюнових виробів, алкогольних напоїв, реклами знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої.

КРІМ ТОГО, З 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ НАБУЮТЬ ЧИННОСТІ:

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

«Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень». Зазначеним Указом затверджено Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень.

«Про збільшення кількісного складу суддів та внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів». Зазначеним Указом збільшено кількісний склад суддів місцевих судів на 46 одиниць.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

«Про доповнення додатка 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна». Зазначеною постановою доповнено додаток 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, пунктом 281 щодо розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

«Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами». Постановою затверджено Порядок використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами

«Про внесення зміни до пункту 4 переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Постановою внесено зміни до пункту 4 Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257, щодо найменування посад

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 і від 3 червня 2009 р. № 549». Постановою внесено зміни до пункту 3 примітки додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» щодо введення посади водія виконавчого комітету ради та внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 549 «Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб» щодо здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень лише у разі забезпечення державою відповідного фінансування

«Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна». Постановою вносяться зміни до орендних ставок за використання нерухомого державного майна (додаток 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786).

«Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг». Постановою затверджено Порядок надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, та Перелік платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей, і їх вартість.

«Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства». Зазначеною постановою внесено зміни до Порядку справляння збору (далі – збору) та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587. Порядок доповнено пунктом 1¹, яким надано право платникам збору самостійно обчислювати суму збору. Також змінами передбачено спрямування бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

«Про внесення змін до Порядку обліку пожеж та їх наслідків». Постановою внесені зміни до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030, в частині ведення обліку пожеж відповідними державними органами.

«Про затвердження Типового положення про центр соціалізації наркозалежної молоді». Постановою затверджено Типове положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді.

«Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин». Постановою затверджено Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державними бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва та Севастополя, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення, районними бюджетами, бюджетами сіл та селищ.

«Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном». Зазначеною постановою затверджено Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном.

«Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі». Постановою затверджено Порядок ведення Поземельної книги та Порядок ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі.

«Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84». Зазначеною постановою доповнено постанову Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» пунктом 3 щодо виплати працівникам державних і комунальних бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

«Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. 1747». Постановою внесено зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1747 «Про остаточне зупинення Чорнобильської АЕС», що стосуються питань Комплексної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

«Про затвердження Порядку ведення реєстру науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкан тара». Зазначеною постановою затверджено Порядок ведення реєстру науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкан-тара.

«Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну податкову адміністрацію України». Зазначеною постановою викладено у новій редакції підпункти 25 і 26 пункту 4 Положення про Державну податкову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 778, щодо забезпечення безпеки діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків, та здійснення заходів щодо запобігання, виявлення і припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

«Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення». Пунктом 1 постанови затверджено Порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

«Про затвердження зразка та опису посвідчення і нагрудного знака «Ветеран податкової міліції». Постановою затверджено зразки та описи посвідчення і нагрудного знака «Ветеран податкової міліції».

«Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції». Постановою затверджено Порядок інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції.

«Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів». Постановою затверджено Порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

«Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН». Розпорядженням затверджено перелік підпорядкованих МОН державних професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для потреб економіки.

«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року». Розпорядженням затверджено план заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року

«Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1997 р. № 499». Зазначеним розпорядженням внесено зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1997 р. № 499 в частині найменування посади працівника закордонної дипломатичної установи та торговельно-економічної місії, що діє у її складі, яка прирівнюється до відповідних посад працівників апарату МЗС та Мінекономіки

Інформація Міністерства юстиції України

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign