Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Філософія права в Україні. Е-вісник елегантної юриспруденції (2009 № 3)

31.12.2009

Тема: філософія права | philosophy of law

Е-вісник елегантної юриспруденції. Філософія права в Україні (№ 3 2009)

Актуальні новини з царини філософії права в Україні та закордоном

Міжнародний фаховий журнал "Проблеми філософії права" 

 • Е-версія „ПФП” до Нового 2010 Року. Електронна постатейна версія всіх томів (2003-2009 рр.) журналу "Проблеми філософії права" тепер до вашої уваги в відкритому доступі. Це  подарунок до Нового 2010 Року (від відповідального секретаря журналу) всім авторам і читачам провідного журналу та шанувальникам філософії права. Е-версія "ПФП" зберігається у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського (режим доступу за лінком у рубриці Наукова періодика - www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pfp/index.html). Наступні томи журналу надалі розміщатимуться у каталозі Вернадки, підвищуючи доступність та наукову цінність журналу та кожної публікації авторів.

 • Черговий випуск журналу. Вийшов у світ черговий (подвійний) том "ПФП" (VI-VII) за 2008-09 рр. Томи об’єднано за рішенням керівництва редколегії від 4.03.2009 р. Так подолано фактичну прогалину в кількості томів і в стабілізовано процес видання (Зміст тому)  Редакція часопису висловлює щиру подяку всім, хто брав активну участь у підготовці та сприянні публікації тому IV-V Міжнародного часопису «Проблеми філософії права». Особлива подяка – професорам П. С. Пацурківському, А. А. Козловському та С. І. Максимову, доценту О. В. Стовбі та аспіранту Д. Г. Коритько, О. В. Куріяц.  

 • Набір матеріалів 2010. Оголошується набір матеріалів на том VIIІ 2010 року, який планується видати в двох номерах. Матеріали (наукові статті, есе, рецензії, наукові повідомлення) до №1 приймаються до 1.03.2010, до № 2 – до 1.10.2010. Потенційним авторам, окрім того, що рекомендовано подавати свої кращі матеріали, дотримуватися традиційних вимог ВАК України (якщо йдеться про наукові статті) слід ретельно виконувати оновлені вимоги до фахових публікацій (надавати анотацій та перелік ключових слів українською, російською та англійською мовами), а також дані про авторів, згадуваних у матеріалі, дані про яких відсутні в іменних покажчиках попередніх томів журналу. Матеріли приймаються на е-адресу головного співредактора журналу – проф. А. А. Козловського (kanant1@rambler.ru) або відповідального секретаря В. Бігуна (vsbihun@hotmail.com). 

 • Перша монографія бібліотеки ПФП. 11 вересня 2009 року видано першу монографію в рубриці „Бібліотека Міжнародного журналу „Проблеми філософії права” – Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба. – К., 2009. – 316 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права»). Детальніше? Рецензія проф. О. Мережко, витяг: «Ця монографія — справжня наукова подія… У монографії представлено урахування законодавцем і суддями дало б можливість створити якісно нову систему українського правосуддя, яка б викликала довіру і повагу з боку населення. Значення цієї монографії полягає і в тому, що вона — своєрідний маніфест нового покоління українських філософів і теоретиків права, за якими, сподіваємося, майбутнє”. Текст монографії також доступний за лінком за лінком. Додамо, що монографію презентовано на Всесвітньому конгресі IVR у Пекіні.  

Наукове життя:

 • Спеціалісти з філософії права – кандидати до складу АПрН України.  21-22 грудня 2010 року відбулися чергові вибори до складу АПрН України. З-поміж кандидатів троє докторів юридичних наук зі спеціальності „філософія права” – проф. С. І. Максимов, С. С. Сливка та М. М. Гуренко-Вайцман (яких, на жаль, не було обрано). Членство в Академії є визнанням певної юридичної науки та персонального доробку вченого. Відзначимо, що академіком АПрН обрано професора П. М. Рабіновича та член-кореспондентом – професора А. М. Колодія. Детальніше про результати виборів – за лінком.

 • Перелік дисертацій з філософії права (12.00.12) узагальнено та розміщено в відкритому доступі (за лінком). Перелік, що містить посилання на тексти дисертацій та їх автореферати, доповнено посиланнями на електронні ресурси авторефератів дисертацій, доступних у електронному каталозі б-ки Вернадського. У переліку 66 дисертаційних досліджень, з яких 11 – докторських. Додамо, що за лінком (http://lawbook.org.ua/index.php) також доступні більше 50 текстів авторефератів дисертацій з філософії права.
 • Дослідження з філософії правосуддя. Маю честь повідомити про проходження апробації результатів дослідження з проблематики філософії правосуддя в формах наукових статей та наукових доповідей і повідомлень під час наукових заходів. На часі – завершення та видання монографії за результатами дослідження. З деякими публікаціями можна ознайомитися за лінком www.bihun.info/publications
 • Новий дослідницький проект з філософії права. Невдовзі очікується оголошення про дослідницький проект, який висвітлюватиме розвиток філософсько-правової думки провідних українських мислителів і діячів.

 

Наукові заходи: 

 • XXIV Конгрес IVR. 15-20 вересня 2009 року в Пекіні пройшов XXIV Світовий конгрес IVR на тему "Глобальна гармонія і верховенство права". В роботі конгресу взяла участь й численна українська та російська делегації науковців. Деталі – на сайті Конгресу http://www.ivr2009.com/, читайте також огляди (К. Дорошенко „Обезьяний вопрос” (www.pl.com.ua/?pid=28&artid=6823), О. Кресін „Сніг у Пекіні” www.dt.ua/3000/3050/67300; прес-реліз). Детальніший науковий огляд читайте в наступному томі журналу „Проблеми філософії права” в викладі проф. С. Максимова та В. Бігуна.
 • XXV Конгрес IVR 2011. Наступний конгрес відбудеться в серпні 2011 року в Німеччині – місті Франкфурт-на-Майні на тему „Право, наука, технологія”. Сайт заходу вже ініційовано – http://www.ivr2011.org/ Очікується, що в роботі Конгресу візьмуть активну участь українські філософи та теоретики права. Ініціативна група планує видання спеціальної монографії „Ukrainian Contribution to Philosophy of Law” (робоча назва).
 • Традиційний захід з антропології права. 4-5 грудня 2009 року у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету успішно пройшов традиційний – цього разу Міжнародний – круглий стіл з антропології права. Видано збірку матеріалів круглого столу 2009 року, також презентовано збірку праць учасників круглого столу 2008 року.
 • Нерсесянівські читання.  В Інституті держави і права РАН України (Москва) відбулися Четверті філософсько-правові читання пам’яті В. С. Нерсесянца (Четвертые философско-правовые чтения памяти В. С. Нерсесянца). Українські філософи права отримали запрошення взяти участь у наступних читаннях від проф. В. Г. Графського. (Детальніше про читання – http://www.igpran.ru/nlive/detail.php?ID=2235)
 • Тячівський міжнародний семінар з філософії та права. 11 жовтня 2009 року на Тячівщині (Закарпаття) започатковано міжнародний семінар із філософії права, який було присвячено темі «Теорія і практика права: інтегративний дискурс». Ідея заходу – довільне висококваліфіковане філософське обговорення (дискурс) актуальних теоретичних і практичних питань права в неформальній обстановці. З-поміж найбільш актуальних філософсько-правових проблем, обговорених на першому колоквіумі, були питання праворозуміння як домінанти правосвідомості та особливостей здійснення правосуддя, які розглядалися в контексті правової традиції українського народу

 

Філософсько-правова полиця

 • Гудима Дмитро Анатолійович. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження. — Л., 2009. — 229 с. — Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. — Випуск 20. [Монографія, підготовлена на основі дисертації. —  [Е-ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gdamzd.zip]
 • Калиновський Юрій Юрійович. Правосвідомість українського суспільства: генеза та сучасність / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2008. — 288 c. — Бібліогр.: с. 266-284. — ISBN 978-966-458-066-0.
 • Литвинов Олександр Миколайович. Філософія права Павла Новгородцева: суспільний ідеал-право-держава: [монографія] / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. — Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. — 292 с. — Бібліогр.: с. 261-292. — ISBN 978-966-2905-49-6. [Монографія, підготовлена на основі дисертації – [Е-ресурс]. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05lomksi.zip
 • Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення / Бернюков А. М., Бігун В. С., Лобода Ю. П., Малишев Б. В., Погребняк С. П., Рабінович С. П., Смородинський В. С., Стовба О. В. / В.С. Бігун (відп.ред.). — К., 2009. — 316с. — (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). — Бібліогр.: с. 268-291. — ISBN 978-966-8058-37-0.
 • Цимбалюк Михайло Михайлович. Онтологія правосвідомості: теорія та реальність: монографія. — К. : Атіка, 2008. — 288с. — Бібліогр.: с. 278-287. — ISBN 978-966-326-297-0. [„Докторська” монографія]

 

Персональні дати (джерело: частково іменний покажчик „ПФП”)

 • Томазій Християн [Thomasius, Christian] 0101.1655
 • Лях Віталій Васильович                        0101.1942
 • Толстоухов Анатолій Володимирович      0102.1956
 • Суарес Франциско [Suarez, Francisco]   0105.1548
 • Пацурківський Петро Станіславович      0104.1953
 • Кельман Михайло Степанович               0105.1954
 • Крестовська Наталія Миколаївна           0106.1959
 • Капустін Михайло Миколайович             0111.1828
 • Кельман Євген Ісакович                       0111.1891 (н.ст.)
 • Сперансьий Михайло Михайлович          0112.1772
 • Давид Рене [David, René]                     0112.1906
 • Тодика Юрій Миколайович                    0113.1942
 • Джентілі Альберіко [Gentili, A.]              0114.1552
 • Костицький Михайло Васильович           0114.1948
 • Нікітін Антон Володимирович                 0117.1978
 • Соловйов Володимир Сергійович            0118.1853
 • Конт Огюст                                        0119.1798
 • Бекон Френсіс [Bacon, Francis]              0122.1561
 • Вольф Християн [Wolf, Christian]          0124.1679
 • Окіншевич Лев Олександрович             0125.1898
 • Струве Петро Бернгардович                  0126.1870
 • Шеллінг Ф. В. Й.                                 0127.1775
 • Коні Анатолій Федорович                      0128.1844
 • Франк Семен Людвигович                     0129.1877
 • Кукольник Василь Григорович               0130.1765
 • Гельвецій К. А. [Helvetius, C. A.]          0131.1715
 • Бистрицький Євген Костянтинович         0201.1948
 • Тарахонич Тетяна Іванівна                   0210.1963
 • Мережко Олександр Олександрович      0214.1971
 • Лемак Василь Васильович                    0215.1970
 • Штаммлер Рудольф [Stammler, Rudolf]    0219.1856
 • Таганцев Микола Степанович               0219.1843
 • Максимов Сергій Іванович                     0221.1956
 • Шопенгауер Артур                               0222.1788
 • Пашук Тарас Ігорович                         0222.1981
 • Ясперс Карл [Jaspers, Karl]                   0223.1883
 • Кресін Олексій Веніамінович                  0224.1976
 • Брюггер Вінфрід                                  0226.1950
 • Рабінович Сергій Петрович                   0227.1969

 

Додатки:

Засновник і редактор В'ячеслав Бігун, Інститут держави і права ім. В. М. Корецього НАН України. Започатковано 1 березня 2009 року     

Цікавитеся філософсько-правовими дослідженнями? Завітайте за лінком www.bihun.info/phillaw 

© В'ячеслав Бігун, 2009

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign