Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПублікації. Рубрику ЮрСлави „Публікації” оновлено текстами 25 друкованих праць

24.12.2009

Тема: юридична наука | legal scholarship, праці вчених-юристів | legal scholars’ publications, філософія права, філософія правосуддя | philosophy of law, legal philosophy, philosophy of justice

Рубрику „Публікації” сайту "ЮрСлава" оновлено текстами 25 друкованих праць В'ячеслава Бігуна, зокрема:

 • Антропологія [автор: Мойєр Дейвід. Переклад з англ. В. С. Бігуна] // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.) — Львів: Край, 2006. — С.309—314. [ Завантажити ]
 • Антропологія права: предмет, система, методологія, статус та функції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 43—58. [ Завантажити ]
 • Бабкіну Володимиру Дмитровичу — 80 років // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 215—217 [ Завантажити ]
 • Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії (Проект Положення громадської організації, написано на запит керівництва Асоціації) // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 206—209. [ Завантажити ]
 • Густав Радбрух — видатний німецький філософ права // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 33—48. [ Завантажити ]
 • Людина в праві. Правове людинорозуміння як філософсько-правова проблема // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 126—128. (Тези доповіді на «круглому столі» на тему «Актуальні проблеми філософії права» - м. Київ, 25 березня 2003 р., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.) [ Завантажити ]
 • Екстраординарний посібник з філософії права професора В. І. Кузнєцова (Рецензія на кн.: Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність. К., 2003) // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — 220-222. [ Завантажити ]
 • Життя Г. Л. А. Харта: Кошмар і благородна мрія (Рец. на: Lacey N. A life of H. L. A. Hart The Nightmare and the Noble Dream. Oxford University Press, 2004) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 403—405. [ Завантажити ]
 • Законне неправо та надзаконне право [Автор: Радбрух Ґустав. Переклад статті з нім. В. С. Бігуна: Gustav Radbruch. Gesetzliches Unrecht und Uebergesetzliches Recht] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 83—94. [ Завантажити ]
 • Людина в праві [Автор: Радбрух Ґустав. Переклад з нім. В. С. Бігуна: Gustav Radbruch. Der Mensch im Recht] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 71—82. [ Завантажити ]
 • Людина в праві та науках про право: три загальнонаукові підходи до дефініції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 37—42. [ Завантажити ]
 • Міжнародний науковий семінар та звітно-виборна конференція Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії (м. Київ) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 435—437 (Співавтор: Сергій Максимов). [ Завантажити ]
 • Олександр (Александр) Печенік (1937-2005). Людина з пристрастю до розуму // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 453—455. [ Завантажити ]
 • Правосуддя як здійснення народовладдя. Присяжне анулювання закону // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Міжнародного „круглого столу”(м. Львів, 4-5 грудня 2009 року). — Л., 2009. — С. 17–30. [ Завантажити ]
 • П’ять хвилин філософії права [Автор: Радбрух Ґустав. Переклад з нім. В. С. Бігуна: Gustav Radbruch. Fuenf Minuten Rechtsphilosophie] // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 95-97. [ Завантажити ]
 • Традиція у праві // Юридична енциклопедія. — Т. 6. — К., 2004. — С. 112. [ Завантажити ]
 • Філософія нагородного права як сфера правової політики та нагородної юстиції (на прикладі відзначення суддів державними нагородами України) // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VІ-VІI. — С. 187–203(співавтор: Дмитрій Григорович Коритько). [ Завантажити ]
 • Філософія правосуддя Гегеля: від поняття правосуддя до його здійснення // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Том VІ-VІI. — С. 164–171. [ Завантажити ]
 • Філософія правосуддя: деякі антропологічні й аксіологічні виміри (нотатки до постановки проблеми) // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). — Львів: СПОЛОМ, 2008. — С. 53-64. [ Завантажити ]
 • Філософія правосуддя (до постановки проблеми) // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том ІV-V. — С. 113—119. [ Завантажити ]
 • Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том ІV-V. — С. 113—119 (Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності 12.00.12 - Філософіія права) [ Завантажити ]
 • Філософія права: проблеми та підходи (рец. на однойменну книгу за ред. проф. П. М. Рабіновича) // Проблеми філософії права. — 2005. — Т. ІІІ. — С. 408—419. [ Завантажити ]
 • Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять «судочинство» і «правосуддя») // [Наукова стаття] Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 21-27. [ Читати ]
 • Юридична енциклопедія як джерело філософсько-правових знань (Рецензія і систематизація. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: «Українська енциклопедія», 1998-2004) // Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 426—430. [ Завантажити ]
 • The Revival of Philosophy of Law in Contemporary Ukraine («Відродження філософії права в сучасній Україні») // Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 210—212. (англійською мовою) [ Завантажити ]
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign