Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЕкспертиза. Особливості здійснення правосуддя ЄСПЛ (справедлива компенсація і виконання рішень)

13.03.2009

Теми: Європейська Конвенція, Європейський суд, експертиза, 

6 березня 2009 року на запрошення АBA/ROLI як експерт узяв участь у семінарі «Вступ до права Європейської Конвенції про захист прав людини», 6-7 березня 2009 року, м. Київ. Далі подаю матеріали презентації (винятково для навчальних цілей)

В'ячеслав Бігун. Семінар АBA/ROLI: «Вступ до права Європейської Конвенції про захист прав людини», 6-7 березня 2009 року, м. Київ

ПРАВОСУДДЯ І ЄСПЛ

• КСУ: Відповідність вимогам справедливості та забезпечення ефективного поновлення в правах

– (“Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах” (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора, 2003)

• КУ: Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами

• Мета: пошук справедливості? Покарання?

• Де? ЄСПЛ. У: 8 550 (8,6%) РФ: 11 350 (11,4%) з 97 300

 

ПРАВОСУДДЯ І СТРАСБУРГ

Виконання рішень: статистика

•2008 (11.12.2008): 119 справ

•2008 рішення по суті: 93 справ, 33 – порушення, 60 – „порушення частково”.

•2008: У. справедливої сатисфакції 5 590 049 грн.

•2009: 20 406,0 грн. (ДБУ 2009: „Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти У”)

•2008: МЮ 45 позовів про відшкодування збитків, завданих ДБУ внаслідок виконання рішень ЄСПЛ (2007 – 34): задоволено – 22, відмовлено – 16, на стадії розгляду – 7 (Звіт МЮ, 2008).

 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ: НОРМАТИВИ

•Конвенція ст. 46: Обов’язок виконання „остаточного рішення Суду” в будь-якій справі, в якій вони є сторонами

•ЗУ „Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ” (чинний з 30.03.2006)

 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ: НОРМАТИВИ

„Виконання рішення”:

• виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру;

• вжиття заходів загального характеру

- виплата відшкодування: у 3 міс з набуття Р. статусу остаточного

- за рахунок ДБУ

- план дій

 

ВИКОНАННЯ: ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ, КОНТРОЛЬ

• Комітет міністрів РЄ – орган нагляду за виконанням рішень

• Звітує МЮ через УУ

• Роль: суди У, виконавча служба

• „Відповідальні особи” в складі міністерств і відомств

 

ВИКОНАННЯ: ІНФОРМАЦІЯ

• Інформація http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/execution/

• Щодо України: http://www.coe.int/t/e/human_rights/execution/03_cases/Ukraine_en.pdf

 

САТИСФАКЦІЯ: СПРАВЕДЛИВА САТИСФАКЦІЯ

«Вимоги щодо справедливого відшкодування». Практична інструкція (2007)

• У середньому: 2 000 – 5 000 євро

• Не обов'язковий наслідок рішення

• ст. 41 К: справедливе відшкодування якщо національне законодавство не уможливлює повне відшкодування, і «якщо буде потреба»

• «справедливим» за даних обставин

• Суд бере до уваги місцеві економічні умови

 

С. С.: ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ

Конкретна вимога

– Перелік усіх вимог + підтверджувальні документи

– Не виконали вимоги, Суд може відхилити вимоги повністю/частково

Подання заяви про СС: істотні вимоги

– Справедливе відшкодування може бути надане згідно зі ст. 41 Конвенції щодо:

– а) матеріальної шкоди;

– b) нематеріальної шкоди; і

– с) видатків і витрат.

 

С. С.: ШКОДА

Збиток/шкода загалом, принципи

– Причинний зв’язок, підтвердження

– Мета: відшкодування, не покарання

Матеріальна шкода

restitutio in integrum: компенсацію за фактичні збитки (damnum emergens) або упущену вигоду (lucrum cessans).

– Причинний зв’язок

–  Підтвердження (що в Суду)

– Менше за заподіяну (з міркувань справедливості)

 

С. С.: НЕМАТЕРІАЛЬНА ШКОДА

Нематеріальна шкода

– Мета: фінансова компенсація нематеріальної шкоди, наприклад, псих. / фіз. страждання

– Не піддається обрахуванню (природа). Якщо є шкода і Суд уважає, що грошова компенсація необхідна, оцінка на “справедливій основі” за стандартами прецедентного права

– Вказати “справедливу” суму. Жертви кількох порушень – єдина чи партикулярна сума

 

ВИДАТКИ ТА ВИТРАТИ

restitutio in integrum: компенсацію за фактичні збитки (damnum emergens) або упущену вигоду (lucrum cessans).

– Причинний зв’язок

– Підтвердження (що в Суду)

– Менше за заподіяну (з міркувань справедливості)

 

С. С.: ВИДАТКИ ТА ВИТРАТИ

Видатки та витрати

– Компенсація заявникові

– на національному рівні та в самому Суді

– Види: вартість юр. допомоги, судові збори, транспортні витрати, на проживання (слуханнях у Суді)

– Причинний зв’язок

– Фактично понесені. Окремо, чеки

– Виправдані, розумні

Інфо.оплати (банк. рахунок, окрема сплата)

 

С. С.: ОПЛАТА

• Виплачується заявнику державою

• В ЄВРО за обмінним курсом на день оплати

• Наслідки конвертування – на заявнику

• Суд встановлює строк оплати

• Пеня за невчасну сплату

 

СУМИ ВІДШКОДУВАНЬ

2001-2006 виплачено 15 117347 грн СС

ТОП 10 відшкодувань

100000 євро: за М. і неМ збитки, за видатки і витрати (Гондадзе, 2005)

59 657 81 євро: 53 657, 81 за М, 5 000 за неМ збитки, 1 000 за видатки і витрати (Трегубенко,.2004)

•· 39109 19 євро: 588 12 за М., 33 000 за неМ. збитки, 5 521,07 за видатки і витрати (Справа Українсько Медіа Групи, 2005)

27500 євро: 25 000 за М., 2 500 за неМ. збитки (Справа Тимотійовича, 2005)

•  26 000 євро: 1 000 за М., 20000 за неМ. збитки, за 5000 за видатки і витрати (Справа Невмержицького, 2005)

• ·25 500 євро: 25 000 за М. збитки, 560 за витрати (Справа Інтерсплав 2007)

•  20 500 євро: 20 000 за М. збитки, 500 за видатки і витрати (Св. Науменко 2004)

•  20 000 євро : 20 000 за неМ. збитки (Справа Сергія Шевченка, 2006)

14380 євро: 11380 за М., за 3 000 неМ. збитки (Справа Лізанець, 2007).

10500 євро: 10 000 за М., 500 за неМ. збитки (Справа Мельник, 28.03.2006)

Дані бази даних рішень ЄСПЛ «HUDOC». Без претензій на вичерпність. Не враховані суми у рішеннях за заявами кількох скаржників.

 

ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ (ОКРЕМІ НОВЕЛИ)

• 1.04.2008: 385 рішень проти У. (щонайменше одне порушення)

• 80% рішень щодо порушення Україною в зв’язку з недотриманням права особи на досудове провадження, судовий розгляд та виконавче провадження протягом розумного строку, через відсутність в законодавстві засобу юридичного захисту від порушення такого права

• КСУ: Справа Заїченко

• МЮ листом від 9 січня 2009 року № 33-9/35 подано до КМ, 21 січня 2009 року зареєстровано в ВР України  проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права особи на досудове провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку".

Очікувані зміни: з 1 січня 2010 року.

 

ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ (ЗМІНИ)

• Зміни до КАС, ЗУ „Про статус суддів”:

– встановлюють порядок розгляду позовної заяви про встановлення факту порушення права на досудове провадження, розгляд справи органом судової влади або здійснення виконавчого провадження протягом розумного строку, визначають підсудність такої позовної заяви, її зміст, строки та порядок подання, коло осіб, які можуть її подавати.

– у частині першій статті 3: “11) розумний строк — строк досудового провадження, розгляду справи судовим органом або виконавчого провадження, необхідний для надання належного захисту порушених прав, свобод та інтересів, що визначений відповідно до критеріїв, передбачених частиною шостою статті 1811 цього Кодексу;”;

 

ЗМІНИ

• Встановлено порядок ініціювання проведення службового розслідування, службової перевірки або дисциплінарного провадження, що у випадку встановлення вини особи за порушення права на досудове провадження, рішення у справі судовим органом або виконавчого провадження протягом розумного строку матиме наслідком притягнення винної особи до юридичної відповідальності.

• ЗУ “Про статус С”: рішення суду про порушення права особи на розгляд справи судом протягом розумного строку є підставою для порушення дисциплінарного провадження щодо судді.

• Останній розділ проекту Закону: ГПУ та СБУ забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим проектом Закону.

 

ЗМІНИ

Добрі новини: експертиза ПЗУ Генерального директорату з прав людини (DG II) РЄ: відповідає вимогам статей 6 § 1 та 13 Конвенції і в разі його прийняття та виконання може бути визнаний ЄСПЛ “ефективним” засобом юридичного захисту, який фдозволяє оскаржити необґрунтовану тривалість провадження.

„Погані” новини: розбіжності не усунуто (2008: 21 травня 2008 року в МЮ проведено міжвідомчу нараду за участю представників ВСУ та ГПУ, МФ (відсутній). Існуючі розбіжності врегульовано не було: не досягнуто згоди щодо створення механізму оскарження порушення права особи на судове провадження протягом розумного строку, в зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення розширеної наради з керівництвом ВCУ та представниками судових палат ВСУ. Нарада 3 червня 2008 року за участі представників від ВСУ та МЮ врегулювання існуючих розбіжностей досягнуто не було.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Додаткові матеріли:

– ЄСПП Тема

– ЄСПЛ: репортаж зі Страсбургу Читати

– Інтерв’ю з Ю. Зайцевим Завантажити 

- Імітація засідання в ЄСПЛ - Конкурс Корецького

 

 

 

© В’ячеслав Бігун, 2009. 

На фото: в залі засідання Європейського суду (на місці головуючого), 2006.

– ЮрСлава: www.bihun.info/publications

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign