Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Філософія права. Збірка круглого столу 2007: Антропологія права: філософський та юридичний виміри (2008)

01.12.2008

Вийшла друком Збірка круглого столу 2007 року "Антропологія права: філософський та юридичний виміри: Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). — Львів: СПОЛОМ, 2008. — 344 с. 

Зміст збірника

 • Третій всеукраїнський "круглий стіл" з антропології права у Львові (замість передмови)
 • П. Рабінович. Світовий маніфест антропоцентризму (до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини) .8
 • М. Альчук. Категорії доконечності та справедливості у філософії права Богдана Кістяківського .18
 • О. Волинська. Правова основа соціальної сутності людини (філософсько-комунікативний аналіз) .26
 • В. Бігун. Антропологія права: предмет, система, методологія, статус та функції .37
 • В. Бігун. Філософія правосуддя: деякі антропологічні й аксіологічні виміри (нотатки до постановки проблеми).53
 • Я. Бочарова. Людський вимір права інтелектуальної власності .65
 • Є. Бурлай. Мовчазні феномени в праві .77
 • О. Губар. Систематизація принципів концепції прав людини .110
 • А. Дидикин. Аналитическая философия права нарубеже веков: от реатазма к натурализации .124
 • С. Добрянський. До історії становлення сучасної концепції прав людини .135
 • Т Дудаш. Герменевтико-антропологічна сутність правотлумачної діяльності органів конституційної юстиції України, Німеччини та США .143
 • Г. Журбелюк. Правова ментальність як об"єкт дослідження і предмет юридичної антропології .152
 • Я. Капустіна. Проблема взаємовідносин людини та влади у працях біхевіористів .164
 • М. Кельман. Загально наукова методологія і методологія права .170
 • С. Левчук. Правові феномени в контексті психологічної теорії права Л.Й. Петражицького .182
 • Ю. Лобода. Міф про природне право та правова традиція українського народу: до питання про емпіричну основу теоретико-правової юриспруденції .202
 • О. Макоренков. Антроповимірність як іманентна властивість правової системи відкритого суспільства .212
 • С. Максимов. Антропологічні та моральні підстави соціальних прав людини . 222
 • Г. Миронова. Етичні стандарти правового регулювання відносин за участю пацієнтів як складова європейської людино центристської доктрини .233
 • Н. Петлевич. Особистість у правовідносинах: персоналістична характеристика .245
 • П. Петровський. Права людини як основа державної політики .257
 • В. Петрушенко. Філософія постмодернізму і претензія людини на безправ"я .270
 • С. Погребняк. Про реалізацію в праві різних аспектів справедливості .276
 • С. Рабінович. Антропологічні засади конституційного праворозуміння .291
 • І. Сенота. Репродуктивні права в системі соматичних прав людини . 299
 • С. Сливка. Онтологія людини: правовий вимір . 313
 • О. Соловйов. Міжнародне праворозуміння: деякі чинники формування розуміння державами юридичного змісту міжнародних договорів .319
 • А. Фальковський. Аксіологічний підхід у методології юриспруденції: філософсько-антропологічний вимір .332
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign