Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

Філософія права. Побачив світ том IV-V міжнародного часопису «Проблеми філософії права»

29.12.2008

До уваги шанувальників елегантної юриспруденції – том IV-V міжнародного часопису «Проблеми філософії права».

З-поміж більше 30 публікацій тому IV-V статті відомих в Україні та світі філософів права, зокрема таких, як [імена та назви публікацій мовою статті] Юрген Хабермас (Кантианский проект конституционализации международного права: есть ли у него будущее?), С. І. Максимов (Кантівський проект правового суспільства і нові демократії), Франциско Лапорта (Глобализация и верховенство права. Некоторые сомнения вестфальца), А. В. Поляков (Коммуникативный подход к общей теории права), Аулиc Аарньо (Систематизация и интерпретация законов), Євгений Булыгин (К проблеме обоснования прав человека), А. А. Козловський (Достойне вшанування пам’яті видатного філософа права (рецензія на книгу, присвячену 140-річчю П. І. Новгородцева, В. С. Бігун (Філософія права в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи (Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності «філософія права»)).

Готується до друку томи VI та VII «Проблем філософії права». Запрошуємо авторів подавати свої найкращі наукові роботи (вимоги до публікацій – див. нижче).

«Проблем філософії права» - провідне та єдине в Україні видання у сфері філософії права, яке видається з 2003 року під егідою Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR). Видавці часопису – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

З повагою, В’ячеслав Бігун (відповідальний секретар Міжнародного часопису «Проблеми філософії права»)

Також читати

Буклет "Проблеми філософії права" [завантажити]

Проблеми філософії права: характеристика

 • Фаховий (ВАКівський) науковий часопис
 • Науковий орган ВАФПСФ (Всеукраїнська асоціація філософії права та соціальної філософії)
 • Міжнародний (мови публікацій: укр., рос., анг., нім., фр., ісп.; визнаний за кордоном у науковому світі)
 • ISSN 1818-992X
 • Періодичність: щорічник (від 1 до 4 випусків)
 • Зміст, резюме статей рос. та англ. мовами
 • Накопичувальні (враховуючі попередні томи) іменний та предметний покажчики

Короткий зміст попередніх томів

 • Том І: Публікації 46 авторів укр., рос. та анг. мовами — переважно тези доповідей і виступів на «круг­лому столі» 25.03.2003 р., інші фундаментальні наукові статті вітчизняних та іноземних авторів та матеріли, які висвітлюють процес розвитку фі­лософії права в Україні).
 • Том ІІ: Публікації 27 авторів укр., рос., анг., нім та пол. мовами у рубриках: про природу філософії права, (започаткованій) «Класики філософії права» (Ґустав Радбрух), методологію права, онтологію та гносеологію права, проблеми девіантної поведінки, філософію політики та естетики права; рецензії на три наукові праці, привітання до 80-річчя проф. В. Д. Бабкіна.
 • Том ІІІ- №1-2: Публікації більше 40 авторів укр., рос. та анг. мовами — переважно результати досліджень укр. та зарубіжних авторів, у рубриці «Класики філософії права праці —праці Євгена Ерліха, аналіз його наукової спадщини, рубрику з соціології права, рецензії та ювілейні статті, інші матеріли, які висвітлюють розвиток філософії права в Україні.

Головні вимоги до публікацій у ПФП (завантажити вимоги повністю)

 • 1.  Рукописи (укр., рос., англ., нім., фр., ісп. мовами) приймаються ел. поштою чи в друкованому вигляді (2 екз.) і на дискеті. Обсяг: статей — до 1 др. арк. (40 тис. знаків = 24 стор.), наукові повідомлення — до 0,5 арк., рецензії — до 0,3 арк. Шрифт — 14, інтервал — 1,5. Посилання — у тексті у квадратних дужках номером (напр. [3, с. 234]) позиції джерела у переліку (за абеткою) в кінці тексту
 • 2.  До рукопису додаються:
 • (1) резюме рос. та англ. мовами (не менше 250 слів кожне) з прізвищем, іменем, по батькові (П.І.Б.) автора з формулювання новизни та наукового результату, а також 5-15 ключових слів;
 • (2) довідка про автора (П.І.Б., повна дата народження, науковий ступінь й вчене звання, основне місце роботи, посада, дом. і служб. телефони, поштова та ел. адреси);
 • (3) інформація — якщо матеріал публікувався раніше / публікується паралельно
 • 3.  У разі публікування результатів дисертаційних досліджень — дотримання відповідних вимог (зокрема Постанови ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 про зміст наукових статей)
 • 4.  Матеріали для публікацій надсилати на адресу vsbihun@hotmail.com (з позначкою «ПФП»)

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign