Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука: Елегантно про правосприйняття

23.05.2008

Як людина сприймає право? На це питання кожен може запропонувати свою відповідь, адже має справу з тим, що позначається названим терміном. А що мають із цього приводу сказати професори права?

Відомий правознавець Наталія Оніщенко пропонує свої наукові міркування на тему в новій книзі «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку» (2008). В елегантно написаній книзі, сповненій цінними думками, автор називає проблему сприйняття права «важливою проблемою сьогодення... якій, на жаль, не приділялася належна увага на жодному з етапів розвитку суспільства».

Наводячи різні визначення «сприйняття», зокрема як складного психологічного акту відображення людиною дійсності, автор ставить, з-поміж інших, запитання: яким повинно бути право, аби воно сприймалося пересічним громадянином як його «фортеця»? І водночас запитує: яким має бути загальнокультурний, соціальний, суто правовий рівень пересічного громадянина, щоб він був здатний та готовий до настанов сучасного права як відображення правового демократичного розвитку?

Виклавши думки різних дослідників на взаємозв’язок людини і права, аналізу сутності людини, професор Оніщенко резюмує: «зміст правосвідомості як наслідок сприйняття або, навпаки, несприйняття права є виразом синтезу і взаємозв’язку різних об’єктивних і суб’єктивних чинників». Ці чинники автор й аналізує у книзі.

Відзначаючи роль інституту відповідальності держави перед особою, дослідниця водночас відзначає, що «юридична наука повинна якомога скоріше позбутися синдрому перебільшення ролі й значення держави стосовно особи». «У тpiaдi «держава – право – особа, – відзначає професор, - найбільш незахищеним елементом є особа. У держави, що використовує владу в своїх інтересах, є багато шляхів i можливостей обмежувати без належних підстав свободу i права людини. У наші дні є актуальними слова Демосфена, які він сказав багато століть тому, що людина повинна боротися за свої права так само, як і за стіни свого будинку».

Здавалося, що, аби «боротися за право», людина має бути зацікавленою у якомога ширшому його вивченні. Однак, якщо так, то чим можна пояснити такий феномен як правовий нігілізм? «Стійка невіра у високе призначення, потенціал, універсальність, можливості і навіть необхідність права, – пише Наталія Оніщенко, – такий морально-психологічний генезис феномену правового нігілізму». І додає: «громадська думка в сучасних умовах стає менш чутливою до моральних порушень, навіть деградації. До певної міри це породжує заперечення багатьох настанов та цінностей».

Головним джерелом нігілістич­них проявів є, на думку автора, «загальний кризовий стан українського суспільства». А порушення «є тим надзвичайним фактором, що підживлює нігілістичні настрої населення». Як приклад професор Оніщенко наводить «по­рушення права на гендерну рівність», які характеризує як латентні. Так, ст. 161 КК України перед­бачає кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення пря­мих чи непрямих привілеїв за ознакою статі при прийомі на ро­боту, навчання, якщо потерпілий мав законні підстави бути прийнятим. Але, за словами автора, «аналіз судової практики свідчить про те, що фак­тично ст. 161 КК України не застосо­вується. Така «бездіяльність» зазначеної норми закону пояс­нюється неналежним рівнем гендерної правосвідомості й гендерної культури та водночас високим рівнем правового нігілізму».

Втім, дозволимо собі відзначити, реалії пропонують нам не менш яскраві приклади і, здавалося б, у більш високорозвинених у плані правової культури країнах. Так, в 2004 році в США було проведено дослідження, предметом якого був рівень обізнаності молоді з правовими нормами, пов'язаними з продажем тютюнових виробів і володінням ними. З’ясувалося, що в середньому (лише) 30 % осіб до 18 років відомо, що вживання тютюнових виробів може стати підставою для позбавлення водійських прав. Менше 50 % знали про те, що володіння тютюновими товарами є караним діянням. Ось такі реалії «правового нігілізму» в США.

Повертаючись до українських реалій, відзначимо, що автор, уникаючи категоричних висновків, підкреслює важливість «наукових доробок та практичних рекомендацій щодо «рецептів», необхідних для поліпшення «анемічного» процесу сприйняття права, що, на її думку, є сьогодні однією з головних вимог цивілізованого подолання сучасних кризових явищ.

Славік Бігун

Публікація [посилання], зі скороченнями:

Бігун Славік. Елегантно про правосприйняття // Юридична газета. — 2008. — № 21 (156) (27.05). — С. 21 (публіцистична рецензія на книгу: Оніщенко Н. М. Сприйняття права в умовах думократичного розвитку. Проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко. — К., 2008. — 320 с.)

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign