Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Академія правових наук України – 10 нових академіків

11.03.2012

6 березня 2012 року у м. Харкові відбулися загальні збори Національної академії правових наук України, на яких обрано дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України, повідомляє сайт Академії.

За результатами таємного голосування обрано 10 нових членів Академії, з них: 2 - дійсних члени (академіки); 8 - члени-кореспонденти.  

При чому проводилися «загальні» та «цільові» вибори (для формування складу південного регіонального центру НАПрН України).

Загальна кількість зареєстрованих кандидатів - 47 кандидатів, з них: обиралося за загальними виборами - 41 кандидатів, 2 – на місця дійсних членів (академіків) та 39 кандидатів - у члени-кореспонденти. У цільових виборах брало участь 6 кандидатів у члени-кореспонденти.

За відповідними відділеннями та видом виборів обрано наступних правознавців.

 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Дійсними членами (академіками) обрано:

 • Зайчука Олега Володимировича (доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Інституту Законодавства Верховної Ради України),
 • Гончаренка Володимира Дмитровича (доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») та

член-кореспондентами:

 • Максимова Сергія Івановича (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри філософії Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»),
 • Крижановського Анатолія Федоровича (доктор юридичних наук, професор, перший проректор з навчально-організаційної роботи, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету).

Обиралося:

Загальні вибори: Кандидати у дійсні члени (академіки) — 2 чол. (кількість вакансій - 1)

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання  Ким рекомендований  Дата реєстрації 

 • Гончаренко Володимир Дмитрович д.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  19.09.2011
 • Зайчук Олег Володимирович д.ю.н., професор – Вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України  19.09.2011

Кандидати у члени-кореспонденти — 7 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Бисага Юрій Михайлович д.ю.н., професор – Вченою радою Ужгородського національного університету  26.09.2011
 • Головко Олександр Миколайович д.ю.н., професор – Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ  22.09.2011
 • Грищук Оксана Вікторівна д.ю.н., доцент – Вченою радою Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  29.09.2011
 • Максимов Сергій Іванович д.ю.н., професор – Вченою радою Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України  22.09.2011
 • Стеценко Семен Григорович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Рабіновичем П.М.  23.09.2011
 • Усенко Ігор Борисович к.ю.н., професор – Вченою радою Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України  27.09.2011
 • Шевченко Анатолій Євгенійович д.ю.н., професор – Вченою радою Донецького юридичного інституту МВС України  27.09.2011

Цільові вибори по південному регіону України (для формування складу Південного регіонального центру НАПрН України): Кандидати у члени-кореспонденти — 1 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Крижановський Анатолій Федорович д.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія", – Вченою радою Міжнародного гуманітарного 

 

ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ НАУК І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Обрано член-кореспондентом:

 • Барабаша Юрія Григоровича (доктор юридичних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).

Обиралося:

Загальні вибори: Кандидати у члени-кореспонденти — 9 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Баймуратов Михайло Олександрович д.ю.н., професор – Вченою радою Маріупольського державного університету  28.09.2011
 • Барабаш Юрій Григорович д.ю.н., доцент – Вченою радою Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  22.09.2011
 • Борденюк Василь Іванович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Селівоном М.Ф.  26.09.2011
 • Комзюк Анатолій Трохимович д.ю.н., професор – Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ  20.09.2011
 • Пришва Надія Юріївна д.ю.н., професор – Вченою радою Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  26.09.2011
 • Рябченко Олена Петрівна д.ю.н., професор – Вченою Радою Національного університету Державної податкової служби України  23.09.2011
 • Тимченко Леонід Дмитрович д.ю.н., професор – Вченою Радою Національного університету Державної податкової служби України  23.09.2011
 • Тищенко Микола Маркович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Гетьманом А.П.  26.09.2011
 • Фрицький Юрій Олегович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Крупчаном О.Д.  21.09.2011

Цільові вибори по південному регіону України (для формування складу Південного регіонального центру НАПрН України): Кандидати у члени-кореспонденти — 2 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Вишняков Олександр Костянтинович д.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія" 23.09.2011
 • Кузніченко Сергій Олександрович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Васильєвим А.С.  29.09.2011

 

ВІДДІЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК

Обрано член-кореспондентами:

 • Борисову Валентину Іванівну (кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»),
 • Харитонову Олену Іванівну (доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»).

Обиралося:

Загальні вибори: Кандидати у члени-кореспонденти — 7 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Борисова Валентина Іванівна к.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  26.09.2011
 • Васильєва Валентина Антонівна д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Луцьом В.В.  27.09.2011
 • Галянтич Микола Костянтинович д.ю.н., доцент – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Луцьом В.В.  19.09.2011
 • Гіжевський Володимир Казімірович к.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Костицьким М.В.  13.09.2011
 • Іншин Микола Іванович д.ю.н., професор – Вченою радою Науково-дослдіного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України  20.09.2011
 • Лазор Лідія Іванівна д.ю.н., професор – Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені В.Даля  19.09.2011
 • Мічурін Євген Олександрович д.ю.н., доцент – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Крупчаном О.Д.  19.09.2011

Цільові вибори по південному регіону України (для формування складу Південного регіонального центру НАПрН України): Кандидати у члени-кореспонденти — 1 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Харитонова Олена Іванівна д.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія" 23.09.2011

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА

Обраних на сайті Академії не зазначається.

Обиралося:

Загальні вибори: Кандидати у члени-кореспонденти — 7 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Атаманова Юлія Євгенівна д.ю.н., доцент – Вченою радою Науково-дослдіного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України  22.09.2011
 • Беляневич Олена Анатоліївна д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Крупчаном О.Д.  19.09.2011
 • Курило Володимир Іванович д.ю.н., професор – Вченою радою Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства Національного університету біоресурсів та природокористування 26.09.2011
 • Кулинич Павло Федотович к.ю.н., старший науковий співробітник – Вченою радою Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України  28.09.2011
 • Пилипенко Пилип Данилович  д.ю.н., професор – Вченою радою Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  26.09.2011
 • Тимошенко Володимир Андрійович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Борисовим В.І.  29.09.2011
 • Устименко Володимир Анатолійович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Мамутовим В.К.  13.09.2011

ВІДДІЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК

Обрано член-кореспондентами:

 • Грищука Віктора Климовича (доктор юридичних наук, професор, директор інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України),
 • Берназа Василя Дмитровича (доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету),
 • Дрьоміна Віктора Миколайовича (доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія»),
 • іноземним членом – Комісарова Володимира Сергійовича (доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Московського державного університету імені В. М. Ломоносова).

Обиралося

Загальні вибори: Кандидати у члени-кореспонденти — 9 чол. (кількість вакансій - 1)

 • Антипов Володимир Іванович к.ю.н., професор – Вченою радою Науково-дослідного інституту фінансового права  23.09.2011
 • Бойко Андрій Михайлович д.ю.н., доцент – Вченою радою Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  26.09.2011
 • Грищук Віктор Климович д.ю.н., професор – Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ  12.09.2011
 • Джужа Олександр Миколайович д.ю.н., професор – Дійсними членами (академіками) НАПрН України Костенком О.М., Костицьким М.В.  26.09.2011
 • Капліна Оксана Володимирівна д.ю.н., доцент – Вченою радою Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  21.09.2011
 • Лобойко Леонід Миколайович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Зеленецьким В.С.  21.09.2011
 • Скулиш Євген Деонізійович д.ю.н., професор – Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, Дійсним членом (академіком) НАПрН України Костенком О.М. 23.09.2011
 • Степанюк Анатолій Хомич д.ю.н., професор – Вченою радою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України  23.09.2011
 • Цимбал Петро Васильович д.ю.н., професор – Дійсним членом (академіком) НАПрН України Сегаєм М.Я.  23.09.2011

Цільові вибори по південному регіону України (для формування складу Південного регіонального центру НАПрН України): Кандидати у члени-кореспонденти — 2 чол. (кількість вакансій - 2)

 • Берназ Василь Дмитрович д.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія" 23.09.2011
 • Дрьомін Віктор Миколайович д.ю.н., професор – Вченою радою Національного університету "Одеська юридична академія" 23.09.2011

Після виборів чисельність членів Академії складає: 52 дійсних члена (академіка), 83 член-кореспондента та 5 іноземних членів.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign