Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ПЛ. Курс «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини - 2012» (заявки до 10.04.2012)

22.02.2012

 

Тема: права людини та журналістика

Конкурс на участь у навчальному Курсі «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини - 2012»

Оголошено конкурс на участь у навчальному Курсі «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини - 2012», що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Правозахисним центром «Поступ» та громадською організацією «М’АРТ» за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження». Навчальний Курс є частиною другого етапу плану дій Всеукраънської освітньої програми «Розуміємо права людини». 

До участі у конкурсі запрошуються журналісти працюючих в Україні засобів масової інформації, вмотивовані активно діяти на підтримку та захист прав людини.

Загальні запитання на які відповідає навчальний Курс за змістом:

 • Що таке права людини.
 • Права людини: філософській, етичний та юридичний аспекти.
 • Механізми захисту прав людини.
 • Дії на захист прав людини (з акцентом на інформаційній складовій).
 • Як готувати матеріали пов’язані з проблемами прав людини.
 • Як готувати матеріали у відповідності з правами людини.
 • Безпека діяльності журналістів.  
 • Взаємодія ЗМІ та НУО у сфері захисту та підтримки прав людини.
 • Як проводити журналістські розслідування в сфері прав людини.
 • Як організовувати ефективні журналістські адвокаційні кампанії на захист прав людини.

Навчальний Курс триватиме близько півтори роки та складатиметься з наступних етапів:

 1. Перший п’ятиденний семінар  Курсу
 2. Перша дистанційна сесія
 3. Другий п’ятиденний семінар Курсу
 4. Друга дистанційна сесія
 5. Навчальний візит до однієї з європейських країн (опціонально)

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Критерії відбору для участі у Курсі є наступними:

 • Активна робота в діючих ЗМІ;
 • Активна громадянська позиція;
 • Досвід підготовки матеріалів у сфері захисту суспільних інтересів;
 • Можливість брати участь у всіх навчальних заходах Курсу.

Перший семінар навчального Курсу проходитиме з 25 по 29 квітня 2012 року у місті Чернігів (база відпочинку «Санрайз»).

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників Курсу, витрати на проїзд до місця проведення семінарів й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда). 

Для участі у конкурсі необхідно:

Зверніть увагу! В разі, якщо претендент працює у штаті ЗМІ, він має обов’язково додати до заявки письмове підтвердження від редактора про те, що він погоджується на участь претендента у всіх навчальних заходах Курсу. Підтвердження необхідно надсилати на адресу програми (rozumiemopravaludyny@gmail.com) з обов’язковою приміткою в темі листа: «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»).

 • Крок другий: Надіслати до 3-х власних матеріалів, що стосуються захисту суспільних інтересів. Матеріали можуть бути надіслані у різний спосіб (відскановані версії друкованих матеріалів, аудіо та відео файли, посилання на відео, аудіо, текстові матеріали, розміщенні в мережі Інтернет і т.п.). 

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою, а матеріали прийнятими на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для надсилання додаткових матеріалів та отримання інформації: 

 • E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com (з обов’язковою приміткою в темі листа: Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»)
 • Факс: (0642) 49 59 63
 • Поштова адреса: вул.. Інтернаціональна, 50, Луганськ, 91055 

Контактна особа:

 • Костянтин Рєуцький (моб. тел.: 095 295 54 40)
 • Сергій Буров (моб. тел.: 050 921 99 67)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 10 квітня 2012 року. Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до  15 квітня 2012 року. 

Конкурс на участие в образовательном курсе «Роль журналистики в защите и поддержке прав человека - 2012»


Объявляется конкурс на участие в образовательном курсе «Роль журналистики в защите и поддержке прав человека - 2012», который организовует Украинский Хельсинский союз по правам человека совместно с Правозащитным центром «Поступ» и общественной организацией «М'АРТ» при финансовой поддержке Норвежского Хельсинкского Комитета и Международного Фонда «Возрождение». Учебный Курс является частью второго этапа плана действий Всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека».

 К участию в конкурсе приглашаются журналисты работающих в Украине средств массовой информации, мотивированные активно действовать в поддержку и защиту прав человека.

 
Общие вопросы на которые отвечает учебный Курс по содержанию:

* Что такое права человека.

* Права человека: философский, этический и юридический аспекты.

* Механизмы защиты прав человека.

* Действия в защиту прав человека (с акцентом на информационной составляющей).

* Как готовить материалы, связанные с проблемами прав человека.

* Как готовить материалы в соответствии с правами человека.

* Безопасность деятельности журналистов.

* Взаимодействие СМИ и НГО в сфере защиты и поддержки прав человека.

* Как проводить журналистские расследования в сфере прав человека.

* Как организовать эффективные журналистские адвокационные кампании в защиту прав человека.

 

Образовательный Курс продлится полтора года и будет состоять из следующих этапов:

1. Первый пятидневный семинар Курса
2. Первая дистанционная сессия
3. Второй пятидневный семинар Курса
4. Вторая дистанционная сессия
5. Учебный визит в одну из европейских стран (опционально)


Формирование группы участников будет происходить по результатам конкурсного отбора.

 

Критерии отбора для участия в Курсе являются следующими:

- Активная работа в действующих СМИ;
- Активная гражданская позиция; 

- Опыт подготовки материалов в сфере защиты общественных интересов;
- Возможность принимать участие во всех учебных мероприятиях Курса.


Первый семинар учебного Курса будет проходить с 25 по 29 апреля 2012 года в Чернигове (база отдыха «Санрайз»).

Организаторы обеспечивают проживание и питание участников Курса, расходы на проезд к месту проведения семинаров и в обратном направлении (при наличии проездных документов и в пределах стоимости проезда рейсовым автобусом или купейным вагоном поезда).

Для участия в конкурсе необходимо:

Шаг первый: Зарегистрировать свою кандидатуру на участие в Курсе «Роль журналистики в защите и поддержке прав человека» и дождаться подтверждения регистрации Вашей кандидатуры на указанный вами адрес электронной почты.

Обратите внимание! В случае, если претендент работает в штате СМИ, он должен обязательно добавить к заявке письменное подтверждение от редактора о том, что он соглашается на участие претендента во всех учебных мероприятиях Курса. Подтверждение необходимо присылать на адрес программы (rozumiemopravaludyny@gmail.com) с обязательной пометкой в ​​теме письма: «Роль журналистики в защите и поддержке прав человека»).

Шаг второй: Отправить до 3-х собственных материалов, касающихся защиты общественных интересов. Материалы могут быть присланы различными способами (отсканированные версии печатных материалов, аудио и видео файлы, ссылки на видео, аудио, текстовые материалы, размещенные в сети Интернет и т.п.).

Ваша кандидатура считается зарегистрированной, а материалы принятыми на участие в конкурсе, если вы получили об этом уведомление от организаторов.

Контакты организаторов
для отправки дополнительных материалов и получения информации:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com (с обязательной пометкой в ​​теме письма: Роль журналистики в защите и поддержке прав человека »)
Факс: (0642) 49 59 63
Почтовый адрес: ул. Интернациональная, 50, Луганск, 91055

Контактное лицо:
Константин Реуцкий (моб. тел.: 0952955440)
Сергей Буров (моб. тел.: 0509219967)


Просим обратить внимание, что конкурсные документы должны поступить не позднее 17.00 10 апреля 2012 года. Заявки, полученные позже указанного срока, рассмотрены не будут. Участники конкурса будут уведомлены о его результатах до 15 апреля 2012 года.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign