Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрСлава Публікація: Товариші по юридичному бізнесу

21.02.2008

«Партнер юридичної фірми». Це словосполучення усталилося в середині 90-х років. Саме тоді в Україні зростала кількість так званих «юридичних фірм» (ЮФ). Поряд із міжнародними ЮФ, кілька з яких надовго прийшли в Україну, почали організовуватися й локальні. Засновані українськими юристами-випускниками американських ЮНЗ, ЮФ будувалися за формальними взірцями американської практики: переважно щодо назви, організації справ та управління, тоді як організаційно-правові форми визначалися українським законодавством. Як результат – певна неясність у термінах і смислах. Спробуємо, без претензій на вичерпність, з’ясувати – на матеріалах з практики українського та американського юрбізнесу, що таке «партнер» і «партнерство» в юридичні фірмі.

 

Класичне партнерство як товариство

Термін «партнер ЮФ» – не випадковий, бо переважна кількість західних, зокрема американських, ЮФ засновано в формі партнерства. Юридичний статус останнього сформувався під впливом законодавства і прецедентного права системи англосаксонського права, де вони функціонують. Так, під «партнерством» (partnership) мається на увазі форма підприємницької діяльності у вигляді об’єднання (асоціації) двох чи більше осіб (партнерів), які спільно здійснюють комерційну діяльність.

Найбільш близький український еквівалент «партнерства» – «господарське товариство» («юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками»). Проте значення зазначених термінів не є ідентичними. Згідно з класичним розумінням партнерства, воно (1) зазвичай не є юридичною особою, (2) може засновуватися й за усною угодою партнерів, (3) кожен із яких відповідальний і за себе, і за інших партнерів.

Уже вказаного достатньо, аби зробити попередній висновок: якщо українські ЮФ, створені у формі господарських товариств, зокрема товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), то їхні учасники не можуть вважатися «партнерами» в класичному розумінні поняття «партнерство».

 

Юридична фірма як організація

Проте не поспішатимемо з остаточними висновками. Позаяк нема єдиного розуміння того, що таке «юридична фірма» (law firm) в організаційному аспекті.

Зокрема, в Мецці юрбізнесу – США, під ЮФ мають на увазі форму підприємництва, створену (1) двома чи більше юристами для спільного зайняття юрпрактикою, або, в деяких юрисдикціях, (2) одним юристом (solo practitioner).

Ключовою ж рисою ЮФ називають те, що це традиційна форма надання правових послуг у сфері приватної (читай - недержавної) юрпрактики. Проте й у цьому аспекті є нюанс: для цілей дисциплінарної відповідальності ЮФ – це й юридичний департамент підприємства, органа державної влади.

Якщо узагальнювати щодо організаційного аспекту: юрист вправі займатися юрпрактикою (1) самостійно, (2) як найманий працівник іншого юриста чи ЮФ або як (3) учасник ЮФ у формі партнерства, професійної корпорації чи подібної структури.

 

Дуалізм регламентації

За законодавством США, зокрема узагальненим щодо діяльності юристів у спеціальному Зводі права (Restatement of the Law Governing Lawyers (третя редакція 2000 року)), частину якого подано далі), ЮФ заснована як партнерство підпадає під дію права про партнерство в таких питаннях як створення, діяльність, управління та ліквідація фірми. Початково, аби отримати податкові преференції, ЮФ могли створюватися як професійні корпорації. Останню міг створювати навіть один юрист індивідуально.

Згідно із поправками початку 90-х років, юристи в деяких штатах можуть обирати організаційну форму «партнерства з обмеженою відповідальністю» (limited-liability partnership – LLP). Аналогічно, в ряді штатів юристи можуть організовувати ЮФ у формі «компанії з обмеженою відповідальністю» (limited-liability companу – LLC). Ці форми дозволяли істотно обмежити цивільно-правову (деліктну) відповідальність партнерів за дії, за які вони персонально не відповідали.

Зважаючи на специфічний характер приватної юридичної практики, діяльність ЮФ та практикуючих у них юристів регламентується двома видами нормативних баз. По-перше, в частині організаційно-правової діяльності – це  корпоративне право, право партнерств і відповідне прецедентне право (залежно від організаційної форми ЮФ). По-друге, в частині професійної діяльності – це правила професійної діяльності.

Ключову роль «нормативу» у першому випадку, окрім законодавства, відіграє «угода фірми» (firm agreement). Наприклад, «партнерська угода», як один із її різновидів у випадку партнерства. У другому випадку – це «кодекси юристів» (lawyer codes), які узагальнюють правила професійної діяльності юристів, чиє виконання самоврядно забезпечують суди чи бар-асоціації в США.

 

Подвійний норматив

Який же із двох «нормативів» домінує? Якщо права або обов'язки, передбачені в «угоді фірми» чи такі, що випливають з неї, узгоджуються з «кодексами юристів», то стосунки між юристами регламентуються угодою з урахуванням контролюючих положень інших законів, які встановлюють позадоговірні права та обов’язки.

За відсутності угоди, юристи на одній ЮФ продовжують мати права та обов'язки щодо один одного та фірми за загальним законодавством. Обов’язку регламентації таких відносин не встановлено.

Тому юристи ЮФ зобов’язані не привласнювати всупереч закону фінанси фірми, її власність. Так, якщо іншого не передбачається, юрист не вправі домовлятися з клієнтом фірми про сплату гонорару безпосередньо йому (замість фірми). Аналогічно юрист не вправі несанкціоновано вилучати кошти фірми для особистого користування.

 

Дволикість партнерства в ЮФ

Дуалістичність регламентації діяльності ЮФ відображає і водночас створює певне нормативне напруження, яке зумовлює підходи до вирішення питань організації ЮФ. Це напруження наче струм пронизує і взаємостосунки між партнерами, найманими юристами, клієнтами та іншими зацікавленими особами (суспільством).

Зрештою, йдеться про природу ЮФ як форми приватної юридичної практики. Якою вона є і від чого походить? Чи така діяльність є суто професійною чи суто підприємницькою?

Сучасна відповідь на це питання: ЮФ – це, передусім, бізнес, а вже згодом здійснення професійної діяльності. Так, якщо раніше партнерство уявлялося як форма «товариства», «братства», а ЮФ, швидше, походила на професійну сім’ю, то зараз в світі домінує уявлення про ЮФ, як про «бізнес», де спільний інтерес підпорядкований інтересу індивідуальному. Якщо раніше працювала формула «один для всіх, усі для одного», то зараз, можна припустити, діє формула «кожен за себе, але разом».

Саме така зміна акценту в суті партнерства спричинили її трансформацію: від «унітарного» до, так би мовити, «федерального» партнерства. Прояв чого відображений у системі дворівневого партнерства (two-tier partnership) ЮФ, коли великі ЮФ, окрім партнерів-співвласників (пайових партнерів), мають другий рівень – теж партнерів, але не співвласників (непайових партнерів).

Головний резон запровадження дворівневого партнерства – економічний. Що менше співвласників, то більше в них доходів на одного із суми загального доходу, принесеного ефективною роботою найманих працівників, котрі прагнуть стати співвласниками. Раціоналізація системи дворівневого партнерства виявила чимало  другорядних резонів на користь запровадження названої системи.

Одне з останніх досліджень американських, зокрема і міжнародних, ЮФ, опублікованих у часописі Partner's Report в жовтні 2007 року, виявило: що більший дохід ЮФ, то більша ймовірність запровадження в ЮФ дворівневої системи партнерства. Таку систему мають, зокрема, 83% американських ЮФ з різним доходом понад 50 млн доларів. «Дворівневі» ЮФ пропонують певні можливості непайовим партнерам: зокрема членство у комітетах (не виконавчого характеру), преміальні. 20% непайових партнерів отримують фіксовану зарплату, але лише 11% отримують такі преміальні, незважаючи на прибутки фірми.

 

Поділ доходів

Як співвласники, партнери розраховують на істотну частку від доходу. Яким чином вона визначається?

Як відзначають експерти, зокрема спеціалізованого часопису Compensation and Benefits for Law Offices (випуск за листопад 2007 року), з-поміж ЮФ поки не вироблено уніфікованих норм визначення компенсації (доходу) партнерам, використовуються різноманітні схеми. З-поміж них і схеми, які застосовують СРА (аудиторські компанії), чия діяльність подібна до діяльності ЮФ. В основі зазначених схем (1) спеціальні формули, (2) рівні виплати – це дві найбільш популярні схеми, а також (3) рішення керуючих партнерів та (4) колективні рішення партнерів.

П’ятьма ключовими критеріями зазначених систем є: (1) «перелік проектів» (book of business), (2) сума отриманих гонорарів, (3) сума виставлених годин, (4) нові проекти з розвитку бізнесу, (5) відсоток частки (подається за пріоритетністю).

Цікаво, що самі партнери ЮФ воліють бачити заслуги з управління фірмою як ключовий критерій, а потім вже інші: розвиток нових бізнес-проектів, отримані гонорари та перелік проектів.

 

Відповідальність і мобільність

Це ключове внутрішнє питання будь-якого виду партнерства. У США відсутній уніфікований підхід до визначення обсягу відповідальності: законодавство і практика по-різному регламентують це питання щодо професійних партнерств (медичних, юридичних, консалтингових). Це зумовлено різним характером обов’язків партнерств перед споживачами їхніх професійних послуг.

Примітно, що у випадку «юридичних партнерств» законодавство віддає перевагу інтересам споживачів (клієнтів), ніж економічним інтересам юристів. Прояв: майже абсолютне право клієнта змінити юриста та юридичну фірму в будь-який час без обґрунтування. Цікаво, що цей чинник дестабілізує правовий статус партнерств і, зокрема, розвиток юрбізнесу, в якому юридичні фірмі посідають провідне місце.

Хоча фірми можуть називати клієнтів «клієнтами фірми», формально-юридично клієнти не є власністю. Водночас саме клієнт контролює питання свого представництва, яке фактично здійснює юрист (а не фірма). Саме цей принцип, до речі, сприяв і сприяє мобільності юристів, котра істотно зросла останнім часом.

 

= ОКРЕМІ БЛОКИ =

 

= Партнери-пенсіонери =

В Україні нам не відомі пенсіонери ЮФ. Це – питання часу. А ще планування для охочих присвятити чи мимоволі пожертвувати себе практиці в ЮФ. Відслідковуючи в цьому зв’язку зміни в підходах і тенденціях у світі, відзначимо: раніше пенсійні питання вирішувалися переважно шляхом надання так званих «пенсійних пакетів» (виплат). Останнім же часом ці питання регламентуються партнерськими угодами. Котрі зобов’язують партнера йти на пенсію в певному віці. Так, згідно з опитуванням проведеним 2005 року Американською фундацією юристів, у 37% ЮФ діяло положення про обов’язковий пенсійний вік. Середній пенсійний вік – 70 років.

Прийнятність на ЮФ обов’язкового пенсійного віку пояснюється тим, що він ґрунтується на «об’єктивному стандарті» та попереджає неприємну конфронтацію між фірмою та партнером, чиї здібності з віком погіршуються. Проте прийнятність не була універсальною: не обійшлося без закидів про дискримінацію. Так, бар-асоціація штату Нью-Йорк рекомендувала Американській асоціації юристів припинити політику обов’язкового виходу на пенсію та рекомендувала ЮФ оцінювати осіб похилого віку на основі індивідуалізованих критеріїв.

 

= Партнерські угоди =

«Партнерська угода» (partnership agreement) – це загальний термін, під яким маються на увазі усі угоди, укладені з-поміж партнерів-власників фірми, незалежно від організаційно-правової форми ЮФ (партнерство, ТОВ, професійна корпорація тощо)

Якщо ваша фірма не має партнерської угоди (ПУ), або ви її давно не переглядали, то приділіть цьому час. Тим паче, якщо фірма планує істотні зміни. Які має відображати й ПУ. Спеціалізоване американське видання для партнерів ЮФ – Partner's Report - у листопаді 2007 року опублікувало низку порад, узагальнених із міркувань консультанта Августа Аквіла (August Aquila) з компанії Aquila Global Advisors.

Just do it. Це забере у вас певний час і зусилля, але якщо ПУ не підготовлено чи не підписано всіма партнерами, то це слід негайно виправити.

Врахуйте специфіку. Шаблони ПУ можуть стати в пригоді на старті, але не вагайтеся змінювати те, що важливе для вашої фірми. Врахуйте особливості корпоративної культури фірми, специфічні потреби партнерів. Регламентація таких питань як вихід, смерть або недієздатність, виключення тощо потребують індивідуалізованого підходу.

Фокус на ключових питаннях, зокрема: (1) фінансових: наприклад, розподіл прибутків і участь в капіталовкладеннях; (2) партнерських: наприклад, прийняття, вихід, припинення, виключення, вихід на пенсію, зокрема достроковий, викуп частки, вирішення суперечностей; (3) питань управління: наприклад, вибори, строки, повноваження і відповідальність керівних партнерів, виконавчого комітету чи комітету з питань компенсацій (якщо такі є).

 

= Історія юрбізнесу=

Як виникли ЮФ у формі LLP

Поява «партнерства з обмеженою відповідальністю» (LLP) – не результат законодавчої чи судової практики, а наслідок винахідливості бізнес-юристів ЮФ. А саме, однієї техаської ЮФ в якій працював 21 юрист. Фірма намагалася попередити можливі втрати в майбутньому, зокрема у зв’язку з кредитно-фінансовою кризою 80-х років у США. У той час урядові структури подавали численні позови проти юридичних фірм, доводячи неналежність правових послуг останніх банкам і фінансовим установам. У результаті, партнерів ЮФ притягали до солідарної відповідальності за діяння інших партнерів. Техаська юридична фірма запропонувала обмежити відповідальність партнерів, які персонально не відповідають на супровід справ клієнтів. Так і зародилися «партнерства з обмеженою відповідальністю».

За статистикою 2002 року, лише 9 % чи 6 083 з 65 000 ЮФ в США обрали форму LLP. Проте цю форму мають більше 48 % великих ЮФ (понад 50 партнерів). Очікується, що популярність LLP з-поміж ЮФ зростатиме.

 

= Прецеденти =

Спільно працювали, спільно заробили. Двоє юристів у партнерському статусі були відповідальними партнерами за супровід антитрастової справи. Сума гонорару визначалася за результатами вирішення справи. Коли зясувалося, що справу вдасться врегулювати мировою угодою на суму принаймні 20 млн доларів, двоє партнерів намагалися переглянути партнерську угоду, аби збільшити свою частку очікуваного доходу. Після невдалої спроби вони полишили фірму та створили нову, «взявши» з собою антитрастову справу. Наступного року справу мирно залагодили за 22 млн доларів. Розглядаючи спір між колишньою юридичною фірмою та юристом нової фірми, суд, застосовуючи положення чинного на той час «Уніфікованого закону про партнерство» (Uniform Partnership Act), встановив: юристи зобов’язані розділити отриманий гонорар зі «старою» фірмою. Рішення обґрунтовувалося тим, що згідно із законом із виходом партнера партнерство припиняє діяти, але партнери продовжують мати федуційні обов’язки один до одного, зокрема щодо незавершених справ. Справа Rosenfeld, Meyer & Susman v. Cohen. (194 Cal. Rptr. 180 (1983)).

Кожен партнер відповідальний за відмову? Юрист позивався до роботодавця, массачусетської ЮФ у формі партнерства з обмеженою відповідальністю. Позивач доводила дискримінацію, внаслідок якої її не було підвищено партнером, а згодом звільнено. Суд не погодився з доводом позивача, що відмова кожного партнера була недбалістю й спричинила шкоду. Позивач намагався довести, що відповідальність ЮФ брала початок з відповідальності кожного індивідуального партнера за недбалість чи неправомірні дії в відмові до прийняття до партнерства (за правом штату, один голос «проти» тягне за собою відмову в партнерстві). Суд не погодився з доводами позивача, визнавши, що згода з ними означала б надмірне розширення відповідальності партнера ПОВ. (150 F. Supp.2d 249, 268 (D. Mass. 2001)).

 

* * *

Публікація: Бігун Славік. Товариші по юридичному бізнесу. Партнерство в юридичних фірмах як товариство бізнес-юристів // Юридична газета. — 2008. — № 7 (142) (19.02). — С. 4-5 (включено коментарі: Джеймс Хітч (James Hitch), голова київського представництва ЮФ «Бейкер і Макензі»; Карл Герольд (Karl Herold), партнер та екс-глава представництва ЮФ «Джонс Дей» у м. Франкфурт-на-Майні, Джейсон Бружджінскі (Jason Bruzdzinski), виконавчий директор ЮФ «Магістр & Партнери»). [ Завантажити ]

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign