Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання» (9-10.04.2012, Ужгород, ЗакДУ, заявки до 5.03)

02.01.2012

Тема: юридична наука в Україні | legal scholarship in Ukriane, молоді вчені юристи | young legal scholars

 • Закарпатський державний університет
 • Університет у м. Мішкольц (Угорщина)
 • Академічне товариство ім. М. Балудянського (м. Кошице, Словаччина)
 • Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету ЗакДУ
 • Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України
 • Ліга студентів Асоціації правників України

Запрошують Вас узяти участь у роботі ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання», яка відбудеться 9-10 квітня 2012 року в м. Ужгороді на базі Закарпатського державного університету.

Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році» з ініціативи Закарпатського державного університету, Університету в м. Мішкольц (Угорщина), Академічного товариства ім. М. Балудянського (м. Кошице, Словаччина), Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету Закарпатського державного університету та Закарпатського осередку Ліги студентів Асоціації правників України за підтримки Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України.

Планується видати збірник матеріалів до початку роботи конференції.

У рамках конференції планується робота за такими тематичними напрямами (секціями):

 1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
 2. Конституційне право та процес, міжнародне публічне право, порівняльне правознавство.
 3. Муніципальне, адміністративне та фінансове право.
 4. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
 5. Кримінальне право та кримінологія.
 6. Кримінальний процес та криміналістика.
 7. Трудове право та право соціального забезпечення.
 8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

 1. Заявку на участь у конференції за формою, що додається.
 2. Електронний варіант наукової статті або тез.
 3. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 18.00 год. 5 березня 2012 р. на адресу електронної пошти pravovichutannya4@gmail.com

Вимоги до оформлення

 •  Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.
 •  Обсяг статті – до 8 сторінок, наукових тез – до 4-х сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 •  Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 •  Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
 •  Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, учене звання.
 •  Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.
 •  Наприкінці роботи необхідно вказати відомості про наукового керівника.
 •  Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 •  Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за 2008 рік).
 •  Електронний варіант доповіді має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі doc (наприклад, Іваненко.doc).

Примітка:

 1. У разі невідповідності статті вказаним вимогам оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.
 2. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про реєстрацію Ваших матеріалів.

Координати оргкомітету

 • Ел. адреса: pravovichutannya4@gmail.com
 • Web-сторінка: www.zakdu.edu.ua

Координатори конференції:

 • Іван Полюжин – голова НТСА юридичного ф-ту ЗакДУ, Тел.: 050 995 64 92
 • Володимир Сабадаш – голова ЗО Ліги студентів АПУ, Тел.: 099 448 68 84

Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету ЗакДУ

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign