Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрФільми. В’ячеслав Бігун взяв участь у конференції з дидактики викладання, розкриваючи роль юридичних фільмів у підготовці правоохоронців (НАВС, Київ; тези, програма)

23.04.2011

22 квітня 2011 року В’ячеслав Бігун взяв участь у конференції на запрошення Національного університету внутрішніх справ. Конференцію було присвячено темі «Інноваційні технології підготовки правоохоронців». Далі подано текст тез та програма науково-методичної конференції.

Світлина: В. Бігун під час роботи секції конференції (ліворуч проф. Володимир Сотниченко, праворуч доц. Лідія Мандич)

 

Бігун В’ячеслав Степанович, к. ю. н., науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ЮРИДИЧНІ ФІЛЬМИ: ДИДАКТИЧНИЙ ВИМІР У ПІДГОТОВЦІ ПРАВООХОРОНЦІВ

Мета вищої професійної освіти – сприяння формуванню всебічної особистості та підготовка до певної професійної діяльності – досягається, зокрема важливою мірою, й за допомогою дидактики. Останнім часом актуалізувався інтерес до такої її складової, яка отримала назву «інноваційні технології». Це зумовило вивчення доцільності впровадження нових (зокрема, для вітчизняної освіти) або традиційних прийомів, методів, технологій навчання, але в оновленому контексті. У цьому зв’язку доречно розглянути й дидактичне значення фільмів у теоретичній та практичній професійній підготовці, зокрема й правоохоронців.

Навчальні фільми в дидактичному процесі використовувалися й раніше, тому їхнє дидактичне значення певною мірою може бути узагальнене та призюмоване як обгрунтовне. Навчальні фільми, поєднуючи в собі візуальну, аудіальну та контентну складові, можуть виступати як такі, що закладають основу самостійного чи додаткового дидактичного прийому, складаючи істотну конкуренцію іншим (як-от лекція, читання текстів). Відтак вони можуть використовуватися ширше в навчальному процесі. Водночас варто окремо дослідити значення художніх і документальних фільмів як навчальних, про що тезово йтиметься далі.

Зокрема доцільно з’ясувати, чого саме навчають художні та документальні фільми. Для виявлення цього звернімося до довільного переліку художніх фільмів (на довільний вибір автора та його інтерпретації, альтернативу яким може скласти кожен), які можуть розглядатися в контексті підготовки правоохоронця.

Звернімося для початку до популярного радянського телесеріалу «Место встречи изменить нельзя» (1979), знятого за романом «Ера милосердя» (1974) юристів, братів Вайнерів про післявоєнну роботу співробітників Московського кримінального розшуку (МУР). У центрі фільму не просто два герої, а два відношення до правопорядку та закону. Оперуповноважений старший лейтенант Шарапов, 25 років, «вже не хлопчик, воював» як військовий розвідник. Його колега, наставник і начальник – начальник відділу боротьби з бандитизмом МУРу Гліб Жеглов. Обоє вони збираються стати «дипломованими юристами», але на разі з освітою в «дев’ять класів і три коридори» (Жеглов), вчаться на практиці («коли не курси в інституті закінчуєш, а живі кримінальні справи, то воно – навчання – швидше рухається»), керуючись революційною правосвідомістю, яка «головне в нашому ділі». Відтак у фільмі показано діалектичну боротьбу двох ціннісних домінант: доцільності (переважно образ Жиглова) та законності (образ Шарапова), які в теорії складають єдиний принцип «доцільності та законності». Це протистояння яскраво виразилося в епізоді із затриманням «щипача» Кості Саприкіна, за прізвиськом «Кірпіч», після того, як Жиглов підклав йому вийнятий гаманець. На думку Шарапова, «це підлість», й «працівники МУРу, не мають права шельмувати», тоді як Жиглов вважає, що «якщо Кирпіч – крадій, він повинен сидіти в тюрмі. І людей не цікавить, якими чином я туди його закладу! Крадій повинен сидіти в тюрмі!». Подібні ситуації, які виявляють етичні дилеми, основані на ціннісних антиноміях, складають майже щоденну діяльність правоохоронців, які на оперативній роботі часто зобов’язані діяти на «чужому полі» за «власними правилами». Фанатичність правоохоронця в його вірі в «революційну правосвідомість», яка межує з безумством, спричиняючи руйнування основ людськості, показується в фільмі О. Рогожкіна «Чекист» (1992).

Розглянемо й інші фільми. У популярному трилері Романа Поланскі «Китайський квартал» (1974) герой Джека Ніколсона, колишній слідчий, а нині приватний детектив розплутує справу, заплутуючись у тенетах корупції. Як вирок самій професії правоохоронця, звучать такі «правила» професійної діяльності, як «не треба сильно старатися», «забудь про це!». Намагання вирішити проблему корупції представлені в драмі «Серпіко» (1973), основаній на реальних подіях. Актор Аль Пачіно формує образ «чесного поліцейського» у корумпованому «поліцейському світі» мегаполіса. Фільм показує шлях правоохоронця: від поліцейської академії до зразкового щоденного виконання своїх обов’язків, до намагання подолати традицію корупції, зрештою – й ціну жертовності, яку змушений платити страж правопорядку. У найпопулярнішій в англомовному світі драмі «Втеча із Шоушенка» (1994) зображується, з-поміж іншого, ціна відплати: як незаконно засудженого, так і корумпованого начальника тюрми – лицеміра, який з одного боку, начебто намагається діяти «за Біблією», а, з іншого, діє за власними правилами сваволі.

Глибоко пізнавальними є психологічні фільми, які можна умовно окреслити, як «достоєвські», оскільки вони відображають психологію «неординарних» людей, які свідомо стали на так званий «злочинний шлях». У одній з загалом численних однойменних екранізацій твору Ф. Достоєвського, Д. Свєтозаров у серіалі «Преступление и наказание» (2007) показує розслідування «на грані» слідчим Порфирієм Петровичем справи про вбивство, в якому підозрюється студент-юрист Родіон Раскольник. Завдяки прийому «голос за кадром», фільм передає душевні переживання головного героя в зв’язку з його теорією про те, що «незвичайна людина має право,… тобто не офіційне право, а сам має право вирішити власною совістю переступити… через деякі перешкоди, і виключно лише в тому випадку, якщо здійснення його ідеї (інколи такої, що, можливо, врятує все людство) цього потребуватиме». У французькому фільмі «Карманник» (1959), теж знятому за «достоєвськими мотивами», показується, що любов є тією якістю, яка здатна повернути «закоренілого злочинця» на «правомірний шлях» і, водночас, нездатність соціальної структури, зокрема правоохоронної, це зробити.

Утвердженням останньої ідеї просякнутий французький фільм «Двоє в місті» (1973), в якому герой Ален Делона платить життям за дії поліцейського, який «по дурості проявив більше наполегливості, ніж потрібно», що, зрештою, нівелювало принцип: «правосуддя повинно бути справедливим, а не жорстоким. Воно повинно, передусім, розібратися в людині, яку судять, щоби виявити причини, які спричинили злочин». Совість як мінімальний стандарт людяності в професійній діяльності демонструє фільм «Ворошиловский стрелок» (1999), в якому йдеться про зґвалтування дівчини сином правоохоронця, який вирішив заступитися за сина, наче забувши про інші основоположні цінності (під час обшуку в помешканні дідуся дівчини, який взявся чинити самосуд через неспроможність правоохоронної системи здійснити правосуддя, дівчина запитує дідуся: «Діду, а що вони шукають?», на що той відповідає: «Совість. Совість загубили»). Тема поступової професійної деформації та деградації правоохоронця розкрита в численних фільмах (як-от «Бандитский Петербург», «Груз 200») відображаючи руйнування самого правоохоронного інституту в процесі кардинальних ціннісних змін у суспільстві.

Окремо слід відзначити фільми, які утверджують позитивний образ правоохоронця («Длинное, длинное дело» (1976), «Судья» (Le juge) (1971), численні сучасні серіали, які відображають позитивні (поряд із негативними) риси сучасного правоохоронця.

Загалом художні фільми про право та правників (юридичні фільми), фільми про правоохоронців можуть розглядатися як навчальний матеріал, який може використовуватися в навчальному процесі підготовки правоохоронців, їхнього освоєння «юридичної матерії» (зокрема, в Україні, правоохоронці готуються в межах спеціальності «Правоохоронні органи» за напрямом «Право»). Такі фільми – матеріал для осмислення, пізнання, вивчення, що має потенціал плюралістичної інтерпретації, глибокого психологічного, педагогічного впливу. В одному зі своїх аспектів, ці фільми яскраво, творчо, наочно, часто ґрунтуючись на реальних подіях, демонструють проблеми, з якими можуть мати справу правоохоронці, моделюючи ситуації на практиці: диспозитивність дискреційних повноважень, професійна деформація, етичні дилеми тощо. Зокрема, може йтися про використання таких фільмів у викладанні таких курсів, як юридична етика та деонтологія (етичні дилеми, професійні обов’язки), філософія права (співвідношення понять право і закон, законність і правопорядок) тощо. Перевага даного матеріалу полягає в тому, що він може використовуватися в «позакласовий» час, а обговорюватися в навчальний. Загалом же такі фільми можуть використовуватися як додатковий дидактичний матеріал, зокрема в процесі викладання як окремих курсів, так і незалежно від них, утверджуючи певні цінності, які покликані здійснювати майбутні чи діючі правоохоронці.

Зазначені тези носять експериментальних характер, перебуваючи на етапі дидактичної апробації, за аналогією, в частині юридичних фільмів – фільмів про право і правників.

 

Програма

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ

 

 

 

Програма

науково-методичної конференції

(м. Київ, 22 квітня 2011 року)

 

 

 

 

Київ – 2011

 

ПОРЯДОК РОБОТИ

22 квітня 2011 року

09.00 – 09.50                           Реєстрація учасників конференції

09.00 – 12.00                           Виставка інноваційних технологій навчання, створених в Національної академії внутрішніх справ

10.00 – 11.30                           Пленарне засідання

11.30 – 11.45                           Перерва (кава-брейк)

11.45 – 13.00                           Продовження пленарного засідання

13.00 – 14.00                           Обідня перерва

14.00 – 17.15                           Робота секцій

17.30 – 18.00                           Підбиття підсумків конференції

 

Регламент роботи конференції:

 

Доповідь на пленарному засіданні            до 15 хв.

Наукові доповіді на секціях                     до 10 хв.

Наукові повідомлення                             до 5 хв.

 

Робочі мови конференції – українська, російська

 

Місце проведення:

м. Київ, пл. Солом’янська, 1,

Національна академія внутрішніх справ

 

Пленарне засідання                                      актова зала

Підбиття підсумків конференції                    актова зала

 

Робота секцій:

 

Секція № 1. Зміст та напрями розвитку дидактики вищої професійної освіти на сучасному етапі            актова зала

 

Секція № 2. Засоби та методи інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу
ВНЗ МВС України                                                    
ауд. № 437

 

Секція № 3. Наукове забезпечення освітнього процесу. Шляхи інтеграції відомчої освіти в європейський освітній простір                                                                       ауд. № 438

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

22 квітня 2011 р.

10.00 – 13.00

 

Місце проведення: актова зала

 

Вступне слово

Коваленко В.В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, ректор Національної академії внутрішніх справ

 

1.  Особистість та інноваційні технології

Максименко С.Д., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

 

2.  Універсалізм чи вузький професіоналізм в підготовці юристів? (до питання про інноваційні зміни в юридичній освіті)

Костицький М.В., доктор юридичних наук, професор, дійсний член НАПрН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений юрист України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

 

3.  Щодо соціально-натуралістичної концепції юридичної освіти

Костенко О.М., доктор юридичних наук, професор, дійсний член НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

 

4.  Навчання як надбання символічного інтелектуального капіталу

Рижко СМ., доктор філософських наук, професор, директор Центру суспільних наук НАПН України

 

5.  Сучасні тенденції розвитку вищої освіти

Синьов В.М., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПрН України, заслужений юрист України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

 

 

 

6.  Інформаційно-комп’ютерне озброєння органів внутрішніх справ та підготовка кадрів

Швець М.Я., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики АПрН України

 

7.  Інноваційний зміст сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі

Онопрієнко В.І., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу методології та соціології науки Центру досліджень науково-технологічного потенціалу та історії науки НАН України

 

8.    Сучасні наукові відкриття. Проблеми реформування освіти

Кудін В.О., доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу порівняльної професійної педагогіки Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

 

9.    Інноваційна діяльність Національної академії внутрішніх справ

Орлов Ю.Ю., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, проректор Національної академії внутрішніх справ з науково-методичної роботи

 

10.      Концептуальні підходи до проектування новітніх освітніх систем

Лігоцький А.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

 

22 квітня 2011 р.

17.30 – 18.00

Місце проведення: актова зала

 

Підбиття підсумків конференції

Коваленко В.В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, ректор Національної академії внутрішніх справ

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

22 квітня 2011 р.

14.00 – 17.15

Секція № 1. Зміст та напрями розвитку дидактики вищої професійної освіти на сучасному етапі

 

Керівник секції: Лігоцький А.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

Заступник керівника секції: Сотниченко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри історії держави і права Національної академії внутрішніх справ

 

Місце проведення: актова зала

 

1.  Навчально-педагогічні ігри та їх роль в професійному становленні майбутніх фахівців

Булда А.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М.П Драгоманова

 

2.  Точки утворення дидактичних протиріч у вищій школі та ймовірні шляхи їх розв’язання

Гупан Н.М., доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник лабораторії історії педагогіки інституту педагогіки АПН України;

Сотниченко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри історії держави і права Національної академії внутрішніх справ

 

3.  Модель залученого навчання, або навчання через дію

Мороз Л.І., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Національної академії внутрішніх справ

 

4.  Методи активізації навчального процесу (на прикладі лекційних занять)

Чубур Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри політології і соціології ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

5.  Юридичні фільми: дидактичний вимір у підготовці правоохоронців

Бігун В.С., кандидат юридичних наук, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

6.  Структура інтегрованого формування вмінь майбутніх офіцерів-прикордонників

Полюк В.С., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник начальника науково-дослідного відділу з питань внутрішньовузівської роботи Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

 

7.  Роль професійно-психологічної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до охорони громадського порядку в сучасних умовах

Александров Д.О., кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри практичної психології навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ

 

8.  Удосконалення професійної підготовки курсантів в умовах розвивального навчання

Маркіна Л.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

9.  Оновлення парадигми професійної освіти у правоохоронній діяльності

Сотниченко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри історії держави і права Національної академії внутрішніх справ

 

10.      Педагогічні аспекти формування військової та службово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників

Торічний О.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу з питань внутрішньовузівської роботи Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

 

11.      Проблемні питання викладання інформаційного права в сучасних юридичних вузах

Кушакова-Костицька Н.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

 

12.      Оптимізація пізнавальної активності на семінарських заняттях ВНЗ МВС України: педагогічний досвід

Полудьонна Н.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

13.      Побудова сучасних тренувальних програм для занять атлетичною гімнастикою курсантів навчальних закладів МВС України з урахуванням будови тіла

Бутов С.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Кримець О.І., викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Соловйов В.В., старший викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Соколов А.В., доцент кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

 

14.      Інноваційні методи навчання у вищій школі: теорія та практика впровадження

Бойко Ю.Ю., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

15.      Аудиторна і позааудиторна навчальна діяльність: проблема співвідношення у практиці вищої школи

Курас Д.І., кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарної та правової підготовки факультету початкової та спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ

 

16.      Організація групових форм навчальної діяльності для розвитку творчих здібностей студентів

Роговенко М.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

 

17.      Сучасні підходи до викладання курсу „психофізіологія” у вищих навчальних закладах

Лук’яненко І.А., кандидат біологічних наук, доцент кафедри психологічних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

 

18.      Використання сучасних інноваційних технологій у підготовці фахівців для правоохоронних органів

Столбовий В.М., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

19.      Інтерактивні технології навчання як інноваційні, та їх ефективність у підготовці юристів-фахівців

Лазаренко Л.А., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

20.      Формування нового підходу у викладанні дисципліни «Адміністративне право України»

Волох О.К., кандидат юридичних наук, старший  викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

21.      Психосемантичні засади дидактики професійної освіти у ВНЗ МВС України

Ірхін Ю.Б., кандидат психологічних наук, доцент, начальник наукової лабораторії психологічного супроводження оперативно-службової діяльності ОВС Національної академії внутрішніх справ

 

22.      Шляхи підвищення ефективності процесу професійної підготовки правоохоронців

Кириченко О.М., кандидат юридичних наук, викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

 

23.      Дидактичні ігри при криміналістичній підготовці курсантів вищих навчальних закладів системи МВС

Комаринська Ю.Б., кандидат юридичних наук, викладач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

 

24.      Активні методи групового навчання: діалогічний підхід

Горбенко С.Л., доцент кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

25.      Інноваційні технології в системі МВС України – основа підготовки сучасного міліціонера управлінця

Куриліна О.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

26.      Актуальність дослідження розвивального навчання

Дрозд О.Ю., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ

 

27.      Застосування інтерактивних методів навчання у підготовці практичних психологів

Левенець О.А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ

 

28.      Мова – як один з найважливіших чинників навчального та виховного процесу

Дзюбенко О.Л., кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;

Прус В.З., кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ

 

29.      Інноваційні процеси при викладанні теорії держави та права: організаційно-методична складова

Штанько А.О., кандидат юридичних наук, викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

 

30.      Аналіз феномену характеристик розвивального та організаційного стилю педагогічного спілкування у викладачів вищого навчального закладу

Коломієць О.В., кандидат психологічних наук, викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ

 

31.      Психолого-педагогічні аспекти особистісно-орієнтованої професійної підготовки працівників ОВС

Ірхіна С.М., кандидат психологічних наук, докторант докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ

 

32.      Аналіз нових технологій у навчально-виховному процесі

Пазиніч В.І., кандидат юридичних наук, викладач кафедри криміналістичної техніки навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ

 

 

33.      Щодо удосконалення вимог у підготовці водіїв транспортних засобів та безпеки дорожнього руху

Павленко Б.В., професор кафедри автомобільної підготовки факультету початкової та спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ

 

34.      Освітні технології при підготовці магістрів за спеціальністю «правознавство» (на прикладі курсу «методика викладання у вищій школі»)

Лукашенко А.А., старший викладач кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

35.      Використання сучасних інноваційних технологій у підготовці фахівців для правоохоронних органів

Живоложна О.В., начальник відділу упровадження освітніх технологій та інформаційного забезпечення діяльності ВНЗ МВС України науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ;

Погребиська А.О., викладач-методист відділу упровадження освітніх технологій та інформаційного забезпечення діяльності ВНЗ МВС України науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

36.      Тренінг, як прогресивний засіб професійної підготовки персоналу ОВС

Лигун Н.В., старший викладач кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

37.      Використання мультимедійної електронної презентації у викладанні латинської мови студентам-правникам

Яранцева О.І., старший викладач кафедри мовної підготовки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

38.      Роль інтерактивних методів навчання в організації навчального та виховного процесу у вищій школі

Ніколаєнко К.В., магістр права, викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін та менеджменту юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

 

 

39.      Щодо підготовки експертних кадрів

Свобода Є.Ю., старший викладач кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ

 

40.      Застосування контекстного навчання в організації самостійної роботи курсантів ВНЗ МВС

Пуйко В.М., старший викладач-методист відділу упровадження освітніх технологій та інформаційного забезпечення діяльності ВНЗ МВС України науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

41.      Аспекти організації психологічної підготовки кандидатів до участі у миротворчих операціях в умовах спеціального навчання

Спринчук С.В., старший викладач-методист відділу методичної роботи в системі підвищення кваліфікації та спеціалізації науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

42.      Інноваційні педагогічні технології підготовки правоохоронців у галузі взаємодії з органами самоорганізації населення

Юрковська Л.Г., викладач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

43.      До питання підготовки керівників вищої освіти засобами професійної дидактики

Матюшенко О.І., викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

 

44.      Проблеми поєднання теорії та практики у підготовці правоохоронців

Євтушов Ф.М., викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

 

45.      Навчання і виховання – єдиний процес у вищій школі

Лінік Є.П., викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін та менеджменту навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Секція № 2

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ МВС УКРАЇНИ

 

Керівник секції: Орлов Ю.Ю., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, проректор з науково-методичної роботи Національної академії внутрішніх справ

Заступник керівника секції: Кухаренко С.В., кандидат технічних наук, виконуючий обов’язки начальника науково-дослідного центру розроблення та використання технічних засобів Національної академії внутрішніх справ

 

Місце проведення: ауд. №437

 

1.             Застосування інформаційних технологій при підготовці майбутнього фахівця з вищою освітою

Вишня В.Б., доктор технічних наук, професор, начальник Навчально-методичного центру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

2.             Дистанційне навчання: сучасний стан та перспективи розвитку

Підюков П.П., кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, начальник науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ;

Амонс М.О., старший науковий співробітник науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

3.             Засоби інформаційного забезпечення вивчення кримінального процесу в умовах дистанційного навчання

Удалова Л.Д., доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

Рожнова В.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

Горелкіна К.Г., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

 

4.             Використання мультимедійних технологій - перспектива оптимізації навчально-педагогічного процесу у вищій школі МВС (досвід роботи КЮІ ОДУВС)

Катуніна О.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ;

Івасюк К.В., викладач кафедри філософії та політології Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ

5.             Информационные технологии и инновации в образовании

Новак С.Н., кандидат технических наук, доцент, декан факультета экономики и банковского права Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

 

6.             Створення сайтів кафедр – вагомий крок в удосконаленні підготовки правоохоронців

Кудінов В.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

7.             Роль інноваційних технологій в підготовці слідчих системи МВС України

Письменний Д.П., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

Савицький Д.О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

Омельченко О.Є., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

 

8.             Деякі проблеми інформатизації вищих навчальних закладів МВС України

Хахановський В.Г., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

9.             Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Клименко О.З., кандидат історичних. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

10.      Підвищення якості вогневої підготовки курсантів ВНЗ МВС України із застосуванням технічних засобів навчання

Бутов С.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Ємчук О.І., начальник кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Решко С.М., професор, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

 

11.      Дистанційний навчальний курс «Інформаційне забезпечення правоохоронних органів»

Смаглюк В.М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

12.      Сучасні проблеми дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ

Гончарук В.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ

 

13.      Деякі напрями удосконалення навчального процесу підготовки правознавців з використанням інформаційних технологій в вищих навчальних закладах України

Паламарчук С.С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

14.      Деякі аспекти оцінювання знань під час проведення комп'ютерного модульно-рейтингового тестування

Пакриш О.Є., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

15.      Інформаційне забезпечення спеціального курсу “Трасологічні дослідження” при підготовці судових експертів

Мазниченко Ю.О., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ

 

16.      Використання комп’ютерних технологій в учбовому процесі при підготовці експертів-дактилоскопістів

Шведова О.В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ

 

17.      Стратегія впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах системи МВС: з чого починати і як не помилитися

Бугайчук К.Л., кандидат юридичних наук, доцент,начальник науково-дослідної лабораторії  з проблем заочного та дистанційного навчання, Харківський національний університет внутрішніх справ

 

18.      Основні напрямки впровадження сучасних технічних засобів навчання у навчальний процес з вогневої підготовки

Бутов С.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Куриляк Ю.Ф., викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Шаповал В.М., викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

 

19.      Перспективи розвитку дистанційного навчання у сфері післядипломної освіти працівників ОВС

Плугатир М.В., кандидат юридичних наук, старший інспектор навчального центру післядипломної освіти Навчально-наукового інститут управління Національної академії внутрішніх справ

 

20.      Ефективність використання сучасних мультимедійних засобів та електронно-лазерних комплексів  на заняттях з вогневої підготовки

Бутов С.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Ємчук О.І., начальник кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Решко С.М., професор, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

 

21.      Дистанційне навчання в Україні

Дорогих В.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

22.      Профілактика запозичень наукових текстів у Національної академії внутрішніх справ

Школьний В.Б., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії розроблення та використання спеціальних технічних засобів та фоноскопії Національної академії внутрішніх справ

 

23.      Розбудова дистанційної освіти в НАВС

Підвисоцький В.В., начальник відділу комп’ютерного та програмного забезпечення Національної академії внутрішніх справ

 

24.      Інноваційні технології активізації навчального процесу з логіки

Бакуменко В.П., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

25.      Система дистанційного контролю знань «Калліопа»

Буренко О.В., заступник начальника відділу комп’ютерного та програмного забезпечення – начальник відділення впровадження та супроводу інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

26.      Комп’ютерні тренажери у вогневій підготовці

Луцака Д.О., викладач кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

 

27.      Сучасний стан та перспективи розвитку дистанційного навчання

Ігнатушко Ю.І., викладач кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ

 

28.      Використання технології WEB 2.0 у вищій школі

Супруненко О.М., викладач кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

29.      Міжнародний досвід застосування дистанційного навчання поліцейських

Камінська О.В., старший інспектор відділу методичної роботи в системі підвищення кваліфікації та спеціалізації науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

30.      Електронні підручники та їх використання у навчальному процесі ВНЗ МВС

Пуйко Т.В., старший інженер-програміст відділ комп’ютерного та програмного забезпечення Національної академії внутрішніх справ

 

31.      Використання Інтернет порталів для підвищення якості навчання у вищих навчальних закладах МВС (на досвіді роботи Національної академії внутрішніх справ)

Тимофєєв М.М., інженер-програміст ІІ категорії відділу комп’ютерного та програмного забезпечення Національної академії внутрішніх справ

 

Секція № 3. Наукове забезпечення освітнього процесу. Шляхи інтеграції відомчої освіти в європейський освітній простір

 

Керівник секції: Супрун М.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психологічних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Заступник керівника секції: Юрчук О.Ф., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

Місце проведення: ауд. № 438

 

1.  Проблеми та перспективи розвитку відомчої вищої освіти

Кузьменко О.В., доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

2.  Посилення виховної спрямованості навчальних занять

Грибан В.Г., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

3.  Інтенсифікація вищої професійної освіти в системі МВС в умовах її реформування на сучасному етапі: теоретичні й практичні проблеми

Підюков П.П., кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, начальник науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ;

Конюшенко Я.Ю., кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

 

4.  Щодо проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі

Шевчук Т.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

5.      Можливості організації підготовки експертів-фоноскопистів у Національній академії внутрішніх справ

Рибальський О.В., доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР, професор кафедри інформаційних технологій, Національної академії внутрішніх справ

 

6.  Формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема

Балашова Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

 

7.  Управлінські аспекти впровадження освітніх технологій при підготовці фахівців для ОВС

Засанський В.В., доктор економічних наук, професор, заступник начальника науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

Живоложна О.В., начальник відділу науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

8.  Навчальна практика курсантів-психологів ОВС

Супрун Д.М., викладач кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ;

Супрун М.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психологічних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

9.  Європейська інтеграція галузевої освіти МВС в аспекті компаративної юридичної педагогіки

Юрчук О.Ф., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

10.      Проблеми підготовки викладача вищої школи до впровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій

Мухіна Г.В., заступник начальника навчально-методичного відділу Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

 

11.      Інноваційний ресурс міліції: до проблеми наукового забезпечення

Іщенко Ю.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

12.      Проблемні аспекти підготовки працівників патрульної служби міліції

Коломоєць О.Д., кандидат юридичних наук, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки, Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

 

13.      Досвід інтеграції відомчої освіти для правоохоронної діяльності в європейський простір на прикладі ФРН

Пастух І.Д., кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

14.      Визначення компонентів системи формування політичної культури офіцерів-прикордонників під час проходження служби в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України

Кучеренко А.А., кандидат педагогічних наук, начальник Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України

 

15.      Мовна освіта правників у вишах

Янковська Г.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки психології навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

16.      Впровадження юридичних клінік у вищих навчальних закладах МВС України

Галай А.О., кандидат юридичних наук, доцент, керівник центру юридичної клінічної освіти, начальник кафедри громадської безпеки Національної академії внутрішніх справ

 

17.      Принципи класичної модульної системи навчання

Бузунов Р.А., кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу методичної організації навчального процесу навчальних закладів МВС науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

18.      Відповідність освіти в Україні сучасним еволюційним тенденціям

Крупник Л.О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та правових дисциплін факультету початкової та спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ

 

19.      Підготовка правоохоронців: сучасний стан та напрями удосконалення

Строков І.В., професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

20.      Інтеграція відомчої освіти в Європейський освітній простір

Дорогих О.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

21.      Проблеми сучасної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ Збройних Сил України

Брижатий Є.І., тимчасово виконуючий посаду начальника навчального відділення Факультету військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка

 

22.      Основні напрями розвитку педагогічної науки та її взаємозв’язок з практикою

Грянка Г.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

23.      Сучасне бачення змісту освіти в навчальних закладах МВС України

Горбач О.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;

Шевченко Л.В., викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

 

24.      Інноваційна діяльність викладача та педагогічна креативність

Остафійчук Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

25.      Вивчення криміналістики в юридичних вузах необхідність чи традиція?

Перкін В.І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики і судової медицини Національної академії внутрішніх справ

 

26.      Проблеми інтелектуальної власності в інноваційній діяльності НАВС

Кухаренко С.В., кандидат технічних наук, виконуючий обов’язки начальника науково-дослідного центру розроблення та використання технічних засобів Національної академії внутрішніх справ

Гончар В.К., старший науковий співробітник групи з питань інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ

 

27.      Професійна психолого-педагогічна підготовки викладачів вищих навчальних закладів системи МВС України: сучасний стан та проблеми

Волошина О.В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

 

 

28.      Проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС

Бузунов Р.А., кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу методичної організації навчального процесу навчальних закладів МВС науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ;

Вакулик О.О., магістр права, науковий співробітник відділу упровадження освітніх технологій та інформаційного забезпечення діяльності ВНЗ МВС науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

29.      Інноваційні підходи до організації навчання та самовдосконалення у вищому навчальному закладі МВС України

Радомський І.П., завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

 

30.      Шляхи оптимізації контролю навчальних досягнень курсантів в контексті взаємодії Європейської кредитно-транферної системи та національної системи оцінювання

Прохоренко С.М., заступник начальника відділу - начальник відділення впровадження новітніх методик та дидактичного супроводу відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної академії внутрішніх справ

 

31.      Проблеми системи освіти як фактор ризику збільшення криміногенності неповнолітніх

Кушнірова Т.В., доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

32.      Компетентнісний підхід до визначення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Пижевський А.М., старший викладач кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

33.      Використання модульних технологій навчання у ВНЗ

Борзенкова М.С., викладач кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

34.      Професійна діяльність викладача вищого навчального закладу МВС України

Гриценко В.В., викладач кафедри управління в ОВС Національної академії внутрішніх справ

 

35.      Вплив нелегальних міграційних процесів в прикордонній смузі на формування професійної компетентності в процесі стажування курсантів-прикордонників

Усачик Н.М., викладач кафедри англійської мови та перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

 

36.      Запровадження кредитно-модульної системи в Україні

Погребиська А.О., викладач-методист відділу упровадження освітніх технологій та інформаційного забезпечення діяльності ВНЗ МВС України науково-методичного центру навчальних закладів МВС Національної академії внутрішніх справ

 

37.      Основні напрями взаємодії навчально-наукових підрозділів ВНЗ МВС з практичними підрозділами та установами в галузі інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу

Арешонков В.В., ад’юнкт кафедри криміналістичної техніки навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign