Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЮвілей. Станіславу Погребняку – 35!

06.04.2011

Тема: відомі українські правознавці | prominent Ukrainian legal scholars

Погребняк Станіслав Петрович – український вчений-юрист, доктор юридичних наук, професор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Народився 5 квітня 1976 року.

У 1997 році успішно закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». У 2000 році – закінчив навчання в аспірантурі, у 2007 році – докторантуру Академії.

2 липня 2001 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення» за спеціальністю 12.00.01 під науковим керівництвом академіка НАПрНУ, д. ю. н., проф. М. В. Цвіка. У роботі теоретично досліджено колізії у законодавстві, їх співвідношення з іншими юридичними явищами, види колізій та процес запобігання їм, подолання та усунення. Різновиди колізій пов'язано з проблемами дії нормативно-правових актів у часі, ієрархічною структурою законодавства, поділом норм права на загальні та спеціальні. Проаналізовано шляхи попередження, подолання та усунення колізій. Сформульовано пропозиції щодо зменшення колізійності.

В 2009 році виступив співавтором колективної монографії «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення», вихід якої названо «подією в сфері філософії права», та представлено на Всесвітньому Конгресі Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії в Пекіні.

11 грудня 2009 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Основоположні принципи права» за спеціальністю 12.00.01 (науковий консультант – М. В. Цвік). У роботі, з-поміж іншого, розкрито нормативний зміст основоположних принципів права і розглянуто засоби їх реалізації у правовій системі; у системі загальних принципів права виділено групу основоположних принципів, розглянуто їх характерні ознаки. Розкрито зміст таких основоположних принципів права, як справедливість, рівність, свобода, гуманізм; розглянуто верховенство права як похідну основоположних принципів права, що формує відповідний образ правової системи та визначає умови, що дозволяють втілити його в реальність.

Викладач кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». У 2004 році Міністерство освіти України присвоїло С. П. Погребняку вчене звання доцент за напрямом теорії держави і права.

Дослідницькі інтереси включають, з-поміж іншого, теорію права, філософію права, порівняльне правознавство.

Доробок охоплює близько 100 наукових праць, співавторство більше 5 підручників (теорія держави і права, історія вчень про державу і право, порівняльне правознавство, юридична деонтологія).

 

  • Світлина (В. Бігуна): Станіслав Погребняк під час пленарного виступу на конференції в НЮАУ в 2009 році.
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign