Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Оновлено перелік публікацій В. Бігуна щодо 7 статей

03.04.2011

Тема: юридична наука в Україні / legal scholarship in Ukraine

Перелік публікацій Бігуна В. С. оновлено щодо наступних статей (за абеткою):

  • Бігун В. С. Здійснення правосуддя - верховенство права чи законності? (проблема праворозуміння та застосування) // Принципи верховенства права та законності: проблеми реалізації в правотворенні та правозастосуванні: Збірник матеріалів круглого столу молодих вчених 18 травня 2010 року, м. Київ / Відп. ред. доктор політ. наук В. П. Горбатенко. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. — C. 35–42.
  • Бігун В. С. Право і правосуддя в юридичних фільмах: художня парадигма в популярній культурі // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — № 1. — С. 189–199. [ Читати ] [ Завантажити ]
  • Бігун В. С. Правосуддя як мова і мова правосуддя (філософські юридико-лінгвістичні аспекти) // Матеріали XXI Міжнародної історико-правової конференції, 23-26 квітня 2009 р., м. Миколаїв : Редколегія : Усенко І. Б. (голова), Ковальова С. Г. (відп. секретар), Кириченко В. С. та ін. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — 356 с. — С. 340–344.
  • Бігун В. С. Філософія правосуддя (аналіз положень конституції України про правосуддя та судочинство) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. — 2009. — Випуск 12. — Частина 1. — С. 13–17.
  • Бігун В. С. Філософія правосуддя в дії: про смисли правосуддя, судову філософію та судову політику // Науковий вісник Ужгородського національного університет. Серія: Право. — 2010. — Випуск 14. — С. 14–22. [ Завантажити ]
  • Бігун В. С. Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти) // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 50 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. — Одеса: Юридична література, 2009. — С. 129–135.
  • Бігун В. С. Юридична кар’єра судді: відверто про деякі таємниці. Перша Всеукраїнська правнича школа «Професійна діяльність судді» [28.02.2011] // Юридичний журнал. — 2011. — № 3. — С. 10–11. [ Завантажити ]
 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign