Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. В’ячеслав Бігун в Ужгороді передав книги бібліотеці УжНУ

31.03.2011

Тема: юридична наука / legal scholarship, бібліотека / library, благодійництво / pro bono

В’ячеслав Бігун безоплатно передав низку книг бібліотеці Ужгородського національного університету. Зокрема до бібліотеки юридичного факультету УжНУ передано такі друковані видання, частина з яких – авторські.

Монографії:

  • Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. — К. : Юстініан, 2006. — 272 с. (Рецензія на книгу: Футей Богдан. Чудове джерело інформації // Юридична газета. — 2006. — № 17. — С. 25. — Лінк: http://www.yur-gazeta.com/article/296/) [ Завантажити ]
  • Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К., 2009. — 310 с. — ISBN 978-966-8058-37-0 (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права»).
  • Ковальський В. С. Охоронна функція права / В. С. Ковальський ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. —К. : Юрінком Інтер, 2010. — 333 с.

Навчальні посібники:

  • Левківський Б. К. Юридична етика та деонтологія: навчально-методичний посібник / Б. К. Левківський ; Американська асоціація юристів / Ініціатива з верховенства права. — К. : СПД Юсип'юк В.Д., 2009. — 126 с. — ISBN 978-966-97097-3-8
  • Правове письмо: навчально-методичний посібник / Р. О. Стефанчук [та інші] ; ред. Р. О. Стефанчук ; Американська асоціація юристів/Ініціатива з верховенства права. — К. : СПД Юсип'юк В.Д., 2009. — 230 с. — ISBN 948-966-97097-2-1
  • Юридична дидактика: Посібник з викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. Я. Сенюта, В. М. Сотниченко, Р. О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, Н. М. Ярмиш / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: СПД Юсип’юк В. Д., 2009. — 191 с. — ISBN 978-966-97097-4-5
  • Аванесян Ж. Г. Английский язык для юристов. — М.: Высшая школа, 2001. — 128 с. — ISBN: 5-06-004007-0

Довідники:

  • Бабкін Володимир Дмитрович: До 85-річчя від дня народження і 60-ліття науково-педагогічної діяльності / Упорядник і автор вступної статті В. П. Горбатенко; бібліографічний покажчик склав Є. В. Ромінський; відп. ред. І. Б. Усенко. — К.: Логос, 2009. — 68 с. — ISBN 978-966-171-167-1

Наукові журнали:

  • Юридичний журнал. — 2010. — № 3 (з-поміж іншого, журнал містить статтю В. С. Бігуна: Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова аристократія, судова олігархія та судова демократія)
  • Проблеми філософії права. — 2005. — Том ІІІ. — № 1-2 (з-поміж іншого, містить статті та переклади В. С. Бігуна праць з німецької та англійської Є. Ерліха).

Книги передано на ім’я виконуючого обв’язки декана юридичного факультету УжНУ д. ю. н., професора, члена-кореспондента НАПрНУ В. В. Лемака та Директора Центру законотворчості при юридичному факультеті УжНУ к. ю. н., доцента Я. В. Лазара. Книги подаровані «на знак подяки та прихильності до викладачів і студентів юридичного факультету рідного мені краю», - йдеться у супровідному листі.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign