Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЗахід. Круглий стіл «Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів» (Київ, НАВС, 31.03.2011, заявки до 20.03)

20.03.2011

Кафедра криміналістичних експертиз ННІПСК НАВС запрошує Вас узяти участь у роботі круглого столу “Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів”, який відбудеться 31 березня 2011 року.

Метою круглого столу є обговорення загальнотеоретичних питань криміналістики, проблем впровадження сучасних науково-технічних засобів та експертних технологій у боротьбі зі злочинністю, техніко-криміналістичне та методичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів,  використання спеціальних знань у розкритті злочинів та проблеми експертного забезпечення правосуддя.

За результатами круглого столу планується видання збірки матеріалів.

Мова круглого столу – українська.

Реєстрація учасників засідання круглого столу з 9 до 10 години.

Відкриття о 10 годині.

Вимоги до оформлення тез виступів

При підготовці матеріалів для публікації організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:

  • тези доповідей мають бути набраними на комп’ютері (редактор Microsoft Word 97 та вище), обсягом до 3 сторінок;
  • текст доповіді виконується у книжковій орієнтації формату А 4, шрифтом Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля сторінки: зліва, знизу, зверху – 2,0 см, справа – 1,0 см;
  • прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, установа (підрозділ) та посада автора – зверху напівжирним прямим шрифтом, орієнтація правого боку; далі через 1 інтервал назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал – текст;
  • посилання на бібліографічні джерела оформлюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”;
  • посилання на використані джерела у доповіді повинні подаватися в кінці тексту у “Списку використаної літератури” за черговістю у доповіді, без повторів;
  • у матеріалах не дозволяється використовувати схеми і рисунки;
  • назва файлу з текстом виступу – прізвище першого автора (наприклад – petrenko.doc).

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези виступів, які не відповідають тематиці “круглого столу”, подані із запізненням або порушують встановлені вимоги.

Зразок оформлення тез доповіді:

 

                                                                 Іванов Володимир Іванович

                                                               кандидат юридичних наук, доцент,

                                                               старший викладач кафедри

                                                               криміналістичних експертиз

                                                                  ННІПСК НАВС

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

                                                                           

         Текст…

         Список використаної літератури

          Для участі у круглому столі необхідно до 20 березня 2011 р. надіслати  одночасно:

  • заявку з вказівкою про особисту участь (див. зразок);
  • відредаговані тези доповіді (див. вимоги до оформлення) на адресу: 02183, м. Київ, вул. Карбишева, 3 Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів НАВС, кафедра криміналістичних експертиз (каб. 222); Е-mail: OS2010.7@yandex.ru

Телефон для довідок: 512-41-77, 512-60-21, 0962162917, 0674041647. 

Відповідальний від оргкомітету: Шведова Олена Вікторівна (тел.: 0962162917)

 

 

 

                                                                                                                               Додаток

ЗАЯВКА

на участь у засіданні “круглого столу”

“Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів”

Прізвище, ім’я по батькові _____________________________________________

____________________________________________________________________

Місце роботи ________________________________________________________

____________________________________________________________________

Посада _____________________________________________________________

Науковий ступінь ____________________________________________________

Вчене звання ________________________________________________________

Адреса:

службова ___________________________________________________________

домашня ___________________________________________________________

Контактні телефони:

службовий __________________________________________________________

домашній ___________________________________________________________

мобільний __________________________________________________________

Тема виступу _______________________________________________________

___________________________________________________________________

Планую (підкреслити)

- приїзд та особисту участь у роботі “круглого столу”;

- надіслати тільки текс доповіді.

 

         Підпис___________________

 

Джерело: сайт НАВС

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign