Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрКонференція. Науково-методична конференція «Інноваційні технології підготовки правоохоронців» (Київ, НАВС, 22.04.2011, заявки до 20.03.2011)

19.03.2011

22 квітня 2011 року на базі Національної академії внутрішніх справ відбудеться науково-методична конференція “Інноваційні технології підготовки правоохоронців”.

Мета конференції: вивчення та обмін досвідом організації навчальної роботи та застосування новітніх дидактичних технологій.

Напрями роботи:
- основні тенденції розвитку сучасної дидактики в системі вищої професійної освіти;
- перспективи розвитку дидактики в контексті інтеграції в Європейський простір вищої освіти;
- принципи організації продуктивної взаємодії основних складових дидактичного процесу: прийоми, методи, технології навчання;
- проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС із застосуванням інноваційних модульних технологій;
- засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, досвід використання ТЗН та мультимедійних засобів (комп`ютерної техніки) у навчально-виховному процесі;
- дистанційне навчання: сучасний стан та перспективи розвитку.

Для висвітлення зазначених питань будуть працювати тематичні секції:

Секція № 1: Зміст та напрями розвитку дидактики вищої професійної освіти на сучасному етапі.

Секція № 2: Засоби та методи інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу ВНЗ МВС України.

Секція № 3: Шляхи інтеграції відомчої освіти для правоохоронної діяльності в Європейський освітній простір.

Для участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та ад’юнкти вищих навчальних закладів, а також практичні працівники правоохоронних органів України.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Тексти тез наукових доповідей просимо надсилати до 20 березня 2011 року на адресу оргкомітету конференції.

Вимоги до текстів тез доповідей:

Обсяг тез доповідей – до 3-4 сторінок.

Оформлення текстів: формат – А4; редактор Microsoft Office Word 2003; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1; розміри полів:ліве – 25 мм, праве – 10 мм, абзацний відступ – 1,25 см.

Назва доповіді або повідомлення друкується великими літерами посередині рядка; нижче (через два інтервали з правого боку) – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, наукове звання, посада, назва установи, де працює автор; далі (через 2 інтервали) – текст.

Список використаних джерел (без повторів) оформляється наприкінці тексту з назвою «Література». У тексті посилання позначається у квадратних дужках за порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок).

Тези доповідей подають у друкованому та електронному варіанті.

До послуг учасників конференції – презентаційні комп’ютери, мультимедійні проектори, відеомагнітофони, графопроектори.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням учасників конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюється за рахунок учасників або сторони, що їх відряджає.

Оргкомітет надає допомогу в поселенні учасників конференції.

Адреса оргкомітету: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1, Національна академія внутрішніх справ, E-mail: ndcrvtz@naiau.kiev.ua, skuharenko@ukr.net

Контактні телефони: тел./факс. (044) 246-94-64 - Кухаренко Сергій Вікторович.

Проїзд: метро «Вокзальна» або «Палац спорту», трол. 3, авт. 69 або маршрутним таксі № 3, 69 – до зупинки пл. Солом’янська; метро «Лук’янівська», трол. № 19 – до зупинки «вул. Курська».

Джерело: сайт НАВС

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign