Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНовели. Талони до посвідчення водія скасовано. Міліції доручено справи суду: про залишення місця ДТП. Пророчать «Кодекс законів про дорожній рух».

18.03.2011

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Законом внесено зміну до частини дев'ятої статті 15 Закону "Про дорожній рух", якою виключено талон до посвідчення водія з переліку документів, що підтверджують право на керування транспортними засобами.

Також у Кодексі України про адміністративні правопорушення змінено підвідомчість справ про правопорушення за статтями 122-4 ("Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди") і 122-5 ("Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв"), передавши їх розгляд замість судів органам внутрішніх справ.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 7066.

 

Витяг із стенограми (двадцятого засідання Верховної Ради України, 17 березня 2011 року)

 

16:29:16

… Розглядаємо законопроект 7066 проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) (друге читання). Синиця Артем член Комітету з питань транспорту і зв’язку, будь ласка.

 

16:29:40

СИНИЦЯ А.М.

Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання  відносин у сфері забезпечення  безпеки дорожнього руху) (реєстраційний номер 7066) від 30.08.2010 року, внесений народними депутатами України Гусаровим Сергієм Миколайовичем і Королевською Наталією Юріївною, 21 грудня 2010 року було розглянуто Верховною Радою України  у першому читанні і прийнято за основу.

Комітет з питань транспорту і зв’язку відповідно до доручення Верховної Ради  України  доопрацював вказаний законопроект і вносить  його на розгляд у другому читанні. Доопрацьована редакція законопроекту була розглянута на засіданні комітету 16 лютого поточного року. Під час підготовки проекту до другого читання до комітету надійшли пропозиції народних депутатів Кармазіна і Гусарова, зміст яких наведено у другій колонці порівняльної таблиці. Із 5 внесених пропозицій комітет пропонує врахувати 3 в редакції, яка наводиться у четвертій колонці порівняльної таблиці.

Пропозиція перша народного депутата України Кармазіна Юрія Анатолійовича щодо відновлення частини третьої статті 22 Кодексу України  про адміністративні правопорушення і адміністративне стягнення, громадські роботи, комітетом не підтримується. Відповідно до законопроекту  розгляд справ по адміністративним правопорушенням, передбачений частиною третьою  статті 122, передається від судів органам внутрішніх справ. Проте, таке адміністративне стягнення як громадські роботи може призначатись тільки судом.

Не підтримується комітетом пропозиція п’ята народного депутата  України  Кармазіна щодо доручення Кабінету Міністрів  у  тримісячний строк з для опублікування закону забезпечити запровадження єдиної загальнодержавної автоматизованої бази обліку адміністративних правопорушень. Створення зазначеної системи обумовлено наявністю відповідних фінансових ресурсів. Проте автори пропозиції не визначають джерел фінансування запропонованих заходів.

Проект завізовано без зауважень Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. За результатами обговорення, на засіданні комітет одноголосно прийняв рішення пропонувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін  до деяких законодавчих актів України (щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання  відносин у сфері його забезпечення безпеки дорожнього руху) (реєстраційний номер  7066) від  30.08.2010 року у редакції, запропонованій комітетом.  Дякую  за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юрій Анатолійович, є  у вас необхідність аргументувати, хоча комітет уже дав  відповіді на ваше. Прошу мікрофон Кармазін.

 

16:32:42

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати,   як і багато років назад, так і зараз, я переконаний, що нам треба іти трошки швидшими кроками, не просто вносити зміни в якусь окрему статтю і в перше речення, вдумайтесь, перше речення частини 9  статті  15 закону про дорожній рух  ми вносимо  зміни.

А що пропонував   Кармазін вам багато років тому. Я запропонував вам кодекс законів про дорожній рух, де все  абсолютно звести треба, по-перше. По-друге,  ліквідувати те становище,  коли сьогодні по постанові уряду правилом дорожнього руху  всупереч Конституції притягуються люди до відповідальності. Це я зараз кажу не до представника комітету, я кажу до всієї Верховної Ради  і до вас, Адаме  Івановичу як до головуючого. А у даному випадку я  пропоную відновити у частині третій статті  122 "Правопорушення"  слова  "або громадські роботи на строк  від  30 до  41".  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  1-ша поправка Кармазіна ставиться  на голосування. Прошу визначатись.

 

16:34:06

За-28

Не підтримано.

І ще одна поправка 5-та Юрія  Анатолійовича.

 

16:34:12

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій  Кармазін. Шановні народні депутати,   користуючись нагодою, хочу все-таки сказати, що рано чи пізно ми зробимо   кодекс законів про дорожній рух. І ви усвідомите те, що він для вас самих потрібен, бо  потрібен порядок в країні, потрібна законність в країні.

Я пропоную у поправці 5-й доручити Кабінету Міністрів  України   у місячний термін з опублікування цього закону, який, безперечно,  потрібен. Хоча ще раз кажу, він такий, як метелики, називає  Литвин   такі закони малесенькі,  привести  свої  нормативно-правові акти у відповідність до цього  закону, забезпечити проведення  міністерством і іншими центральними органами  виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність.

 І пропоную, щоб у трьохмісячний строк  з дня опублікування запровадили єдину автоматизовану базу обліку адмінправопорушень для забезпечення оперативного виявлення фактів повторного вчинення одними і тими ж особами адміністративних…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 5 поправка ставиться на голосування.

 

16:35:37

За-25

Не підтримано.

Всі поправка розглянуто. Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття у другому читанні і в цілому як закону законопроекту за номером 7066 про внесення змін  до деяких законів України щодо  скасування талона та посвідчення водія  та вдосконалення регулювання  у сфері забезпечення  безпеки дорожнього руху. Прошу голосувати.

 

16:36:15

За-295

Дякую. Закон прийнято.

 

 

 

Текст законопроекту до другого читання 02.03.2011

Проект (Тираж 02.03.2011)

ЗАКОН   УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

2. У першому реченні частини дев’ятої статті 15 Закону України "Про дорожній рух"

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст. 137) слова "і талоном до посвідчення водія транспортного засобу" виключити.

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1)       в абзаці другому частини третьої статті 122 слова "або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин" виключити;

2) в абзаці першому частини першої статті 126 слова "талона до нього " виключити;

3) у статті 221 слова та цифри "частинами третьою та четвертою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною четвертою статті 122";

4) у статті 222:

у частині першій слова та цифри "частини перша і друга статті 122" замінити словами та цифрами "частини перша, друга і третя статті 122";

у пункті 3 частини другої слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";

5) у частині першій статті 235-1 слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";

6) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2, 122-4, 122-5".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

 

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху)»

Законопроектом пропонується внести до статті 15 Закону України «Про дорожній рух» зміни, суть яких полягає у виключенні з числа документів, що підтверджують право на керування транспортними засобами відповідної категорії, талону до посвідчення водія транспортного засобу, та внести зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) з метою підвищення безпеки дорожнього руху. Пропозиція щодо скасування талону до посвідчення водія транспортного засобу обґрунтовується необхідністю приведення положень вказаної статті до вимог європейського законодавства, зокрема до вимог міжнародної Конвенції про дорожній рух. В цій частині положення законопроекту, який розглядається, повністю співпадають зі змістом законопроектів № 4540 від 28 травня 2009 року, який подавався на розгляд Кабінетом Міністрів України, та № 6236 від 29 березня 2010 року (обидва ці проекти були відкликані і зняті з розгляду).

При роботі над цим законопроектом слід врахувати, що на розгляді у Верховній Раді України в цей час знаходяться законопроекти № 3648 від 26 лютого 2009 року, № 3648-1 від 2 лютого 2009 року, якими пропонується внесення змін до статті 126 КУпАП та статті 16 Закону України «Про дорожній рух» щодо визначення переліку документів, які водій транспортного засобу повинен мати при собі для підтвердження права на керування цим транспортним засобом. Враховуючи споріднену тематику та предмет регулювання, доцільно було б об’єднати ці законопроекти, використовуючи позитивні напрацювання кожного з них.

Проаналізувавши законопроект, Головне науково-експертне управління вважає за необхідне висловити до нього такі зауваження і пропозиції.

1. Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується потребою привести положення статті 15 Закону України «Про дорожній рух» у відповідність до вимог європейського законодавства. На думку ініціаторів законопроекту, положення цієї статті в частині законодавчого закріплення обов’язкової наявності талону до посвідчення водія не узгоджуються з вимогами міжнародної Конвенції про дорожній рух, згідно з якою право на керування транспортним засобом підтверджується лише відповідним посвідченням.

Проте з таким твердженням не можна погодитись. Вказана Конвенція має на меті врегулювати питання, пов'язані з міжнародним рухом транспортних засобів, та підвищити безпеку на дорогах шляхом прийняття одноманітних правил руху і визначає мінімальні вимоги як до транспортних засобів, так і до водіїв. При цьому відповідно до вимог ст. 3 Конвенції національне законодавство може мати свої особливості. Правила дорожнього руху, що діють на території держави, повинні за своєю суттю відповідати положенням Конвенції. Отже, Конвенція дозволяє встановлювати більш жорсткі вимоги і більш детально регламентувати ті або інші моменти відповідних правовідносин. Таким чином, не можна визнати аргументацію щодо необхідності прийняття цього законопроекту достатньою.

2. Виходячи з викладеного, оцінку доцільності запровадження положень законопроекту слід почати з визначення ролі, яку на практиці відіграє талон до посвідчення водія.

На сьогоднішній день талон до посвідчення водія запроваджений з метою обліку та аналізу порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автомототранспортних засобів, тролейбусів та трамваїв, які постійно проживають на території України. Крім того, при вилученні посвідчення водія талон до нього дає право керувати транспортними засобами відповідної категорії. В той же час на користь законопроекту свідчать положення ст. 265-1 КУпАП, які передбачають, що в разі тимчасового вилучення посвідчення водія до набрання законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення працівник Державної автомобільної інспекції видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами.

Очевидно, що система обліку адміністративних правопорушень за допомогою талону до посвідчення водія є застарілою і малоефективною. Але просте скасування цього документу без запровадження замість нього нової форми обліку буде неправильним. Таке рішення потребує попереднього запровадження єдиного автоматизованого обліку адміністративних правопорушень та подібних до них злочинів (оскільки ці види правопорушень нерозривно пов’язані між собою і передбачають подібні або й однакові санкції, в тому числі і позбавлення права керувати транспортним засобом). Але законопроект не містить пропозицій щодо врегулювання цих правовідносин. Посилання в Пояснювальній записці на те, що аналіз порушень правил дорожнього руху здійснюється за допомогою загальнодержавних автоматизованих електронних баз обліку правопорушень і, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух», ведення таких баз покладено на Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України, не відповідає дійсності. Відповідно до вказаного вище Закону України ведеться автоматизований облік, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та про їх власників, про об’єкти дорожнього сервісу. Але єдиної загальнодержавної автоматизованої електронної бази обліку адміністративних правопорушень не існує. На сьогоднішній день Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України організований облік таких правопорушень, але за територіальним принципом, тільки в масштабах окремо взятих адміністративно-територіальних одиниць, наприклад, районів та районів у містах, і тільки тих, які стосуються їх підвідомчості.

Спільним наказом Генеральної прокуратури України від 26 березня 2002 р. № 20, Міністерства внутрішніх справ України від 26 березня 2002 р. № 84, Служби безпеки України від 26 березня 2002 р. № 293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. № 126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. № 18/5 затверджено Інструкцію про єдиний облік злочинів. Але облік адміністративних правопорушень запроваджено тільки в рамках державної статистичної звітності, що не дає можливості використання такої інформації з метою оперативного виявлення фактів повторного вчинення одними і тими ж особами адміністративних правопорушень як в різних регіонах України, так і в тих випадках, коли притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється різними державними органами.

З урахуванням цього скасування талону до посвідчення водія хоча і є позитивним кроком, але замість такої форми обліку адміністративних правопорушень потрібно запровадження іншої, більш сучасної. На жаль, законопроект цього не передбачає.

3. Позитивним моментом в законопроекті є внесення змін до статті 255 КУпАП з метою визначення органу, який має складати протокол про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 122-4 та 122-5. КУпАП було доповнено вказаними статтями Законом України № 586 від 24 вересня 2008 року, але тоді цей орган не було визначено, що фактично позбавило можливості притягувати правопорушників до адміністративної відповідальності за скоєння цих правопорушень.

4. У той же час не можна погодитись зі змінами, які законопроектом запропоновано до статей 221 та 222 КУпАП щодо зміни органу, який має право розглядати адміністративні правопорушення, які передбачені статтями 122-4 та 122-5 КУпАП, з наступних підстав. Санкція статті 122-4 КУпАП передбачає застосування до правопорушників такого виду стягнення, як адміністративний арешт. Відповідно до статті 32 КУпАП застосування такого стягнення віднесено до виключної компетенції суду. Санкцію статті 122-4 КУпАП законопроектом змінити не пропонується, а тому не можна визнати правильним надання органам внутрішніх справ України (ст. 222 КУпАП) право розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею.

Те ж саме стосується і статті 122-5 КУпАП, санкція якої передбачає конфіскацію, що відповідно до статті 29 КУпАП також віднесено до виключної компетенції суду.

5. Необхідність внесення змін до частини третьої статті 122 КУпАП не можна визнати достатньо обґрунтованою. В Пояснювальній записці до законопроекту необхідність внесення цих змін обґрунтовується необхідністю «усунення невідповідності щодо розгляду посадовими особами Державтоінспекції МВС справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Таке «обґрунтування» є незрозумілим і його не можна визнати достатнім для внесення змін до статті. Оцінюючі доцільність вилучення із санкції статті такого виду стягнення, як громадські роботи, слід виходити з того, що його застосування може бути значно більш ефективнішим порівняно зі штрафом. По-перше, для осіб, які мають значні матеріальні доходи, застосування такого виду стягнення, як штраф, може пройти непоміченим, в той час як притягнення їх до виконання громадських робіт буде мати значно більший виховний ефект. По-друге, для осіб, які не мають значних статків, сплата штрафу буде суттєво зменшувати сімейний бюджет, в результаті чого будуть страждати не стільки правопорушники, скільки члени їх сімей. По-третє, застосування громадських робіт є більш економічно вигідним для держави.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Керівник Головного управління                                        В. І. Борденюк

Вик.: Ю.П. Матєров, тел. 235-79-22

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign