Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ПІВ. Україна – США. Рекомендації по Плану дій і сфері захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ)

14.02.2011

Тема: права інтелектуальної власності | intellectual property rights

Неофіційний переклад

Україна, 2010 рік

Рекомендації по Плану дій і сфері захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ)

Жовтень, 2010 року

Підвищити обізнаність суспільства

Ініціювати заходи з інформування суспільства про неправомірне завантаження піратськихтворів з інтернету, використання піратського програмного забезпечення, розповсюдження фальсифікованих медичних препаратів і пестицидів та продаж на ринках товарів, що порушують права інтелектуальної власності.

Вирішити питання використання урядовими установами неліцензійного програмного забезпечення (ПЗ)

Передбачити в бюджеті на 2011 рік та, за необхідності, в наступних проектах бюджетів, фінансування, необхідне для закупівлі та відповідного ліцензування легітимного програмного забезпечення, що використовується урядовими агенціями, включаючи кошти на навчання інспекторів,  а також постійну технічну допомогу кожному міністерству для встановлення внутрішнього моніторингу і системи відповідності. 

Визначити в кожному міністерстві осіб, відповідальних за те, щоб до певної дати все було приведено у відповідність, а також розробити графік завершення роботи.

Законодавство

Вжити заходів для прийняття змін до Закону про авторське право (проект №6523).

Вжити заходів для забезпечення прийняття змін до Закону про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних з метою вирішення проблеми нелегального використання голограм

Підвищити рівень правозастосування

Збільшити кількість кримінальних справ в ключових напрямках, таких як піратство в інтернеті, підробні пестициди, і вироки по яких щоб були стримуючими для порушників

Забезпечити більш тісну міжвідомчу координацію для вирішення питання піратства в інтернеті, а також вчасного реагування на випадки порушень в інтернеті веб-сайтами,  виявленими правовласниками, наприклад такими, як клони сайту allofmp3.com, зокрема mp3fiesta.com, що є одним з 6-ти найбільших піратських сайтів у світі.

Здійснювати регулярні перевірки провайдерів кабельних послуг, а також публічних місць, щоб забезпечувати використання ними лише ліцензійних матеріалів, та повідомляти про вжиті заходи стримуючого характеру проти неліцензійних розповсюджень/переглядів.

Збільшити кількість перевірок відкритих ринків та вжити заходів проти продажу підробної і піратської продукції.

Перевіряти кінотеатри, щоб виявляти нелегальний кам-кординг та звітувати про вжиття стримуючих заходів.

Внести зміни до функціональних обов’язків офіцерів МВД з метою включення до них заходів з правозастосування та перевірок у сфері інтелектуальної власності, а також провести навчання визначених офіцерів.

Покращити правозастосування на кордоні

Працювати з правовласниками, щоб збільшити кількість вилучень фальсифікованих товарів на кордоні

Забезпечити адекватну кількість співробітників в підрозділах з питань ПІВ

Виділити і провести навчання додаткових офіцерів міліції, які б працювали у відділах ПІВ Департаменту боротьби з економічними злочинами та збільшити кількість державних інспекторів Державного департаменту інтелектуальної власності для того, щоб кожна з 25 областей мала хоча б одного інспектора з ПІВ

Вирішити проблему існування нелегальних організацій колективного управління авторськими та суміжними правами

Створити і підтримувати базу даних про структури, які не дотримуються платіжної дисципліни у сплаті уповноваженим організаціям колективного управління авторськими та суміжними правами, і надати правовласникам доступ до цієї інформації

Продовжувати зусилля щодо реформування системи організацій колективного управління авторськими та суміжними правами, щоб унеможливити незаконну діяльність несанкціонованих організацій колективного управління авторськими та суміжними правами

Збільшити прозорість існуючої системи

Забезпечити захист сортів рослин відповідно до міжнародних норм

Вжити кроків для вирішення питання незаконного вирощування культур, створених за допомогою біотехнологій, з насіння, отриманого без дозволу

Вирішити питання порушень у фармацевтичній сфері патентів і захисту інформації

Вжити заходів для вирішення питання реєстрації і видачі дозволів на продукцію, що надходить на український ринок

 

United States, Ukraine Adopt Action Plan to Improve IP Protection

February 14, 2011

Washington, D.C. – The Office of the U.S. Trade Representative and the Government of Ukraine’s Ministry of Economic Development and Trade are pleased to announce Ukraine’s adoption of an Action Plan to improve the protection of intellectual property in Ukraine.    The United States and Ukraine agreed to the Action Plan during the third meeting of the United States-Ukraine Trade and Investment Council, which was held in Kyiv, Ukraine in October 2010.

“I am pleased with the recent action taken by the Government of Ukraine to begin implementing the steps set forth in the Action Plan, which is now available on USTR’s and MEDT’s websites,” said U.S. Trade Representative Ron Kirk.  “The enhanced protection and enforcement of intellectual property rights are a vital step toward improving Ukraine’s business and investment climate.” 

“The Government of Ukraine will take measures to enforce decisions on the protection of intellectual property rights, as provided in the Action Plan approved during the third TICA meeting“ said Deputy Minister of Economic Development and Trade, Vasyl Marmazov. 

The U.S. Government and the Government of Ukraine will continue to cooperate in the field of intellectual property protection, as well as in other areas under the Trade and Investment Cooperation Agreement, to improve the investment and business climate in Ukraine.

In 2010, U.S. -Ukraine bilateral trade exceeded $2 billion, increasing over 70 percent from 2009 bilateral trade.

Press release: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/february/united-states-ukraine-adopt-action-plan-improve-i  

The Action Plan can be viewed at http://www.ustr.gov/webfm_send/2563 .

 

 

2010 Ukraine

Recommendations for an IPR Action Plan

October 2010

 

Increase Public Awareness

Undertake public awareness initiatives to provide information about illegal downloading of copyright pirated works, end-user software piracy, the distribution of counterfeit pharmaceuticals and pesticides, and sales of IPR infringing goods at markets.

Address Government Use of Illegal Software

Commit budgetary funds in 2011, and subsequent yearly draft budgets as necessary, for the purchase and proper licensing of legitimate software used by government agencies, to include training for inspectors, as well as ongoing technical assistance to each Ministry in setting up an internal monitoring and compliance system.

Identify points of contact within each Ministry who will be made responsible for ensuring compliance by a set deadline, and develop a schedule for completion.

Legislation

Take steps to ensure passage of Copyright Amendment (Bill No. 6523).

Take steps to ensure passage of amendments to legislation on distribution of audiovisual works, phonograms, videogames, computer programs, data bases, which is intended to address the illegal use of hologram stickers.

Increase the Level of Enforcement

Increase criminal prosecutions in key areas such as Internet piracy and counterfeit pesticides, among others, that include the issuance of deterrent level penalties.

Implement stronger interagency coordination to address Internet piracy and act in a timely manner against infringing Internet websites identified by right holders as allofmp3.com clones, such as mp3fiesta.com, one of the 6 largest pirate sites in the world.

Conduct regular inspections of cable service providers and public venues to ensure that only licensed materials are being shown, and report on deterrent actions taken against unlicensed distribution/viewings.

Increase the frequency of open-air market inspections and take action against the sale of counterfeit and pirated goods.

Monitor movie theaters to detect illegal cam-cording, and report on deterrent actions taken.

Modify the portfolios of a number of Interior Ministry officers to include IPR enforcement and inspection and provide training for the designated officers.

Improve Border Enforcement

Work with rights holders to increase seizures of IPR infringing goods at the border.

Ensure Adequate Staffing in IPR Enforcement Sections

Allocate and train additional officers to the IPR units of the Economic Police Departments and increase the number of IP inspectors in the State Department of Intellectual Property (SDIP), so that each of the 25 regions has at least one dedicated IPR inspector.

Address Illegal Collecting Societies

Create and maintain a database of entities that are not current in payments to authorized collecting societies, and share information on the database with right holders.

Continue efforts toward reforming the collecting society system to ensure that rogue collecting societies cannot continue their illegal practices.

Increase the transparency in the current system.

Ensure Plant Variety Protection consistent with International Norms

Address illegal planting of biotech crops from seeds obtained and used without authorization.

Address Pharmaceutical Patent and Data Protection Violations

Address irregularities in the registration and permit-issuance process for products entering the Ukrainian market.

Джерело: Посольство США в Україні, 14.02.2011

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign