Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрПостать. Професору В. О. Навроцькому – 55 років

22.01.2011

Тема: ювілей, відомий юрист | anniversary, famous Ukrainian lawyer

20 січня 2011 року В’ячеславу Олександровичу Навроцькому виповнилося 55 років.

Навроцький В’ячеслав Олександрович – доктор юридичних наук (з 2000), професор, декан юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології цього ж університету. Член-кореспондент Національної академії правових наук України (з 2010).

Народився 20 січня 1956 р. в м. Любешові Волинської області.

Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1978 р. Навчався в аспірантурі по кафедрі кримінального права Харківського юридичного інституту (1978-1981 рр.), для завершення роботи над докторською дисертацією переводився на посаду наукового співробітника і був прикомандирований до Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (1999-2001 рр.).

Від 1982 – у Львівському університеті (з перервою): асистент кафедри кримінального права і кримінального процесу, доцент і водночас (з 1997) – директор правничого коледжу при університеті, науковий співробітник (з 1999); з 2001 – професор кафедри кримінального права та кримінології. У 1985–89 був старшим викладачем Львівської  спеціальної СШ міліції. З 2003 року – декан правничого факультету (нині – юридичного факультету) Львівського державному університеті внутрішніх справ.

У 2005 році вийшла гучна публікація В. Навроцького «Слабка ланка в ланцюгу корупції» в загальноукраїнському виданні «Юридичний вісник України» (№ 25, 2-8.10. 2005), яка стосувалася юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2007 році фігурант інциденту та колишня аспірантка В. О. Навроцького доцент Л. Брич відкрито посилалася на зазначену публікацію у науковій статті «Обмеження у кримінальному праві України права громадян на поширення інформації», опублікованій в Науковому віснику ЛНУ (Серія юридична. 2007. Вип. 45. С. 134–142). Зокрема, обговорюючи, пропоновані зміни  до Кодексу України про адміністративні правопорушення до ст. 212-26 «Ненадання інформації або надання недостовірної чи неповної інформації», вона зазначила, що «загроза бути притягнутими до адміністративної відповідальності службовими особами не сприймається серйозно, бо не реалізується на практиці». В інтерв’ю 2005 року тодішній ректор ЛДУВС В. Ортинський так відгукнувся про В. О. Навроцького: «дуже порядна людина, про неї вся Україна знає».

В. О. Навроцький – доктор юридичних наук. У квітні 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Уголовная ответственность за загрязнение водоемов», а в жовтні 2000 р. – доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (обидві за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Член Комісії з розроблення проекту Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України, науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Основна сфера наукових інтересів – кримінальне право України. Обґрунтував необхідність створення теорії кримінально-правової кваліфікації (на відміну від раніше існуючої теорії кваліфікації злочинів), розробив основні положення відповідного вчення, включаючи поняття, підстави і принципи кримінально-правової кваліфікації. Порівнюючи раніше діючий та чинний Кримінальні кодекси України, довів, що однією з основних тенденцій розвитку кримінального законодавства є його наступність.

Автор понад 160 наукових і навчально-методичних праць, зокрема посібників «Кримінальне право України», «Основи кримінально-правової кваліфікації».

Окремі праці: «Тлумачний словник Особливої частини кримінального законодавства України» (1997, у співавт.), «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (1999), «Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні» (2000, у співавт.), курс лекцій «Кримінальне право України. Особлива частина» (2000), «Наступність кримінального законодавства України» (2001).

Джерела: Юридична енциклопедія (в 6 т.), біографія на сайті Західного наукового центру, сайт ЛДУВС, відкриті джерела.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign