Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. «Законодавства України: сучасний стан і перспективи розвитку» – лекція вченого секретаря Інституту Корецького, д. ю. н. Н. М. Пархоменко (24.02.2011, 11:00, Інститут)

19.01.2011

Тема: юридична наука, лекція правознавця, актуальна тема | legal scholarship, legal scholar’s lecture, contemporary topic

24 лютого 2011 року вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, д. ю. н., Заслуженого юриста України Н. М. Пархоменко прочитає лекцію на тему

  • «Законодавства України: сучасний стан і перспективи розвитку»

Цільова аудиторія – аспіранти, здобувачі та молоді вчені-юристи. Водночас ця та подібні лекції відкриті для вільного відвідування.

Лекція читатиметься в актовій залі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (к. 218). Початок лекції 11:00.

 

Пархоменко Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Заслужений юрист України. Пархоменко Н.М. працює в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України з 1995 р. За цей час займала посади від стажиста-дослідника до вченого секретаря Інституту.

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01. на тему „Договір в системі права України”, в 2009 році – дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01. на тему „Джерела права: теоретико - методологічні засади”.

За період роботи в Інституті Пархоменко Н.М. опубліковано понад 60 наукових робіт, в тому числі індивідуальні монографії „Договір у системі форм права України” (К., 2000), „Джерела права: проблеми теорії та методології” (К., 2008), розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема, „Вступ до теорії правових систем” (К., 2006); „Теорія держави і права. Академічний курс” (К., 2006); „Актуальні проблеми теорії держави та права: Навч. посіб.” (К., 2007); „Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні” (К., 2007); „Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)” (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу (К., 2008); „Теорія держави і права. Академічний курс”. – 2 - видання, доповнене (К., 2008); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008) тощо.

Пархоменко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки».

Пархоменко Н.М. нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.), є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.).

Пархоменко Н.М. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів, здійснює наукове керівництво 6 аспірантами Інституту.

Діапазон наукових пошуків Пархоменко Н.М. широкий, зокрема вона займається науковими дослідженнями в галузі теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн. Значну увагу вона приділяє розвитку таких проблем них питань як: форма права, джерело права, систематизація законодавства, законність, юридична сила, правові акти, правова система та система права.

Джерело: сайт Інституту Корецького

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign