Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрКар’єра. ЄСПЛ: Україна змінює представника – Ю. Зайцева на В. Лутківську

18.01.2011

Тема: юридична кар’єра, представництво України в ЄСПЛ | legal career, Ukraine’s representation before the European Court of Human Rights

Валерію Лутківську 5 січня 2011 року призначено Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Раніше, 29 грудня 2010 року, з цієї посади – з формулюванням за власним бажанням – було звільнено Юрія Зайцева, призначеного 7 червня 2006 року. Відповідні рішення були оприлюднені на початку 2011 року.

Валерія Лутківська уже представляла Україну в ЄСПЛ, зокрема, обіймаючи посаду Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, у 2001-2003 роках та 2004-2005 роках.

Останні зміни пов’язують зs скороченнями посад заступників Міністра юстиції України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. №784 Урядовий уповноважений, зокрема за умовами оплати праці, прирівнюється до посади заступника міністра. 17 січня 2011 року Валерію Лутковську було звільнено з посади заступника Міністра юстиції Указом Президента України № 78/2011.

Довідка:

  • Юрій Євгенович Зайцев (02.07.1960 р.н.) – Заслужений юрист України, зі стажем у галузі права більше 20 років. Випускник Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальностями: «Російська мова як іноземна» та «Правознавство». В інтерв’ю «Юридичній газеті» в 2007 році своїм авторитетом в галузі права назвав Володимира Євінтовом, який «прищепив відчуття «живого» права Конвенції». Тоді ж найбільшим своїм досягненням назвав участь у 1996 році у роботі групи з юридико-технічного опрацювання тексту нової Конституції України. Професійне кредо – «Ніколи не кажи «ніколи»». Юрій Зайцев – загальновизнаний спеціаліст з європейського права прав людини, відзначається відкритістю та гіперактивністю у популяризації практики ЄСПЛ, прав людини загалом. Голова журі Першого Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького (2008) в формі імітації засідання перед ЄСПЛ, активний учасників Всеукраїнського тижня права в 2008-2010 роках.
  • Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31 травня 2006 р. N 784 Міністерством юстиції через Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини здійснюється представництво України в Європейському суді з прав людини у разі розгляду питань дотримання нею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітування про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України.

Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції. За умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення Уповноважений прирівнюється до посади заступника міністра.

Відповідно до положення «Про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 784:

1. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою, на яку покладено повноваження щодо забезпечення представництва України в Європейському Суді з прав людини (далі - Суд) під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), а також інформування Комітету Міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду.

2. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (далі - Уповноважена особа) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, регламентом Суду та цим Положенням.

3. Уповноваженою особою призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов Ради Європи.

4. Основними завданнями Уповноваженої особи є:

забезпечення представництва України в Суді під час розгляду справ про порушення нею Конвенції, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими державами - її учасницями, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України проти інших держав - учасниць Конвенції;

координація роботи, пов’язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з цією метою з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;

інформування в установленому порядку Комітету Міністрів Ради Європи про хід виконання Україною рішень Суду;

виявлення причин порушення Конвенції, розроблення пропозицій щодо їх усунення та недопущення порушень у майбутньому;

організація роботи із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до регламенту Суду;

подання необхідної інформації уповноваженим особам, які проводять перевірку дотримання Конвенції.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду;

відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження, а також іншу інформацію щодо справ про порушення Конвенції;

надсилає до державних органів запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції, координує роботу з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням представництва України в Суді та виконанням його рішень;

визначає заходи, необхідні для створення умов для проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції;

визначає порядок вжиття заходів відповідно до регламенту Суду;

виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо порушення Конвенції;

проводить переговори із заявником, у разі потреби узгоджує на міжвідомчому рівні умови дружнього врегулювання у справах проти України, укладає у передбаченому законодавством порядку угоду про дружнє врегулювання;

готує інформацію про хід розгляду у Суді справ про порушення Конвенції та про виконання його рішень;

готує і подає Комітету Міністрів Ради Європи інформацію та звіти про хід виконання Україною рішень Суду;

здійснює аналіз практики Суду, передусім у справах проти України, з метою виявлення причин, що призвели чи можуть призвести до порушення Конвенції, готує відповідні аналітичні огляди та висновки;

подає Мін’юсту пропозиції щодо методики проведення експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів законодавства на відповідність Конвенції та практиці Суду;

розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення Конвенції та практики Суду;

подає органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання порушенням прав людини в Україні;

вживає необхідних заходів щодо залучення представників органів державної влади за погодженням з їх керівниками для забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.

6. Уповноважена особа має право:

звертатися із запитами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та отримувати від них необхідні матеріали та інформацію;

утворювати експертні та робочі групи, залучати спеціалістів, науковців та експертів до вирішення питань, що належать до його компетенції;

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою надання сприяння у здійсненні заходів щодо забезпечення представництва України в Суді та виконання його рішень, а також із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до його регламенту.

7. Діяльність Уповноваженого забезпечує Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який утворюється у складі центрального апарату Мін’юсту з правами департаменту. У разі відсутності Уповноваженої особи її обов’язки за дорученням Міністра юстиції виконує керівник Секретаріату.

8. Діяльність Уповноваженої особи на регіональному рівні забезпечують представники Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що працюють у складі Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції та очолюють регіональні відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

9. Діяльності Уповноваженої особи, пов’язаній з роботою у Суді, а також з інформуванням Комітету Міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду, сприяє представник Міністерства юстиції, який працює у складі Постійного представництва України при Раді Європи.

10. Уповноважена особа має бланк з найменуванням своєї посади.

11. Забезпечення представництва Уповноваженої особи в Суді, витрати на яке не компенсуються Радою Європи, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в установленому законодавством порядку.

Джерело: Мін’юст

 

(с) Славік Бігун, 2007, світлина приміщення, таблички з назвою у великій залі Європейського суду з прав людини (Страсбург)

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign