Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЖиття. Студенти матимуть право "вето", та "частку" фінансування в бюджеті ВНЗ

10.01.2008

Студенти матимуть більше самоврядних прав та фінансування. 25 грудня 2007 року у ВР України зареєстровано законопроект (автори: Миколи Томенко і Євгеній Суслов) про зміни до Закону України «Про вищу освіту", що передбачає законодавче реформування в органах студентського самоврядування (ОСС).

Передбачається: керівник ВНЗ матиме право відновлювати або відраховувати студентів «виключно за згодою органу студентського самоврядування» (п. 2 ст. 32). А до складу Вченої ради як університету, так і факультету (структурного підрозділу) повинні будуть входити 75% науково-педагогічних працівників і 15% вибраних представників студентства.

Також виключно за згодою органу студентського самоврядування у ВНЗ пропонується приймати рішення про «призначення заступника декана (проректора), який відповідає за роботу зі студентами».

Пропонується: «Виборні представники обираються органом громадського самоврядування інституту, факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники  студентів, курсантів і аспірантів – органом студентського самоврядування факультету».

Цікаво, що поняття «загальні збори (конференція) трудового колективу» пропонується змінити на слово «загальні збори (конференція) академічної громади» (ст. 37).

За які ресурси, фінанси діятимуть ОСС?

З-поміж іншого до ст. 38. «Самоврядування студентів і аспірантів» пропонується внести таке положення: «Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти в розмірі, визначеному Вченою радою вищого навчального закладу, але не менше 1 (одного) відсотка бюджету відповідного вищого навчального закладу.

Славік Бігун коментує

Внесення запропонованих змін – позитив у справі студентського самоврядування. З власного досвіду знаю (як колишній голова студентської ради студентів юридичного факультету Львівського університету ім. Івана Франка в 1994-1996 рр.), що студенти були позбавлені «реальних» прав: тобто до їхньої думки керівництво ВНЗ могло прислухатися, а могло і не прислухатися. Доводилося добиватися своєї позиції, послуговуючись власним авторитетом. 

Позитивом є і розширення представництва в керівних органах ВНЗ. Свого часу я був єдиним представником багатотисячного студентства юридичного факультету у Вченій Раді університету. Було багато честі – мало прав. Ми, разом із колегами з інших факультетів, змушено самотньо сиділи на засіданнях, наче статисти. Часом нам давали слово, коли йшлося про думку студентів в зв’язку з рекомендацією на викладача. За умов, запропонованих у законопроекті, студенти впливатимуть на рішення про призначення не лише заступника декана, але й декана, керівника ВНЗ. Це важливо: наприклад для долі нинішнього юридичного факультету Київського університету. Роками думка студентів залишалася без врахування. 

Разом з тим, відзначу: право рішення на основі виключної згоди ОСС на відрахування, переведення тощо вимагатиме більшої відповідальності від студентів. 

(У зв’язку з цим газета «Сегодня» від 9 січня 2007 року пише, цитуючи думку студента: «…находящемуся под угрозой исключения студенту придется давать «на лапу» не только завкафедрой, но и студентам, которые будут входить в коллегиум» (ОСС)) (Стаття: Студенты сами решат, кого отчислять. С. 3)).

Нарешті важливим є питання забезпечення фінансування ОСС з бюджету ВНЗ. Це зажди було питання здорового глузду. На заході, зокрема, сам у цьому пересвідчився в США, де в Школі права Коннектикутського університету, ОСС «Student Bar Association» отримувала фінансування від факультету, а відтак розподіляла його іншим студентським організаціям, гурткам. В Україні ж студентам доводиться випрошувати гроші на кожен захід. Їх дають, але часом обмежено і саме прохання зобов’язує. Невдовзі це може і має стати обов’язком ВНЗ. І щобагатшим буде ВНЗ, то більш фінансово забезпеченим буде ОСС. І це справедливо, студенти відіграють одну з ключових ролей в формуванні репутації ВНЗ, що відтак забезпечує фінансування через контракти та державні замовлення.

 

Додатки:

Деталі (посилання):

Проект Закону 12.12.2007
Подання 12.12.2007
Супровідна записка 12.12.2007

Порівняльна таблиця 12.12.2007

 

Цитати із законопроекту

 4. Текст статті 38 викласти в такій редакції:

“1. У вищих навчальних закладах України та їхніх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.

У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, курсанти і аспіранти. Усі  студенти, курсанти і аспіранти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

 Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів, курсантів і аспірантів, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

 Студентське самоврядування здійснюється студентами, курсантами і аспірантами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом таємного голосування.

 Орган студентського самоврядування, який діє на рівні усього вищого навчального закладу або його відокремленого підрозділу, може мати  статус юридичної особи.ст прав та інтересів студентів, курсантів і аспірантівльних закладів.ння студентів, к

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

 3. Органи студентського самоврядування:

 приймають свої внутрішні акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

 проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 сприяють працевлаштуванню студентів, курсантів і аспірантів;

 розпоряджаються коштами та іншим майном, які знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

 виконують інші функції.

 Виключно за згодою органу студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:

 відрахування студента, курсанта, аспіранта з вищого навчального закладу;

 переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

 переведення студента, курсанта, аспіранта, який навчається за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

 призначення заступника декана (проректора), який відповідає за роботу зі студентами;

 поселення студента, курсанта, аспіранта в гуртожиток та виселення з гуртожитку;

 затвердження нормативних документів з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів, курсантів і аспірантів.

 4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

 5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:

 ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

 обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

 визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

 6. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність студентського самоврядування.

 Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для виконання в межах їхніх повноважень.

 Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком,  постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

 Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти в розмірі, визначеному Вченою радою вищого навчального закладу, але не менше 1(одного) відсотка бюджету відповідного вищого навчального закладу.

 Джерелом формування коштів та майна органів студентського самоврядування є, також, добровільні пожертви і внески фізичних і юридичних осіб, що надаються на безоплатній і безповоротній основі.

 Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань та повноважень в інтересах студентів, курсантів і аспірантів відповідного вищого навчального закладу. Не менше ніж 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів, курсантів і аспірантів.

&nb

 

 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign