Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрЮвілей. "Юридичний дух, спрямований у майбутнє. До ювілею Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України" - 436 публікація автора (ОНОВЛЕНО)

14.12.2010

Виходить друком чергова (436-а) публікація автора:

 • Бігун В. С. Юридичний дух, спрямований у майбутнє. До ювілею Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України // Юридичний журнал. — 2010. — № 12. — С. 138–132. (З коментарями: Я. Барков, О. Дякулич, Ю. Зайцев, О. Рєзніков, З. Ромовська). [Завантажити ]

Далі - оригінальна версія статті, яку було істотно скорочено - для друку.

ЮРИДИЧНИЙ ДУХ, СПРЯМОВАНИЙ У МАЙБУТНЄ. До ювілею Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

В. С. БІГУН / к. ю. н., науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, перший голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (ХІ 2007 – VI 2010)

Підсумок – це й те, що посіяно, а не лише зібрано. Цей парафраз поета символічний – потенціал посіяного довговічніший. Час окреслити такий підсумок й щодо однієї справи трьох років юридичного життя Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (далі – Рада). Унормування її діяльності 19 липня 2007 року (затверджено Положення) та установче засідання 5 листопада того ж року спонукає до ювілейних думок. Так, ювілей – урочисте відзначення роковини знаменної події, певне свято. Водночас в первісному значенні ювілейний рік (jubilaeus annus) означав рік відпущення гріхів під час паломництва до Риму. Трапляється це не часто (початково – раз у 100 років, а нині – 25 років). Символізм такого розуміння ювілею Ради означає, що час озирнутися. переосмислити зроблене, визнати промахи (це значення слова гріх із грецької мови), спробувати їх виправити та не повторювати. Отож, свідомо (хоча, визнаємо, що суб’єктивно й далеко не цілісно) окреслимо такий підсумок у цьому матеріалі[1].

Картина

Щоби зрозуміти місце маленької зірки Ради в великому юридичному світі України, варто окреслити картину останнього. Розпочнемо з початку 2000-их років. Йде другий десяток незалежності України. Студенти-правники початку 1990-их стають молодими юристами. Проте, їхній «ідеалістичний потенціал» (втілення в життя того, що і як повинно бути) нівелюється домінуючими економічними умовами та соціальною практикою. Право відіграє, якщо й так, другорядну роль. Активність правничої молоді, виплекана в тепличних умовах юридичних факультетів, має парниковий ефект. Результат відчувається на локальному рівні, де найбільш помітним чинником є індивідуальна самореалізація представників професії, тоді як соціальний ефект останньої істотно обмежений.

Між тим, час йде, держава укріплюється. Зростає й кількість нормативно схвалених і задекларований ідей. Слово «громадське суспільство» входить у політичний лексикон, відбувається пошук її форм розвитку в українських реаліях. З-поміж інших, формується й оновлена ідея залучення активної юридичної молоді для підвищення рівня правової освіти. Завдання полягає в вироблені механізму ефективної співпраці громадського суспільства та держави, представленої органами виконавчої влади (зокрема, Мін’юстом).

Що відбувається у молодіжно-правничому громадському житті? В окремих провідних юридичних навчальних закладах (далі – ЮНЗ) зміцнюють репутацію молодіжні громадські організації (передусім, це стосується ЛНУ ім. І. Франка, ЕПФ ДонНУ, УжНУ та окремих інших). Цементує її перевірена роками надійність, зміна ролі покоління (зі статусу студента у викладачі чи адміністратори), енергія нових лідерів. Оновлюється і всеукраїнський студентських рух, уособлений свого часу найбільшою в Україні професійною організацією – Українська асоціація студентів-правників. Цього разу формується Ліга студентів Асоціації правників України. Далі розвивається ELSA-Україна, керівництво якої здобуває загальноєвропейське визнання. Діють і «молодіжки» всеукраїнських організацій правників. Всі ці  молодіжні правничі організації творять нові можливості професійного розвитку молодого правника – як особистісного, так і громадського.

Складніша ситуація в «дорослій лізі». Це не може не позначитися на молодіжному русі. Співіснують, наче обертаючись на окремих орбітах, кілька ключових громадських організацій, кожна відіграючи певне значення. Дедалі більшої ваги набуває Асоціація правників України, створена за моделлю Американської асоціації юристів. Фінанси юридичного бізнесу працюють й на громадську справу. Енергія молодості одних спонукає, інших відштовхує. У результаті, як і в 1990-их роках відсутній єдиний голос юридичної професії, як-от в окремих інших країнах (в Росії – це Асоціація юристів Росії; у США – Американська асоціація юристів, в Китаї – Юридичне товариство Китаю). Фактично чи юридично припиняють діяльність одні (як-от Асоціація українських правників), між тим, виникають інші (як-от Асоціація адвокатів України). Ясніє неможливість організаційного об’єднання. З одного боку, це обертається на недолік, розсіюючи силу професії; з іншого – на перевагу: конкуренція зумовлює потребу в постійному розвитку, «конфлікти амбіцій покращують амуніцію». Проте для молодих юристів це означало відсутність повноцінного зв’язку поколінь, професійне партизанство, брак поступовості у громадському розвитку з «юнацької» до «вищої ліги».

Паралельно масштабно зростає кількість юристів. Далі спрацьовує почасти примарна престижність юридичної професії. Високий попит зумовлює пропозицію, відносно низька собівартість підготовки фахівців в галузі права появу близько 300 ЮНЗ. Цей розвиток спонукається «компенсаторними комплексами батьків» (які самі не мали можливості стати юристами через номенклатурну закритість професії в радянський час), відсутністю повноцінної бізнес-освіти (для тих, хто має на меті передусім заробляти гроші). Зрештою, маємо «країну юристів»[2]. За їх кількістю та кількістю ЮНЗ 47-мільйонна країна майже наздоганяє 300-мільйонні США, й в, принаймні, кілька разів випереджає Німеччину, Великобританію, ФРН. Кількість юристів – осіб з дипломом правознавця за певними припущеннями сягає більше 300 тисяч, в ЮНЗ навчається близько 50 тисяч майбутніх правників. Акумульовано значний діючий та потенційний енергетичний ресурс активу студентів-правників та молодих юристів. Для його реалізації виникає потреба в адекватній суспільно-корисній формі. В цьому процесі була потрібна координація (а не конкуренція), яка б забезпечила діалектичний перехід кількості в якість.

Між тим, суспільство прискорено юридизується. На початку 1990-их років правники ідеалістично розглядалися як будівничі новітніх українських права та держави, були зайняті в конституційному процесі. Здавалося, що є надія на провідну соціальну роль юристів. Роль, яку свого часу юристи перейняли в священників у США. Проте, початок 2000-их років показує, що правники опиняються на другорядних ролях. Триває та завершується приватизація, перерозподіл матеріальних ресурсів країни, накопичення капіталу окремими групами та особами. Правники задовольняються допоміжною роллю в цих процесах, тон задають інші, часом неправові, чинники. Водночас зростає престиж приватно-правової юридичної діяльності. Зростає й вартість послуг юриста, правової допомоги. Юридизація видається суспільству коштовною.

Неминуче понижається рівень правових знань населення, правова певність. За іронією долі ця проблема частково вирішується: значна кількість ЮНЗ, які «випускали» дипломованих юристів, відтак незайнятих юридичною діяльністю, сприяють отриманню населенням правових знань. На ключовому шкільному рівні залишаються проблеми методичного та педагогічного плану, що вирішуються мірою можливого. Між тим, правові потреби населення зростають, але не задовольняються. Новітні ток-шоу навіюють ілюзію знання, на практиці справляючи незначний практичний ефект.

Додамо, що події 2004-2005 років кардинально змінюють відношення суспільства до права. «Помаранчева революція» сприймається суспільством неоднозначно, але небайдуже. Знаменне рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року, за яким відтак проводиться так званий «третій тур» виборів Президента України, називається, з одного боку, «стрибком до верховенства права» (Б. Футей), а з іншого – таким, що «не стало прикладом досягнення істини в судовому спорі» (С. Мірзоєв). Так чи інакше, роль права стала більшою, а відтак і правників. Чи не вперше на загальнодержавному рівні за допомогою права було вирішено соціальний конфлікт, який міг призвести до протистояння, а, за деякими оцінками, громадянської війни. У потягах, автобусах дедалі частіше можна було почути прості, але підкріплені внутрішньою силою, слова «Я ж маю право…». Народ відчув себе джерелом влади, що творить право як реальність. Новий виток юридизації суспільства обіцяє зростаючі соціально-правові потреби. Хто ж їх задовольнятиме і як? Хто ж надаватиме гарантовану Конституцією правову допомогу?

Над цими та подібними питаннями задумалися в залах і кулуарах Мін’юсту. Засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради (ВМКМР) з правової освіти населення[3] відображали цей процес – постійного пошуку нових форм, наповнення їх змістом. Але залишалася ще одна проблема … потреба в людях, по суті волонтерах (що працювали б, офіційною мовою, на громадських засадах). Такими людьми й покликані були стати члени органу, який отримав назву «Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України». Ідея Ради стала оновленим поняттям одного зі способів розбудови громадського суспільства, форми громадсько-державної співпраці.

Юридична генеза Ради

Зрештою, оновлену форму було віднайдено та регламентовано. 19 липня 2007 року Мін’юст юридично започаткував Раду, затвердив її положення[4]. Раду створено «відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992 «Про Національну програму правової освіти населення»[5], постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1998 року №374 «Про підтримку ініціативи молодіжних організацій України щодо залучення молоді до реалізації молодіжної політики»[6], розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року №48-р «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади»[7].

Змістовно створення Ради пов’язували з реалізацією рекомендації ВМКМР з правової освіти населення та з метою залучення молодих юристів до роботи, пов'язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, участі у нормотворчих процесах, правоосвітній та правовиховній роботі, формування активної позиції нового покоління юристів у співпраці з Міністерством юстиції України»[8].

Положення про Раду невдовзі отримало «демократичну» редакцію.[9] Такий висновок можна зробити з інформації про підготовку документу. Початково істотною уявлялася адміністративна роль Міністерства в діяльності Ради. Проте, цього не відображав перший варіант положення, затверджений у липні 2007 року. Більше того, уявлялося, що «Міністр юстиції України може делегувати Координаційній раді повноваження щодо внесення змін до затвердженого ним складу Координаційної ради» (ч. 2 п. 2.4). Зрештою, це положення «зняли», на практиці ж склад Ради визначався рішеннями Ради.

Який статус і мета КРМЮ України? Рада визначалася «консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов'язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів»[10].

30 жовтня 2007 року було затверджено персональний склад Ради[11]. До нього за добором[12] увійшли 32 молодих юристів України, які й були запрошені 5 листопада 2007 на установче засідання. Тоді ж було обрано керівництво, намічено план роботи Ради. Слово «діяльність» стало ключовим для молодих юристів України, які склали актив Ради[13].

Відзначимо автономність Ради як основу її організаційного статусу. Водночас діючи як орган Мінюсту, Рада має певну інституційну автономію. Автономія означає відсутність адміністративного підпорядкування Ради, кожного її члена (інакше, не було б різниці між Радою й іншим структурним підрозділом Міністерства). Автономність виявлялася й у порядку обрання керівництва та доборі членів Ради. Ставлення до цього статусу було неоднозначним. Вважалося, що це була особиста позиція Міністра юстиції України О. Лавриновича при затвердженні нової редакції Положення вересня 2007 року, якої згодом дотримувався і його наступник – Міністр М. Оніщук, керівництво профільного управління Міністерства (Управління координації правової роботи та правової освіти – С. В. Богачов, І. Ф. Іванчук).

Проте автономія – це не лише права, але й відповідальність. Передусім індивідуальна відповідальність кожного члена Ради. Ключова відмінність Ради від громадської організації в тому, що Рада покликана не так задовольняти потреби члена Ради, як член Ради повинен, маючи такий престижний статус, докладати зусиль до розвитку ініціатив Ради, виконання її функцій. В цьому плані є значне місце для вдосконалення: усвідомленні специфіки Ради, належному доборі, механізмі відповідальності. З іншого боку, йдеться про те, що Рада як орган зобов’язана відстоювати свою автономність у разі зазіхання на неї. По-перше, коли рівень очікуваної відповідальності членів Ради не виправдовувався, виникала ідея змін складу Ради адміністративним методом. По-друге, коли здійснювалися спроби впливу на Раду в результаті інтриг, з використанням адміністративного впливу. Це викликало спротив в активу Ради. Деякі з них висловлювали готовність відстоювати автономію Ради в суді, наприклад, у разі «розпуску» Ради. Виникла криза. Проте, завдяки мудрій та виваженій позиції керівництва Мін’юсту, її вдалося подолати. Зрештою, ідея автономії Ради виявилася дієвою та спрацювала.

Істотною виявилася функція координації й для цілей зовнішнього позиціонування Ради. Орган постав як організація, що не конкурує з правничими організаціями, а готова координувати їх діяльність у зв’язку з реалізацією загальноукраїнських ініціатив публічного характеру[14].

Крім того, Рада як орган виявилася вдалою платформою для поєднання публічних (громадських) і приватних інтересів як основа мотивації діяльності молодого юриста. Від урахування цих чинників значною мірою залежить і подальша ефективність діяльності подібних громадських структур при державних органах влади, нормативна регламентація яких постійно вдосконалюється[15].

Таблиця. КРМЮ УКРАЇНИ: ХРОНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ (2007-2010)

Дата: р/д/м | Подія

2007

 • 19.07 Затверджено Положення про Раду (Наказ МЮ № 520/5)
 • 27.09 Затверджено оновлену редакцію Положення (Наказ МЮ №835/5)
 • 30.10 Затверджено персональний склад Ради (Наказ МЮ № 1013/5)
 • 05.11 Установче засідання Ради, обрано керівництво
 • 05.12 2-е засідання Ради. Ініційовано Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького

2008 

 • 20.01 3-є засідання Ради
 • 26.03 4-е засідання Ради. Затверджено план діяльності на 2008 рік
 • 21.05 5-е засідання Ради. Ініційовано ВТП (пропозиція В. Бігуна)
 • 10.09 6-е засідання Ради. Затверджено концепцію ВТП, оргкомітет – ВТП (В. Бігун (голова), Л. Коваленко, О. Клименко, В. Свєнтицький, О. Сироїд, М. Руда, А. Шевченко, М. Дулеба)
 • 1.10 7-е засідання Ради
 • 5.11 8-е засідання Ради
 • 21.11 Презентовано офіційний сайт Ради
 • 3.12 9-е засідання Ради. «Утвердження поваги до права через довіру до правників» затверджено як гасло діяльності Ради
 • 8.12 Вперше проведено ВТП, Форум «Правники – суспільству». ВТП – щорічний захід (Указ Глави держави № 1149/2008)
 • 10.12 Уперше (в межах ВТП) проведено Конкурс Корецького (журі: В. Буткевич, Ю. Зайцев, В. Бігун)

2009 

 • 28.01 10-е засідання Ради
 • 4.03 11-е засідання Ради
 • 29.05 12-е Ради
 • 29-30.05 Перший Форум молодих юристів України як етап підготовки ВТП та З’їзд КРМЮ при територіальних органах МЮ. Схвалено Маніфест Форуму
 • 19.08 Затверджено план заходів ВТП 2009 (розпорядження КМУ № 986-р)
 • 30.09 Затверджено план ВТП 2009 (Наказ МЮ № 1760/5)
 • 21.10 13-е засідання Ради
 • 7-13.12 ВТП 2009. Ключовий захід (Форум «Правники – суспільству») перенесено через «епідеміологічну ситуацію», проведено в квітні 2010 р.

2010 

 • 23.01 Заходи Ради, зокрема ВТП визнано юридичною подію 2009 р., зважаючи на «зростання громадської ролі юристів у житті країни» («Юридичний вісник України»)
 • 10.03 14-е засідання Ради. Схвалено план роботи, включно з ВТП
 • 15-17.04 Київський Форум «Правники-суспільству» ВТП 2009 (Київ, «Український дім»)
 • 17.05 Внесено зміни до Положення про Раду (Наказ МЮ №1061/5)
 • 16.06 15-е засідання Ради. Обрано нове керівництво Ради (зокрема в зв’язку з відставкою першого голови Ради через 35-річчя)
 • 23.06 Оновлено персональний склад Ради (Наказ МЮ №1381/5)
 • 24-25.06 Другий Форум молодих юристів України. 16-е засідання Ради
 • 28.07 17-е засідання Ради
 • 18.08 Затверджено план заходів ВТП 2010 (розпорядження КМУ № 1680-р)
 • 9.09 18-е засідання Ради
 • 12.09 Затверджено план заходів ВТП 2010 (Наказ МЮ №914/7)
 • 29.09 19-е (урочисте) засідання Ради (визначення фіналістів номінації «Студент-юрист» конкурсу «Юрист року 2010»)
 • 27.10 20-е засідання Ради
 • 26.11 21-е засідання Ради
 • 29.11 ІІІ З’їзд Координаційних рад молодих юристів України
 • 6-12.12 ВТП 2010. Форум «Правники – суспільству» (9-11.12)

Скорочення: ВТП: Всеукраїнський тиждень права; КМУ: Кабінет Міністрів України; МЮ: Міністерство юстиції України; Рада: Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

Всеукраїнський тиждень права як ідея

Найбільш яскравим підсумком (в заявленому на початку статті смислі) діяльності Ради став Всеукраїнський тиждень права (ВТП). Об’єктивно ВТП – це новація, що розвивається як новітня українська правнича традиція. Суб’єктивно – це відповідь нового покоління юристів на виклики часу. Таким можна вважати рівень поваги до права в Україні, що залишає бажати кращого; належний рівень правових знань; гарантованість правової допомоги. Осмисливши цю проблему, молоді юристи усвідомили: одиничні заходи, хоч й проведені на високому рівні, не дають триваючого ефекту. Потрібен масштабний за часом, обсягом, кількістю учасників, відкритий за можливостями залучення захід, який би був ефективним.

Почалися пошуки належних форм здійснення цієї ідеї. Першим звернули увагу на професійні свята, роздумуючи зробити їх більш динамічними. Як відомо, в Україні професія юриста широко визнана, відзначається на рівні професійних свят (День судового експерта — 4 липня, День нотаріуса – 2 вересня, День юриста – 8 жовтня, День працівників прокуратури – 1 грудня, День працівників суду – 15 грудня, День працівника державної виконавчої служби – 17 грудня, День адвокатури – 19 грудня та інші). До цих днів юристи намагаються позитивно відзначитися та бути відзначеними. Проте, характер цих заходів можна окреслити словами «Правники – правникам». Тобто, ці дні є суто професійними святами. Образно кажучи, в ці дні юристи наче розпалюють вогнище, святкують біля них, залишаючи без відповіді питання про те, чи стає від вогнища і свята тепліше та веселіше іншим? (Хоча, без сумніву, професійні свята мають бути й мати стимулюючий ефект у професійному середовищі).

У цьому зв’язку поставало питання: чи не прийшов час не лише святкувати, але й слугувати? Не днем, а тижнем? Так, можна сказати, що юристи й так слугують суспільству щодня, обслуговуючи клієнтів, державні інтереси тощо. Водночас, добрі справи правників під час «тижня права» здатні акумулювати ще потужнішу «правову енергетику» в системі координат «правники – суспільству», в якій має значення не лише індивідуальне благо конкретного клієнта, але й загальне благо суспільства.

Відтак потрібен був формат «зовнішнього впливу», характеру «правники – суспільству». У цьому зв’язку доречним став український та іноземний досвід. В нашій країні систематично проводиться «Тиждень правових знань» – комплекс правопросвітніх заходів, ініційованих та впроваджених Мін’юстом, її територіальними органами (зокрема за рекомендацією ВМКМР з правової освіти, за участі правничих установ та організацій). Й в окремих країнах світу такі заходи носять системний характер, відбуваються за підтримки держави, професійних і громадських організацій. Для прикладу, в Німеччині на рівні федеральних земель проводиться «Тиждень юстиції» (Woche der Justiz) – комплекс правоосвітніх заходів у формах дня відкритих дверей судів, безоплатних консультацій[16]. У США 1 травня щороку відзначається як «День права» (Day Law): проводяться правові заходи, спрямовані на популяризацію правових знань, підвищення поваги до права. Відтак й в Україні вбачалося доречним синтезувати ці форми державної та громадської правової співпраці.

Таким синтезом і став «Всеукраїнський тиждень права», початкова назва якого Загальноукраїнський форум «Тиждень права в Україні». Його, як «національну правову традицію», було ініційовано 21 травня 2008 року на засіданні КРМЮ України. 10 вересня 2008 року було схвалено концепцію Тижня права[17], ключовими гаслами якого стали «Повага до права, довіра до правників» та «Правники – суспільству».

8 грудня 2010 року розпочалася центральна подія тижня, його «візитна карточка» – Форум «Правники–суспільству». Наприкінці цього ж дня вийшов  Указ глави держави. «Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини постановляю: Започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку»[18]. Ці слова з Указу Глави держави знаменували водночас визнання (статику) та рушій (динаміку) процесу. Зокрема, знаком державного визнання було й те, що, як встановлювалося, акція проводитиметься «щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини».

Ключові ідеї ВТП

Становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні можливе за активної та дієвої участі українського правництва. Кожен правник особисто, кожна правнича державна чи приватна інституція здатна своїм практичним внеском сприяти цьому становленню. Слугуючи суспільству, правник водночас заслуговує авторитет і довіру юридичній професії, зміцнює повагу до права. Вбачалося, що правники в Україні здатні присвятити більше часу та енергії суспільству, утвердити соціальну відповідальність юридичної професії.

Крім першої ідеї тижня права, як форми масштабного заходу, наступні три ідеї теж стали засадничими. Це, по-перше, ідея утвердження поваги до права через довіру до правників. Чому сучасне українське суспільство, як свідчать результати соцопитувань, розчароване судочинством, діяльністю правоохоронної системи, системою підготовки юристів? Можливо, тому, що юристам не довіряють чи довіряють менше. А як не довіряючи юристам, громадяни поважатимуть право? Адже для будь-якого неправника правник є представником юридичної професії, послом царини права в відносинах, де довіра – принцип взаємодії. Звідси ще одна ідея тижня права – утвердження поваги до права через довіру до правників.

Друга ідея – ідея прав людини. Попри певну політичну неоднозначність, ідея прав людини потенційно об’єднує правників. Останні покликані за допомогою юридичних засобів гарантувати здійснення прав людини, не зважаючи на те, на кого вони працюють: державу чи людину. Не випадково й Глава держави у вітальному слові учасникам ключового заходу Тижня права 2008 року Форуму «Правники – суспільству» зазначив, що саме «Від вас [правники], вашого професіоналізму, вірності обов’язку й активної громадянської позиції великою мірою залежить становлення України як «демократичної європейської держави, в якій надійно гарантований захист політичних, соціально-економічних та особистих прав і свобод людини й громадянина»[19]. Тому той факт, що тиждень права щороку відбуватиметься в унісон з Днем прав людини, є символічно значущим.

Ідея третя – ідея активної позиції молодих правників. Зосередженість юридичної професії не лише на собі, своїх проблемах, має свої плюси, зокрема сприяє виробленню певних якостей, які повинні бути притаманні юридичній професії як соціальному інститутові. Тому варто відзначити Тиждень права як ініціативу передусім молодих юристів (за підтримки юристів старшого покоління). Не випадково, що сьогодні вже не достатньо мати диплом з правознавства, аби вважатися правником: принцип соціальної відповідальності правника, демонстрацією якого є такі справи, як «Всеукраїнський тиждень права», стає неодмінною рисою юридичної професії.

 

Мета та завдання: від ідеї до реалізації

Місія Тижня права початково визначалася як «утвердження поваги до права та довіри до правників як правової традиції в українському суспільстві». В процесі реалізації формулювання цієї місії рафінувалося в гаслі «утвердження поваги до права через довіру до правників». Невипадково таким же стало й гасло Ради, схвалене в грудні 2008 року. В концепції зазначалася мета Тижня, як «проведення загальнонаціонального правового форуму, під егідою якого кожен правник чи правнича інституція робить безпосередній внесок на благо суспільства, його учасників».

Задля досягнення мети визначалося низка завдань, з-поміж яких:

 • залучити представників юридичної професії до участі в форумі, запропонувавши їм різні форми заходів: безкоштовні юридичні консультації, майстер-класи для молодих юристів, лекції для студентів правничих факультетів, дискусійні клуби, конкурси тощо;
 • підвищити рівень правової культури серед населення, сприяти подоланню правового нігілізму у суспільстві, усуненню підстав для корумпованості правових інституцій, сприяти підвищенню правової просвіти населенню, передбачивши це як змістовну складову заходів форуму;
 • продемонструвати українському суспільству ринок юридичних послуг в Україні, сприяти його цивілізованому становленню;
 • сприяти зближенню юридичного бізнесу до процесів формування правової держави через взаємодію приватного сектору юриспруденції та держави, залучити їх до програм співпраці на засадах соціальної відповідальності.

Тиждень права уявлявся як всеукраїнський захід, внесок до якого може зробити кожен бажаючий. Під егідою «Тижня права» кожен правник чи правнича інституція може провести акцію чи захід на благо суспільства, утверджуючи повагу до права, довіру до правників в Україні. Відзначався загальноукраїнський рівень: заходи проводяться на локальному та центральному рівнях: у містах, селах і селищах та в столиці України – місті Києві. Підкреслювався аполітичний характер Всеукраїнського тижня права.

Концепцією передбачалася громадська і державна підтримка заходу. Пропонувалося утвердити його «як загальнонаціональну та загальнодержавну традицію – щорічний захід». Уявлялося, що «правничі організації юристів, інші суміжні правничій сфері організації є осередками громадської активності та діяльності в сфері права». Підтримка ж «заходу з боку громадських і державних організацій в різних формах сприятиме утвердженню позитивного образу права в Україні».

Реалізовує мету і завдання концепції постійно діюча робоча група. Її склад робочої групи формується із представників юридичної професії різного спрямування, об'єднаних єдиною метою комплексного вирішення, супроводу та контролю поточних питань (інформаційні, правові, організаційні, фінансові, наукові, освітні та інші).

З метою дорадництва в проведенні форуму, зв’язку поколінь юристів утворюється спеціальна Дорадча Рада, до якої входять почесні радники – авторитетні державні діячі та українські юристи[20].

Заходи здійснюються відповідно до плану, яким визначаються особи, відповідальні за їх проведення. При цьому організація різноманітних заходів може здійснюватися самостійно професійними організаціями та підприємствами.

Передбачалося, що інформаційні заходи проводитимуться за допомогою сучасних технологій та матеріально-технічного забезпечення, аби уможливити довгострокове функціонування та примножити позитивний ефект «Тижня права».

Таблиця. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА – ІНІЦІАТИВИ ТА ФОРМИ ЗАХОДІВ

(Джерело: концепція ВТП, затверджена КРМЮ України 10.09.2008)

 • Урочисті заходи Відкриття ВТП розпочинається з урочистостей з нагоди відкриття його центрального заходу – Форуму «Правники – суспільству» за участю перших осіб держави, Міністра юстиції України, відомих правових політиків і правників, інших представників юридичної професії, громадян та гостей столиці. Дійство має відбутися в святково вбраній залі одного з центральних культурних чи мистецьких установ країни (наприклад, «Український дім», Театр опери та балету, м. Київ, виставковий комплекс)
 • Безоплатна правова допомога (консультація) Консультування громадянина з правових. Юристам державних і приватних установ, що мають зв'язок із наданням правових чи суміжних послуг пропонується провести робочий день (його частину) під час центрального заходу ВТП чи іншого заходу на місцях, з метою виконання відповідних функцій «на людях»
 • «Відкриті двері юстиції» Правові державні установи (суд, прокуратура, адвокатура, нотаріат та інші) відкривають двері своїх приміщень для відвідання громадянами з метою проведення правоосвітніх заходів, роз’яснення діяльності цих установ у їхніх стінах
 • «Право для всіх» Проведення альтернативних правових заходів для населення, організованих юридичними фірмами, юридичними та адвокатськими консультаціями, нотаріусами, іншими суб'єктами юридичної діяльності (лекторії, безкоштовні юридичні консультації, зниження оплати послуг приватних нотаріусів впродовж ВТП, проведення майстер-класів та інші заходи)
 • «Кожен юрист – правопросвітник» Індивідуальна ініціатива кожного юриста в формі заходу, спрямованого для підвищення правової просвіти (юрист проводить лекцію чи зустріч у школі, яку закінчив, виступає в телевізійний чи друкованих ЗМІ з актуальної для населення теми)
 • Всеукраїнський юридичний VIP-турнір (брейн-ринг) Інтелектуальний конкурс правознавців у фіналі якого змагаються команда провідних юристів України та команда студентів-правників юридичного навчального закладу (ЮНЗ) – переможця попереднього конкурсу з-поміж команд ЮНЗ
 • Майстер-класи провідних юристів – Українська академія права Професійні заняття відомих, визнаних юристів із майбутніми чи молодими правниками
 • Ознайомлення з юридичною професією Знайомство та спілкування з представниками різних видів юридичної професії
 • День (дні) юридичної кар’єри, ярмарки Ознайомлення роботодавців із потенційними працівниками, проведення співбесід
 • Виставки юридичної слави Виставки пам’яті та доробків відомих юристів: демонстрації фото- , відео- , друкованих матеріалів, присвячених відомим українським та міжнародним юристам, чий образ сприяє утвердженню поваги до права, слугує прикладом для наслідування молодим юристам (наприклад, Б. Кістяківський, В. Корецький, Г. Матвєєв, Л. Юзьков)
 • Творці добра і справедливості Ініціатива громадських правозахисних організацій, об'єднань громадян на кращий проект благодійної правової акції (тематику можна визначити)
 • Майбутні правопросвітники Проект для творчої молоді, яка навчається у ВНЗ (незалежно від спеціальності). Заходи можуть проходити в різних формах: фотоконкурс «Я маю право», журналістське есе на правову проблематику з можливістю його розміщення в фахових виданнях, театралізовані дійства для населення тощо
 • Правова книжкова полиця Організація різноманітних книжкових виставок із юриспруденції, ознайомлення громади з новинками юридичної літератури та розповсюдження безкоштовних видань серед населення. Презентація юридичної літератури для фахівців та науковців
 • Імітація судового процесу Умовне (ігрове) судове засідання, яке демонструє особливості дійсного судового процесу
 • Міжнародний правничих конкурс ім. В. М. Корецького Міжнародний конкурс в формі імітації засідання Європейського суду з прав людини (м. Страсбург) з питань європейського права прав людини
 • Інші правничі конкурси Проведення професійних конкурсів студентів-правників і молодих юристів
 • Підведення підсумків Етап, що супроводжується урочистостями, нагородженням, відзначенням (за різними номінаціями) фундаторів, меценатів форуму, особистостей юридичної еліти, інших активних учасників заходу
 • Благодійництво правника Добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб тим, хто потребує матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги
 • Юридичний благодійник року Відзнака КРМЮ України в різних номінаціях, зокрема: «Безкоштовні юридичні консультації, надані без очікування оплати»; «Діяльність із підтримки юридичної освіти (підготовки юриста)»; «Діяльність із підтримки юридичної професії, вдосконалення правової системи»
 • Інші заходи та акції Кожен юрист може запропонувати й інші форми заходів, акції під час ВТП

Форум «Правники – суспільству» ВТП

Всеукраїнський тиждень права вперше відбувся в 2008 році. Його осердям став форум «Правники – суспільству» в місті Києві. Стисло оглядаючи його[21], відзначимо низку штрихів.

Форум привітали перші особи України – Глави держави[22] та прем’єр-міністра України[23]. Під час форуму тодішній Міністр юстиції Микола Оніщук привітав[24] його учасників і відкрив тиждень права 2008[25]. До присутніх також звернулися почесні радники Тижня права та гості. Зокрема, почесний радник Тижня права В. Кисіль відзначив, що йому щиро імпонує добре продумана концепція тижня права, виражена в гаслі «Повага до права через довіру до правників». Він також побажав, щоб подібний захід став традицією. Суддя Конституційного суду України В. Кампо підкреслив роль прав людини та Конституції України. Керівник Спілки адвокатів України Т. Варфоломєєва назвала тиждень права «святом» й висловилася на його подальшу підтримку. Вітальне слово виголосила й представник «Добродійника відкриття Тижня права» (Юридична консультація Братів Коваленків). Варто відзначити, що Тиждень права підтримали практично всі правничі організації, констатувавши універсальним неформальним форумом правників України.[26]

Відкриття завершилося прес-конференцією Міністра юстиції України та голови Ради, тоді як інші учасники змогли відвідати виставку форуму, аби, зокрема, ознайомитися із представленими юридичними фірмами, організаціями, отримати безкоштовні юридичні консультації. Втішеними залишилися молоді юристи і студенти-правники. Спочатку вони відвідали майстер-клас адвоката Т. Монтян, яка розповіла про секрети успіху адвоката в «українських правових реаліях». А згодом – взяли участь у Першому Всеукраїнському юридичному VIP-турнірі (абревіатура VIP розуміється як «високо інтелектуальні правники»)[27] та Конкурсі «Знавці права»[28]. Команда-переможець VIP-турніру наступного дня зустрілася з VIP-командою відомих українських правників. Й наступних двох днів (День юридичної професії та День прав людини), відвідувачі форуму змогли відвідати тематичні майстер-класи успішних українських правників – представників української правничої школи[29]. Також вони могли поспілкуватися з відомими юристами в дружній атмосфері. Відбувся й круглий стіл, на якому учасники спробували з'ясувати, як і чому юристові треба бути соціально відповідальним в умовах кризи.

День прав людини 10 грудня увінчався проведенням семінарів на тему захисту прав дітей. Центральним заходом стало Загальноукраїнське заняття з прав людини (його провели Урядовий уповноважений в справах ЄСПЛ Ю. Зайцев і вчений-юрист Ю. Лобода). Ще однією центральною подією Дня прав людини стало проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького в формі імітації засідання Європейського суду з прав людини, який було інавгуровано того дня[30].

10 грудня відбулося закриття форуму, відзначення учасників, організаторів, номінантів відзнаки «Юридичний благодійник року». Подібні заходи тижня права, завдяки усебічній підтримці керівництва Мін'юсту (зокрема самого Міністра М. Оніщука, заступника Міністра – В. Богатиря, начальника Управління – С. Богачова, завідувача відділу – І. Іванчук), його територіальних органів (зокрема, управлінь координації правової роботи та освіти), відбувалися в усіх областях України та АРК упродовж усього тижня (8-12 грудня).

Ключовою для громадян стала можливість впродовж трьох днів форуму отримували безоплатну правову допомогу від спеціалістів органів юстиції, юристів провідних юридичних фірм, консультантів юридичних клінік. Як відзначили в Мін’юсті, Форум «упродовж 3-х днів відвідали більше 12 тисяч осіб, було надано безкоштовні правові консультації понад 2 500 громадянам. Упродовж тижня працівниками органів юстиції надано 3 576 безоплатних консультацій та роз’яснень через правові громадські приймальні, 984 – через виїзні консультаційні пункти, 776 – у ході "гарячих телефонних ліній"[31].

Також у Києві 11-12 грудня відбулася конференція на актуальну тему вдосконалення державних стандартів вищої юридичної освіти (на якій було наголошено на потребі розширення відповідних повноважень Мін'юсту).

Загалом було забезпечено, як відзначили в Мін'юсті, «високий рівень організації і проведення загальноукраїнського «Тижня права», а його організаторів за це та «значний особистий внесок у розвиток правової політики» нагороджено відомчими заохочувальними відзнаками Мін'юсту[32].

Успішне проведення тижня права та форуму було б неможливим також і без його фінансової та медіа-підтримки. З-поміж більш як 350 юридичних фірм, до яких звернулися організатори[33], фінансово найбільше допомогли сім: Спонсор Тижня права – правнича фірма «ЮРІС», Благодійники Тижня права ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», АК «Василик & Євстігнєєв», Юридична консультація Братів Коваленків, меценати Тижня права ЮФ «Саєнко Харенко», АФ «Головань і Партнери»; Конкурс Корецького 2008 відбувся за підтримки ЮПФ «Грищенко & Партнери». Крім того, всі учасники виставки форуму стали Добродійниками Тижня права, оскільки уможливили стендово-консультаційну участь у виставці державних органів, юридичних клінік і ЗМІ (зокрема, й «Юридичного журналу»).

Варто нагадати, що Форум відбувся, попри економічну кризу, що тоді розпочиналася в Україні. Актив Ради спромігся в цих надзвичайно складних умовах вишукати кошти для проведення заходів Форуму та успішно його провести, тим самим заслуженого отримавши неформальний статус чарівників, що творять чудо «наче з нічого».

 

Становлення традиції

Всеукраїнський тиждень права відбувся й в 2009 році. На жаль, його ключовий захід – Форум «Правники – суспільству» відразу провести не вдалося (попри затвердження плану заходів[34], широке анонсування[35]): його було перенесено через «епідеміологічну ситуацію». Форум, як київський Форум «Правники – суспільству», було проведено в квітні 2010 року – КРМЮ України виконала свою обіцянку.[36]

Істотним у процесі організації тижня права стало започаткування проміжного етапу його підготовки. Так, у травні 2009 року відбувся Перший Форум молодих юристів України, який розглядався як етап підготовки до ВТП[37]. Маніфест Першого Форуму молодих юристів України, схвалений 29 травня 2009 року, з-поміж іншого визначав, що «Соціальна відповідальність — професійний обов’язок кожного юриста. Зробімо принцип соціальної відповідальності професійним обов’язком правника. Надання безоплатної правової допомоги тим, хто її потребує, але не може дозволити — це професійний обов’язок кожного юриста. Зробімо Всеукраїнський тиждень права демонстрацією реального здійснення цього обов’язку»[38].

Таблиця. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАХОДУ – ФОРУМУ «ПРАВНИКИ – СУСПІЛЬСТВУ»)

КРИТЕРІЙ / Форум «Правники – суспільству» ВТП 2008 / Форум (Київський) «Правники – суспільству» ВТП 2009

 • Статус Громадська ініціатива | Громадська ініціатива, державний захід
 • Дати 8-10.12.2010 | Перенесено в 2009 через карантин | Проведено 15-17.04.2010
 • Місце проведення Міжнародний виставковий центр (не центральна частина Києва) | «Український дім» (м. Київ, Хрещатик, 2) – центр столиці
 • Організатори КРМЮ України, ВК «Планета-ЕКСПО» (уповноважений організатор) за підтримки Мін’юсту | КРМЮ України, КРМЮ при ГУ в Київський області, ВК «Планета-ЕКСПО» (уповноважений організатор)
 • Координаційний орган в Мінюсті Управління координації правової роботи та правової освіти | Управління координації правової роботи та правової освіти
 • Фінансування Недержавне | Недержавне
 • Людський ресурс Оргкомітет – до 10 осіб ; Підтримка профільного управління Мін’юсту | Оргкомітет – до 7 осіб; Підтримка профільного управління Мін’юсту; ГУ в Київський області; КМДА
 • Економічна ситуація в країні Початок економічної кризи | Розпал економічної кризи
 • Ключові форми Безоплатна правова допомога, майстер-класи, конкурси тощо | Безоплатна правова допомога, майстер-класи, конкурси тощо
 • Підготовчі форми Оргкомітет, робочі групи | Форум молодих юристів України як підготовча стадія; оргкомітет; робочі групи
 • Нормативне забезпечення Наказ Мін’юсту; рішення КРМЮ України як рекомендація Мін’юсту | Указ Президента України; розпорядження КМ України;  Наказ Мін’юсту; рішення КРМЮ України
 • Форми висвітлення, узагальнення Висвітлення в ЗМІ, звіт Мін’юсту | Соціальна реклама; висвітлення в ЗМІ; звіт Мін’юсту; підготовка документальних фільмів-оглядів
 • Відзначення Відзначено усіх добродійників; оголошеного лауреатів відзнаки «Юридичний благодійник року»; членів оргкомітету відзначено найвищими відомчими відзнаками Мін’юсту | Відзначено усіх добродійників; оголошеного лауреатів відзнаки «Юридичний благодійник року»

 

Як засвідчив досвід, ключові форми Всеукраїнського тижня права, зокрема такі, як Форум «Правники – суспільству» (з безоплатною правової допомого в його основі), майстер-класи провідних юристів (Українська академія права), Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького витримали перевірку часом, що знайшло відображення в нормативно-правових актах, спрямованих на організацію заходів тижня права.[39] Його позитивно було сприйнято й в регіонах[40]. Наступним варто забезпечувати повноцінний всеукраїнський статус тижня, вжити заходів до його стабільного фінансування (як державного, так і недержавного – наприклад, шляхом створення благодійного фонду), апробовувати нові форми діяльності («Адвокати – суспільству»), залучати ширші кола юридичної професії до заходів тижня.

Отож, Всеукраїнський тиждень права – це новація, що стає традицією. Адже він відповідає поняттю «традиції у праві», що визначається через різноманітні форми впливу минулого на сучасне і майбутнє правової системи. Традиція складається історично, впродовж тривалого часу, передається з покоління до покоління, тим самим виконуючи стабілізаційну функцію.[41] Дати ВТП у 2010 році – 6-12 грудня[42]. Черговий рік реалізації ідеї надихає на її подальший розвиток[43].

 

Підсумок

Ідею реалізовано. Як одна з форм синтезу громадського, державного та приватного інтересу молодих юристів України, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України стала однією з дієвих форм розбудови громадського суспільства, громадсько-державної співпраці. Пройдено трирічний шлях. Його можна умовно поділити та три етапи: перший – установчий (липень 2007 – травень 2008); «форумний» (травень 2009 – березень 2010: започаткування та проведення ВТП, Форумів «Правники – суспільству», Форумів молодих юристів тощо); та перехідний (квітень 2010 й надалі: оновлення складу та переобрання керівництва, зокрема в зв’язку з відставкою голови Ради через досягнення 35-річного віку). На цьому шляху Рада з певними недоліками виправдала та зберегла свій автономний статус, здійснила низку всеукраїнських заходів. На часі активізація консультативно-дорадчих функцій Ради.

Внутрішня сутність Ради виявляється через аналіз та синтез публічних (громадських) і приватних інтересів як основи мотивації молодого юриста та причин конфліктів, які виникають у цьому зв’язку. Якісні характеристики особистості керівництва та членів Ради – одна з гарантій успіху (чи невдач) у цьому зв’язку. Майбутнє, як і раніше, залежить значною мірою від гармонійного поєднання інтересів: з одного боку, Мін’юсту та Ради, з іншого – громадських і приватних – членів Ради. Особи, які переслідують виключно або переважно приватні (власні) цілі, навіть якщо вони стосуються кар’єрного зросту на державній службі, дисгармонізують внутрішню діяльність Ради. Енергія, час і ресурси, спрямовані на гармонізацію цих процесів, доречно використати в інший спосіб, тому такі випадки втручання в діяльність Ради повинні бути попереджені в майбутньому як небажані. Добір до членства в Раді варто здійснювати більш ретельно. Водночас саме характер синтезу різних інтересів і визначатиме зміст діалектичного процесу втілення юридичного духу, спрямованого у майбутнє[44] – в даному випадку в діяльності Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Коментарі:

 • «РАДА: ОКРЕМІ ДОСЯГНЕННЯ Й РОЗЧАРУВАННЯ». Олександр Дякулич, член та секретар Ради в 2008-2009 рр.

«Започаткування діяльності Ради – це безумовно раціональний крок. Й від часу свого створення, Рада має певні досягення й водночас розчарування. До останнього можна віднести відсутність у багатьох членів Ради справжнього потягу до реалізації декларацій, озвучених при вступі в Раду, не забезпечило формування справжньої команди у Раді впродовж принаймні 2008-2009 років. І тому фактична діяльність і досягнення Ради за цей період – головне з яких започаткування і проведення Всеукраїнського тижня права – скромна заслуга близько 10% осіб від кількісного складу Ради. Коли Рада здобула своє перше визнання і результати – навіть між цими 10% осіб виявилися особи, які, попри морально-етичні норми, починали боротьбу за посади, розподіл повноважень і вплив, що деструктивно вплинуло на роботу Ради. Також видається неприпустимим, щоби працівники Мін’юсту чи іншого органу влади були членами Ради як дорадчого органу: в такому разі виникає можуть виникати конфлікти інтересів, а всі досягнення Ради «приписуються» такими членами до досягнень відповідного міністерства чи відомства, через Раду намагаються пролобіювати певні рішення, які не вдається чи недоречно прийняти по лінії міністерства чи відомства.

Всеукраїнський тиждень права (ВТП) залишається найбільшим досягненням Ради. Попри всі позитивні досягнення, слід відзначити таке. По-перше, назва «всеукраїнський», як показала практика, виявилась дещо декларативною, адже відчутної підтримки та системного відтворення заходів Тижня права у регіонах не було. Й цьому основна причина – відсутність сильних та автономних команд на місцях, не кажучи вже про те, що багато місцевих рад очолюється працівниками регіональних управлінь юстиції, які під приводом діяльності в Раді здебільшого виконували свої функціональні обов’язки як працівники облюстів.    

Основна проблема в проведенні ВТП – залучення достатнього фінансування. З цього приводу слід вказати на відсутність державного фінансування, що може бути забезпечено, зокрема з боку Мін’юсту, між тим, у результаті проведений захід більше висвітлювався як досягнення саме Міністерства, а не Ради – яка, по суті. є автономною громадсько-експертною організацією.

Найбільше фінансування прогнозувалось отримати від юридичних фірм. Проте, виявилося багато проблем: люди бізнесу, як показав досвід, на благодійність гроші не «викидають», якщо і «викидають» під приводом благодійності, то за певну і конкретну «віддачу» – зазвичай, це позитивний піар на ринку. Одиниці з приватних осіб дійсно щиро давали пожертвування, але обсягів таких пожертв об’єктивно не вистачає для належної організації заходу.

Один із найяскравіших та найперспективніших заходів ВТП – Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького. Однак, виводячи такий конкурс на міжнародний рівень, потрібно ще добре продумати концепцію конкурсу. Тобто, чим він буде вирізнятися з-поміж уже існуючих численних конкурсів, а також те, що може стимулювати студентів витрачати багато часу на підготовку і брати участь саме в цьому конкурсі в Україні.

Водночас, відзначимо, що незначними є досягнення Ради в таких питаннях, як обговорення проектів НПА, концепцій вдосконалення системи юридичної освіти. Можливо, питання знову ж таки до команди, адже не можуть кілька людей ефективно вести водночас усі напрямки роботи.

Загальний підсумок такий – Рада як дорадчий орган відбулася. Система комплектування кадрів Ради потребує серйозного переосмислення. Вплив чиновників Мінюсту на діяльність Ради, призначення її керівних органів і членів має бути мінімальним. Рада не повинна брати на себе реалізацію політичних рішень Мін’юсту, а займатися виключно експертною роботою».             

 • "РАДА – ІДЕЙНО ЕФЕКТИВНИЙ ДОРАДЧИЙ ОРГАН ПРИ МІН’ЮСТІ". Ярослав Барков, cекретар Ради (2009 – донині):

«Координаційна ради молодих юристів України (далі – Рада) ідейно є ефективним дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, члени якого утверджують повагу до права через довіру до правників.

Першим кроком до формування демократичного правового суспільства є започаткування та проведення Форуму «Правники – суспільству» під час Всеукраїнського тижня права, Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького, Української академії права (майстер-класи провідних юристів України) тощо, які втілив у життя перший голова Ради В'ячеслав Бігун разом із командою молодих юристів.

Діяльність Ради спрямована передусім на суспільство, зокрема і молодих активних правників, які утверджують право як мистецтво добра і справедливості.

Така діяльність нині актуальна, адже в Україні державна влада наскрізь політизована та критикується як корумпована. Між тим, відсутня справжня демократія, не дотримуються принцип верховенства права, свобода слова. Тому молоді юристи повинні боротися за дані цінності.

А заходи Ради дають можливість зрозуміти суспільству, правничій громаді, особливо молодим правникам, що українське майбутнє з формування демократичної правової держави залежить від них, їхньої щоденної праці та позиції у всіх сферах державного та юридичного життя».

 • «Я ТРАДИЦІЙНО ПІДТРИМУЮ ЗАХОДИ РАДИ…». Юрій Зайцев, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, Заслужений юрист України

«Передусім, Форум «Правники – суспільству» - це унікальний простір професійного спілкування. Всі заходи, які проводяться у рамках Форуму це своєрідний полігон для здобуття навичок у сфері права і перевірки нових професійних, інколи на перший погляд парадоксальних, ідей.

Я традиційно підтримую заходи Координаційної ради молодих юристів України, оскільки вони спрямовані на утвердження поваги до права через довіру до правників. Зокрема, в 2008 році під час аналогічного Форуму «Правники – суспільству» Всеукраїнського тижня права мене було запрошено надати Всеукраїнський урок з прав людини та ввійти до складу журі Міжнародного правничого конкурсу ім. В. М. Корецького.

Й цьогоріч, до речі, на запрошення організаторів планую взяти участь у журі цього Конкурсу, що імітує засідання в Європейському суді з прав людини. Загалом же, кожна зустріч із активом молодих юристів України – це важливе професійне спілкування, яке дає можливість відчути зв'язок поколінь».

На світлині: Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Юрій Зайцев під час Форуму

 • «ТАКІ ФОРУМИ СПРИЯЮТЬ ПОСТІЙНОМУ ЗМАГАННЮ ДОБРОГО З КРАЩИМ І ВРЕШТІ – ПЕРЕМОЗІ ОСТАННЬОГО». Зорислава Ромовська, д. ю. н., професор Академії адвокатури України, Заслужений юрист України

«Мене запросили до участі в Київського Форумі «Правники – суспільству». Я дуже задоволена. Бачила багато мудрих допитливих очей. Мені здалося, що кожен з них став моїм однодумцем. Молодь має використовувати щонайменші шанси для спілкування як зі своїми ровесниками, так і зі старшими людьми – щоби вчитися, порівнювати, виробляти власні судження, набиратися життєвого та професійного досвіду.

Такі форуми можуть розглядатися як альтернатива дуже корисної, але вже майже забутої традиції, коли керівники кожного вишу вважали своїм обов’язком запрошувати громадських діячів, провідних науковців інших наукових та навчальних інституцій. Це сприяло постійному змаганню доброго з кращим і врешті – перемозі останнього».

Коментар надано в зв’язку з опублікуванням статті Секретаря Ради Я. Баркова «Правники – суспільству боржники? Київський Форум «Правники - суспільству» - юридичний бізнес розставляє акценти» у виданні «Юридична газета».

На світлині: професор Зорислава Ромовська 

«Є ПОКОЛІННЯ, ЯКЕ ПЛАНУЄ РОЗВИВАТИСЯ ЯК ЮРИСТИ, ПОКОЛІННЯ, ЯКЕ НЕ ВТРАЧЕНО». Олексій Рєзніков, адвокат, партнер ЮФ Magisters, Заслужений юрист України.

«Моє перше враження від участі в Київському Форумі «Правники – суспільству» – здивувала досить велика кількість молодих юристів, студентів і школярів. Було приємно побачити активну участь, в тому числі й в інших заходах, адже щодня було по дві-три зустрічі з юристами в «Українському домі», а активність людей не поменшала, на мій погляд. Загалом, приємно побачити й знати, що є покоління, яке планує розвиватися як юристи, покоління, яке не втрачено. Це, напевно, головне.

Щодо порад, то я радив би саме молодим юристам відвідувати такі події, бо це можливість поспілкуватися, дізнатися більше про один одного, різні вузи, різні академічні школи. Пам’ятаю, коли сам був студентом, ми їздили і в Київ, і в Мінськ, і Москву, по цілому Радянському Союзу, і це було дуже корисно».

 

[Посилання]

[1] В загалом новій статті узагальнено окремі матеріали, які друкувалися раніше. З-поміж останніх публікацій див.: Бігун В. С., Коваленко Л. М. Всеукраїнський тиждень права як новація, що стає правничою традицією // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 11. — С. 9–19; Бігун В. С. Правники – суспільству, або одна історія про утвердження поваги до права через довіру до правників [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. — 2010. — №4. — С. 134–136. — Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3499;

[2] Бігун В. С. Розмова п’яти подорожніх юристів про проблеми і радості здобуття юридичного фаху [Електронний ресурс] // Юридична газета. — 2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 14–15. — Режим доступу: www.yur-gazeta.com/oarticle/2347

[3] Бігун В. С. Правова освіта населення — не лише знати, але й вміти. Чергове засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення [Електронний ресурс] // Юридична газета. — 2005. — № 1(37) (07.02). — С. 4. — Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1258

[4] Там само.

[5] Указ Президента України від 18.10.2001 №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення» [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 2001. — 09.11. — № 43. — Стор. 36. – Стаття 1921. — Код акту 20224/2001. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

[6] Постанова Кабінет Міністрів України вiд 28.03.1998 № 374 «Про підтримку ініціативи молодіжних організацій України щодо залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики» [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

[7] Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 14.02.2002 № 48-р. «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади» [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=48-2002-%F0

[8] Наказ Міністерства юстиції України від 19.07.2007 № 520/5 «Про Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції України» [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v520_323-07

[9] Наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2007 №835/5 «Положення про Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції України» [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1061323-10

[10] Там само.

[11] Наказ Міністерства юстиції України вiд 30.10.2007 № 1013/5 «Про персональний склад Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України» [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». — Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1013323-07. У 2010 році склад Ради було оновлено Наказом Міністерства юстиції України вiд 23.06.2010 № 1381/5 «Про персональний склад Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України» [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України». — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1381323-10.

[12] Відповідно до п. 3.3 Положення про Раду «основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Координаційної ради. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють анкету згідно з додатком. Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у напрямку підвищення рівня правових знань населення, досвід нормотворчої діяльності та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів».

[13] Золотарьова О. Діяльність — ключове слово молодих юристів [Електронний ресурс] // Юридична газета. — 2007. — № 50 (133) (13.12). — С. 1, 7. — Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1409/

[14] Ми не конкуруємо, а координуємо діяльність молодих юристів України // Юридична газета. — 2009. — № 23-24. — 9 червня. — С. 23.

[15] Див., напр.: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [Електронний ресурс] // «Законодавство України». — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-2010-%EF

[16] Бігун В. С. Німецька юстиція проводить день відкритих дверей. Перший «Тиждень юстиції» в німецькій землі Баден-Вюртемберг (11-16 жовтня 2004 р.) [Електронний ресурс] // Юридична газета. — 2004. — № 20 (32) (04.11). — C. 3. — Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1098/

[17] Молоді юристи України ініціюють проведення загальнонаціонального форуму «Тиждень права» [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2008. — 10.09. — Режим доступу: http://castle.minjust.gov.ua/0/15936; Барков Я. «Тиждень права», або коли юристи творять добро. Довіра до правників — повага до права // Юридична газета. — 2008. — № 38. — С. 7.

[18] Указ Президента України від 8.12.2008 № 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права» [Електронний ресурс] // Офіційний вісник Президента України. — 2008. — 23.12. — № 47. — Стор. 18. — Стаття 1413. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/8689.html

[19] Вітання Президента України учасникам форуму «Правники – суспільству» [Електронний ресурс] // Офіційне представництво Президента України. — 2008. — 8.12. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/12286.html

[20] Зокрема, в 2008-2010 роках Радниками Всеукраїнського тижня права стали (за абеткою): Ю. Бошицький (ректор КУН НАН України), В. Буткевич (Суддя ЄСПЛ в відставці), В. Кампо (суддя КСУ), В. Кисіль (д. ю. н., професор), М. Оніщук (Міністр юстиції України (ХІІ 2007-ІІІ 2010)), Ю. Шемшученко (академік НАН, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України), В. Ющенко (Глава держави (І 2005-ІІ 2010)).

[21] Див. також: Радчук Т. Тиждень права стає традицією // Юридична газета. — 2008. — № 50 (183). — 16.12. — С. 8; Кареба А. День прав людини «Тижня права» // Юридична газета. — 2008. — № 50 (183). — 16.12. — С. 9; Клименко О. Всеукраїнський тиждень права — нова традиція держави [Електронний ресурс] // Загальнонаціональна правова газета «Юридичний вісник України». — 2008. — №49-50 (753-754) // Режим доступу: www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/publications/

[22] Вітання Президента України учасникам форуму «Правники – суспільству» [Електронний ресурс] // Офіційне представництво Президента України. — 2008. — 8.12. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/12286.html

[23] Привітання прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко учасникам загальноукраїнського форуму «Тиждень права» [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2008. — 8.12. — Режим доступу: http://castle.minjust.gov.ua/0/news/17758

[24] Вітання міністра юстиції України Миколи Оніщука учасникам загальноукраїнського форуму «Тиждень права» [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2008. — 8.12. — Режим доступу: http://castle.minjust.gov.ua/0/news/17759

[25] Офіційне відкриття першої загальнонаціональної акції «Тиждень права». Участь представників Мін’юсту на чолі з Міністром юстиції Миколою Оніщуком у форумі «Правники – суспільству», Київ, 8 грудня 2008 року (Фоторепортаж) [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2008. — 8.12. — Режим доступу: http://castle.minjust.gov.ua/0/news/17813

[26] «Тиждень права» відтепер проводитимуть щорічно [Електронний ресурс] // Правовий тиждень. — 2008. — №51(124). — 16. 12. — Режим доступу: http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=869

[27] І Всеукраїнський VIP-турнір (співорганізатори: КРМЮУ при Мін’юсті, СЮУ, Студентська рада юридичного факультету КНУВС; керівник проекту – О. Клименко; голова оргкомітету – Сергій Пастушенко).Переможець (з-поміж 22 команд) – команда студентів-правників Львівського національного університету «LAW OF LIONS» (Олександр Марусяк, Степан Бурак, Тарас Гук, Назар Шпарик, Олена Шарван). Остання зіграла проти VIP-команди провідних юристів й поступилася одним балом (4-5) (Склад: Олексій Рєзніков – адвокат, партнер ЮФ Magisters (капітан), Володимир Богатир – заступник Міністра юстиції, Еліна Шишкіна – народний депутат України, Василь Крулько – генеральний директор ПФ “ЮРІС” та В’ячеслав Бігун – голова КРМЮУ при Мін’юсті).

[28] Конкурс «Знавці права» (керівник проекту – О. Клименко; оргкомітет: Олена Рівоненко (голова), Юрій Грушецький, Денис Слончак, Капля Анатолій та інші). Інтелектуальна гра в форматі брейн-ринг з-поміж 12 команд учнів ЗНЗ. Переможець: команда школи № 258 (інші учасник: Ліцей № 100; Ліцей № 142; Ліцей митної справи № 144; Юридичний ліцей КНУВС; Терпіннівський коледж “Джерело” (Запорізька область); Школа-ліцей № 1 (Житомирська область); Політехнічний ліцей “КПІ”; Гімназія НПУ імені М.П. Драгоманова; Школа № 221; Школа № 258; Гімназія № 107 Веденська; Гімназія “Наукова зміна”).

[29] Майстер-класи (куратор проекту: провідний спеціаліст Міністерства юстиції України В. Решетило).Майстер-класи надавалися правниками безкоштовно, вважаючись їхнім персональним внеском під час Тижня права. 8-10 грудня пройшли 11 майстер-класів, а також інших занять, зокрема: В. Бігун («Як і чого юридичного нам чужого навчатися та свого не цуратися»), І. Головань («Як стати успішним адвокатом, не порушуючи правила»), Г. Єрьоменко, Д. Проценко, В. Рябота («Як ефективно вирішити спір за допомогою медіації»), В. Загарія («Як стати успішним зовнішнім корпоративним радником»), Ю. Зайцев («Як застосовувати практику ЄСПЛ»), В. Кисіль («Як поєднати шляхи професора права і юриста-практика для розвитку успішної юридичної кар’єри»), Т. Монтян («Як здійснювати адвокатську діяльність у українських реаліях»), Г. Стаднік («Як захистити права людини на стадії виконання судового рішення»), В. Чевгуз («Як стати успішним судовим адвокатом з кримінальних справ»), І. Шевченко («Як і чому юристові бути корисним суспільству»), Ю. Шемшученка («Як стати провідним вченим-юристом»), С. та О. Волочай (майстер-клас експертів із оцінки моральної шкоди).

[30] Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького (Volodymyr M. Koretsky International Law Competition) (керівник проекту – В. Бігун, адміністратор – ELSA-Україна (Л. Чернявський) за підтримки в 2008 році ЮПФ «Грищенко & Партнери». В інавгурації Конкурсу взяли участь Володимир Буткевич (суддя, який завершив роботу в Європейському суді з прав людини, але продовжує розгляд окремих справ, д. ю. н., професор), Юрій Зайцев (урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини), а також В'ячеслав Бігун (науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, к. ю. н., голова КРМЮ України при Міністерстві юстиції, автор ідеї Конкурсу Корецького). У фіналі Конкурсу Корецького 2008 року перемогла команда факультету правничих наук НаУКМА (Ярослав Барков та Дар'я Богатчук)), яка на 4 бали випередила команду Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана (Наталія Сергієнко, Максим Кіріліч). Кращим промовцем визнано Ярослава Баркова. Краще письмове обґрунтування представлено командою КНЕУ. Команди представляли заявника та уряд перед умовним Європейським судом з прав людини у контроверсійній справі щодо обставин, пов'язаних із вчиненням масштабного терористичного акту та дій держави щодо осіб, підозрюваних у його вчиненні. Загалом у Конкурсі Корецького 2008 року взяли участь 6 команд. Наступний Конкурс відбудеться 2010 року. Дет.: Конкурс Корецького – український формат професійного зростання. Справу 2008 року про силу права перед умовним Євросудом судиме журі на чолі з В. Буткевичем // Юридична газета. — 2008. — № 49 (182). — 9.12. — С. 1, 14. Див. також: Філоненко С. Засідання Європейського суду з прав людини тепер і в Києві! Уперше в Україні відбувся Міжнародний правничий конкурс імені Володимира Корецького (Volodymyr M. Koretsky International Law Competition), фіналом якого стала імітація усного слухання на засіданні Європейського суду з прав людини у Страсбурзі [Електронний ресурс] // Журнал Верховної Ради України «Віче». — 2009. — Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1284/

[31] Довідка про основні підсумки діяльності Міністерства юстиції та його територіальних органів у 2008 році та завдання щодо підвищення ефективності їх роботи у 2009 році  [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — Режим доступу: minjust.gov.ua/0/18349 («Значною подією, що мала доволі широкий резонанс в суспільстві, було проведення загальноукраїнського «Тижня права», в рамках якого відбулися такі заходи, як: виставка-форум «Правники-суспільству», І Всеукраїнський юридичний VIP-брейн-ринг, круглий стіл на тему «Сучасні виклики ринку юридичних послуг», майстер-класи відомих юристів і Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького та інші. Крім того, під час проведення виставки-форуму, яку упродовж 3-х днів відвідали більше 12 тисяч осіб, було надано безкоштовні правові консультації понад 2 500 громадянам. Упродовж тижня працівниками органів юстиції надано 3 576 безоплатних консультацій та роз’яснень через правові громадські приймальні, 984 – через виїзні консультаційні пункти, 776 – у ході «гарячих телефонних ліній». Слід зазначити, що проведення загальноукраїнського «Тижня права» як нової української правової традиції підтримано Президентом України в Указі від 8 грудня 2008 року № 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права»).

[32] Наказ Міністерства юстиції України від 08.12.2008 №1951/7 «Про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України»: «За значний особистий внесок у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури громадян та високий рівень організації і проведення загальноукраїнського «Тижня права», приуроченого до 60-ї річниці Загальної декларації прав людини та Дня прав людини наказую: нагородити відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України: «Почесним знаком Міністерства юстиції України» Бігуна В’ячеслава Степановича голову Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України;

Почесною грамотою Міністерства юстиції України Коваленко Лесю Михайлівну - заступника голови Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; 

оголосити Подяку Міністра юстиції України: Дулебі Маркіяну Володимировичу  заступнику голови Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; 

Свентицькому Володимиру Чеславовичу  члену Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; Стефанчуку Руслану Олексійовичу  члену Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України;  Гуртовому Михайлу Анатолійовичу  члену Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; Музиці Віктору Орестовичу  організатору виставки-форуму «Правники-суспільству» Міністр Микола Оніщук».

Наказ Міністерства юстиції України від 08.12.2008 № 1951/7 «Про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України» [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2008. — 11.12. — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/17873

[33] Тиждень права: юридичні фірми активізують // Юридична газета. — 2008. — № 40 (173). — 07.10. — С. 9.

[34] Наказ Міністерства юстиції України від 30.09.2009 № 1760/5 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2009 році Всеукраїнського тижня права» [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — Режим доступу: minjust.gov.ua/0/22567

[35] Всеукраїнський тиждень права – 2009 [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2009. — 18.11. — Режим доступу: http://minjust.gov.ua/0/23319 (Огляд ЗМІ); Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2009. — №2. — С. 102. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Unmmj/2009_2/No_2_2009_99-102_.pdf

[36] Бігун В. С. Правники – суспільству, або одна історія про утвердження поваги до права через довіру до правників [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. — 2010. — №4. — С. 134–136. — Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3499; Барков Я. Правники – суспільству боржники? Київський Форум «Правники – суспільству» – юридичний бізнес розставляє соціальні акценти // Юридична газета. — 2010. — № 20 (241) (18.05). — С. 1, 22–23; Гуртовий М. Повага до права здобувається через повагу до правників // Новий день. — 2010. — 27 травня. — С. 15.

[37] «… Не лише професія, а й мистецтво добра й справедливості» // Загальнонаціональна правова газета «Юридичний вісник України». — 2009. — № 23 (727) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?aid=4277&jid=328&print=1; Палийчук Г. Необходима новая формация молодых! // Юридическая практика. — 2009. — № 22 (597). — С. 10. — Режим доступу: http://yurpractika.com/article.php?id=100097228

[38] Маніфест Першого Форуму молодих юристів України, схвалений Форумом молодих юристів України 29 травня 2009 року [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2009. — 1.06. — Режим доступу: http://minjust.gov.ua/0/20492

[39] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 1680-р «Про  затвердження  плану  заходів  з проведення у 2010 році Всеукраїнського тижня права» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1680-2010-%F0; Наказ Міністерства юстиції України від 22.09.2010 № 914/7 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2010 році Всеукраїнського тижня права» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0914323-10; Те саме: http://minjust.gov.ua/0/31914

[40] Див., наприклад: Розширене засідання КРМЮ: обговорено плани заходів, визначено шляхи співпраці [Електронний ресурс] // Головне управління юстиції у Житомирській області: сайт. — 2009. — 30.10. — Режим доступу: http://www.ztobljust.gov.ua/catalog/news/Novini_upravlinnya/Rozshirene_zasidannya_KRMYU__obgovoreno_plani_zahodiv__viznacheno_shlyahi_spivpratsi_.html

[41] Традиція у праві // Юридична енциклопедія. Т.6: «Т–Я» / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — К.: Українська енциклопедія, 2004. — С. 112.

[42] 6-12 грудня 2010 року в Україні буде проведено загальнонаціональну акцію - «Тиждень права» [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2010. — 14.10. — Режим доступу: minjust.gov.ua/0/news/31915

[43] В майбутньому доцільно реалізувати ідею віртуального юридичного простору, який би мав державну підтримку та був постійно відритим для кожного (моделлю можуть слугувати певні зарубіжні зразки. Також КРМЮ України розроблено ідею «Юридичного порталу України» (автор ідеї Р. Стефанчук), концепцію якого затверджено в 2008 році) й передано на розгляд Мін'юсту.

[44] Тези вітального слова Міністра юстиції України до Форуму молодих юристів України (29 травня 2009 року, м. Київ) [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України: офіційний сайт. — 2009. — 29.05. — Режим доступу: http://castle.minjust.gov.ua/0/20473

 

Таблиця. КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: ЧЛЕНСТВО (2007 – 2010). Станом на 15.11.2010

Критерії: П. І. П. / Громадська / Приватна афіліація (на момент входження до Ради) / Науковий ступінь / Дата народження / Дати членства в Раді / Посада в Раді /Відзнаки

 1. АТЕПАЛИХІН Артем Валерійович / н.с. / Консалтингова компанія “TOPLawyer”, керуючий партнер / 28.11.1981 / 21.09. 2009 – донині
 2. БАРКОВ Ярослав Михайлович / НаУКМА, студент / н.с. / 27.10.1989 / 04.03.2009 – донині / секретар (глава секретаріату) 
 3. БІГУН В’ячеслав Степанович / ІДП, науковий співробітник; НаУКМА, доцент / н.с. / к. ю. н. / 09.11.1974 / 30.10.2007 - 16.06.2010 / голова: 7.11.2007–16.06.2010 / ПЗМЮУ (2008)
 4. БУТЕНКО Андрій Петрович />н.с. / Приватний навчальний заклад «Європейський університет», ЮФ, декан / к. і. н. / 10.11.1978 / 16.06.2010 - донині  
 5. ВАСИЛИК Віталій Валентинович / ААУ, аспірант / АК «Василик & Євстігнєєв», керуючий партнер / 20.09.1981 / 28.01.2009 – донині
 6. ГАЛАЙ Андрій Олександрович / НАВС – Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби – кафедра громадської безпеки, начальник кафедри, професор; навчально-тренінговий центр юридичної клінічної освіти, керівник; доцент / н.с. / к. ю. н. / 22.10.1977 / 30.10.2007 – донині
 7. ГЕРАСИМЧУК Сергій Сергійович / ДДУВС, студент 5 курсу; Дніпропетровська молодіжної ОДА, керівник напрямку міжнародних зв’язків / н.с. / 30.08.1986 / 30.10.2007 – 21.04.2008 
 8. ГОЛИНСЬКИЙ Олег Олександрович / ВРУ - помічник-консультант народного депутата України / – / 16.10.1972 / 30.10.2007 – 28.01.2009 
 9. ГРИНЬ Марина Миколаївна / ГПУ, спеціаліст Головного слідчого управління, КНУ, студентка 2 / н.с. / 30.10.2007 – 2009 /
 10. ГУДИМА Дмитро Анатолійович / ЛНУ ЮФ, кафедра теорії та філософії права, науковий співробітник; адвокат / підприємець / к. ю. н. / 27.07.1981 / 16.06.2010 – донині
 11. ГУМЕНЮК Ірина Олександрівна / ІЗ ВРУ, старший консультант / н.с. / к. ю. н. / 30.10.2007 – 2009  
 12. ГУРТОВИЙ Михайло Анатолійович / Терпінська сільська рада Мелітопольського району Запорізької області, юрисконсульт / н.с. / 01.03.1971 / 30.10.2007 – 16.06.2010
 13. ДЕГРІК Альона Володимирівна / Благодійний фонд волонтерів України, віце-президент / ЮК «LeoPartners», керуючий партнер / 17.12.1987 / 16.06.2010 – донині 
 14. ДУЛЕБА Маркіян Володимирович / МФ «Відродження», менеджер програм; Асоціація юридичних клінік України, голова / н.с. / – 10.06.1979 / 30.10.2007 – донині / заступник голови  
 15.  ДЯКУЛИЧ Олександр Олександрович / н.с. / Юридична компанія «Нікітченко і Партнери», старший юрист / 30.11.1986 / 05.11.2008 – 10.03.2010 / секретар  
 16.  ЄВСТІГНЄЄВ Андрій Сергійович КНУ, асистент / АК «Василик & Євстігнєєв», партнер к. ю. н. 03.02.1982 28.01.2009 – донині
 17. ЗОЛОТАРЬОВА Оксана Вадимівна ВГО “Європейська асоціація студентів права України”, директор з регіонального розвитку / н.с. / – / 19.12.1985 / 05.11.2007 – 2009 
 18.  ІВАНІЩ Яна Василівна / ДП «Вугілля України», юрисконсульт / н.с. / – 01.06.1985 / 30.10. 2007– 16.06.2010
 19. КАМПО Сергій Володимирович / н.с. / ТОВ «Спільне україно-російське підприємство «Стан-Комплект», старший юрисконсульт / – / 20.09.1984 / 21.10. 2009 – донині 
 20. КАЦ Денис Григорович / КМДА, юрисконсульт / н.с. / – / 03.06.1979 / 30.10.2007 – 26.03.2008 
 21. КЛИМЕНКО Олександр Ігорович / КНУВС, студент; Координаційна рада курсантсько-студентського самоврядування КНУВС, голова / н.с. / – / 21.02.1988 / 12.11. 2008 – донині / заступник голови / ПМЮУ
 22. КОБЕЦЬ Олена Анатоліївна / ДоНУ, ЕПФ, студент / н.с. / – / 25.12.1987 / 26.03.2008 – 2009 
 23. КОВАЛЕНКО Леся Михайлівна / КиМУ, здобувач; юридична клініка «Правозахист», керівник / н. с. / – / 04.08.1985 / 26.03.2008 – донині / заступник голови 
 24. КОВАЛЬЧУК Андрій Трохимович / Уряд України, помічник Віце-прем’єр-міністра України; доцент / н.с. / к. ю. н. (д. ю. н. з 2009) /28.04.1974 / 30.10.2007 – 26.03.2008 
 25. КОЛОТІЛОВА Ілона Олександрівна / КНУ ЮФ, студентка / н.с. / – / 27.06.1988 / 16.06.2010 – донині 
 26. КОМБІКОВА Анна Миколаївна / н.с. / ТОВ «Правова група «Павленко і Побережнюк»», юрист / – / 16.11.1984 / 16.06.2010 – донині 
 27. КОТОРОБАЙ Євген Станіславович / НАУ, студент / н.с. / – / 20.05.1990 / 10.03.2010 – донині / заступник голови
 28. КРУЛЬКО Василь Іванович / н.с. / ПФ «ЮРІС», виконавчий директор / – / 17.12.1985 / 12.11.2008 – донині 
 29. КУЛЯ Мар’яна Володимирівна / Програма клінічної юридичної освіти Американської асоціації юристів «Правова ініціатива в Центральній Європі та Євразії», координатор / н.с. / – / 06.02.1979 / 30.10.2007 – 2010** 
 30. КУЦЕНКО Станіслав Ігорович / ІДП, аспірант, ВМГО «Українська студентська спілка», голова / н.с. / – / 08.10.1984 / 16.06.2010 – донині /
 31. ЛОБОДА Юрій Петрович / ЛНУВС, доцент; адвокат / н.с. / к. ю. н. / 05.09.1975 / 26.03.2008 – 2010** 
 32. ЛОГОЙДА Іван Іванович / ЗДУ ЮФ, студент / н.с. / – / 07.11.1987 / 21.10.2009 – донині  
 33.  ГОРГАН (ЛЯЛЬКА) Олександр Любомирович / ВМО «Молодь проти корупції», президент / н.с. / – / 05.11.1975 / 30.10.2007 – 29.05.2009 / заступник голови 
 34.  МАНІКАЛО Ірина Миколаївна / НУДПСУ ЮФ, студент; Наукове товариство студентів ЮФ, голова / н.с. / – / 23.03.1990 / 21.10. 2009 – донині   
 35.  МАТВЄЄВА (*БІРЧЕНКО) Юлія Іванівна / НаУКМА, експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка», завідувач / н.с. / – / 02.07.1973 / 30.10.2007 – 16.06.2010 
 36.  МУХІН Юрій Володимирович / ВГО «Європейська асоціація студентів права України», президент / н.с. / – / 24.06.1986 / 30.10.2007 – 2009 
 37.  НОВІКОВ Сергій Львович / ВМО «Молодь проти корупції», Харківська обласна організація, голова / н.с. / – / 16.12.1975 / 30.10.2007 – 2009
 38.  ОГРЕНЧУК Анна Олександрівна / ТОВ «Юридична група «ЕЛ СІ ЕФ»», керуючий партнер; ІДП, здобувач; адвокат / н.с. / – / 21.08.1981 / 16.06.2010 - донині   
 39. ПИСАНИЙ Денис Олександрович / ІДП, аспірант; ВМГО «Колегія молодих управлінців та юристів», заступник голови / н.с. / – / 14.05.1983 / 30.10.2007 – 26.03.2008 
 40. ПОНОМАРЬОВА Тетяна Сергіївна / ТОВ «Либідь», юрисконсульт / н.с. / – / 30.10.2007 – 2009 / заступник голови /  
 41. РОЗЕНФЕЛЬД Наталія Андріївна / ІЗ ВРУ, головний консультант / н.с. / – / 31.12.1972 / 30.10.2007 – 2008 / заступник голови
 42. РУДА Марта Романівна / НЮАУ, студентка 5 курсу / н.с. / – / 18.12.1986 / 30.10.2007 – 2009  
 43. САДОМА Олена Сергіївна / ХУУП ЮФ, студент / н.с. / – / 29.03.1990 / 03.12. 2008 - донині 
 44. СВЄНТИЦЬКИЙ Володимир Чеславович / ВГО «Інститут Адвокасі», президент / н.с. / к. н. ю./ 12.01.1970 / 30.10.2007 - 16.06.2010 / секретар
 45. СЕРЕДА Олеся Олегівна / ОНУВС, старший викладач; Центр теоретичних проблем законотворчості ІДП, позаштатний співробітник,к. ю. н. / н.с. / к. ю. н. / 06.10.1981 / 21.10.2009 – донині / голова: з 16.06.2010
 46. СИДОРЕНКО Вадим Анатолійович / УЕП «КРОК» ЮФ, студент; ВРУ, помічник-консультант народного депутата України, помічник адвоката / н.с. / – / 09.04.1988 / 22.10. 2009 - донині
 47. СИРОЇД Оксана Іванівна / Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні, менеджер проектів у сфері верховенства права офісу / н.с. / – / 05.02.1980 / 30.10.2007 – 2009 /  ПЗМЮУ (2009)
 48. СОШНИКОВ Антон Олександрович / КРМЮ при Головному управлінні юстиції у Донецькій області, голова Секретаріату; координатор Комплексної Програми "АСІКО" / юрисконсульт ПП "Медсервіс" / – / 06.04.1988 / 26.03.2008 – донині 
 49. СТЕПАНОВ Ігор Олександрович / ГУЮ у Київській області, головний спеціаліст відділу легалізації, об’єднань громадян, правової освіти та інформаційного забезпечення; КРМЮ при ГУЮ у Київській області, голова / н.с. / – / 25.03.1988 / 21.10.2009 – донині 
 50. СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович / ХУУП, проректор з наукової роботи / н.с. / к. ю. н., д. ю. н. (з 2008) / 29.10.1975 / 30.10.2007 – 27.10.2010 / заступник голови
 51. СТРОЦЯК Ольга Ігорівна / ЛНУ ім. І. Франка, ЮФ, студент; МГО «Об’єднання студентів-правників», голова / – / 13.05.1989 / 21.10.2009 – 2010**  
 52. ТИТИКАЛО Роман Сергійович / н.с. / ТОВ «КонтактІнвест», директор з юридичних питань, адвокат / к. ю. н. / 21.05.1982 / 30.10.2007 - донині  
 53. ФІЛІП’ЄВ Артем Олександрович / НУ «Острозька академія», викладач; БФ «Правничі ініціативи», експерт правових програм / н.с. / – / 12.07.1982 / 30.10.2007 – 2008  
 54. ХОЛОПІК Олеся Олексіївна / ААУ, студент, Ліга студентів Асоціації правників України, радник голови / н.с. / – / 12.09.1989 / 10.03.2010 – донині 
 55. ХОМЕНКО Наталя Петрівна / Приватний адвокат ціація підприємців за легальний ринок, голова правління, Запорізька Рада підприємців із питань податкової та митної політики, голова; адвокат / Приватний адвокат / – / 24.07.1982 / 30.10.2007 – донині 
 56. ЦИМБАЛІСТИЙ Тарас Олегович / ТНЕУ ЮФ, доцент; КРМЮ при ГУЮ у Тернопільській області, голова, адвокат / н.с. / к. ю. н. / 29.01.1976 / 21.10.2009 – донині 
 57. ЧЕРНЕНКО Валентина Володимирівна / н.с. / Помічник приватного нотаріуса / – / 17.02.1983 / 30.10.2007 – 2009
 58. ЧЕРНЯВСЬКИЙ Леонід Євгенович / ВГО «ELSA-Україна», президент / н.с. / – / 09.12.1987 / 12.11.2008 – 2009 
 59. ШЕВЧЕНКО-АТЕПАЛИХІНА Анна Сергіївна / УДУФМТ, аспірант; Ліга студентів АПУ, член Ради / н.с. / – / 12.09.1983 / 30.10.2007 – донині
 60. ЩЕРБИНА Олена Валентинівна / АПУ, голова комітету з корпоративного права / ЮФ «Саєнко Харенко», провідний юрист /  к. ю. н. / 10.10.1976 / 16.06.2010 - донині  
 61. ЮРКІВ Віталій Васильович / н.с. / ЮФ ТОВ «Меджістерс», менеджер проектів / – / 08.08.1976 / 16.06.2010 – донині

Укладачі: В. Бігун, Я. Барков. Укладено за даними Ради, Міністерства юстиції України. Посади зазначено на момент входження до Ради.

Перелік позначень і скорочень: * – Попереднє прізвище. ** - Особи не виключені зі складу за рішенням Ради; членство припинено шляхом невключення в оновлений перелік. ААУ – Академія адвокатури України | АК – Адвокатська контора | АПУ – Асоціація правників України | ГПУ – Генеральна прокуратура України | ГУЮ – Головне управління юстиції | ДоНУ – Донецький національний університет | ЕПФ - економіко-правовий факультет | ЗДУ – Закарпатський державний університет | ІДП – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України І ЗВРУ – Інституту законодавства Верховної Ради України | КиМУ – Київський міжнародний університету; КМДА – Київська міська державна адміністрація | КНУ – Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка | КНУВС – Київський національний університет внутрішніх справ | ЛНУ – Львівський національний університет ім. І. Франка | ЛНУВС – Львівський національний університет внутрішніх справ | НАНУ – Національна академія наук України | НАУ – Національний авіаційний університет | НаУКМА - Національний університет «Києво-Могилянська академія» | НУ «ОА» – Національного університету «Острозька академія» | НУДПСУ – Національний університет державної податкової служби України | НЮАУ – Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого | ОНУВС – Одеський національний університет внутрішніх справ | ПЗМЮУ – «Почесний знак міністерства юстиції України» | ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет | УДУФМТ – Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі | УЕП – Університет економіки та права «КРОК» | ХУУП – Хмельницький університет управління та права | – юридичний факультет.

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign