Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

ЮрХіт

ЮрНаука. Теорія держави і права: бібліографія дисертацій – методичний посібник Б. В. Малишева

25.11.2010

Які справи сучасної науки теорії держави і права? Відповідь на це питання, принаймні часткове можна дати, ознайомившись із новим методичним посібником:

  • Малишев Б. В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.): Методичний посібник / Б. В. Малишев. – К.: РЕФЕРАТ, 2010. – 74 с.

Автор посібника – Малишев Борис Володимимрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як відзначає автор у передмові, «завданням Довідника є: поширення інформації серед студентів про досягнення вітчизняної теоретико-правової науки, створення додаткових мож­ливостей для відбору відповідних наукових дослі­джень при написанні рефератів, виступів, курсо­вих та дипломних робіт. Крім того, Довідник може виступати орієнтиром для вибору аспірантами та здобувачами тем дисертаційних робіт, а також ста­ти у нагоді під час праці над ними, зокрема, при визначенні кола наукових джерел, опрацювання яких є необхідним для досягнення завдань дослідження».

Довідник розрахований на студентів, а також аспірантів і здобувачів юри­дичних факультетів вищих навчальних закладів. Крім того, він може бути корисним для викладачів дисциплін «теорія держави», «теорія права», «проб­леми теорії держави і права», а також різноманітних спецкурсів, пов'язаних з теоретичним осмислен­ням державно-правових явищ.

Автор керувався такими принципами відбору документів. При відборі використано електронний каталог авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня з юридичних наук Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Класифікації були піддані ті автореферати дисертацій з спеціальності 12.00.01. (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень), які були захищені у період з 1992 р. по 2009 р., і теми яких відповідають напряму «теорія держави і права». Таким чином, у даному Довіднику не наводяться дисертації з двох інших напрямів спеціальності 12.00.01., а саме: з історії держави і права, а також з історії політичних і правових вчень.

Автореферати дисерта­цій піддаються наступним класифікаціям: хроноло­гічній; алфавітній; предметній; іменний; за критерієм вченого звання (доктор юридичних наук чи канди­дат юридичних наук); за критерієм захисту протягом 1992-2009 рр. як кандидатської, так і докторської ди­сертації з проблематики теорії держави і права.

На світлині: динаміка захисту дисертацій з теорії держави і права

Зміст

  • Передмова /4 (сторінка)
  • 1. Хронологічний покажчик / 7
  • 2. Допоміжні покажчики /48
  • 2.1. Предметний покажчик / 48
  • 2.2. Поіменний покажчик / 5б
  • 2.3. Хронологічний покажчик авторефератів дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук / 65
  • 2.4. Алфавітний покажчик авторів, які протягом 1992-2009 років здобули вчений ступень як кандидата, так і доктора юридичних наук, захистивши обидві дисертації з напряму «теорія держави і права» / 70
  • 3. Графічні додатки / 72

Блог Б. В. Малишева 

 

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign