Перша сторінка
Мапа сайту
Зворотній зв'язок
Персональний сайт Славіка Бігуна
Людяність і оптимізм, професіоналізм і довершеність

Д

ДАВИД РЕНЕ

 

ДАВИДЕНКО Л.М.

 

ДАВИДЯК Є. В.

 

ДАВНІСТЬ     

 

ДАВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИРОКУ

 

ДАВНІСТЬ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

ДАВНІСТЬ СМЕРТІ

 

ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА

 

ДАЙДЖЕСТ       

 

ДАКТИЛОСКОПІЧНА ПЛІВКА

 

ДАКТИЛОСКОПІЧНИЙ ОБЛІК

 

ДАКТИЛОСКОПІЯ ГЕННА

 

ДАНЕВСЬКИЙ В. П.

 

ДАНЕВСЬКИЙ П. Н.

 

ДАНИЛО ЗАТОЧНИК   

 

ДАНИЛО РОМАНОВИЧ ГАЛИЦЬКИЙ

 

ДАНИЛОВИЧ Г. М.

 

ДАНИНА

 

ДАНІЯ

 

ДАНТЕ

 

ДАНЧЕНКО М. І.

 

ДАНЬШИН   І. М.

 

ДАЦЮК В. В.

 

ДАЧНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ

 

ДВАНАДЦЯТЬ ПРАЗЬКИХ СТАТЕЙ

 

«ДВІЙКА»

 

ДВІРСЬКО-ВОТЧИННА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 

ДВОГОЛОВИЙ ОРЕЛ

 

ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ

 

ДВОРОВІ ЛЮДИ

 

ДВОРУШНИК

 

ДВОРЯНСТВО

 

ДВОРЯНСЬКІ ЗІБРАНЯ

 

ДВОСТОРОННІЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР

 

ДЕБАТИ СУДОВІ

 

ДЕБЕЛЯЦІЯ

 

ДЕБІЛЬНІСТЬ

 

ДЕБІТОР

 

ДЕВАЛЬВАЦІЯ

 

ДЕВІЗИ

 

ДЕГАЙ П. І.

 

ДЕГРАДАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

ДЕДУКЦІЯ

 

ДЕЗАВОЮВАННЯ

 

ДЕЗЕРТИРСТВО

 

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ

 

ДЕЙТОНСЬКА УГОДА

 

ДЕКАБРИСТИ

 

ДЕКАН

 

ДЕКЛАРАТИВНІ НОРМИ

 

ДЕКЛАРАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ

 

ДЕКЛАРАЦІЇ НАРОДНИХ ЗБОРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ НБСЄ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ 1992

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ДИРЕКТОРІЇ УНР 1918

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ДО ФРАНЦУЗЬКОГО НАРОДУ 1871

 

ДЕКЛАРАЦІЯ З НАГОДИ П'ЯТДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ І ПРОГРАМА ДІЙ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО

 

ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ 1974

 

ДЕКЛАРАЦІЯ МАРТЕНСА

 

ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНА

 

ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ (ООН ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ, ПРО ЗАХИСТ ЇХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І СУВЕРЕНІТЕТУ 1965

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ УСІХ ФОРМ РАСОВОЇ

 

ДИСКРИМІНАЦІЇ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 1789

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 1793

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ 1917

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ТРУДЯЩОГО ТА ЕКСПЛУАТОВАНОГО НАРОДУ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ТА ВИКОРИСТАННЮ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ 1963

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ УСІХ ОСІБ ВІД КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ НЕЛЮДСЬКИХ ТА ПРИНИЗЛИВИХ ДЛЯ ГІДНОСТІ ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ І ПОКАРАННЯ

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ УСІХ ОСІБ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗНИКНЕНЬ 1992

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ НЕТЕРПИМОСТІ І ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕЛІГІЇ АБО ПЕРЕКОНАНЬ 1981

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК 1967

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НАДАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОЛОНІАЛЬНИМ КРАЇНАМ І НАРОДАМ 1960 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕВИКОРИСТАННЯ КУЛЬ, ЩО ЛЕГКО РОЗВЕРТАЮТЬСЯ АБО СПЛЮЩУЮТЬСЯ 1899

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВНЕСКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ У ЗМІЦНЕННЯ МИРУ І МІЖНАРОДНОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, У РОЗВИТОК ПРАВ  ЛЮДИНИ І У БОРОТЬБУ ПРОТИ РАСИЗМУ, АПАРТЕЇДУ ТА ПІДБУРЮВАННЯ ДО ВІЙНИ 1978

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОШИРЕННЯ СЕРЕД МОЛОДІ ІДЕАЛІВ МИРУ, ВЗАЄМНОЇ ПОВАГИ ТА ВЗАЄМО-РОЗУМІННЯ МІЖ НАРОДАМИ, 1965

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 1975

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ СТОСОВНО ОСІБ, ЩО НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ ТИХ КРАЇН, В ЯКИХ ВОНИ ПРОЖИВАЮТЬ 1985

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ОСІБ 1971 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВО НА РОЗВИТОК

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВО НАРОДІВ НА МИР

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДРУЖНІХ ВІДНОСИН ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ДЕРЖАВАМИ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ ООН 1970

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РАСУ І РАСОВІ ПЕРЕДСУДИ 1978

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ СТОСОВНО ЗАХИСТУ І БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ, ОСОБЛИВО ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДІТЕЙ НА ВИХОВАННЯ ТА ЇХ УСИНОВЛЕННІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ 1986

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СУКУПНИЙ РІЧНИЙ ДОХОД

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПРИТУЛОК

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕННЯ СРСР

 

ДЕКЛАРАЦІЯ РІО-ДЕ-ЖАН ЙРО ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І РОЗВИТОК 1992

 

ДЕКЛАРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ І РОЗВИТКУ 1969

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ШУМАНА 1950

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ДЕКЛАРУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ

 

ДЕКОМПЕНСАЦІЯ

 

ДЕКОРТ

 

ДЕКРЕТ

 

«ДЕКРЕТ ГРАЦІАНІ»

 

ДЕКРЕТ ПРИНЦЕПСА

 

ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ

 

ДЕКРЕТ «ПРО ЛІСИ» 1918

 

ДЕКРЕТ ПРО МИР

 

ДЕКРЕТАЛІЇ

 

ДЕКРЕТИ ПРО СУДИ

 

ДЕКРЕТИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

 

ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ

 

ДЕКУРІОНИ

 

ДЕЛЕГАТ

 

ДЕЛЕГАЦІЯ

 

DE LAGE LATA

 

DE LAGE FRENDA

 

ДЕЛЕГОВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

ДЕЛІКТ

 

ДЕЛІКТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

ДЕЛІКТОЛОГІЯ

 

ДЕЛІМІТАЦІЯ КОРДОНІВ

 

ДЕЛІМІТАЦІЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

 

ДЕЛІНКВЕНТІСТЬ

 

ДЕЛЬ ВЕККІО Дж.

 

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ

 

ДЕМАГОГІЯ

 

ДЕМАРКАЦІЯ КОРДОНУ

 

ДЕМАРШ

 

ДЕМЕНЦІЯ

 

ДЕМЕРЕДЖ

 

ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ

 

ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ КОРДОНІВ

 

ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

 

ДЕМІЛІТАРИЗОВАНА ЗОНА

 

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНИЙ РЕЖИМ

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ

 

ДЕМОКРАТІЯ

 

ДЕМОКРІТ

 

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ

 

ДЕМОС

 

ДЕМОСФЕН

 

ДЕМПІНГ

 

ДЕМЧЕНКО В. Г.

 

ДЕМЧЕНКО Г. В.

 

ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ

 

ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

 

ДЕНДРОЛОГІЧНІ ПАРКИ

 

ДЕНЙСОВ В. Н.

 

ДЕНІКІНЩИНА

 

ДЕНОМІНАЦІЯ

 

ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ,

 

ДЕНЬ ЄВРОПИ

 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

 

ДЕНЬ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

ДЕНЬ МІЛІЦІЇ

 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 

ДЕНЬ ООН

 

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

 

ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

 

ДЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНИ

 

ДЕНЬ ЮРИСТА

 

ДЕОНТОЛОГІЯ СУДОВО-ПСИХІАТРЙЧНА

 

ДЕОНТОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА

 

ДЕПАРТАМЕНТ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВАРТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ

 

ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ

 

ДЕПЕША

 

ДЕПОЗИТ

 

ДЕПОЗИТАРІЙ

 

ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

ДЕПОЗИТОР

 

ДЕПОНУВАННЯ

 

ДЕПОНУВАННЯ ГРОШЕЙ (КОШТІВ)

 

ДЕПОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

 

ДЕПОРТ

 

ДЕПОРТОВАНІ НАРОДИ

 

ДЕПРЕМІЮВАННЯ

 

ДЕПРЕСІЯ

 

ДЕПУТАТ

 

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

 

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ІНДЕМНІТЕТ ТА ІМУНІТЕТ (НЕДОТОРКАННІСТЬ)

 

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ (ГРУПИ)

 

ДЕРЕГУЛЮВАННЯ

 

ДЕРЖАВА'

 

ДЕРЖАВА ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

 

«ДЕРЖАВА І ПРАВО»

 

ДЕРЖАВА ПРАПОРА

 

ДЕРЖАВІН Г.Р

 

ДЕРЖАВНА АВТОМОБІЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ (ДАІ)

 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ

 

ДЕРЖАВНА ВАРТА

 

ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА

 

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ

 

ДЕРЖАВНА ВОЄНІЗОВАНА ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЕРЖАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ ДЕРЖАВНА ДУМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ -ДЕРЖАВНА ДУМА УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ

 

ДЕРЖАВНА ЖАНДАРМЕРІЯ

 

ДЕРЖАВНА ЗРАДА

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ (ДІОП)

 

ДЕРЖАВНА КАНЦЕЛЯРІЯ

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

 

ДЕРЖАВНА МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ 3 ПИТАТНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 

НОРМ І СТАНДАРТІВ РАДИ ЄВРОПИ

 

ДЕРЖАВНА МОВА

 

ДЕРЖАВНА НАРОДНА РАДА

 

ДЕРЖАВНА ОХОРОНА

 

ДЕРЖАВНА ПЕЧАТКА

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

 

ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

 

ДЕРЖАВНА ПОЗИКА

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

 

ДЕРЖАВНА РАДА

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСЇБ

 

ДЕРЖАВНА СЕРТИФІКАЦІЯ

 

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА

 

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ

 

ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА (ФІСКАЛЬНА) МОНОПОЛІЯ

 

ДЕРЖАВНА ЦЕРКВА

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ (ДААСП УКРАЇНИ)

 

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

 

ДЕРЖАВНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНЕ МИТО

 

ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

 

ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ УСРР, ДПУ УСРР

 

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

 

ДЕРЖАВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

ДЕРЖАВНЕ ХЛІБНЕ БЮРО

 

ДЕРЖАВНИЙ АКТ

 

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ЗЕМЛЮ

 

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

 

ДЕРЖАВНИЙ АРБІТРАЖ

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ДАРФ)  

 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ/

 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ НАГЛЯД

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

 

«ДЕРЖАВНИЙ ВІСНИК»

 

«ДЕРЖАВНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ»

 

ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР

 

ДЕРЖАВНИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАГЛЯД

 

ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

ДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД (ДЕРЖІННОФ6НД)

 

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР РОДОВИЩ І ПРОЯВІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР СХОВИЩ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

 

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТВАРИННОГО СВІТУ

 

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

 

ДЕРЖАВНИЙ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗЙЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В СРСР

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ - АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ СРСР (ДКО)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ В СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

 

ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР

 

ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ. НОРМ І ПРАВИЛ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТЙЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ОБВИНУВАЧ

 

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК

 

ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН

 

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ

 

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 1918

 

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД

 

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР

 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОБІРНИЙ КОНТРОЛЬ

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

 

ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГЇЧНИЙ НАГЛЯД

 

ДЕРЖАВНИЙ СЕЙМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗУНР

 

ДЕРЖАВНИЙ СЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

 

ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД НАДР

 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ

 

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ

 

ДЕРЖАВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ

 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ

 

ДЕРЖАВНІ СВЯТА

 

ДЕРЖАВНІ СЕКРЕТИ

 

ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ

 

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

 

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

 

ДЕРЖАВНІ СТИПЕНДІЇ ВИДАТНИМ ДІЯЧАМ НАУКИ, ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ

 

ДЕРЖАВНІСТЬ

 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ЗАКОННІСТЬ

 

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ

 

ДЕРЖАВОЗНАВСТВО

 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

 

ДЕРКАЧ Л. В.

 

ДЕСНЙЦЬКИЙ С. Ю.

 

ДЕСПОТІЯ

 

ДЕСЯТИРІЧЧЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ДЕСЯТКОВИЙ ЛАД

 

ДЕТЕКТИВ

 

ДЕТЕКТОР БРЕХНІ

 

ДЕУЛІНСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я 1618

 

ДЕ-ФАКТО

 

ДЕФЕКТ ПСИХІКИ

 

ДЕФЕНЗИВА

 

ДЕФЛЯЦІЯ

 

ДЕФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА

 

ДЕЦЕМВІРИ

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

 

ДЕЦИМАЦІЯ

 

ДЕШИФРАЦІЯ

 

ДЕ-ЮРЕ

 

ДЖЕНТЇЛІ А.

 

ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА

 

ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

 

ДЖЕРЕЛО ПРАВА

 

ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ

 

ДЖЕФФЕРСОН Т.

 

ДЖИДЖОРА І.

 

ДЖІБУТІ.

 

ДЖОББЕР

 

ДЖУЖА О. М.

 

ДЗЕНІС О. П.

 

ДЗЕРА О. В.

 

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Ф. Е.

 

ДИВЕРСІЯ

 

ДИВІДЕНД

 

ДИГЕСТИ

 

ДИКАСТЕРЇЯ

 

ДИКЕ ПОЛЕ

 

ДИКІСТЬ

 

ДИКТАТОР

 

ДИКТАТУРА

 

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ

 

ДИМ

 

ДИНАМІКА ЗЛОЧИННОСТІ

 

ДИНАСТІЯ

 

ДИПЛОМ

 

ДИПЛОМАТ

 

ДИПЛОМАТИКА

 

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ПРИ МЗС УКРАЇНИ

 

ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ

 

ДИПЛОМАТИЧНА МОВА

 

ДИПЛОМАТИЧНА ПОШТА

 

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА

 

ДИПЛОМАТИЧНЕ ЛИСТУВАННЯ

 

ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО

 

ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ АКТ

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВІЗИТ

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ КУР'ЄР

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПАСПОРТ

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПАСПОРТ УКРАЇНИ

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРИТУЛОК

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ

 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЦЕРЕМОНІАЛ

 

ДИПЛОМАТИЧНІ АРХІВИ

 

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

 

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

ДИПЛОМАТИЧНІ КЛАСИ

 

ДИПЛОМАТИЧНІ ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ

 

ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ

 

ДИПЛОМАТІЯ

 

ДИРЕКТИВА

 

ДИРЕКТОР

 

ИРЕКТОРІЯ

 

ДИРЕКТОРІЯ КРИМУ

 

ДИРЕКТОРІЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ

 

ДИРЕКТОРІЯ УНР

 

ДИРЕКЦІЯ

 

ДИСЕРТАЦІЯ

 

ДИСИДЕНТИ

 

ДИСИМУЛЯЦІЯ

 

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ

 

ДИСКОНТ

 

ДИСКРЕДИТАЦІЯ

 

ДИСКРЕЦІЙНА ВЛАДА

 

ДИСКРИМІНАЦІЯ РЕЛІГІЙНА

 

ДИСМИСЛ

 

ДИСПАНСЕР ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ

 

ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ПСИХІЧНО ХВОРИМИ

 

ДИСПАША

 

ДИСПОЗИТЙВНІСТЬ

 

ДИСПОЗИЦІЯ

 

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 

ДИСТРИБ'ЮТОР

 

ДИСФОРІЯ

 

ДИСЦИПЛІНА

 

ДИСЦИПЛІНА ВІЙСЬКОВА

 

ДИСЦИПЛІНА ДЕРЖАВНА

 

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ

 

ДИСЦИПЛІНА ФІНАНСОВА

 

ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ

 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ІЗОЛЯТОР

 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОСТУПОК

 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ

 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СУД

 

ДИТЯЧИЙ ФОНДООН

 

ДИФАМАЦІЯ

 

ДІАГНОЗ СУД6ВО-ПСИХІАТРЙЧНИЙ

 

ДІАГНОСТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНА

 

ДІАРІУШ

 

ДІАСПОРА

 

ДІДКІВСЬКА С. П.

 

ДІДОРЕНКО Е. О.

 

ДІДРО Д.

 

ДІЄЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯНИНА

 

ДІЄЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

ДІЗНАВАЧ

 

ДІЗНАННЯ

 

ДІЇ, ЩО ДЕЗОРГАНІЗУЮТЬ РОБОТУ ВИПРАВНО-ТРУДОВЙХ УСТАНОВ

 

ДІЙСНИЙ СТАТСЬКИЙ РАДНИК

 

ДІЙСНИЙ ТАЄМНИЙ РАДНИК.

 

ДІЛЕР

 

ДІЛОВА МОВА

 

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ

 

ДІЛОВОДСТВО

 

ДІЛОВОДСТВО СУДОВЕ'

 

ДІЛЬНИЧИЙ НАРОДНИЙ СУД

 

ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ

 

ДІОКЛЕТІАНА РЕФОРМИ

 

ДІТОВБИВСТВО

 

ДІЯ ЗЛОЧИННА

 

ДІЯ НОРМАТЙВНО-ПРАВОВОГО АКТА

 

ДІЯ ПРАВА

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЛОЧИННА

 

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНА

 

ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПІДРИВНА

 

ДІЯННЯ ЮРИДИЧНЕ

 

ДМИТРЕНКО І. А.

 

ДМЙТРІЄВА Г. К.

 

ДНІ ВІДПОЧИНКУ

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

 

ДНІСТРЯНСЬКИЙ С.С.

 

ДОБРІ ПОСЛУГИ

 

ДОБРОВ О. С.

 

ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА

 

ДОБРОВІЛЬНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

 

ДОБРОВІЛЬНИЦТВО

 

ДОБРОВІЛЬНІ ДРУЖИНИ

 

ДОБРОВІЛЬНІ НАРОДНІ ДРУЖИНИ (ДНД)

 

ДОБРОВІЛЬНІ ТОВАРИСТВА

 

ДОБРОМЙЛЬСЬКИЙ ЛІТОПИС

 

ДОБРОСОВІСНИЙ НАБУВАЧ

 

ДОВГЕРТ А. С.

 

ДОВГИЙ ПАРЛАМЕНТ

 

ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА

 

ДОВІДКА

 

ДОВІРЕНА ОСОБА

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

ДОВІРИТЕЛЬ

 

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ

 

ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО ДОВІРЧЕ_УЛРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 

ДОВІРЧІ ОПЕРАЦЇ

 

ДОВКІЛЛЯ

 

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ М. В.

 

ДОГАНА

 

ДОГМАТИ РЕЛІГІЙНІ

 

ДОГОВІР

 

ДОГОВІР АЛЕАТОРНИЙ (РИЗИКОВИЙ)

 

ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕРУ

 

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

 

ДОГОВІР ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

 

ДОГОВІР ЕКСПЕДИЦІЇ

 

ДОГОВІР ЗА ПЕЧАТКОЮ

 

ДОГОВІР КОМІСІЇ

 

ДОГОВІР КОНСЕНСУАЛЬНИЙ

 

ДОГОВІР КОНСИГНАЦІЇ

 

ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

 

ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)

 

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ

 

ДОГОВІР МІНИ

 

ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

 

ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

 

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 

ДОГОВІР ПЕТРА ІВАНЕНКА (ПЕТРИКА) З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ 1692

 

ДОГОВІР ПІДНАЙМУ

 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ І ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ

 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

ДОГОВІР ПОБУТОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ'

 

ДОГОВІР ПОБУТОВОГО ПРОКАТУ

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

 

ДОГОВІР ПРО ВСЕОСЯЖНУ ЗАБОРОНУ ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 1996

 

ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ, СПІВРОБІТНИЦТВО І ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЙСЬКОЮ

 

ФЕДЕРАЦІЄЮ 1997

 

ДОГОВІР ПРО ЗАБОРОНУ ВИПРОБУВАНЬ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В АТМОСФЕРІ, В КОСМІЧНОМУ

 

ПРОСТОРІ ТА ПІД ВОДОЮ 1963

 

ДОГОВІР ПРО ЗАБОРОНУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ  1967

 

ДОГОВІР ПРО ЗВИЧАЙНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ В ЄВРОПІ 1990

 

ДОГОВІР ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРБЇ 1968

 

ДОГОВІР ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

ДОГОВІР ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ

 

ДОГОВІР ПРО ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ТА ВИКОРИСТАННЮ

 

КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ, ВКЛЮЧАЮЧИ МІСЯЦЬ ТА ІНШІ НЕБЕСНІ ТІЛА 1966 (ДОГОВІР ПРО

 

КОСМОС)

 

ДОГОВІР ПРО УТВОРЕННЯ СРСР 1922

 

ДОГОВІР РОЗРАХУНКОВОГО РАХУНКУ ДОГОВІР РЯТУВАННЯ

 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

 

ДОГОВІР СХОВУ

 

ДОГОВІР ТИПОВИЙ

 

ДОГОВІР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 

ДОГОВІРНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

 

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

 

ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

ДОГОВОРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З ВІЗАНТІЄЮ

 

ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНИХ (МІЖУРЯДОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ

 

ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНОЇ КУПЇВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

ДОГОВОРИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

 

ДОГОВОРИ ПРО ПРАЦЮ

 

ДОДАТКОВА ЖИТЛОВА ПЛОЩА

 

ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

ДОДАТКОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

 

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ

 

ДОДАТКОВІ ПОКАРАННЯ

 

ДОДАТКОВІ ПРОТОКОЛИ 1977 ДО ЖЕНЕВСЬКИХ КОНВЕНЦІЙ ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ 1949

 

ДОДІН Є. В.

 

ДОЗВІЛ ПРАВОВИЙ

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

 

ДОЗОРЧІ КОМІСІЇ

 

ДОКАЗИ

 

ДОКАЗОВЕ ПРАВО

 

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

ДОКОРІННА ЗМЇНА ОБСТАВИН

 

ДОКТОР НАУК

 

ДОКТОРАНТУРА

 

ДОКТРИНА

 

ДОКТРИНА ВОЄННА

 

ДОКТРИНА ЕСТРАДА

 

ДОКТРИНА ІНКОРПОРАЦІЇ

 

ДОКТРИНА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ДОКТРИНА МОНР6

 

ДОКТРИНА ОСІЛОСТІ

 

ДОКТРИНА ПРАВОВА

 

ДОКТРИНА СТЇМСОНА

 

ДОКТРИНА ТОБАРА

 

ДОКТРИНАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

 

ДОКУМЕНТ

 

ДОКУМЕНТАЛЬНА РЕВІЗІЯ

 

ДОКУМЕНТИ ПРИКРИТТЯ

 

ДОКУМЕНТИ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 

ДОЛАР

 

ДОЛЕЖАН В. В.

 

ДОЛОБСЬКИЙ З'ЇЗД

ДОМАШНІ ПРАЦІВНИКИ

 

ДОМАШНІЙ АРЕШТ

 

ДОМБКОВСЬКИЙ П. Б.

 

ДОМЕН

 

ДОМЕНІАЛЬНИЙ СУД

 

ДОМІНАТ

 

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

 

ДОМІНІОНИ

 

ДОМІНІУМ

 

ДОМІЦИЛІЙ, ДОМІЦЙЛЬ

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ

 

УНІВЕРСИТЕТІ

 

ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

 

ДОНЕЦЬКО-КРИВОРЇЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ДКРРЬ

 

ДОНОРСТВО КРОВІ ТА її КОМПОНЕНТІВ

 

ДОНСЬКЕ ВІЙСЬКО

 

ДОНЦОВ Д.І.

 

ДОПИТ ПЕРЕХРЕСНИЙ

 

ДОПЛАТИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

 

ДОПОМОГА ПО ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГАХ

 

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

 

ДОПОМОГА ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ .

 

ДОПОМОГА СОЦІАЛЬНА

 

ДОПРИЗОВНИК

 

ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ .

 

ДОРАДЧЕ ОПИТУВАННЯ

 

ДОРАДЧИЙ ГОЛОС

 

ДОРОГИХ М. М.

 

ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ

 

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА

 

ДОРОШЕНКО Д. І.

 

ДОРОШЕНКО П. Д.

 

ДОРУЧЕННЯ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ У НЕВИДИМИХ ПРОМЕНЯХ СПЕКТРУ ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ДОСТОЄВСЬКИЙ Ф. М.

 

ДОСТРОКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

 

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

ДОСТУП ГРОМАДЯН ДО ТАЄМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

ДОСУДОВЕ (ПОПЕРЕДНЄ) РОЗСЛІДУВАННЯ

 

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

 

ДОСЬЄ

 

ДОТАЦІЯ

 

ДОЦЕНТ

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ І ЗАКОННІСТЬ

 

ДОЧІРНЯ ЮРИДИЧНА ОСОБА

 

ДРАБАНТ.

 

ДРАГОМАНОВ М. П.

 

ДРАГО-ПОРТЕРА ДОКТРИНА

 

ДРАКОНТА ЗАКОНИ

 

ДРЕЙФУСА СПРАВА

 

ДРОБ'ЯЗКО С. Г.

 

ДРОНІКОВ В. К.

 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939-45

 

ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

 

ДРУЖИНА КНЯЖА.

 

ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

ДУАЙЄН

 

ДУАЛІСТИЧНА МОНАРХІЯ

 

ДУБЙНСЬКИЙ А. П.

 

ДУБЛІКАТ

 

ДУБЛІКАТ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

 

ДУБРОВІНАА. Б.

 

ДУБРОВНИЦЬКИЙ СТАТУТ 1272

 

ДУЕЛЬ

 

ДУЛ О В

 

ДУМБАРТОН-ОКСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1944

 

ДУНАЙСЬКА КОМІСІЯ

 

ДУРДЕНЕВСЬКИЙ В. М.

 

ДУРДИНЕЦЬ В. В.

 

ДУРМАНОВ М. Д.

 

ДУУМВІРАТ

 

ДУХІВНИЦТВО

 

ДУХОБОРСТВО

 

ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ

 

ДУХОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ 1721

 

ДУХОВНИЙ САН

 

ДУХОВНИЙ СУД

 

ДУШЕВНА ХВОРОБА

 

ДХАРМАШАСТРА (ДХАРМАСУТРА) ГАУТАМИ

 

ДЬЯКОНОВ М. О.

 

ДЮВЕРЖЕ М.

 

ДЮВЕРНУА  М. Л.

 

ДЮГІ Л..

 

ДЮРКГЕЙМ Є.

 

ДЯК

  

Статистика

Rambler's Top100

Створено в
студії

~~ <*))>< ~ fishdesign