First page
Sitemap
Feedback
Slavik Bihun’s Personal Site
Humanness & Optimism, Professionalism & Perfection

YurHit

ЮрКар'єра. Вперше в Україні видано посібник із юридичної дидактики з грифом МОН України

24.10.2010

В Україні вперше видано посібник із юридичної дидактики: «Юридична дидактика: Посібник з викладання права та юридичних дисциплін».

Посібник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Гриф надано Листом МОН №1/11-5849 від 1 липня 2010 року.

Відповідно до нормативних освітніх положень присвоєння грифа означає, що підручник або навчальний посібник відповідає встановленим вимогам, зокрема, змісту навчальної програми дисципліни, дотримання умов щодо обсягу, має належне технічне оформлення. Гриф «рекомендовано» надається навчальним посібникам навчальним виданням, які доповнюють або частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певної дисципліни.

Посібник видано за сприяння «Ініціативи з верховенства права» Американської асоціації юристів (ABA/ROLI-Україна) в межах проекту підтримки юридичної освіти (координатор проекту П. Павличенко), за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Посібник підготовлено відповідно до Плану роботи Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України в 2008 році. Над посібником працювали чотири члени Ради, з яких нині троє є колишніми. Так, посібник видано за редакцією доктора юридичних наук, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Р. О. Стефанчука, заступника голови Ради в 2007-2010 роках. Серед співавторів кандидат юридичних наук В. С. Бігун (перший голова КРМЮ України) та кандидат юридичних наук, член Ради А. О. Галай. Над посібником, як координатор видання від Американської асоціації юристів в Україні, працювала член Ради М. В. Куля.

Співавторами посібник стали представники провідних науково-дослідницьких і освітніх юридичних установ і закладів, зокрема таких, як Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія», Київський університет права HAH України, Київська національна академія внутрішніх справ, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Хмельницький університет управління та права, Національна академія прокуратури України.

Рецензентами посібника виступили д. пед. н., професор О. І. Пометун (Інститут педагогіки АПН України), д. ю. н., професор  Ю. М. Бисага (УжНУ), к. ю. н., доцент, суддя Конституційного суду України, Заслужений юрист України В. М. Кампо.

Оскільки тираж посібника вже розійшовся та його видано до отримання грифу МОН України, планується перевидання.

Посилання:

Юридична дидактика: Посібник з викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. Я. Сенюта, В. М. Сотниченко, Р. О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, Н. М. Ярмиш / За ред. Р. О. Стефанчука. — К.: СПД Юсип’юк В. Д., 2009. — 191 с.

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1.

Викладання права в сучасному ВНЗ: праворозуміння, підходи, ефективність

1.1. Дидактичне значення праворозуміння

1.2. Загальні підходи до викладання права

1.3. Ефективне викладання юридичних дисциплін

 

РОЗДІЛ 2.

Методика викладання права: загальна частина

2.1. Основні моделі та технології навчання суспільствознавчим дисциплінам

2.2. Інтерактивні методики викладання правничих знань у вищій школі

2.3. Механізм вибору прийомів інтерактивного заняття

2.4. Самостійна робота як форма навчальної діяльності студента

2.5. Юридична клініка як форма організації практичного навчання

 

РОЗДІЛ 3.

Методика викладання права: спеціальна частина (особливості викладання окремих юридичних дисциплін)

3.1. Викладання історико-правових дисциплін

3.2. Викладання конституційно-правових дисциплін

3.3. Викладання адміністративно-правових дисциплін

3.4. Методика викладання цивільно-правових дисциплін

3.5. Методика викладання кримінально-правових дисциплін

Додаток. Конкурси в формі навчальних судових і позасудових процесів

 

Авторський колектив:

  • Бігун В. С. - кандидат юридичних наук, магістр права (США), науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, доцент Київського університету права HAH України (п.п. 1.1, 1.2 (у співавторстві із М. В. Савчином), 1.3;
  • Галай А. О. - кандидат юридичних наук, доцент, керівник Навчально-тренінгового центру юридичної клінічної освіти, начальник кафедри громадської безпеки Київської національної академії внутрішніх справ (п.п. 2.1, 2.2, 2.3., 2.5 (у співавторстві з І. Я.Сенютою), 3.3. (у співавторстві із С. Г. Стеценком));
  • Крестовська Н. М. - доктор юридичних наук, професор Одеської національної юридичної академії (п.п. 3.1);
  • Савчин М. В. - кандидат юридичних наук, доцент, радник Голови Конституційного Суду України, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського університету права HAH України (п.п. 1.1, 1.2 (у співавторстві із B.C. Бігуном), 3.2);
  • Сенюта І. Я. - кандидат юридичних наук, доцент юридичного факультету, завідувач лабораторії практичного права Львівського національного університету імені Івана Франка (п.п.2.5 (у співавторстві з А. О. Галаєм);
  • Сотннченко В. М. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Київської національної академії внутрішніх справ (п.п. 2.4.);
  • Стефанчук Р. О. - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права (загальна наукова редакція, п.п. 3.4.);
  • Стеценко С. Г. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права Національної академії прокуратури України (п.п. 3.3. (у співавторстві із А. О. Галаєм));
  • Ярмиш Н. М. - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і кримінології Національної академії прокуратури України (п.п. 3.5.).
 

Statictics

Rambler's Top100

It is created
in studio

~~ <*))>< ~ fishdesign